Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [zmoniskai] Re: Nidos meno centras ieško vadovo

Expand Messages
 • Saulius Kruopis
  laba diena...susipažinau , skaičiau skubėdamas, bet spėjau susipažinti, vedu sūnelį į Darželį Geros dienos Jūsų saulius 2010/5/3 Andrius
  Message 1 of 10 , May 3, 2010
   laba diena...susipažinau , skaičiau skubėdamas, bet spėjau susipažinti, vedu sūnelį į Darželį

   Geros dienos

   Jūsų saulius

   2010/5/3 Andrius Kulikauskas <ms@...>
   Sauliau, Tomai, Ačiū už prasmingus laiškus, kaip suprantame Nidą, jos
   ateitį ir galimybes.  Siunčiu paraišką, kurią šiandien išsiunčiau.
   Andrius Kulikauskas, Minčių sodas, http://www.ms.lt, ms@...
   -------------------------------------------

   Daina Urbanavičiene,

   Noriu būti Nidos meno kolonijos vadovu. Prašau priimti mano paraišką.

   Dvylika metų vadovauju "Minčių sodo" veiklai http://www.ms.lt, telkiu ir
   palaikau Lietuvos bei pasaulio šviesuolius. Labai noriu, kad Lietuva
   būtų pavyzdinga šviesuolių šalis. Tam reikia pavyzdingo centro,
   aplinkos, vietovės, kultūros, žmonių. Nida yra išskirtinė Lietuvos vieta
   ir tikrai sužadina vaizduotę ne tik lietuviams, bet ir visiems ją
   aplankiusiems. Džiaugiuos, kad Nidos gerbėjai Saulius Kruopis, Saulius
   Pilinkus, Tomas Čepaitis, Giedrius Bagdonas mane palaikytų jei tik mane
   parinktumėte Nidos meno kolonijos vadovu. Trumpai save pristatau ir
   mielai žodžiu ar raštu išsiplėsčiau.

   Pridedu CV anglų kalba.

   Andrius

   Andrius Kulikauskas
   Minčių sodas
   http://www.ms.lt
   ms@...
   +370 699 30003
   skype: minciusodas

   ---------------------------
   Svajonė
   ---------------------------

   Aš tikiu, kad menas gali būti sąmoningai prasmingas, teigiamas, mus
   žadinti, drąsinti, laisvinti, įtakoti į gerą, mus skatinti kurti. Aš
   noriu, kad menas palaikytų šviesuolių kultūrą. Ją daug metų puoselėju
   "Minčių sodu". Visaip kalbindamas žmones, juos rakinėdamas, bandydamas
   juos suprasti, man padėjo dvylika klausimų. Juos siūlau, kaip pagrindą
   šviesuolių kultūrai, užtat ir temas Nido meno centro dalyvių veiklai.
   Juos išrašau glausčiau, taip pat ir tiksliau:

   * Kas man rūpi? Kaip prisistatyčiau žmogui, kuris nuoširdžiai manimi
   domisi, bet manęs visai nepažįsta?
   * Ar man rūpi pamąstyti? Kokias vertybių priešpriešas išgyvenu ir kaip
   jas išsprendžiu?
   * Ką vertinu? Kuri vertybė man svarbiausia, visas kitas aprėpianti?
   * Ką klausiu? Kurį klausimą gvildenu, vadinas, norėčiau atsakyti, bet
   dar neturiu atsakymo?
   * Ko siekiu? Kokie mano užmojai?
   * Ar sutinku mąstyti atvirai? Kurią dalį savo mąstymo sutinkate laisvai
   dalintis, juo papildyti visuomenės turtą?
   * Kur ir kaip geriausiai mąstau? Koks mąstymas jums vaisingiausias?
   * Ką svajoju? Ko linkite, kokio vaidmens norite, jei nebūtų kliūčių?
   * Kaip mums vienas kitam padėti? Kokios pagalbos norite iš kitų, ir kaip
   norite kitiems padėti?
   * Apie ką išmanau? Kuriuose dalykuose save laikote išmanančiu?
   * Ką pamokyčiau? Kokias paskiras mintis - raktus - dermes - klausimus
   siūlote mūsų kultūrai, gyvensenai?
   * Ką išmanau apie Dievą? Kaip jums atrodo, kaip sustatytas gyvenimas,
   kokiais dėsniais, kokia jo tvarka?

   Siūlau ketverius metus bendromis jėgomis visais menais plėtoti šiuos
   klausimus, vaizduoti savo ir kitų šviesuolių atsakymus. Ypač
   palaikytumėme Nidos ir Neringos šviesuolius, taip pat su jais
   bendraujančiais Lietuvos ir pasaulio šviesuolius. Bendras tikslas būtų
   per ketverius metus suvokti Nidą kaip nepriklausomą kultūrą, visai kaip
   Užupio Respubliką, tik kiek rimčiau, atsakingiau.

   Pradžiai, kaip Nidos meno centro vadovas, siūlyčiau šias vertybes, o jas
   su laiku bendrai permąstytumėme.
   * Šviesumas: Vertiname, kviečiame, palaikome, pristatome šviesus žmones,
   tiek Nidoje, tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Menininkus vertiname
   pirmiausia, kaip šviesus žmones, savo kūrybos pavyzdžiu mus įtakojančius.
   * Bendradališkumas: Atsiremiame į jau veikiančius, palaikome ir
   papildome esamą Nidos veiklą, jos renginius, užmojus. Kuriame pirmiausia
   visuomenės turtą, kuriuo gali visi naudotis, dalintis, perkurti, tiek
   skaitmenine forma, tiek įtraukiant į keliaujančias parodas ar pristatant
   viešai.
   * Atvirumas: Veiklą vystom atvirai, visus kviečiant įsijungti, tiek
   Internete, tiek Nidos židiniuose. Paraiškos ir sumanymai teikiami
   atvirai, kad visi susipažintumėme ir kartu spręstumėme, kaip galim visi
   dirbti kartu.
   * Laisvumas: Nepripažįstame ribų tarp menų, skatiname visas kūrybos
   šakas, norime, kad menininkai iššoktų iš vėžių ir išbandytų naujas
   technikas, taip pat pamokytų kitus savo technikų.
   * Bendražmoniškumas: Atsisakome kastų, elitų, žioplių ir žiūrovų. Visus
   kviečiame įsijungti į kūryba, dalintis, lavintis, augti, bręsti. Tada
   atsiskleidžia, kas ką iš tikrųjų sugeba, kaip galime vienas kitą
   pamokyti, ką galim bendrai o ką reik atskirai. Visa komanda turi
   dalyvauti kūrybinėje veikloje, į ją įsijungti, rodyti savo pavyzdį.
   * Įtraukimas: Bendraujame su visais, kurie tik to nori, skatiname ir
   palaikome visus judėjimus ir visokiausią veiklą, ieškome ryšių ir
   bendros veiklos su šviesuoliais, visuomenininkais, jaunimu, senimu ir
   ypač nustumtaisiais.
   * Tikėjimas: Naujoviškais meno kūriniais, sumanymais palaikome
   tikinčiuosius, jų bendruomenes, dirbame kartu su jais.
   * Svetingumas: Vystom ryšius su Lietuva, Europa ir visu pasauliu,
   palaikom Nidą, kaip pasaulinį kūrybos židinį.
   * Ūkiškumas: Sprendžiame, kaip kūrėjai ir šviesuoliai gali pragyventi,
   rasti išteklių sumanymais, bendraujame su verslininkais, užsakovais,
   ieškome gyvenimiškų sprendimų tiesiogiai ar netiesiogiai palaikančius
   dalyvius.
   * Teisingumas: Drįstame sakyti, tai kas sakytina. Atsakome už savo žodį.
   Nesivaipome tuščiais išsišokimais, prasimanymais ar pozomis.
   * Blaivybė: Nidos meno centras būtų "blaivybės zona". Renginius
   rengtumėme be alkoholio. Taip pat menininkai įsipareigotų centre,
   kolonijoje palaikyti blaivybę.
   * Dūksmas: Visakame žaistumėme, dūktumėme. Atsisakysime bet kokio
   dirbtino rimtumo.

   Labai svarbu Nidoje, kaip ir Užupyje, draugiškai suvienyti čiabuvius su
   lankytojais, kad visi jaustųsi vienos kultūros puoselėtojais. Manau
   svarbu sudominti ir įtraukti poilsiautojus, kad prisirištų prie Nidos
   kultūros, į ją įsitrauktų ir ją palaikytų, taip pat palaikyti jų
   šeimininkus, puoselėjančius kultūros židinius. Menininkų jėgomis reikėtų
   puošti tokius kultūros židinius, palaikyti kiekvieno savitumą. Tokie
   židiniai dažnai susikuria prie didesnių, veiklesnių šeimų, tad ypač
   reikia jas vertinti, suprasti, su jomis bendrauti, jungti įvairių kartų
   žmones. Tokie židiniai yra pagrindas "ateities kaimui", žmogiškai
   aplinkai: "global villages".

   Siūlau:
   - Pirmais metais: Atpažinti ir pristatyti vietinius kultūros židinius.
   - Antrais metais: Iškelti ypač Lietuvos menininkus, sugebančius skatinti
   židinių bendradarbiavimą.
   - Trečiais metais: Bendrom jėgom kviesti Nidos visuomenei įdomius
   menininkus.
   - Ketvirtais metais: Bendrom jėgom susitarti dėl bendros Nidos
   respublikos, jos kultūros bruožų ir vertybių.


   -------------------------
   Ankstyvesnė veikla
   -------------------------

   1998 metais įsteigiau savo įmonę "Minčių sodas" http://www.ms.lt, kuria
   telkiu ir aptarnauju viso pasaulio šviesuolius. Mūsų susirašinėjimuose
   yra dalyvavę iki 200 rašytojų ir 3,000 skaitytojų 20 darbo grupėse.
   Ketvirtoji dalis veiklos vyksta lietuvių kalba. Mūsų veikla labai plati.
   Visaip atvirai, nemokamai palaikome vieni kitų užmojus, taip pat
   buriamės apmokamiems darbams. Išskiriu kelias kurybai artimas veiklos gijas.

   *Menininkai visuomenininkai*
   "Minčių sodo" veikla rado platų atgarsį Afrikoje kadangi nuoširdžiai
   palaikome įvairiausius šviesuolius. 2006-2007 Greg Wolff, Unamesa
   Association, Palo Alto, Kalifornijoje, JAV-ėse sumokėjo "Minčių sodui"
   24,000 USD surinkti 2,000 žemdirbių pasipasakojimus, kaip augina maistą,
   "My Food Story". http://www.myfoodstory.info Samdžiau "Minčių sodo"
   dalyvius Kenijoje, Tanzanijoje, Ugandoje, Kamerūne, Nigerijoje,
   Palestinoje, Serbijoje, Suomijoje, Jungtinėje Karalystėje, JAV-ėse ir
   Lietuvoje. Užtat turėjome stiprią komandą Kenijoje kada ten 2008 metų
   sausio ir vasario mėnesiais įsiplieskė riaušės po prezidento perrinkimo.
   Organizavom 100 taikdarių Kenijoje 30 vietovėse, taip pat 100 talkininkų
   internete juos palaikyti. Iš "Minčių sodo" dalyvių ir draugų surinkome
   27,000 USD taikdariams raminti gaujas, išlaisvinti kelius, gelbėti
   nuskriaustuosius. Labai išradingai įsijungė mūsų menininkai
   visuomenininkai. Dennis Kimambo savo visuomeniniu teatru REPACTED.org
   suvedė priešingas gentis, o Kennedy Owino ir jo vadovaujami Nafsi Afrika
   akrobatai statė piramides už taiką iš skirtingų genčių akrobatų, tad ir
   pavadinom savo veiklą "Pyramid of Peace" http://www.pyramidofpeace.net
   Act Alive (menininkai prieš HIV/AIDS) vadovė Janet Feldman (JAV) taipogi
   vadovauja "Minčių sodo" grupei Holistic Helping. 2008 metų kovo mėnesį
   Norvegijos televizija pakvietė dešimts Nafsi Afrika akrobatų labdaros
   programai, tad ta proga juos pasikvietėme ir į "Minčių sodo" rengiamą
   COMMUNIA sąskrydį Vilniuje. Odeta Abromavičiūtė ir Zenonas Anušauskas
   rengė jų pasirodymus: 8 minutės Lietuvos televizijos "Labas rytas"
   laidoje, Butrimonių kaime, Panevėžio kurčiųjų mokykloje, Užupio
   nepriklausomybės dienos šventėje, ir COMMUNIA dalyviams Neringos restorane.

   *Video bendravimas*
   Franz Nahrada (Austrija) vadovauja "Minčių sodo" grupei Global Villages
   (šviesūs ateities kaimai) ir visaip skatina video bendravimą. Jo dėka
   vykdėme Europos komisijos kofinansuojamą (15,000 EUR) Global Utopias
   sumanymą rengti 12 video tiltų "vaivovydžių"
   http://www.worknets.org/wiki.cgi?GlobalUtopias tarp Lietuvos šviesuolių,
   ypač kaimo šviesuoliais, taip pat su Austrija, JAV-es, Japonija,
   Meksika, Jungtines Karalystes ir kitomis šalimis. Veiklą vykdžiau per
   Liaudies kūrybos klubą "Atžalyną", Pavilnyje, kuriame 1998-2007 metais
   veikė "Minčių sodo" būstinė, buvau klubo pagrindinis rėmėjas. Išugdyta
   komanda, ypač Zenonas Anušauskas ir Irena Buinickaitė, toliau vystė
   Internetinę televiziją http://www.internetinetv.lt, rodo tiesiogines
   transliacijas, taip pat sukaupė 300+ filmukų, tarp jų ir mano 15
   filmukų. "Minčių sodas" dalyvauja Europos sąjungos tematiniame tinkle
   Visuomenės turto klausimais, COMMUNIA, ir surengė jo sąskrydį Vilniuje
   (viso 10,000 EUR) iš kurių 3,000+ EUR palaikėme Internetinės televizijos
   veiklą. Kartu su penkiais kitais Minčių sodo dalyviais iš Lietuvos,
   Suomijos, Jungtinės Karalystės, Austrijos 2010 metais dalyvavome Franz
   Nahrados surengtame dviejų savaičių Grundtvig savišvietos ratelyje video
   bendravimo klausimais Vienoje, Austrijoje. Jam surinkome 80 video
   bendravimo pavyzdžių (100 USD).

   *Svajonių vaizdavimas*
   Užupiečiai Tomas Čepaitis ir Vygantas Vėjas mane "atrado" kaip
   menininką. Jų palaimintas 2009 balandžio mėn. Užupio Galeroje pristačiau
   savo piešinių parodą (Bosnijoje egzaminų metu paišydavau savo algebros
   studentus), taip pat ir tapybos parodą (matematikos mūzą). "Minčių sode"
   eile metų kalbinu šviesuolius, esu iš jų surinkęs jų kertines vertybes
   (500+ žmonių), gvildenamus klausimus (200+ žmonių), užmojus (100+
   žmonių), svajones (50+ žmonių). Vilniuje, Gedimino 9 centre, Ekobangos
   inkubatoriuje, surengiau Žmogaus teisių stebėjimo instituto parodą "Ar
   galima svajoti?" kuria koks 100 lankytojų, daugiausia jaunuoliai, paišė
   savo gyvenimo svajones. Parodą rėmė UNESCO, skyrė maždaug 350 LTL meno
   reikmenims. Šiuo metu vystau veiklą "12 klausimų" kuria skatinu dalintis
   vertybėmis, klausimais, užmojais, svajonėmis ir kitais atsakymais į
   dvylika klausimų, kuriais kalbinu šviesuolius. Šia tema rengiu parodą
   Užupio Galeroje http://www.umi.lt , ją kviečia rodyti WERK Kulturzentrum.

   *Bendruomenių kalbinimas*
   2009 metais dirbome London reklamos agentūrai The Law Firm (6,000 GBP),
   palaikėme javainių bendrovę Mornflake ir jos video konkursą, sudarėme
   500 Jungtinės Karalystės internetinių bendruomenių žinyną, kalbinome 70
   iš šių bendruomenių. Mūsų komandai dirbo įvairūs šviesuoliai, jų tarpe
   ir kūrėjai, rašytojai. Užsakovas labai teigiamai įvertino mūsų darbą.
   Savo nuoširdumu išsiskyrėme iš įprastos reklamos
   http://www.worknets.org/wiki.cgi?MornflakeOutreach

   *Nustumtųjų įtraukimas*
   2008 metais laimėjau JAV-ių Knight News Challenge premiją (15,000 USD)
   už idėją palaikančią žurnalizmo ateitį. Siūliau vystyti ir gaminti
   prietaisą "Includer", kuriuo mūsų dalyviai Afrikoje galėtų savo namuose
   laiškus rašyti ir išsaugoti USB laikmenose, paskui kartą į savaitę juos
   išsiųsti kai tik prieina prie Interneto prieigos. Rašiau straipsnius
   apie šią idėją Public Broadcasting System svetainei Idea Lab
   http://www.pbs.org/idealab/andrius_kulikauskas/ Jais aprašiau ir savo
   įspūdžius gyvenant skurstančių Čikagos juodųjų amerikiečių rajone, kaip
   sklype šalia mūsų nušovė žmogų, taip pat, laišką, kurį padėjau draugui
   rašyti, kad iš jo neatimtų jo namo. Mane perspėjo redaktoriai nerašyti
   asmeniškai, tad jų perspėjimą paskelbiau. Po šito man nebeleido ten
   rašyti, galiausiai sutiko, kad rašyčiau savo svetainėje
   http://www.includer.org Tai vienas iš daugelio pavyzdžių, kaip palaikau
   nuskriaustuosius ir įtraukiu nustumtuosius nepaisant pasėkmių, užtat
   mane daug kas ir gerbia.   ------------------------------------

   Laiškas į zmoniskai@yahoogroups.com tampa visuomenės turtu, tai yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške pabrėžtinai jų neaatsisakome.  http://www.ms.lt/lt/ Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.

   Laiškus siųsti:   zmoniskai@yahoogroups.com

   Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu: zmoniskai-unsubscribe@yahoogroups.com

   Yahoo! Groups Links

   <*> To visit your group on the web, go to:
      http://groups.yahoo.com/group/zmoniskai/

   <*> Your email settings:
      Individual Email | Traditional

   <*> To change settings online go to:
      http://groups.yahoo.com/group/zmoniskai/join
      (Yahoo! ID required)

   <*> To change settings via email:
      zmoniskai-digest@yahoogroups.com
      zmoniskai-fullfeatured@yahoogroups.com

   <*> To unsubscribe from this group, send an email to:
      zmoniskai-unsubscribe@yahoogroups.com

   <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
      http://docs.yahoo.com/info/terms/
   --
   Kupinas Dėkingumo
   Saulius Kruopis

   Mob. tel. 861421215
   Namu. 2330148

   Apie Saulių, tapyba, Nidą ir plenerus...
   http://sauliuskruopis.xz.lt
  • Saulius Kruopis
   Tomui Ačiu už laiškutį.[?]..krabas valdiškas, internetinis...gali griebti[?][?] Tavo saulius 2010/5/3 Tomasz Czepaitis ...
   Message 2 of 10 , May 3, 2010
    Tomui Ačiu už laiškutį...krabas valdiškas, internetinis...gali griebti

    Tavo saulius

    2010/5/3 Tomasz Czepaitis <uzupis.fafministry@...>
     

    taip aš ir įsivaizdavau, Sauliau,
    ką padarysi - kurortaz:) Reikia vengti, kad Nida taptų antra Palanga.

    Idėjų turiu nemažai, gal reikėtų privilioti meno centrų iš USA, Anglijos ir t.t. su gamtosaugine pakraipa:)) jei tokiu būna. Menininkai, beje, irgi moka nesąmonių prigaminti - per didelio ir ne vietoj avangardo, etc. Kol kas viskas saikingai...

    Vienoje susitikęs šią žiemą su Global Villages veikėju Franz Nahrada, įtikėjau jo ideja/vizija, kad Kaimas (jis turi omeny didelį autentišką sambūrį netoli viens kito gyvenančių ir panašią veikla besiverčiančių žmonių) turi vystytis nuo pagrindinės jų profesijos ir keistis su kitais Kaimais kažkuo kitu besiverčiančiais.

    Nidoje, Neringoje tai istoriškai - žvejai ir buriuotojai (atmetus korumpuotą turizmą), gal girininkas-kitas:)    Gal į tą pusę, per jų veiklos būdą galima būtų pamąstyti?..

    Dėl svečių-vietinių visai suprantama - jie turi teisę nepasitikėti... Gal mano senas prietelius Kęstas Subačius, kuris dėsto Nidoje literatūrą norėtų prisidėti? Jis, kaip ir tu, Nidą pažįstą kuo puikiausiai.    ...beje, ar šitas vėžys ar krabas - tavo autorinis ženklas? Mat buvau kažkadą sugalvojęs krabą kaip Užupio užsienio reikalų ministerijos simbolį, tik neradau judančio paveikslėlio. Negražu būtų skolintis iš tavęs, gal jų yra kitokių kur internete?

    Tavo
    Tomas


    2010/5/2 Saulius Kruopis <nida.art@...>

     

    ačiu, Tomai,
    gerai kad Nidos klausimas yra  mąstomas, kad Nidos fenomenas traukia vis daugiau asmenybių
    Aš, jau 15 metų ardamas šią vagą esu jau atsargesnis ir mano idealizmas jau santūresnis, nes
    ten yra biznio troškulys, net  dominuoja užkalti kuo daugiau pinigų
    o kultūros ir meniniai pasireiškimai, tai labai ne daug kam yra suvokiama teigiamoj pozicijoj
    Vieniems tiok kaip priedanga  pinigams įsigyti, kiti kultūros vengia, nes jiems reikia tik piniguotų kurortininkų
    Nidoje nėra viskas gerai...bet ta tema labai užgauli, nes žmonės prisitaikėliški ir pataikauja valdžiai.
    Tad mano pamatymai ir nusimanymai nėra daug kam dėkingi, nes jau esu patyręs Nidos Briedis

    Manau kiekvienas lai pats atranda kas ten pozityvu, ko ten stinga, ir kaip ten pakelti aukštesnį kultūrinį lygį
    Ten daug abejotinų renginių, daug prisitaikėlių ir diletantų, kurie vagia idėjas ir savinasi autotystes
    Nepagalvokite kad čia noriu kritikuoti
    aš neturiu teisės, nes esu tik svečias
    Bet esu mąstantis žmogus, tad turiu savo nuomonę ir savo principus, tad matau  geriau, kas yra kas.
    Aišku tik viena, kad labai trūksta gerų žmonių, gerų patriotų
    trūksta ir geranoriškų pagalbininkų ir tiesiog padorių žmonių
    Bėda ta, kad Nida labai brangi, ten būti labai daug kainuoja...tad dauguma projektų dėl brangumo jau pakeliui palūžta

    bet  kas darys, jei ne mes...tad prašau, burkimės ir draugiškai matydami tik pozityvias intencijas kurkime ten atsinaujinimo atmosferą
    ačiu už laišką

    Tavo saulius Kruopis

    2010/5/2 Tomasz Czepaitis <uzupis.fafministry@...>
     

    Sveiki,

    Aš palaikau Sauliaus Kruopio kandidatūrą. Jis yra Užupio ambasadorius kionigsberge-Karaliaučiuje-Kaliningrade, yra dėl jo pamišęs:), ir tai gal padėtų neužsisklęsti ir suvokti Nidos paskirtį plačiau, vystyti gerus santykius su vokiečiais-rusais (jie ir taip vystomi).

    Nidos vystymo priorotetu laikau tos pasakiškos amtosferos, kurią atsimenu iš vaikystės (vasarodavome Pervalkoje, dar tik kūrėsi pirmi poilsio namai, "Villa Agila", o šiaip gyvendavome pas kuršus), gal kažkiek kuršų kultūros atgaivinimą:), buriavimo mariose ir jūroje vystymą (tarkim prieplaukos jūroje statymą, kultūrinius mainus, vykdomus jachtomis).
    Menai ne būtinai turi būti prioritetu.
        Gerai būtų Nidai sugalvoti kažką panašaus į Užupio konstituciją (čia galiu padėti), nebūtinai tuo formatu, gal kokią deklaraciją ar pan.

            Kas dėl pavyduolių, aš negalėčiau jų tarpe kažką daryti, bet gal koks "tvirtesnis" žmogus atsirastų. Čia verta prisiminti A+A vyr. Nidos architektą Algį Zavišą, jis buvo buriuotojas, svajotojas, svajojo keliauti aplink pasaulį, specialiai tam statėsi jachtą, dėja tas taybinias laikais nebuvo įmanoma (nors bulgaras vienas 70-ais išplaukė į tokią kelionę, o ir lenkas).
            Taigi, reikia Nidai duoti ar atrasti kokią didesnę svajonę ar tikslą ( ne ambiciją). Tuomet mažesnės svajonės bus lengviau pasiekiamos.

             Na, ir herbo reikėtų - Ungurys (rūkytas:) ir Kopa.
             Ir mito - jų yra nemažai, bet naujo. Ir himno.

             kol kas tiek,
    Pagarbiai, 
    Tomas Čepaitis,
    Užupio užsienio reikalų ministras     

    2010/4/29 Saulius Kruopis <nida.art@...>
     

    ačiu Andriau už laiškus,

     turėjau truputį laiko, tad paskaičiau geranoriškas iniciaytyvas ir tavo kolegų ar pažįstamų palaikymus
    Dėl Nidos tu jau žinai mano nuomonę, ten tikrai reikia iniciatyvaus žmogaus, nes laukia daug darbo ir
    reikia geros pagalbos , geros komandos...tad aš padėsiu, kiek įmanydamas...
    Aš esu tapytojas, tad mane labiausia gyvenime erzina biurokratai, tad aš
    visada nuo vien minties, kad reikia kažkokių projektų, kažkokių derinimų . kažkokių įrodinėjimų ir t. t man tuoj galva pradeda skaudėti...nes visur teko eiti su ištiesta ranka

    esu nusivylęs Nidos valdininkais ir net meru, kuris visai nieko nesupranta, kas yra kultura

    Taip, Yra Narūnas ir dar vienas kitas geranoriškas žmogus, bet daugiau yra pavyduolių ir t. t.
    Jie į mus žiūri kaip į atvykėlius, nes jie dauguma Nidiečiai, tad  į mus žiuri įtariai...

    Tai tiek dabar noriu pasakyti

    Ryt einu deklaruoti į mokesčių inspekciją..taip esu sutaręs laiką...jei viską po pietų suspėsiu, tikrai ateisiu į Galerą

    bet viskas priklausys nuo dienos darbų , sekmės ir mano asmeniškų jėgų


    Tavo saulius

    Apie sklandymo mokyklą žinojau, turiu nuotraukų ir knygų...
    bet tai kita jau tema...

    2010/4/29 Andrius Kulikauskas <ms@...>
    Sauliau, Džiaugiuos, kad tau patinka mano paveikslas! Dar prisidės pusės

    metro strypas su eilėraščiu klausiantį 12 klausimų. Bus ir kitų darbų.
    Kviečiu visus juos pamatyti rytoj, penktadienį, balandžio 30d., 18:00,
    Užupio Galeroje, šalia Vilnelės, į šiaurę nuo Užupio kavinės. Žinau,
    kiti dalyvaus Švedijos ambasados renginyje, tad kviečiu ateiti ir vėliau
    vakare, kas norės.

    Lina, Julija, Gryte, Jonai, Ačiū už laiškus!

    Rašiau, kaip Nidos meno centras ieško vadovo. (Ačiū Jonui už šią žinią,
    kurią pridedu žemiau.) Kalbėjau su Daina Urbanavičiene, jinai dirba
    Vilniaus Dailės Akademija ir teikia papildomą informaciją. Ji
    pasižymėjusi, kaip Vilniaus Joninės šventės "Tebūnie naktis" rengėja.
    Klausiau, ar vadovo ieško siauriau - pagal kriterijus, ar plačiau - tai,
    atsakė, plačiau ir kad jiems labai rūpi vizija ir paskatino siūlytis.
    Tad manau, reik bandyti. Rašau ir atvirai ir kviečiu prisidėti savo
    mintimis.

    Kalbėjau su menininku ir organizatoriumi Sauliumi Kruopiu, kuris net 16
    metų rengia Nido tapybos plenerus.
    http://sauliuskruopis.xz.lt/tarptautiniai%20nidos%20tapybos%20plenerai.html
    Galvojau, gal jisai siūlysis būti vadovu? O bet kokiu atveju, dera jo
    veiklą palaikyti ir į ją atsiremti. Jam papasakojau trumpai savo
    sumanymą ir jis mane padrąsino siūlytis į vadovus.

    Skambinau Užupio meno inkubatoriaus vadovui Giedriui Bagdonui ir jisai
    dar paskatino susisiekti su Sauliumi Pilinkumi ir su Nendrūnu
    Lendraičiu. Kalbėjau su Sauliumi ir jį įtraukiau į Tomo Čepaičio vedamą
    "Minčių sodo" susirašinėjimą "Žmoniškai". Kviečiu atsiliepti, pamąstyti.

    Kokia mano svajonė Nidos meno centrui?

    Aš tikiu, kad menas gali būti sąmoningai prasmingas, teigiamas, mus
    žadinti, drąsinti, laisvinti, įtakoti į gerą, mus skatinti kurti. Aš
    noriu, kad menas palaikytų šviesuolių kultūrą. Ją daug metų puoselėju
    "Minčių sodu". Visaip kalbindamas žmones, juos rakinėdamas, bandydamas
    juos suprasti, man padėjo dvylika klausimų. Juos siūlau, kaip pagrindą
    šviesuolių kultūrai, užtat ir temas Nido meno centro dalyvių veiklai.
    Juos išrašau glausčiau, taip pat ir tiksliau:

    * Kas man rūpi? Kaip prisistatyčiau žmogui, kuris nuoširdžiai manimi
    domisi, bet manęs visai nepažįsta?
    * Ar man rūpi pamąstyti? Kokias vertybių priešpriešas išgyvenu ir kaip
    jas išsprendžiu?
    * Ką vertinu? Kuri vertybė man svarbiausia, visas kitas aprėpianti?
    * Ką klausiu? Kurį klausimą gvildenu, vadinas, norėčiau atsakyti, bet
    dar neturiu atsakymo?
    * Ko siekiu? Kokie mano užmojai?
    * Ar sutinku mąstyti atvirai? Kurią dalį savo mąstymo sutinkate laisvai
    dalintis, juo papildyti visuomenės turtą?
    * Kur ir kaip geriausiai mąstau? Koks mąstymas jums vaisingiausias?
    * Ką svajoju? Ko linkite, kokio vaidmens norite, jei nebūtų kliūčių?
    * Kaip mums vienas kitam padėti? Kokios pagalbos norite iš kitų, ir kaip
    norite kitiems padėti?
    * Apie ką išmanau? Kuriuose dalykuose save laikote išmanančiu?
    * Ką pamokyčiau? Kokias paskiras mintis - raktus - dermes - klausimus
    siūlote mūsų kultūrai, gyvensenai?
    * Ką išmanau apie Dievą? Kaip jums atrodo, kaip sustatytas gyvenimas,
    kokiais dėsniais, kokia jo tvarka?

    Siūlau ketverius metus bendromis jėgomis visais menais plėtoti šiuos
    klausimus, vaizduoti savo ir kitų šviesuolių atsakymus. Ypač
    palaikytumėme Nidos ir Neringos šviesuolius, taip pat su jais
    bendraujančiais Lietuvos ir pasaulio šviesuolius. Bendras tikslas būtų
    per ketverius metus suvokti Nidą kaip nepriklausomą kultūrą, visai kaip
    Užupio Respubliką, tik kiek rimčiau, atsakingiau.

    Pradžiai, kaip Nidos meno centro vadovas, siūlyčiau šias vertybes, o jas
    su laiku bendrai permąstytumėme.
    * Šviesumas: Vertiname, kviečiame, palaikome, pristatome šviesus žmones,
    tiek Nidoje, tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Menininkus vertiname
    pirmiausia, kaip šviesus žmones, savo kūrybos pavyzdžiu mus įtakojančius.
    * Bendradališkumas: Atsiremiame į jau veikiančius, palaikome ir
    papildome esamą Nidos veiklą, jos renginius, užmojus. Kuriame pirmiausia
    visuomenės turtą, kuriuo gali visi naudotis, dalintis, perkurti, tiek
    skaitmenine forma, tiek įtraukiant į keliaujančias parodas ar pristatant
    viešai.
    * Atvirumas: Veiklą vystom atvirai, visus kviečiant įsijungti, tiek
    Internete, tiek Nidos židiniuose. Paraiškos ir sumanymai teikiami
    atvirai, kad visi susipažintumėme ir kartu spręstumėme, kaip galim visi
    dirbti kartu.
    * Laisvumas: Nepripažįstame ribų tarp menų, skatiname visas kūrybos
    šakas, norime, kad menininkai iššoktų iš vėžių ir išbandytų naujas
    technikas, taip pat pamokytų kitus savo technikų.
    * Bendražmoniškumas: Atsisakome kastų, elitų, žioplių ir žiūrovų. Visus
    kviečiame įsijungti į kūryba, dalintis, lavintis, augti, bręsti. Tada
    atsiskleidžia, kas ką iš tikrųjų sugeba, kaip galime vienas kitą
    pamokyti, ką galim bendrai o ką reik atskirai. Visa komanda turi
    dalyvauti kūrybinėje veikloje, į ją įsijungti, rodyti savo pavyzdį.
    * Įtraukimas: Bendraujame su visais, kurie tik to nori, skatiname ir
    palaikome visus judėjimus ir visokiausią veiklą, ieškome ryšių ir
    bendros veiklos su šviesuoliais, visuomenininkais, jaunimu, senimu ir
    ypač nustumtaisiais.
    * Tikėjimas: Naujoviškais meno kūriniais, sumanymais palaikome
    tikinčiuosius, jų bendruomenes, dirbame kartu su jais.
    * Svetingumas: Vystom ryšius su Lietuva, Europa ir visu pasauliu,
    palaikom Nidą, kaip pasaulinį kūrybos židinį.
    * Ūkiškumas: Sprendžiame, kaip kūrėjai ir šviesuoliai gali pragyventi,
    rasti išteklių sumanymais, bendraujame su verslininkais, užsakovais,
    ieškome gyvenimiškų sprendimų tiesiogiai ar netiesiogiai palaikančius
    dalyvius.
    * Teisingumas: Drįstame sakyti, tai kas sakytina. Atsakome už savo žodį.
    Nesivaipome tuščiais išsišokimais, prasimanymais ar pozomis.
    * Blaivybė: Nidos meno centras būtų "blaivybės zona". Renginius
    rengtumėme be alkoholio. Taip pat menininkai įsipareigotų centre,
    kolonijoje palaikyti blaivybę.
    * Dūksmas: Visakame žaistumėme, dūktumėme. Atsisakysime bet kokio
    dirbtino rimtumo.

    Kviečiu atsiliepti, papildyti!

    Andrius

    Andrius Kulikauskas
    Minčių sodas
    http://www.ms.lt
    ms@...
    +370 699 30003


    ---------------------
    Sveiki, Andriau,

    esu is mazo miestelio Radviliskio rajone, VO "Pociuneliu miestelio
    bendruomene". Kartu matemes Zenono paskaitoje, tik gaila kad teko taip
    greitai pabegti... Kol kas dar tik pradedu veikla sioje organizacijoje,
    darbuojuosi su jaunimu, ir mes tikrai uz!!!!!!!

    Lina Noreikaitė

    ---------------------

    Andriau, visapusiškai palaikau Jūsų kandidatūrą. Deja, nesu menininkė,
    esu projektų vadovė. Parašykite, kaip galėčiau padėti Jums dalyvaujant
    konkurse.
    Man labai patiko taip pat punktas, kad būsimas vadovas įpareigotas
    rinkti savo komandą (staff). Mielai dalyvaučiau Jūsų komandoje.
    Tik vienintelė pastaba- atlyginimas, mano galva, yra ne už ketvirtį
    etato. Kaip tik atvirkščiai- darbo laikas apibūdinamas- tiek, kiek
    reikia įgyvendinti visoms veikloms. Kitais žodžiais tariant-
    nenormuojamas. O tai reiškia- praktiškai jokios laisvos minutėlės (čia
    jau aš sakau iš savo darbo patirties). Ir iš to nenormuojamo darbo laiko
    turėtumėt minimum 1/4 praleisti NAC, t.y.Nidoje. Tikriausiai likusi-
    Vilniuje, VDA. Taigi dar kartą siūlau pagalbą, jei galiu kuo padėti.
    Pagarbiai-
    Julija Astrauskienė

    ---------------------

    As buciau linkes dalyvauti kaip po "artist-in-residence" kada nors (1-2
    savaites). Tuo budu sukurciau darbu (pavyzdziui, nuotrauku) ir taip pat
    gal galeciau pravesti maza workshop.
    Taip pat kai zinotum daugiau apie vietove, galeciau gal buti curator del
    parodos. Butu gerai del tavo paraiskos tureti tarptautine
    perspektyva-kad gali ivesti is labai toli mena i Nida.
    Leisk man zinoti jeigu kazkaip kitaip galeciau padeti.
    Taip pat del paraiskos ir del visuomenes-skatinu tave kaip nors labai
    ijungti vietinus ir vaikus-net tik menininkus.

    -Jonas Kulikauskas

    -----------------------

    Sveiki,
    linkiu sekmės rpetenduojant į šias pareigas. Mano Tėtis paliko nuotraukų
    iš Nidos sklandymo, kurios studentu buvo, mokyklos renginių. Ar yra
    Nidoje Sklandymo istorijos muziejus? Gal padovanočiau palikimą, kad
    daugiau žmonių žinotų apie prieškario iniciatyvas.
    Pagarbiai Grytė


    March 27, 2010 - 12:26pm --- AMP <http://pluginamp.com/network/user/1>
     >
     > Full-time position open: Director of the Nida Art Colony
     >
     > Deadline: 3 May 2010
     >
     > Vilnius Academy of Arts
     > Maironio g. 6
     > 01124 Vilnius
     > Lithuania
     > Phone: +370 616 55307
     > Fax: +370 5 2105444
     > daina.urbanaviciene@... <mailto:daina.urbanaviciene@...>
     > http://www.vda.lt <http://www.vda.lt/>
     >
     > The Nida Art Colony or NAC is a new subdivision of the Vilnius Academy
     > of Arts located in Nida, Neringa. Its objective is to create
     > favourable conditions for the implementation of innovations in art
     > education and creative art practices by promoting international
     > cooperation. The NAC will run an artist-in-residence programme,
     > organise workshops, exhibitions and conferences. The NAC starts its
     > activities in February 2011.
     >
     > For more information on the NAC see http://www.vda.lt/EN/Nida Art
    Colony.
     >
     > The Vilnius Academy of Arts opens a position of the Director of the
     > Nida Art Colony.
     >
     > We offer:
     >
     > Salary Scale: Eur 12 178 -- 14 611 per year (subject to change
     > according to the wage regulations for state institutions), plus
     > project administration remunerations.
     >
     > Hours of Work: Such hours as necessary to carry out your duties. You
     > should count on spending at least ¼ of your hours of work at the NAC.
     >
     > Office Base: Nida Art Colony (Neringa) and the Vilnius Academy of Arts
     > (Vilnius).
     >
     > Responsible to: Rector and Senate of the Vilnius Academy of Arts.
     >
     > Contract Status: Position to be filled from 2 January 2011 for a fixed
     > term of four years up to 2 January 2015.
     >
     > MAIN TASKS AND RESPONSIBILITIES:
     > . To develop and deliver relevant art and education programmes at the
    NAC.
     > . To promote innovations in art education, creative contemporary art
     > practices and international cooperation.
     > . To promote the NAC programmes and activities to the target audiences
     > in Lithuania and abroad.
     > . To cooperate with the Vilnius Academy of Arts and to submit annual
     > reports of the NAC activities to the Academy.
     > . To take responsibility for all activities of the NAC.
     > . To submit annual NAC activity plans to the NAC Board for approval
     > and to take the NAC Board decisions into account.
     > . To take responsibility for fundraising and financial sustainability
     > of the NAC.
     > . To recruit and manage the staff of the NAC.
     >
     > ESSENTIAL QUALIFICATIONS:
     > . Managerial merits and competences: the candidate is required to have
     > at least three years of experience in international education and art
     > project management
     > . Fluency in written and spoken English
     > . Good communication and interpersonal skills
     > . University degree in social science, humanities or arts.
     >
     > DESIRABLE QUALIFICATIONS:
     > . Previous successful experience in running a similar education and
     > art centre or an artist-in-residency programme
     > . Familiarity with Lithuanian cultural and educational environment
     > . Competence in the Lithuanian language (for foreign nationals only)
     > . Other languages (French, German, Spanish, Russian)
     >
     > APPLICATION:
     > . Motivation letter
     > . Curriculum vitae
     > . Vision of a four year (2011-2014) NAC activity plan (activities must
     > be relevant to the NAC objectives)
     > . List of the most important recently administered education and art
     > projects (up to 5 projects,
     > including title, time, location, total budget, sources of funding,
     > number of administrative staff, responsibilities of the candidate)
     > . Other relevant information
     >
     > The application should be in English or Lithuanian.
     >
     > Address for applications: Vilnius Academy of Arts, Project Management
     > Office, room 202, Maironio 6, 01124 Vilnius, Lithuania or
     > daina.urbanaviciene@... <mailto:daina.urbanaviciene@...> (please
     > write „Application: the NAC director' in the subject line).
     >
     > The application must reach the Academy no later than 3 May 2010 at
     > 4.00 pm Lithuanian time (GMT+2). If you chose to mail the application
     > by regular post, please, make sure it will reach the Academy before
     > the deadline.
     >
     > Telephone, Skype or (preferably) face-to-face interviews are expected
     > to be held the week commencing 10th or 17th May 2010.
     >
     > For further information please contact the Head of the Project
     > Management Office Daina Urbanavičienė (mrs) at
     > daina.urbanaviciene@... <mailto:daina.urbanaviciene@...>, cell
     > phone +370 616 55307.
     >
     > from e-artnow

    ------------------------------------

    Laiškas į zmoniskai@yahoogroups.com tampa visuomenės turtu, tai yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške pabrėžtinai jų neaatsisakome.  http://www.ms.lt/lt/ Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.

    Laiškus siųsti:   zmoniskai@yahoogroups.com

    Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu: zmoniskai-unsubscribe@yahoogroups.com


    Yahoo! Groups Links

    <*> To visit your group on the web, go to:
       http://groups.yahoo.com/group/zmoniskai/


    <*> Your email settings:
       Individual Email | Traditional

    <*> To change settings online go to:
       http://groups.yahoo.com/group/zmoniskai/join

       (Yahoo! ID required)

    <*> To change settings via email:
       zmoniskai-digest@yahoogroups.com
       zmoniskai-fullfeatured@yahoogroups.com


    <*> To unsubscribe from this group, send an email to:
       zmoniskai-unsubscribe@yahoogroups.com


    <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
       http://docs.yahoo.com/info/terms/
    --
    Kupinas Dėkingumo
    Saulius Kruopis

    Mob. tel. 861421215
    Namu. 2330148

    Apie Saulių, tapyba, Nidą ir plenerus...
    http://sauliuskruopis.xz.lt    --
    Sincerely,
    Tomas Čepaitis    --
    Kupinas Dėkingumo
    Saulius Kruopis

    Mob. tel. 861421215
    Namu. 2330148

    Apie Saulių, tapyba, Nidą ir plenerus...
    http://sauliuskruopis.xz.lt    --
    Sincerely,
    Tomas Čepaitis    --
    Kupinas Dėkingumo
    Saulius Kruopis

    Mob. tel. 861421215
    Namu. 2330148

    Apie Saulių, tapyba, Nidą ir plenerus...
    http://sauliuskruopis.xz.lt
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.