Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Išmąstykime šviesuolių bendrystę

Expand Messages
 • ms@ms.lt
  Tomai, Algi, Ačiū už laiškus! Šiandien kalbėjau su Zenonu ir Audrone Anušauskais. Ruošiuosi savo meno parodai, kuria bandysiu aprėpti savo mintis
  Message 1 of 1 , Feb 18, 2012
   Tomai, Algi, Ačiū už laiškus!

   Šiandien kalbėjau su Zenonu ir Audrone Anušauskais. Ruošiuosi savo meno
   parodai, kuria bandysiu aprėpti savo mintis apie viską, viską. Renku iš
   mūsų klausimus, ką gvildename. Tai man padeda mąstyti plačiau,
   gyvenimiškiau.

   Zenonas jau eilę metų mąsto, "Kaip sujungti žmonių protus, kad sumuotųsi
   atmintys ir gebėjimas mąstyti (spręsti uždavinius)?" Jo sūnus Donatas tam
   tikslui suprogramavo sąsają http://www.kurybinetalka.lt Zenonas sugalvojo
   uždavinį: sukurti ir surašyti regioninės plėtros strategiją. Tačiau
   nepavyko sudominti pakankamai žmonių.

   Man asmeniškai daug svarbiau būtų bendrom jėgom išmąstyti ir diegti
   šviesuolių bendrystę. Zenonui ta mintis patiko. Sutikom, vadovausiu šiam
   sumanymui, o jisai visaip patars. Tuo pačiu vis gvildensime, kaip
   sujungti mūsų protus!

   Zenonas patarė, iš karto galim mąstyti:
   * Kas tai per būsena, šviesuolių bendrystė? Kaip ji atrodys?
   * Kaip to siekti? Kaip link to tikslo nueiti?

   Dirbsime visuomenės turto pagrindais, atsisakydami autorinių teisių visų
   labui.

   Praktiškai sutarėme, vienas iš tikslų būtų palengvinti projektų rašymą.
   Audronei dažnai tenka juos rašyti ir, kaip žinome, tai britkus darbas.
   Puoselėdami bendrystę, išsakydami bendras vertybes ar bent geriau
   suprasdami vieni kitus, manau galime labiau padėti vienas kitam rašyti
   prasmingus, veiksmingus projektus.

   Galim taip pat apmąstyti įvairius visuomeninius judėjimus, bendruomenes ar
   sumanymus, kaip antai "Aš Lietuva", "Minčių sodas", Internetinė televizija
   ir pasimokyti iš savo pasisekimų ir nepasisekimų.

   Andrius

   Andrius Kulikauskas
   ms@...
   -----------------------

   Tomas Šiaulys:
   Na, http://aslietuvai.org/ projektas iš tokių buvo labai net vykęs. Bent
   kažkas prasmingai surinko auditoriją..

   Algis Cibulskis:
   Kodėl "buvo"? Šis projektas vystosi ir toliau.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.