Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [zmoniskai] Fwd: FW: Fw: FW: FW: Gal ir pades...

Expand Messages
 • Virgis
  is tikejimo gimsta viskas,,,, net laivai... :) 2010/6/4 Aida Tumasonyte ... is tikejimo gimsta viskas,,,,  net laivai...  :) 2010/6/4
  Message 1 of 3 , Jun 4, 2010
  is tikejimo gimsta viskas,,,, 
  net laivai...  :)

  2010/6/4 Aida Tumasonyte <aidadatt@...>
  2010-06-02, Edvardas Šlikas <whitefieldsforever@...> rašė:
  > *Pažvelkite į nuotrauką, sugalvokite norą ir tada perskaitykite maldą.*
  >
  >
  >                         [image: cid:005401c87e25$9eb28b10$1a01a8c!]*
  >
  > Jei kartais nežinote, Motina Teresė garsi kaip Mažų Darbų Šventoji, tai
  > reiškia, kad ji tikėjo tuo, jog reikia daryti gyvenime mažus darbelius, bet
  > su didele meile...
  >
  > Lai kiekvienas, gavęs šitą žinutę, būna palaimintas.
  >
  > Teresės maldos negalim ištrinti..
  >
  > BŪTINAI ATMINKITE, kad reikia sugalvoti norą, prieš skaitant šitą maldą.
  >  Daugiau nieko nereikia daryti. Daugiau nieko nėra užslėpto. Tiesiog
  > pasidalinkite šituo su kitais ir laukit, kas nutiks ketvirtą dieną.
  >
  > Atleiskit, kad prašau tai persiusti toliau, bet pasistenkit nenutraukti
  > šitos grandinės.
  >
  > Malda yra bene geriausia dovana, kurią mes turim. Perskaitykit tą maldą.
  >
  > Šventosios Teresės Malda* *
  >
  > Lai Šiandien Jumyse būna ramybė.
  >
  > Tikėkite Dievu, kad Jūs esate būtent ten, kur turite būti.
  >
  > Niekados nepamirškite begalinių galimybių, kurios gimsta iš tikėjimo.
  >
  > Naudokitės gautom dovanom ir gautą meilę siuskite toliau.
  >
  > Tvirtai žinokite, kad esate Dievo vaikas.  Tegu šita tikrovė įsismelkia i
  > Jūsų kaulus ir suteikia Jūsų sielai laisvę dainuoti, šokti, garbinti ir
  > mylėti.
  >
  > Ji yra duota mums visiems.* *
  >
  > Dabar išsiųskite šitą žinutę 11-ai žmonių per artimiausias 5 min.*
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >     [image: FREE Animations for your email - by IncrediMail! Click
  > Here!]<http://www.incredimail.com/?id=606430&rui=110755497>
  >
  >
  >
  >
  >
  > =======
  > Email scanned by PC Tools - No viruses or spyware found.
  > (Email Guard: 7.0.0.18, Virus/Spyware Database: 6.15040)
  > http://free.pctools.com<http://free.pctools.com/?cclick=EmailFooterClean_51>
  > =======
  >


  ------------------------------------

  Laiškas į zmoniskai@yahoogroups.com tampa visuomenės turtu, tai yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške pabrėžtinai jų neaatsisakome.  http://www.ms.lt/lt/ Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.

  Laiškus siųsti:   zmoniskai@yahoogroups.com

  Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu: zmoniskai-unsubscribe@yahoogroups.com

  Yahoo! Groups Links

  <*> To visit your group on the web, go to:
     http://groups.yahoo.com/group/zmoniskai/

  <*> Your email settings:
     Individual Email | Traditional

  <*> To change settings online go to:
     http://groups.yahoo.com/group/zmoniskai/join
     (Yahoo! ID required)

  <*> To change settings via email:
     zmoniskai-digest@yahoogroups.com
     zmoniskai-fullfeatured@yahoogroups.com

  <*> To unsubscribe from this group, send an email to:
     zmoniskai-unsubscribe@yahoogroups.com

  <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
     http://docs.yahoo.com/info/terms/


Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.