Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Dėl kreipimosi į prezidentę

Expand Messages
 • ms@ms.lt
  Audrone, Sėkmės renkant parašus padrąsinti Prezidentę vetuoti alkoholio reklamos draudimo (nuo sausio mėn. 1 d., 2012m.) atšaukimą. Ačiū už
  Message 1 of 1 , Dec 10, 2011
   Audrone, Sėkmės renkant parašus padrąsinti Prezidentę vetuoti alkoholio
   reklamos draudimo (nuo sausio mėn. 1 d., 2012m.) atšaukimą. Ačiū už
   blaivybės puoselėjimą ir meilę Lietuvai. Linkėjimai iš Čikagos,
   Andrius Kulikauskas, ms@..., +1 (773) 306-3807

   > Sveiki,
   > Renkam parašus po NVO kreipimusi į Prezidentę. Kas sutiktumėt pasirašyti,
   > nurodydami kurios organizacijos vadovas esate, labai prašom pranešti
   > adresu: info@... . Jei galit surasti nevyriausybinių organizacijų
   > vadovų, kurie sutiktų pasirašyti prisegtą NVO kreipimąsi į Prezidentę,
   > būtume dėkingi už Jūsų pilietiškumą.
   >
   > Pagarbiai
   > Audronė Anušauskienė
   > 8 616 81179
   >
   > ----- Original Message -----
   > From: info@...
   > To:
   > Sent: Saturday, December 10, 2011 5:31 PM
   > Subject: Dėl kreipimosi į prezidentę
   >
   >
   > Gerbiami nevyriausybinių (visuomeninių) organizacijų atstovai,
   >
   > kreipiamės į jus dėl paramos vienam svarbiam Lietuvos ateičiai projektui.
   > Esu Aurimas Guoga iš Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės
   > koalicijos. Mūsų koalicija, jungianti 32 nevyriausybines organizacijas,
   > užsiima pasipriešinimu alkoholio ir tabako pramonės lobistams ir juos
   > atstovaujantiems politikams. Kaip tikriausiai žinote, pastaraisiais metais
   > kilo nemažas triukšmas dėl alko lobistų mėginimo legalizuoti alkoholio
   > reklamą, kurią praėjusios kadencijos seimas uždraudė dar 2008 metais
   > (draudimas turi įsigalioti nuo 2012 01 01). Alko pramonė ėmėsi
   > desperatiškų pastangų papirkinėdama seimo narius, sudarydama suokalbius su
   > žiniasklaida, kuri suinteresuota pajamomis už alkoholio reklamą. Nepaisant
   > mūsų visų pastangų seimas, proceso eigoje pridaręs gausybę įstatymų
   > pažeidimų (žr. antrą prisegtą failą), nedidele balsų persvara nubalsavo,
   > kad alkoholio reklama turi būti grąžinta.
   >
   > Kad jums būtų aiškiau, kas čia vyksta, kviečiame pažiūrėti mūsų sukurtą
   > filmuką “Okupuoti alkopramonės”.
   > Norime prašyti jūsų paramos šioje kovoje. Nors įstatymas dėl alkoholio
   > reklamos įteisinimo buvo priimtas gruodžio 8 d., tačiau dar žodžio netarė
   > prezidentė. Yra didžiulė tikimybė, kad ji šį įstatymą vetuos. Tokiu atveju
   > nuimti jos veto seimui prireiktų 71 balso, o tiek jie tikrai nesurinks.
   > Tad šiuo etapu vieningas visuomeninių organizacijų balsas gali viską
   > persverti. 54 seimo nariai jau kreipėsi į prezidentę prašydami vetuoti
   > minėtąjį įstatymą.
   > Noriu Nac. tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos vardu jūsų paprašyti,
   > kad prisidėtumėte prie visuomeninių organizacijų raginimo prezidentei
   > vetuoti įstatymą, įteisinantį alkoholio reklamą nuo 2012 m. sausio 1d.
   > Prisegu kreipimosi į prezidentę tekstą.
   >
   > Laukiame jūsų (virtualių) parašų savaitgalį ir pirmadienį. Antradienį
   > seime vyks spaudos konferencija, kuriame paskelbsime apie šį kreipimąsi.
   > Jei sutinkate jį pasirašyti, prašau atsakykite man el. paštu ir žinutės
   > viršuje parašykite savo įmonės ir vadovo rekvizitus pagal tokį pavyzdį:
   > VšĮ “Sotas” direktorius Andrius Ačas.
   > Jei turėsite daugiau klausimų, prašom susisiekite su manim el. paštu arba
   > paskambinkite telefonu 8 686 76 322.
   > Parodę vienybę mes sugebame pažaboti politikus ir antivisuomeniškus verslo
   > interesus.
   >
   > --
   > NSTA nariu elektronine konferencija
   >
   -------------------------------------------

   Nevyriausybinių organizacijų kreipimasis į LR prezidentę D.Grybauskaitę

   2011 gruodžio 12 d.
   Jūsų Ekscelencija,

   mums, nevyriausybinių organizacijų grupei, kelia didelį susirūpinimą tai,
   kad priiminėjant įstatymo pataisas dėl alkoholio reklamos draudimo
   atšaukimo buvo padaryta daugybė demokratinio proceso pažeidimų. Didelė
   dalis Seimo narių iš esmės ignoravo mūsų kolegų visuomenininkų moksliniais
   argumentais paremtus argumentus. Buvo ribojamas visuomeninių organizacijų
   dalyvavimas aptarinėjant alkoholio reklamos tęstinumo klausimą seime. Nei
   viena seimo frakcija neatsiliepė į Nacionalinės alkoholio kontrolės
   koalicijos (NTAKK) kvietimą diskutuoti šiuo klausimu. Komercinė
   žiniasklaida buvo neabejotinai šališka, blokavo visuomenininkų teikiamą
   informaciją ir palaikė alkoholio pramonės interesą. 10 seimo narių galimai
   supainiojo viešus ir privačius interesus balsuodami už tolesnį alkoholio
   reklamos galiojimą. Minėtieji seimo nariai nuo balsavimo nenusišalino.

   Esame įsitikinę, kad nevaržomas ir neatsakingas alkoholio propagavimas
   neatitinka ilgalaikių Lietuvos interesų. Istorija rodo, kad kai tauta
   prablaivėdavo, suaktyvėdavo pilietinė veikla. Todėl neleisdami vilioti
   gyventojus išgerti daugiau alkoholio paskatinsime sveiką jos raidą.
   Skandinavų patirtis vienareikšmiškai rodo, kad alkoholio kontrolės
   priemonės svariai prisideda prie visuomenės suklestėjimo.

   Mes, žemiau pasirašiusios nevyriausybinės organizacijos, raginame Jus
   apginti viešąjį interesą ir vetuoti Alkoholio kontrolės įstatymo 18, 29 ir
   34 straipsnių pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ir 4 straipsnio
   pripažinimo netekusiu galios įstatymą Nr. XIP-3188(2).

   Pasirašinėjimo pavyzdys:

   VšĮ „Socialinės paramos centras“ direktorius Vaidas Vilutis
   (pasirašykite ne po šiuo tekstu, o atsakydami el. pašto žinute)

   http://xa.yimg.com/kq/groups/21777464/209404500/name/NVO_Kreipimasis+i+prezidente.doc

   ----------------------------------------------

   Nacionalinės tabako ir alkoholio koalicijos kreipimosi į prezidentę tekstas:
   J.E. LR Prezidente

   Kreipiamės į Jus, kaip į šalies demokratijos garantą, prašydami vetuoti
   Seimo itin neskaidriai priimtą Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės
   įstatymo pataisą, kuria atšaukiamas prieš 3 metus praėjusios kadencijos
   Seimo priimtas sprendimas uždrausti alkoholinių gėrimų reklamą visuomenės
   informavimo priemonėse.

   Svarstant šį įstatymo projektą buvo vengiama tartis su visuomeninėmis
   organizacijomis. Svarstymo pradžioje viešoji diskusija buvo sąmoningai
   blokuojama alkoholio reklamos pajamomis suinteresuotos žiniasklaidos, o
   viešesnė diskusija prasidėjo tik pastarosiomis savaitėmis. Net ir iki šiol
   dalis žiniasklaidos pateikia tik vienašališką ir alkoholio pramonei
   palankią informaciją.

   Nebuvo atsižvelgta į Seimo patariamosios institucijos – Nacionalinė
   sveikatos tarybos, Pasaulio sveikatos organizacijos, vaikų ir jaunimo,
   tėvų ir kitų organizacijų nuomonę. Skirtingai nei alkoholio gamintojų
   atstovai, nevyriausybinių organizacijų atstovai buvo nepageidaujami
   parlamento frakcijų posėdžiuose. Dalis Seimo narių, savo deklaracijose
   deklaravę savo ar savo šeimos narių veiklas susijusias su alkoholio bei
   reklamos verslu nenusišalino nuo įstatymo pataisų svarstymo ir balsavimo.
   Dėl šių veikų Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija kreipėsi
   į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją pateikdami duomenis apie Seimo narių
   deklaracijas ir jų dalyvavimą svarstymuose. Tačiau komisijos pirmininkas
   apie tai net neužsiminė parlamentarams. Taip pat buvo kreiptasi ir į
   Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją dėl galimo Seimo narių viešųjų ir
   privačiųjų interesų konflikto, bei vienos iš verslo grupių atstovo ryšių
   su Seimo nariu.

   Proceso metu buvo imtasi priemonių manipuliuoti ir falsifikuoti viešąją
   nuomonę. Dviems iki tol atliktoms visuomenės nuomonės apklausoms
   neparodžius alkoholio gamintojams palankių rezultatų ir didesnei daliai
   visuomenės pasisakius už reklamos draudimą, buvo užsakyta viešosios
   nuomonės tyrimo kompanija, kuri pateikė kitokius duomenis ir skirtingai
   nei įprasta jos duomenis ėmėsi komentuoti ne tyrėjai, o šios kompanijos
   komercijos direktorius. Į klausimus apie tyrimo užsakovus ir metodiką
   Baltijos tyrimų atstovai taip ir neatsakė.

   Su alkoholio kontrole susiję klausimai buvo nepagrįstai nagrinėjama
   slaptai. Seimo sveikatos reikalų komitete buvo skelbiama, kad alkoholio
   kontrolės klausimai bus nagrinėjami slaptai. Seimo statutas numato, kad
   slaptai nagrinėjami tik su valstybės paslaptimi susiję klausimai.
   Slaptumas prieš pat posėdį buvo atšauktas, tad jame nedalyvavo dauguma
   alkoholio kontrole besidominčių visuomeninių organizacijų, nors alkoholio
   gamintojai buvo informuoti apie galimybę dalyvauti posėdyje.

   Priėmimo metu klausimo laikas buvo keičiamas taip, kad kuo mažiau
   visuomenės galėtų stebėti ar dalyvauti pačiame procese. Be to reklamos
   draudimo atšaukimo klausimas darbotvarkėje buvo atskirtas nuo kitų
   klausimų ir alkoholio kontrolės pasiūlymų, nors mūsų žiniomis egzistavo
   susitarimas svarstyti alkoholio kontrolės politikos klausimus
   kompleksiškai. Nuolatinė skuba, laiko kaitaliojimas, kitos manipuliacijos
   Seimo darbotvarke sudaro prielaidas manyti, kad klausimo svarstymą
   stengiamasi maksimaliai nuslėpti nuo visuomenės, vengti viešumo ir pan.

   Nevyriausybinės organizacijos jau kreipėsi į Jus prašydamos nepritarti
   alkoholinių gėrimų reklamos draudimo atšaukimui. Mes norime priminti šį
   kreipimąsi ir taip pat prisidedame prie prašymo vetuoti šį Seimo
   sprendimą. Jūs jau ne kartą pasisakėte už visuomenė sveikatos išsaugojimą
   ir sustabdėte alkoholio pramonei naudingus ir Lietuvos visuomenei žalingus
   siūlymus mažinti akcizą alkoholiui bei švelninti sąlygas prekybai
   alkoholiu. Tikimės jūsų principingumo ir šiuo klausimu.

   Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentas
   Aurelijus Veryga 
    
   http://xa.yimg.com/kq/groups/21777464/1305808045/name/NTAKK_kreipimasis_i_prezidente.doc
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.