Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Linkėjimai iš Englewood

Expand Messages
 • Andrius Kulikauskas
  Sveiki! Linkėjimai iš Čikagos. Papasakosiu, kaip gyvenu, kokią meno parodą rengiu, kokius gyvenimo klausimus lukštenu ir kokios galimybės sieti
  Message 1 of 1 , Apr 27, 2013
   Sveiki! Linkėjimai iš Čikagos. Papasakosiu, kaip gyvenu, kokią meno
   parodą rengiu, kokius gyvenimo klausimus lukštenu ir kokios galimybės
   sieti Lietuvos kaimo (Eičiūnų) ir Amerikos juodųjų (Englewood) gyvenimus.

   Gyvenu Englewood kvartale. Tai vienas iš nuožmiausių, nykiausių vietų
   Amerikoje. 2011 nužudyti 56 žmonės. Kadaise čia gyvendavo beveik
   100,000 gyventojų, o šiuo metu turbūt mažiau kaip 30,000. Juodieji
   sudaro 97% gyventojų, o balti 0,3% (mažiau kaip 1%), baltų vyrų dar
   mažiau, gal keli dešimtys. Žodžiu, kasmet didesnė tikimybė, kad būsi
   nužudytas, negu kad būsi baltas vyras. Iš jaunų juodų vyrų, gal
   trečdalis teismo įpareigoti periodiškai registruotis policijos
   įstaigoje, kitas trečdalis yra nors kiek sėdėję kalėjime.

   Jau penkiolika metų kaip čia veikiu. Ketverius metus gyvenau gretimame
   kvartale, Marquette Parke, pas savo senelę. Kadaise Marquette Parkas
   buvo išeivijos lietuvių sostinė, bene vienintelė vieta kur lietuvių tiek
   susitelkė, kad buvo galima lietuviškai susikalbėti parduotuvėse,
   restoranuose, ir kas geria, tavernose. Western gatvė skyrė baltus ir
   juodus ir galiausiai, kada išrinko į valdžią juodąjį merą Harold
   Washington, ši neteisinga praktika baigėsi. Mano senelė liko gyventi
   tarp atsikėlusių juodųjų, o aš gyvenau pas ją, ir po truputį susipažinau
   su Englewood ir kitais juodųjų kvartalais. Juose lankau šv.Benedikto
   Afrikiečio parapiją, giedu chore, dirbdavau korepetitoriumi Ivy League
   Tutoring, gyvenau kurį laiką pas savo draugą maurą David Ellison-Bey.
   Įgijau patirtį, kaip bendrauti su smurtingais žmonėmis, su gaujomis, jų
   nebijoti, viską suprasti iš jų pusės. Pernai Bronzeville kvartale,
   juodųjų meno židinyje Southside Community Art Center, surengiau parodą
   "Dievo protas". Gegužės 11 d. - birželio 9 d. ten rengiu antrą parodą,
   "Išmąstyk (Think through)".

   Gyvenu šitame pastate, trečiame aukšte, kaip "gyventojas menininkas":
   http://goo.gl/maps/tTiab
   Pirmame aukšte veikia visuomeninis židinys "Imagine Englewood if..."
   kuriame dalyvauju. Pradėjau aprašyti ką išgyvenu ir kaip ruošiuosi parodai:
   http://imagineenglewoodif.org/programs/art/

   Tuo tarpu tiek... Parašysiu, kokią parodą sumaniau ir kaip gal Lietuvoje
   ir kitur esantys galėtų įsijungti.

   Kaip gyvename?

   Andrius

   Andrius Kulikauskas
   ms@...
   +1 (773) 306-3807
   http://www.selflearners.net
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.