Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [zmoniskai] Už Dangį Gudelį, "Artūro Zuoko i r Vilniaus koalicijos" sąrašas, Nr.34

Expand Messages
 • Dangis Gudelis
  Andriau, Zuokas taip pat pasirašė deklaraciją, kurioje įsipareigojo krikščioniškoms ir bendražmogiškoms vertybėms. Vadinasi, jis nėra toks, kaip tu
  Message 1 of 9 , Feb 26, 2011
   Andriau,

   Zuokas taip pat pasirašė deklaraciją, kurioje įsipareigojo
   krikščioniškoms ir bendražmogiškoms vertybėms. Vadinasi, jis nėra
   toks, kaip tu apie jį rašai.

   Apie tai:

   http://www.delfi.lt/news/balsuok2011/politikoakimis/dgudelis-kokios-yra-musu-vertybes.d?id=42044475

   Geros dienos,

   Dangis

   2011/2/26 Andrius Kulikauskas <ms@...>:
   > Vilmante,
   >
   > Ačiū už klausimą ir ačiū Dangiui ir Vygantui už atsakymus.
   >
   > Aš balsuočiau už Dangį.  Kviečiu pasiklausyti laidos, "Ko siekia Dangis
   > Gudelis?"
   > http://www.internetinetv.lt/?View=PostCollection/ViewPost&id=157
   >
   > Bet aš nebalsuočiau už Artūrą Zuoką, nė už partiją, kuriai jis
   > vadovautų, dėl to, kad jis yra pareiškęs, ir manau, galvoja, kad
   > politikoje nėra vietos dorovei.  Jis man tad, kaip vadovas, nepriimtinas.
   >
   > Andrius
   >
   > Andrius Kulikauskas
   > http://www.selflearners.net
   > http://www.ms.lt/sodas/
   > ms@...
   > (773) 306-3807
   >
   >
   >
   > 2011.02.26 07:15, Vilmantė Lapeikienė rašė:
   >>
   >>
   >> Neįtikinote. Savų entuziastų yra kiekvienoje partijoje. Jūsų atsakymas
   >> labiau nukreiptas į neapsisprendusio žmogaus jausmus, o ne į protą.
   >> Tikėjausi brandesnio atsakymo.
   >> Pagarbiai ir be priešpriešos, Vilmantė Lapeikienė
   >>
   >>
   >> 2011/2/26 Dangis Gudelis <dgudel@... <mailto:dgudel@...>>
   >>
   >>     Nes matau, kad šioje koalicijoje žmonės turi entuziazmo, idėjų ir
   >>     lyderystės sugebėjimų, kad kažką gero nuveiktų dėl Vilniaus.
   >>
   >>
   >>     Kad Vilniaus miestas atsigautų, būtent to ir reikia - entuziazmo,
   >>     idėjų ir lyderystės. Turintys viziją lyderiai įkvėps žmones,
   >>     suteiks jiems kryptį, pasitikėjimą savo jėgomis...
   >>
   >>     Geros dienos,
   >>
   >>     Dangis
   >>
   >>
   >>
   >>     2011/2/26 Vilmantė Lapeikienė <vilmante.virsme@...
   >>     <mailto:vilmante.virsme@...>>
   >>
   >>         Labas rytas, gerb.Dangi Gudeli. Kodėl pasirinkote būtent Zuoko
   >>         koaliciją ?
   >>         Pagarbiai, Vilmantė Lapeikienė
   >>
   >>
   >>         2011/2/25 Dangis Gudelis <dgudel@...
   >>         <mailto:dgudel@...>>
   >>
   >>             Labas vakaras,
   >>
   >>             Būčiau dėkingas, jei balsuotumėte už mane rinkimuose į
   >>             Vilniaus miesto
   >>             savivaldybės tarybą.
   >>
   >>             Prašyčiau Jūsų atiduoti savo balsą už "Artūro Zuoko ir
   >>             Vilniaus
   >>             koalicijos" sąrašą Nr.2 ir pažymėti mano numerį 34 rinkimų
   >>             biuletenio
   >>             pirmajame langelyje.
   >>
   >>             Gero vakaro,
   >>
   >>             Dangis Gudelis
   >>
   >>             --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   >>             Apie mane:
   >>             Nuo pat vaikystės gyvenu Vilniuje - mokiausi Karoliniškių
   >>             gimnazijoje,
   >>             baigiau Vilniaus universitetą, kur įgijau filosofijos magistro
   >>             laipsnį. Studijas tęsiau užsienyje - Vidurio Europos
   >>             universitete
   >>             Budapešte studijavau politikos mokslus. Mykolo Romerio
   >>             universitete
   >>             apgyniau socialinių mokslų daktaro disertaciją apie
   >>             savivaldybių
   >>             veiklą, šiame universitete jau beveik dešimt metų dirbu
   >>             viešojo
   >>             administravimo dėstytoju, stažavausi Šveicarijoje,
   >>             Norvegijoje,
   >>             Vokietijoje.
   >>
   >>             Laisvalaikiu dirbu savanoriu tarptautiniame
   >>             labdaros-paramos fonde
   >>             „Viso pasaulio viltis“, kuris rūpinasi vienišais Vilniaus
   >>             seneliais ir
   >>             vaikų namų auklėtiniais, kasmet aktyviai dalyvauju „Maisto
   >>             banko“,
   >>             aplinkos tvarkymo „Darom“ akcijose. Su žmona Nomeda
   >>             auginam du sūnus -
   >>             Aidą (7 m) ir Dainių (5 m).
   >>
   >>             Mano vertybės: Stengiuosi gyventi pagal Biblijoje aprašytas
   >>             krikščioniškas vertybes. Man taip pat svarbios liberalios ir
   >>             demokratinės vertybės - viešojo valdymo skaidrumas,
   >>             pagarba žmogaus
   >>             teisėms, pilietinė visuomenė, viešasis interesas.
   >>
   >>             Mano idėja: siūlau Vilniaus miesto savivaldybei steigti
   >>             kooperatines
   >>             bendroves, kurių nariais galėtų būti kiekvienas miesto plėtra
   >>             suinteresuotas vilnietis, ir pasirašyti su jomis sutartis dėl
   >>             visuomenei naudingų projektų įgyvendinimo. Tapę tokių
   >>             kooperatyvų
   >>             nariais mes, Vilniaus gyventojai, patys galėtume
   >>             prižiūrėti, kad
   >>             miestui svarbūs projektai būtų įgyvendinami skaidriai ir
   >>             efektyviai!
   >>
   >>             Mano balsas: Dalyvavau kuriant svetainę www.manobalsas.lt
   >>             <http://www.manobalsas.lt/>, daugeliui
   >>             rinkėjų padėjusią apsispręsti, kam atiduoti savo balsą per
   >>             2008 ir
   >>             2009 metų Seimo, Prezidento ir Europos parlamento rinkimus.
   >>
   >>
   >>             ------------------------------------
   >>
   >>             Laiškas į zmoniskai@yahoogroups.com
   >>             <mailto:zmoniskai@yahoogroups.com> tampa visuomenės turtu,
   >>             tai yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių,
   >>             nebent tame laiške pabrėžtinai jų neaatsisakome.
   >>             http://www.ms.lt/lt/ Kviečiame dalintis mūsų laiškais,
   >>             prašome pripažinti mūsų autorius.
   >>
   >>             Laiškus siųsti: zmoniskai@yahoogroups.com
   >>             <mailto:zmoniskai@yahoogroups.com>
   >>
   >>             Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto
   >>             adresu: zmoniskai-unsubscribe@yahoogroups.com
   >>             <mailto:zmoniskai-unsubscribe@yahoogroups.com>
   >>
   >>             Yahoo! Groups Links
   >>
   >>
   >>             zmoniskai-fullfeatured@yahoogroups.com
   >>             <mailto:zmoniskai-fullfeatured@yahoogroups.com>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >
   >
   >
   > ------------------------------------
   >
   > Laiškas į zmoniskai@yahoogroups.com tampa visuomenės turtu, tai yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške pabrėžtinai jų neaatsisakome.  http://www.ms.lt/lt/ Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
   >
   > Laiškus siųsti:   zmoniskai@yahoogroups.com
   >
   > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu: zmoniskai-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   > Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >
  • Andrius Kulikauskas
   Dangi, Ačiū už nuorodą į tavo parašytą straipsnį. Džiaugiuos, kad kandidatavaisi. Ar patekai į Vilniaus tarybą? Man įdomu, kaip ką
   Message 2 of 9 , Mar 2, 2011
    Dangi,

    Ačiū už nuorodą į tavo parašytą straipsnį. Džiaugiuos, kad
    kandidatavaisi. Ar patekai į Vilniaus tarybą?

    Man įdomu, kaip ką išsiaiškiname?

    Pavyzdžiui, kaip spręsti apie politikus? Įdomu, kaip manai?

    Rašai apie Artūrą Zuoką "jis pasirašė deklaraciją... vadinasi, ...."

    Ar iš deklaracijos pasirašymo galima kažką išvesti? Juk melagio nesaisto
    jokios deklaracijos. Jos saisto tiktai nemeluojančius.

    Vadinasi, jei Naudinga pasirašyti deklaraciją, tai nieko negalim spręsti
    iš jos pasirašymo. Galima spręsti tik jei žmogus Nepasirašė!

    Nu, nebent, būtų NeNaudinga pasirašyti deklaraciją.

    Tai kaip, ar Naudinga ar NeNaudinga pasirašyti aną deklaraciją dėl
    dorovinių vertybių: "Deklaracijoje buvo įrašyta, jog koalicija
    vadovaujasi šiais principais: atsakingo liberalizmo, krikščioniškų ir
    bendražmogiškų vertybių, pritarimo koalicijos programai ir aktyvaus
    dalyvavimo ją įgyvendinant, pagarbos ir atsakomybės rinkėjams ir visiems
    Vilniaus gyventojams."

    Juk sovietų konstitucijose irgi daug buvo prirašyta.

    Savo straipsnyje rašai, "Dar vienas svarbus krikščioniškos moralės
    principas yra atgaila. ... atgailauti reiškia ne tik gailėtis dėl to,
    kas buvo blogai padaryta, bet ir radikaliai pakeisti savo mąstymą, savo
    gyvenimo būdą. Taigi, pritaikant šį principą politikoje, iš „Artūro
    Zuoko ir Vilniaus koalicijos“ narių reikėtų tikėtis atgailos – klaidų
    pripažinimo, noro ir pasiryžimo keistis.

    Ar turite viešų tokių pavyzdžių?

    Va, "Minčių sode" prispyriau Samwel Kongere ir galiausia, po pusantrų
    metų, jis atgailavo:
    http://tech.groups.yahoo.com/group/mendenyo/message/3256
    570 USD mano pinigų, be mano sutikimo, išdalino labdarai Afrikoje. Dar
    pasiaiškinsime, kaip kitaip elgtis ateityje. Aš atgailavau, kad per daug
    jam pinigų siunčiau vienu metu. Jo atgaila labai padėjo mūsų santykiams.
    Tai vyko viešai ir daug kas prasmingai įsijungė. Tokiu būdu puoselėjame
    bendrystę, vystome kultūrą.

    Dangi, svarbiausia, kaip išsiaiškini, iš ko sprendi, kas per žmogus? Iš
    dalies, jau rašei: "žmonės turi entuziazmo, idėjų ir lyderystės
    sugebėjimų, kad kažką gero nuveiktų dėl Vilniaus. Kad Vilniaus miestas
    atsigautų, būtent to ir reikia - entuziazmo, idėjų ir lyderystės.
    Turintys viziją lyderiai įkvėps žmones, suteiks jiems kryptį,
    pasitikėjimą savo jėgomis..."

    Kviečiu išsiplėsti. (Pavyzdžiui, kaip "lyderystę" išreikštum lietuviškai?)

    Visų klausiu, taip pat "Veikti plačiau".

    Ačiū,

    Andrius

    Andrius Kulikauskas
    Minčių sodas
    http://www.selflearners.net
    ms@...
    (773) 306-3807
    Twitter: @selflearners

    2011.02.26 08:50, Dangis Gudelis rašė:
    > Andriau,
    >
    > Zuokas taip pat pasirašė deklaraciją, kurioje įsipareigojo
    > krikščioniškoms ir bendražmogiškoms vertybėms. Vadinasi, jis nėra
    > toks, kaip tu apie jį rašai.
    >
    > Apie tai:
    >
    > http://www.delfi.lt/news/balsuok2011/politikoakimis/dgudelis-kokios-yra-musu-vertybes.d?id=42044475
    >
    > Geros dienos,
    >
    > Dangis
    >
    > 2011/2/26 Andrius Kulikauskas<ms@...>:
    >> Vilmante,
    >>
    >> Ačiū už klausimą ir ačiū Dangiui ir Vygantui už atsakymus.
    >>
    >> Aš balsuočiau už Dangį. Kviečiu pasiklausyti laidos, "Ko siekia Dangis
    >> Gudelis?"
    >> http://www.internetinetv.lt/?View=PostCollection/ViewPost&id=157
    >>
    >> Bet aš nebalsuočiau už Artūrą Zuoką, nė už partiją, kuriai jis
    >> vadovautų, dėl to, kad jis yra pareiškęs, ir manau, galvoja, kad
    >> politikoje nėra vietos dorovei. Jis man tad, kaip vadovas, nepriimtinas.
    >>
    >> Andrius
    >>
    >> Andrius Kulikauskas
    >> http://www.selflearners.net
    >> http://www.ms.lt/sodas/
    >> ms@...
    >> (773) 306-3807
    >>
    >>
    >>
    >> 2011.02.26 07:15, Vilmantė Lapeikienė rašė:
    >>>
    >>> Neįtikinote. Savų entuziastų yra kiekvienoje partijoje. Jūsų atsakymas
    >>> labiau nukreiptas į neapsisprendusio žmogaus jausmus, o ne į protą.
    >>> Tikėjausi brandesnio atsakymo.
    >>> Pagarbiai ir be priešpriešos, Vilmantė Lapeikienė
    >>>
    >>>
    >>> 2011/2/26 Dangis Gudelis<dgudel@...<mailto:dgudel@...>>
    >>>
    >>> Nes matau, kad šioje koalicijoje žmonės turi entuziazmo, idėjų ir
    >>> lyderystės sugebėjimų, kad kažką gero nuveiktų dėl Vilniaus.
    >>>
    >>>
    >>> Kad Vilniaus miestas atsigautų, būtent to ir reikia - entuziazmo,
    >>> idėjų ir lyderystės. Turintys viziją lyderiai įkvėps žmones,
    >>> suteiks jiems kryptį, pasitikėjimą savo jėgomis...
    >>>
    >>> Geros dienos,
    >>>
    >>> Dangis
    >>>
    >>>
    >>>
    >>> 2011/2/26 Vilmantė Lapeikienė<vilmante.virsme@...
    >>> <mailto:vilmante.virsme@...>>
    >>>
    >>> Labas rytas, gerb.Dangi Gudeli. Kodėl pasirinkote būtent Zuoko
    >>> koaliciją ?
    >>> Pagarbiai, Vilmantė Lapeikienė
    >>>
    >>>
    >>> 2011/2/25 Dangis Gudelis<dgudel@...
    >>> <mailto:dgudel@...>>
    >>>
    >>> Labas vakaras,
    >>>
    >>> Būčiau dėkingas, jei balsuotumėte už mane rinkimuose į
    >>> Vilniaus miesto
    >>> savivaldybės tarybą.
    >>>
    >>> Prašyčiau Jūsų atiduoti savo balsą už "Artūro Zuoko ir
    >>> Vilniaus
    >>> koalicijos" sąrašą Nr.2 ir pažymėti mano numerį 34 rinkimų
    >>> biuletenio
    >>> pirmajame langelyje.
    >>>
    >>> Gero vakaro,
    >>>
    >>> Dangis Gudelis
    >>>
    >>> --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    >>> Apie mane:
    >>> Nuo pat vaikystės gyvenu Vilniuje - mokiausi Karoliniškių
    >>> gimnazijoje,
    >>> baigiau Vilniaus universitetą, kur įgijau filosofijos magistro
    >>> laipsnį. Studijas tęsiau užsienyje - Vidurio Europos
    >>> universitete
    >>> Budapešte studijavau politikos mokslus. Mykolo Romerio
    >>> universitete
    >>> apgyniau socialinių mokslų daktaro disertaciją apie
    >>> savivaldybių
    >>> veiklą, šiame universitete jau beveik dešimt metų dirbu
    >>> viešojo
    >>> administravimo dėstytoju, stažavausi Šveicarijoje,
    >>> Norvegijoje,
    >>> Vokietijoje.
    >>>
    >>> Laisvalaikiu dirbu savanoriu tarptautiniame
    >>> labdaros-paramos fonde
    >>> „Viso pasaulio viltis“, kuris rūpinasi vienišais Vilniaus
    >>> seneliais ir
    >>> vaikų namų auklėtiniais, kasmet aktyviai dalyvauju „Maisto
    >>> banko“,
    >>> aplinkos tvarkymo „Darom“ akcijose. Su žmona Nomeda
    >>> auginam du sūnus -
    >>> Aidą (7 m) ir Dainių (5 m).
    >>>
    >>> Mano vertybės: Stengiuosi gyventi pagal Biblijoje aprašytas
    >>> krikščioniškas vertybes. Man taip pat svarbios liberalios ir
    >>> demokratinės vertybės - viešojo valdymo skaidrumas,
    >>> pagarba žmogaus
    >>> teisėms, pilietinė visuomenė, viešasis interesas.
    >>>
    >>> Mano idėja: siūlau Vilniaus miesto savivaldybei steigti
    >>> kooperatines
    >>> bendroves, kurių nariais galėtų būti kiekvienas miesto plėtra
    >>> suinteresuotas vilnietis, ir pasirašyti su jomis sutartis dėl
    >>> visuomenei naudingų projektų įgyvendinimo. Tapę tokių
    >>> kooperatyvų
    >>> nariais mes, Vilniaus gyventojai, patys galėtume
    >>> prižiūrėti, kad
    >>> miestui svarbūs projektai būtų įgyvendinami skaidriai ir
    >>> efektyviai!
    >>>
    >>> Mano balsas: Dalyvavau kuriant svetainę www.manobalsas.lt
    >>> <http://www.manobalsas.lt/>, daugeliui
    >>> rinkėjų padėjusią apsispręsti, kam atiduoti savo balsą per
    >>> 2008 ir
    >>> 2009 metų Seimo, Prezidento ir Europos parlamento rinkimus.
    >>>
    >>>
    >>> ------------------------------------
    >>>
    >>> Laiškas į zmoniskai@yahoogroups.com
    >>> <mailto:zmoniskai@yahoogroups.com> tampa visuomenės turtu,
    >>> tai yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių,
    >>> nebent tame laiške pabrėžtinai jų neaatsisakome.
    >>> http://www.ms.lt/lt/ Kviečiame dalintis mūsų laiškais,
    >>> prašome pripažinti mūsų autorius.
    >>>
    >>> Laiškus siųsti: zmoniskai@yahoogroups.com
    >>> <mailto:zmoniskai@yahoogroups.com>
    >>>
    >>> Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto
    >>> adresu: zmoniskai-unsubscribe@yahoogroups.com
    >>> <mailto:zmoniskai-unsubscribe@yahoogroups.com>
    >>>
    >>> Yahoo! Groups Links
    >>>
    >>>
    >>> zmoniskai-fullfeatured@yahoogroups.com
    >>> <mailto:zmoniskai-fullfeatured@yahoogroups.com>
    >>>
    >>>
    >>>
    >>>
    >>>
    >>>
    >>>
    >>>
    >>
    >>
    >> ------------------------------------
    >>
    >> Laiškas į zmoniskai@yahoogroups.com tampa visuomenės turtu, tai yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške pabrėžtinai jų neaatsisakome. http://www.ms.lt/lt/ Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
    >>
    >> Laiškus siųsti: zmoniskai@yahoogroups.com
    >>
    >> Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu: zmoniskai-unsubscribe@yahoogroups.com
    >>
    >> Yahoo! Groups Links
    >>
    >>
    >>
    >>
    >
    > ------------------------------------
    >
    > Laiškas į zmoniskai@yahoogroups.com tampa visuomenės turtu, tai yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške pabrėžtinai jų neaatsisakome. http://www.ms.lt/lt/ Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
    >
    > Laiškus siųsti: zmoniskai@yahoogroups.com
    >
    > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu: zmoniskai-unsubscribe@yahoogroups.com
    >
    > Yahoo! Groups Links
    >
    >
    >
    >
   • Vilmantė Lapeikienė
    Labas, Andriau. Rašau *dėl pagalbos Japonijai.* Tai svarbu, nes pažįstu žmonių, kurie prisidėtų prie finansinės paramos nelaimės ištiktai japonų
    Message 3 of 9 , Mar 15, 2011
     Labas, Andriau. Rašau dėl pagalbos Japonijai. Tai svarbu, nes pažįstu žmonių, kurie prisidėtų prie finansinės paramos nelaimės ištiktai japonų tautai, bet nežino kur siųsti pinigus. Reikia paplatinti tokią informaciją:
      
     Raudonasis Kryžius iki BALANDŽIO 14 d. organizuoja piniginių aukų rinkimą tokiais būdais:
     skambinant trumpaisiais numeriais  1891 ( 5 Lt. auka ), 1892 (10 Lt. auka ).
     Didesnes sumas galima pervesti į SEB,  Swedbank ir DnB NORD bankus nurodant pervedimo paskirtį "nukentėjusiems Japonijoje"  ( sąskaitų numerius rasite bankuose arba Lietuvos Raudonojo Kryžiaus internetiniame puslapyje www.redcross.lt  ).


      
     2011/2/26 Andrius Kulikauskas <ms@...>
     Vilmante,

     Ačiū už klausimą ir ačiū Dangiui ir Vygantui už atsakymus.

     Aš balsuočiau už Dangį.  Kviečiu pasiklausyti laidos, "Ko siekia Dangis
     Gudelis?"
     http://www.internetinetv.lt/?View=PostCollection/ViewPost&id=157

     Bet aš nebalsuočiau už Artūrą Zuoką, nė už partiją, kuriai jis
     vadovautų, dėl to, kad jis yra pareiškęs, ir manau, galvoja, kad
     politikoje nėra vietos dorovei.  Jis man tad, kaip vadovas, nepriimtinas.

     Andrius

     Andrius Kulikauskas
     http://www.selflearners.net
     http://www.ms.lt/sodas/
     ms@...
     (773) 306-3807     2011.02.26 07:15, Vilmantė Lapeikienė rašė:
     >
     >
     > Neįtikinote. Savų entuziastų yra kiekvienoje partijoje. Jūsų atsakymas
     > labiau nukreiptas į neapsisprendusio žmogaus jausmus, o ne į protą.
     > Tikėjausi brandesnio atsakymo.
     > Pagarbiai ir be priešpriešos, Vilmantė Lapeikienė
     >
     >
     > 2011/2/26 Dangis Gudelis <dgudel@... <mailto:dgudel@...>>
     >
     >     Nes matau, kad šioje koalicijoje žmonės turi entuziazmo, idėjų ir
     >     lyderystės sugebėjimų, kad kažką gero nuveiktų dėl Vilniaus.
     >
     >
     >     Kad Vilniaus miestas atsigautų, būtent to ir reikia - entuziazmo,
     >     idėjų ir lyderystės. Turintys viziją lyderiai įkvėps žmones,
     >     suteiks jiems kryptį, pasitikėjimą savo jėgomis...
     >
     >     Geros dienos,
     >
     >     Dangis
     >
     >
     >
     >     2011/2/26 Vilmantė Lapeikienė <vilmante.virsme@...
     >     <mailto:vilmante.virsme@...>>
     >
     >         Labas rytas, gerb.Dangi Gudeli. Kodėl pasirinkote būtent Zuoko
     >         koaliciją ?
     >         Pagarbiai, Vilmantė Lapeikienė
     >
     >
     >         2011/2/25 Dangis Gudelis <dgudel@...
     >         <mailto:dgudel@...>>
     >
     >             Labas vakaras,
     >
     >             Būčiau dėkingas, jei balsuotumėte už mane rinkimuose į
     >             Vilniaus miesto
     >             savivaldybės tarybą.
     >
     >             Prašyčiau Jūsų atiduoti savo balsą už "Artūro Zuoko ir
     >             Vilniaus
     >             koalicijos" sąrašą Nr.2 ir pažymėti mano numerį 34 rinkimų
     >             biuletenio
     >             pirmajame langelyje.
     >
     >             Gero vakaro,
     >
     >             Dangis Gudelis
     >
     >             --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     >             Apie mane:
     >             Nuo pat vaikystės gyvenu Vilniuje - mokiausi Karoliniškių
     >             gimnazijoje,
     >             baigiau Vilniaus universitetą, kur įgijau filosofijos magistro
     >             laipsnį. Studijas tęsiau užsienyje - Vidurio Europos
     >             universitete
     >             Budapešte studijavau politikos mokslus. Mykolo Romerio
     >             universitete
     >             apgyniau socialinių mokslų daktaro disertaciją apie
     >             savivaldybių
     >             veiklą, šiame universitete jau beveik dešimt metų dirbu
     >             viešojo
     >             administravimo dėstytoju, stažavausi Šveicarijoje,
     >             Norvegijoje,
     >             Vokietijoje.
     >
     >             Laisvalaikiu dirbu savanoriu tarptautiniame
     >             labdaros-paramos fonde
     >             „Viso pasaulio viltis“, kuris rūpinasi vienišais Vilniaus
     >             seneliais ir
     >             vaikų namų auklėtiniais, kasmet aktyviai dalyvauju „Maisto
     >             banko“,
     >             aplinkos tvarkymo „Darom“ akcijose. Su žmona Nomeda
     >             auginam du sūnus -
     >             Aidą (7 m) ir Dainių (5 m).
     >
     >             Mano vertybės: Stengiuosi gyventi pagal Biblijoje aprašytas
     >             krikščioniškas vertybes. Man taip pat svarbios liberalios ir
     >             demokratinės vertybės - viešojo valdymo skaidrumas,
     >             pagarba žmogaus
     >             teisėms, pilietinė visuomenė, viešasis interesas.
     >
     >             Mano idėja: siūlau Vilniaus miesto savivaldybei steigti
     >             kooperatines
     >             bendroves, kurių nariais galėtų būti kiekvienas miesto plėtra
     >             suinteresuotas vilnietis, ir pasirašyti su jomis sutartis dėl
     >             visuomenei naudingų projektų įgyvendinimo. Tapę tokių
     >             kooperatyvų
     >             nariais mes, Vilniaus gyventojai, patys galėtume
     >             prižiūrėti, kad
     >             miestui svarbūs projektai būtų įgyvendinami skaidriai ir
     >             efektyviai!
     >
     >             Mano balsas: Dalyvavau kuriant svetainę www.manobalsas.lt
     >             <http://www.manobalsas.lt/>, daugeliui
     >             rinkėjų padėjusią apsispręsti, kam atiduoti savo balsą per
     >             2008 ir
     >             2009 metų Seimo, Prezidento ir Europos parlamento rinkimus.
     >
     >
     >             ------------------------------------
     >
     >             Laiškas į zmoniskai@yahoogroups.com
     >             <mailto:zmoniskai@yahoogroups.com> tampa visuomenės turtu,
     >             tai yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių,
     >             nebent tame laiške pabrėžtinai jų neaatsisakome.
     >             http://www.ms.lt/lt/ Kviečiame dalintis mūsų laiškais,
     >             prašome pripažinti mūsų autorius.
     >
     >             Laiškus siųsti: zmoniskai@yahoogroups.com
     >             <mailto:zmoniskai@yahoogroups.com>
     >
     >             Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto
     >             adresu: zmoniskai-unsubscribe@yahoogroups.com
     >             <mailto:zmoniskai-unsubscribe@yahoogroups.com>
     >
     >             Yahoo! Groups Links
     >
     >
     >             zmoniskai-fullfeatured@yahoogroups.com
     >             <mailto:zmoniskai-fullfeatured@yahoogroups.com>
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >     ------------------------------------

     Laiškas į zmoniskai@yahoogroups.com tampa visuomenės turtu, tai yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške pabrėžtinai jų neaatsisakome.  http://www.ms.lt/lt/ Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.

     Laiškus siųsti:   zmoniskai@yahoogroups.com

     Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu: zmoniskai-unsubscribe@yahoogroups.com

     Yahoo! Groups Links

     <*> To visit your group on the web, go to:
        http://groups.yahoo.com/group/zmoniskai/

     <*> Your email settings:
        Individual Email | Traditional

     <*> To change settings online go to:
        http://groups.yahoo.com/group/zmoniskai/join
        (Yahoo! ID required)

     <*> To change settings via email:
        zmoniskai-digest@yahoogroups.com
        zmoniskai-fullfeatured@yahoogroups.com

     <*> To unsubscribe from this group, send an email to:
        zmoniskai-unsubscribe@yahoogroups.com

     <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
        http://docs.yahoo.com/info/terms/


    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.