Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Lyginant Kaziukio mugę ir Rumšiškių Užga vėnes

Expand Messages
 • ms@ms.lt
  Alvydai, Ačiū tau už nuotraukas iš Kaziuko mugės eitynių:
  Message 1 of 3 , Mar 6, 2012
  • 0 Attachment
   Alvydai,

   Ačiū tau už nuotraukas iš Kaziuko mugės eitynių:
   https://plus.google.com/photos/101094739229822839795/albums/5716483162803484065?authkey=CIvlv8KMzv7mwwE&banner=pwa&gpsrc=pwrd1
   ir čia:
   http://www.facebook.com/media/set/?set=a.402178619797232.116166.100000152929181&type=1

   Ačiū! Smagu ir linksma matyti.

   Beje, eitynės gražus pavyzdys, kaip sugebam savaip, savo laikais, naujai
   išpuoselėti senus papročius.

   Priešingai, mačiau filmuke, kaip Rumšiškėse nesugebam atsikratyti tikrai
   mums nereikalingų apsirengimų žydais ir čigonais, kas iš esmės yra
   grubokas pasityčiojimas iš jų:
   http://www.internetinetv.lt/?View=PostCollection/ViewPost&id=991

   Jie tuo nesidžiaugia ir mes lietuviai turėtumėm juo mažiau. Tas mus
   skaldo ir menkina. Tyčiokimės iš amerikonų, rusų, kiniečių, lenkų jei
   norim tyčiotis iš galingesnių, jei kas mus engia. Bet iš tiesų, kam
   tyčiotis?

   Mūsų užgavėnių ištakos tai be galo senos, iš pagonybės laikų, kada
   lietuviai net nežinojo, kas yra žydai ir čigonai. Persirengimai (vyrai
   nuotakom, moterys jaunikais) irgi kažin ar yra lietuviams būdingas.
   Manau, visa tai susiję su "atostogomis nuo dorovės", kada tuo pačiu
   įgalinamas ir pasmerkiamas neteisingas elgesys ar tiesiog kitoniškumas.
   Kiek matyt, Užgavėnių iškrypimai būdingi katalikybei, kur atseit, "kai mes
   nedraudžiam, supraskit, kad leidžiam". Juk Užgavėnės švenčiamos prieš
   Pelenų dieną. Kaip katalikas, manau, kad mano bažnyčia privalo pasisakyti
   prieš ydingus papročius ir palaikyti sveikus. Visi labiau gerbsime tokią
   bažnyčią.

   Rumšiškių valstybinis muziejus, http://www.llbm.lt nepasisakydamas prieš
   tokius bjaurius, niekingus, nereikalingus papročius, juos gaivina ir
   įtvirtina valstybiniu mąstu. Kaip mums juos išrauti, o tuo pačiu
   parodyti, kokie iš tikrųjų buvo mūsų papročiai ir kokie gali būti?

   Ar mūsų tauta bejėgiška? Jei nenorim visi nuo jos nusigręžti, privalom
   rūpintis ydingais papročiais, juos keisti gražiais.

   Užupio respublika tai irgi įkvėpiantis pavyzdys mūsų naujų ir gyvybingų
   papročių. Balandžio mėn. 1 d. jau bene 15tus metus švęsime Užupio
   nepriklausomybės šventę.

   Linkėjimai iš Čikagos! Kviečiu atsiliepti ir kartu pamąstyti. Atsiliepimus
   skelbsiu http://groups.yahoo.com/group/veiktiplaciau/

   Andrius Kulikauskas, ms@..., +1 (773) 306-3807


   > Sveiki,
   >
   >
   >
   > Šeštadienį mugės dalyviai žygiavo teatralizuotoje eisenoje nuo Lukiškių
   > aikštės iki Rotušės.
   >
   > Jei nesuspėjot – čia gera proga sudalyvauti J
   >
   > Sėkmės,
   >
   > Alvyds
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   > <https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=101094739229822839795&target=ALBUM&id=5716483162803484065&authkey=Gv1sRgCIvlv8KMzv7mwwE&invite=CPGHha0H&feat=email>
   >
   > KAZIUKO mugė žemaitiškai
   >
   > Vilnius
   >
   > 2012 Kov. 3
   > sudarė Alvydas STRIČKA
   >
   > Daugiau info:
   >
   > http://www.facebook.com/alvydas.stricka
   >
   >
   > <https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=101094739229822839795&target=A
   > LBUM&id=5716483162803484065&authkey=Gv1sRgCIvlv8KMzv7mwwE&invite=CPGHha0H&fe
   > at=email> Žiūrėti albumą
   >
   > <https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=101094739229822839795&target=A
   > LBUM&id=5716483162803484065&authkey=Gv1sRgCIvlv8KMzv7mwwE&invite=CPGHha0H&fe
   > at=email&mode=SLIDESHOW> Pradėti demonstraciją
   >
   > <https://picasaweb.google.com>
   >
   >
   >
   >
   >
   >
  • vygantas vejas
   sveiki, na, Andriau, lyginti Užgavėnes Rumšiškėse su šių metų žemaičių eitynėmis Kaziuko mugėje gal nėra labai tikslu. čia verta prisiminti,jog
   Message 2 of 3 , Mar 6, 2012
   • 0 Attachment
    sveiki,
    na, Andriau, lyginti Užgavėnes Rumšiškėse su šių metų žemaičių eitynėmis Kaziuko mugėje gal nėra labai tikslu. čia verta prisiminti,jog Rumšiškės yra muziejus, atsakingas už praeities kultūrinio paveldo išsaugojimą, tiek materialiojo, tiek nematerialiojo. tad bandyti sumeluoti praeities kultūrą ir iš jos išmesti tam tikrus šiandien nepatinkančius elementus yra paprasčiausia nepagarba praeičiai ir savo ištakų ignoravimas. lygiai, kaip šiuo metu bandomos perrašyti kai kurios liaudies pasakos, neva jos ypatingai žiaurios ir žalojančios vaikišką sąmonę. aš gi manau,jog yra svarbiau švietimas ir mokymas suvokti tuos praeities faktus, jų nekraipant, tuomet jie šiuolaikiniuose kultūriniuose atitikmenyse nebesikartos savaime.
    žemaičių eisena gi buvo šiuolaikinis renginys, tiesiog prisimenant ir išreiškiant Žemaitijos simbolius. kurie, žinoma, nėra nei Andriui užkliuvę žydai, nei čigonai.    Čia labai verta prisiminti, jog Užgavėnių kaukės, puoselėjamos ir Rumšiškėse, atsirado ir vystėsi iki II pasaulinio karo, t.y. tuomet, kai niekas Lietuvoje nebandė persekioti, nei naikinti, nei čigonų, nei juo labiau - žydų, sudariusių puikią ekonominę simbiozę su Lietuvos aborigenais. beje, tarp tradicinių Užgavėnių kaukių yra (buvo) labai populiarūs ir - Vengrai, labiausiai pasižymėję, kaip puikūs medikai.  čia reik suvokti, jog pagrindinis Užgavėnių uždavinys buvo (yra)- pasikeisti, tapti kuo kitoniškesniu. o tam būdavo labai lengva pasiimt kokią anglį ir išsipaišyti ūsus, bei barzdą, su burokėliu pasidažyti nosį, bei skruostus, todėl ir pavykdavo lengvai tokie tamsaus gymio personažai. o kad reikdavo ir balsą pakeist kalbant, tai lengviausia būdavo mėgdžioti tuos akcentus, kurie buvo greta, labiausiai pažįstami, o tai ir buvo- žydai, bei čigonai, su kuriais sėslieji Lietuvos kaimų gyventojai dažniausiai ir susitikdavo.
    dabartinėje humoro scenoje jau plačiau pašiepiami tiek amerikonai, tiek lenkai ar net gruzinai, tačiau reik suvokti, jog Rumšiškės mėgina puoselėti senąsias tradicijas, susiformavusias dar visiškai kitoje visuomeninėje terpėje, todėl mūsų šiandieninių standartų joms taikyti aš nebūčiau linkęs.  juo labiau, kad kitur, ne Rumšiškėse, švenčiant Užgavėnes "žydų", "čigonų" ar "vengrų" jau labai retai pasitaiko. kur kas populiaresni yra "velniai", "raganos", "gandrai", "giltinės"  ir pan., nežemiškieji personažai.
    istorija yra mūsų ištakos ir jos klastojimas veda tik prie tų pačių istorinių klaidų kartojimo.

    vygantas vėjas   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.