Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [zmoniskai] "Minčių sodo" tik slai - paskirų šviesuolių tikslai

Expand Messages
 • Tomasz Czepaitis
  Sveikas, Tomai, *Konstruktyvumas *- idomi būtų grupę, būtent derinant su *žmonių santykiais. * *Sveikas žmogus* man mažiau įdomi, visi tuo užsiema,
  Message 1 of 5 , Jun 13, 2008
  • 0 Attachment
   Sveikas, Tomai,

   Konstruktyvumas - idomi būtų grupę, būtent derinant su žmonių santykiais.
   Sveikas žmogus man mažiau įdomi, visi tuo užsiema, net per kraštus:)

   Bet linkiu tokias grupes sukūrt ir išvystyti. Kol kas apie santykius galime pakalbėti pas mane "žmoniškai'. Apie neapykantą irgi, daug jos dabar, deja.

   Santykiai... žinomos yra žmonių tipologijos, kas prie ko dera, kaip "limpa", kokie skirtingi tipai - Balzakas, Don Kichotas, Žanas Marė... Tai vadinama eneagramomis. Ar žinote tas tipologijas, ar tikite jomis? Paprasčiausia yra ekstravertas-intravertas, galbūt.

   Tomasz

   2008/6/13 Tomas Šiaulys <nykstukas9@...>:
   Hm. Čia geras klausimas. Kaip tik šiuo metu bandau surašyti savo
   vertybes ant poperiaus. Tiesa, sąrašas dar nebaigtas. Taigi, negaiu
   pasisakyti, kuri vertybė pati svarbiausia. Kol kas išskiriu tris
   kryptis: Sveikas žmogus, Konstruktyvumas, Žmonių santykiai. Tikiuosi
   baigti savo sąrašą per artimiausius dvejus metus iki universiteto
   baigimo. Nuo vertybių priklauso veiksmai.

   Man patinka Minčių sodo veikimo principai. Šiek tiek daugiau norėčiau
   sužinoti apie šviesuolių veiklą Eičiūnuose.

   ------------------------------------

   Yahoo! Groups Links

   <*> To visit your group on the web, go to:
   <*> Your email settings:
      Individual Email | Traditional

   <*> To change settings online go to:
      http://groups.yahoo.com/group/zmoniskai/join
      (Yahoo! ID required)

   <*> To change settings via email:
      mailto:zmoniskai-digest@yahoogroups.com
      mailto:zmoniskai-fullfeatured@yahoogroups.com

   <*> To unsubscribe from this group, send an email to:
      zmoniskai-unsubscribe@yahoogroups.com

   <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
      http://docs.yahoo.com/info/terms/


  • Tomas Šiaulys
   Sveikas žmogus man mažiau įdomi, visi tuo užsiema, net per kraštus:) Pirma. Jei visi tuo užsiimtų, tai nereikštų, kad tai neverta dėmesio. Antra.
   Message 2 of 5 , Jun 14, 2008
   • 0 Attachment
    "Sveikas žmogus man mažiau įdomi, visi tuo užsiema, net per kraštus:)"

    Pirma. Jei visi tuo užsiimtų, tai nereikštų, kad tai neverta dėmesio.

    Antra. Niekas tuo iš tikrųjų neužsiima. Tausoti ir globoti savo fizinį
    kūną tikrai ne šių dienų mada. Viskas daroma, kad būtų kuo patogiau.
    Viskas pateikiama iškreiptai. Reikia didžiulės valios savimi
    pasirūpinti. Ir jos protu didiems žmonėms kažkodėl trūksta.

    O kad konstruktyvumas truputi nesugyvena su žmonių santykiais, tai
    taip. Su draugais truputi diskutavome apie teisingos bendruomenės
    vertybių sistemą ir kažkodėl priėjome tik prie tokių teisingo žmogaus
    pradų: meilė ir išmintis. Galit šią išvadą pakomentuoti. Na, bet
    akivaizdu, kad net ir teisingu keliu einančiam žmogui šių pradų
    susikirtimas kelia problemų. Ir, man atrodo, kai kurie pamiršta vieną
    arba kitą.

    Eneagramos. Keistas žodis. Niekuomet tokio negirdėjau. Mano
    tarptautinių žodžių žodynas taip pat :)

    Tipologijos.
    Psichoanalitikai išskiria net 16 žmonių tipų, pagal pagrindines
    žmonių savybes. Jei savybės tvirtos, tai natūralu, kad atsiranda tam
    tikri santykiai tarp tas savybes turinčių žmonių.
    Antra vertus juk tai statistika. T.y. žmonių tyrimas iš išorės ir
    suskirstymas į "lentynėles". O ar pavyzdžiui gali intravertas tapti
    ekstravertu? Jei tokie kardinalūs pasikeitimai galimi, tai santykiai
    tarp skirtingų tipų kaip ir nelabai apibrėžti... Aktorius gali
    užsidėti bet kokią kaukę. Žmogus yra kasdienis aktorius. Jei save
    sutapatintum su kitu žmogumi, tai ir tipas tavo pasikeistų. Ir tikrai:
    ar nereikėtų į gyvenimą įmaišyti truputi aktorystės: pabūti vienokiu
    ir pabūti kitokiu. Tada geriau suprastum įvairius tipus ir žmogų
    vertintum ne pagal jo tipą, o pagal vertybes ir darbus.
    Netgi jei galėtume pasakyti, kad negalime sugyventi pavyzdžiui su
    ekstravertais. Juk susidūrimas visvien neišvengiamas. Ir nepaisydami
    vidinių prieštaravimų, negalime, būdami siekiantys išminties žmonės,
    elgtis su jais nesąžiningai kitų atžvilgiu. Taigi, esame priversti
    pripažinti žmones tokiais, kokie yra.
   • Tomasz Czepaitis
    Pratęsiu Jus, Tomai ----- ( cituoju) *Ir nepaisydami vidinių prieštaravimų, negalime, būdami siekiantys išminties žmonės, elgtis su jais nesąžiningai
    Message 3 of 5 , Jun 14, 2008
    • 0 Attachment
     Pratęsiu Jus, Tomai ----- ( cituoju) Ir nepaisydami
     vidinių prieštaravimų, negalime, būdami siekiantys išminties žmonės,
     elgtis su jais nesąžiningai kitų atžvilgiu. Taigi, esame priversti
     pripažinti žmones tokiais, kokie yra.


     Bet pripažindami juos tokius kokie jie yra mes negalime neklausti savęs "kokie jie yra?", nes jau aukščiau minėjome kad jei (mes) yra aktoriai ir dėvi(me) kasdeines kaukes.
     O tai gražina mus į jūsų laiško pradžią apie tipologijų reikalingumą.

     Apie Sveikatą iš tikrųjų daug šnekama, t.y. apie fizinę sveikatą, pradedant žiemą besimaudančiais "ruoniais".
     Tiesa ir tai kad visi ar dauguma nori patogumo, net naują žodį sugalvojo: "komfortiškai". Ir tas, matyt, negerai, nes vis vieną mums, žemės keleiviams nevalia nusiraminti, užmigti.

     Pasakiau tik kad man mažiau įdomu. Bet po to kai atsakei, pagalvojau, kad ne vis tik įdomu. Ir išsiaiškinau, kad man atgrasūs buvo ristele bėgiojančių ilgaamžių akademikų pavyzdžiai kad ir toj tarybinėje spaudoje, o ir dabar stilius panašus. Tai man reikia kito Sveikatos pateikimo. Kitiems gal ko kito reikiai, bet ačiū Jums, kad privertėte pamedituot ir pakeist savo sampratas.

     Tai ir yra akivaizdi Minčių Sodo nauda, ir tokią ją norėčiau ir matyti.
     Su visas "feedback'ais" - t.y. kaip mane pakeitė tas ar anas ginčas, laiškas, pasisakymas.

     Tuomet įdomu kaip jūs žiūrite į pasaulyje išgarsėjusį Lietuvį - odos priežiūros priemonių išradėją (šios dienos "L.Rytas"). Jis tarnauja patogumams ar sveikatai?

     Tomasz

     P.S.
     Minima 16 tipų tipologija atėjusi iš Azijos mistikų mokymo, aš ją skaičiau Gurdžijevo variante (buvo toks Liuciferio anūkas - Albertui) ir ten kiekvienam tipui atstovauja (iliustruoja) eneagrama, na , toks brėžinukas, iš tolo primenantis mandalą ar astrologinė kosmogramą.
     Bet teisingai sakote kad tas suskirtimas į lenteles nepadės... Bet kame tuomet Išmintis - ar ne tokiuose bandymuose klasifikuoti?
     2008/6/14 Tomas Šiaulys <nykstukas9@...>:
     "Sveikas žmogus man mažiau įdomi, visi tuo užsiema, net per kraštus:)"

     Pirma. Jei visi tuo užsiimtų, tai nereikštų, kad tai neverta dėmesio.

     Antra. Niekas tuo iš tikrųjų neužsiima. Tausoti ir globoti savo fizinį
     kūną tikrai ne šių dienų mada. Viskas daroma, kad būtų kuo patogiau.
     Viskas pateikiama iškreiptai. Reikia didžiulės valios savimi
     pasirūpinti. Ir jos protu didiems žmonėms kažkodėl trūksta.

     O kad konstruktyvumas truputi nesugyvena su žmonių santykiais, tai
     taip. Su draugais truputi diskutavome apie teisingos bendruomenės
     vertybių sistemą ir kažkodėl priėjome tik prie tokių teisingo žmogaus
     pradų: meilė ir išmintis. Galit šią išvadą pakomentuoti. Na, bet
     akivaizdu, kad net ir teisingu keliu einančiam žmogui šių pradų
     susikirtimas kelia problemų. Ir, man atrodo, kai kurie pamiršta vieną
     arba kitą.

     Eneagramos. Keistas žodis. Niekuomet tokio negirdėjau. Mano
     tarptautinių žodžių žodynas taip pat :)

     Tipologijos.
     Psichoanalitikai išskiria net 16  žmonių tipų, pagal pagrindines
     žmonių savybes. Jei savybės tvirtos, tai natūralu, kad atsiranda tam
     tikri santykiai tarp tas savybes turinčių žmonių.
     Antra vertus juk tai statistika. T.y. žmonių tyrimas iš išorės ir
     suskirstymas į "lentynėles". O ar pavyzdžiui gali intravertas tapti
     ekstravertu? Jei tokie kardinalūs pasikeitimai galimi, tai santykiai
     tarp skirtingų tipų kaip ir nelabai apibrėžti... Aktorius gali
     užsidėti bet kokią kaukę. Žmogus yra kasdienis aktorius. Jei save
     sutapatintum su kitu žmogumi, tai ir tipas tavo pasikeistų. Ir tikrai:
     ar nereikėtų į gyvenimą įmaišyti truputi aktorystės: pabūti vienokiu
     ir pabūti kitokiu. Tada geriau suprastum įvairius tipus ir žmogų
     vertintum ne pagal jo tipą, o pagal vertybes ir darbus.
     Netgi jei galėtume pasakyti, kad negalime sugyventi pavyzdžiui su
     ekstravertais. Juk susidūrimas visvien neišvengiamas. Ir nepaisydami
     vidinių prieštaravimų, negalime, būdami siekiantys išminties žmonės,
     elgtis su jais nesąžiningai kitų atžvilgiu. Taigi, esame priversti
     pripažinti žmones tokiais, kokie yra.

     ------------------------------------

     Yahoo! Groups Links

     <*> To visit your group on the web, go to:
        http://groups.yahoo.com/group/zmoniskai/

     <*> Your email settings:
        Individual Email | Traditional

     <*> To change settings online go to:
        http://groups.yahoo.com/group/zmoniskai/join
        (Yahoo! ID required)

     <*> To change settings via email:
        mailto:zmoniskai-digest@yahoogroups.com
        mailto:zmoniskai-fullfeatured@yahoogroups.com

     <*> To unsubscribe from this group, send an email to:
        zmoniskai-unsubscribe@yahoogroups.com

     <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
        http://docs.yahoo.com/info/terms/


    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.