Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

"Minčių sodo" sueiga vasario 16 -17 Eičiūnų kaime

Expand Messages
 • Andrius Kulikauskas
  Linkėjimai visiems iš Eičiūnų kaimo, netoli Butrimonių, Alytaus rajone, maždaug 70 km nuo Vilniaus ir nuo Kauno. Jau keturios savaitės kaip čia gyvenu
  Message 1 of 1 , Jan 28, 2013
   Linkėjimai visiems iš Eičiūnų kaimo, netoli Butrimonių, Alytaus rajone,
   maždaug 70 km nuo Vilniaus ir nuo Kauno.

   Jau keturios savaitės kaip čia gyvenu pas Vervečkų šeimą. Rašau knygutę
   apžvelgiančią, ką gyvenime esu išmąstęs, vaikystėje užsimojęs viską
   žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Gaunasi "sąvokų kalba", tai yra,
   kalba ne žodžiais, o esmėmis, prasmėmis, sandaromis, vertybėmis,
   gvildenimais, išsiaiškinimais ir visa ką tik begalėtumėme išsakyti
   besąlygiškai.

   Ketinu po truputį čia įsikurti. Numatau gyventi čia rudenį ir žiemą, o
   pavasarį ir vasarą triūsti Čikagoje tarp juodųjų, ten siekti šviesuolių
   bendrystės, ar kaip Kristus skelbia, dangaus karalystės, tiesiog amžino
   ugdymosi, brandos, gyvenimo jau čia ir dabar.

   Padedu Daliai Jusienei rengti vasario 16 dienos šventę, šeštadienį,
   Eičiūnų koplyčioje, po mišių. Mišios 15:00.

   Kviečiu tą savaitgalį apsilankyti ir dalyvauti "Minčių sodo" sueigoje.
   Kas mus domintų? Numatau:
   * 15:00 Mišios
   * 16:00 Vasario 16-osios minėjimas. Kviečiame įsijungti su močiutes
   jaudinančiomis dainomis, muzika, eilėmis, vaidyba ir kita kūryba.

   Toliau galim rinktis kultūros židinyje ir pas Vervečkas. Mane domina:
   * Pristatyti "sąvokų kalbą" kurią aprašau. Aptarti, ką iš jos būtų
   paprasčiausia ir vaisingiausia taikyti pradžiai.
   * Pasidalinti savo kūryba.
   * Pamąstyti, kaip kurti, kad kūryba būtų prasminga. Ar sąvokų kalba
   galėtų nors kiek padėti? Bandyti kažką sukurti.
   * Pasimokyti folkloro, dainų ir šokių. Vervečkų šeima labai linksma!
   * Pasitarti, kokia ateityje galėtų būti "Minčių sodo" veikla.
   * Apmąstyti galima veikla Čikagoje su juodaisiais, gal užmegzti ryšius
   su mūsų kaimu arba su Užupiu?
   * Pristatyti, ką sužinojau apie lietuvių vaidmenį sumanant Holokaustą.
   Pamąstyti, kaip tokius klausimus prasmingai nagrinėti ir pristatyti,
   kaip įtraukti visuomenę? Ar įmanoma tokiais klausimais augti
   doresniais? Ar gali koks nors sumanymas sulaukti paramos?
   * Pristatyti savo meną, "Dievo Dievą" (Dievo protą, Dievo veidą), kurį
   pristačiau Čikagoje ir kuriu toliu. Drobes tapysiu Užupyje vasario
   mėnesio pabaigoje ir kovo mėnesio pradžioje.
   * Galėtumėme sekmadienį pasivaikščioti ir aplankyti skulptorių, tapytoją
   Algirdą Judicką.

   Man visa tai būtų įdomu. Ir taip pat kas jus domina.

   Galime nakvoti pas Vervečkas. Prašyčiau 25 litų už nakvynę ir maistą,
   arba susitarkime, ką leidžia galimybės.

   Kviečiu atsiliepti!

   Andrius

   Andrius Kulikauskas
   ms@...
   +370 646 56437
   http://www.ms.lt
   http://www.selflearners.net
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.