Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Kas man rūpi? O tau?

Expand Messages
 • Andrius Kulikauskas
  Noriu gyventi iš esmės. Noriu su kitais bendrauti iš esmės. Prašau pagalbos! Man atrodo, užsidegę kalbame apie trečiaeilius dalykus.
  Message 1 of 1 , Mar 31, 2010
   Noriu gyventi iš esmės. Noriu su kitais bendrauti iš esmės. Prašau
   pagalbos!

   Man atrodo, užsidegę kalbame apie trečiaeilius dalykus.
   Beprasmiškiausia veikla labiausiai apdovanojama. Žmoniškiausia veikla
   laikoma pragaištinga.

   Žmonės, kurie lengvai taikstosi, atsiranda dėmesio centre, nors iš tiesų
   jie iš esmės nesutaria. O žmonės, norintys susitarti iš esmės,
   bendrauti iš esmės, lieka pakampėse. Užtat siekiu kitokios kultūros,
   šviesuolių gyvensenos, dangaus karalystės, kur dėmesį skiriame
   savarankiškai mąstantiems, skatiname būti savais, nesitaikstyti,
   rūpinamės savimi ir kitais, gyvename šeima, tarsi vienas žmogus - vienas
   Dievas - įvairiausiose aplinkybėse.

   Betgi žmonės nenori pasišvęsti šviesuolių gyvensenai, nenori gyventi
   dangaus karalystėje. Gal teisingai, gal tai suprantama. Juk
   šviesuoliai yra skurdžiadvasiai, ne didžiadvasiai. Šviesuoliai nori
   įsitikinti palaipsniui, po valiai, savo valia bei pastangomis. Verčiau
   gyvens daugybe mažų tikėjimo žingsnių nei vienu šuoliu. Jėzus Kristus
   laimino, "Palaminti skurdžiadvasiai (dvasingieji vargdieniai), nes jų
   yra dangaus karalystė".

   Tad sukau galvą, kaip šią gyvenseną išsakyti ir priimti dalimis?
   Permąstydamas jos sąvokas, iškilusias "Minčių sodo" veikloje,
   įsidėmėjau, kad jos iškyla klausimais:

   Kas man rūpi?
   Ar man rūpi pamąstyti?
   Ką vertinu?
   Ką klausiu?
   Ko siekiu?
   Ar sutinku mąstyti atvirai?
   Kur ir kaip geriausiai mąstau?
   Ką svajoju?
   Kaip mums vienas kitam padėti?
   Apie ką išmanau?
   Ką pamokyčiau?
   Ką išmanau apie Dievą?

   Jais maždaug tokia tvarka kalbinu žmones. Įsivaizduoju, tokie klausimai
   gali būti pagrindas šviesuolių kultūrai. Juos pats sau atsakysiu ir
   kviečiu taipogi juos atsakyti, o atsakymų pagrindu bendrauti.

   Pirmu klausimu užkalbinu nepažįstamą žmogų. Galima klausti, Iš kur
   esate kilę? Ką dirbate? Kokius mokslus baigėte? Bet dažnai tai
   neatspindi, kas žmogui iš tikrųjų rūpi. Užtat galim tiesiog klausti,
   Kas jums rūpi? o jei švelniau, Kuo domitės? Ką mėgstate veikti? Kuo
   užsiimate?

   Kas žmogui rūpi, tai jam yra tikra, ir visada, pirmaeilis reikalas.
   Galim vis prie to grįžti ir suvoksime, kas jam ne tuščia, kas jam
   prasminga. Visa, kas svarbu, susiveda į tai, kas mums rūpi.

   Žemiau pats atsakau, kas man rūpi? Galima atsakyti vienu kitu sakiniu,
   galima ir išsamiau.

   O kviečiu taipogi pamąstyti, kaip įsivaizduojame tokią gyvenseną, tokią
   kultūrą, kaip ją plėtoti? Kuriu svetainę http://www.12questions.org
   ("dvylika klausimų") kur rinksime atsakymus ir juos vaizduosime visais
   menais. Taip pat siūlysiu paslaugas iš kurių norėčiau pragyventi kartu
   su kitais. Gal turite gerų minčių. Šiuo metu kalbinu įvairius
   verslininkus konsultantus. Vakar tris valandas kalbėjau su Peter
   Kaminski http://www.peterkaminski.com Jam dirbome 2001 metais, jisai yra
   vienas iš Socialtext įmonės steigėjų. Kalbinu Jerry Michalski
   http://www.sociate.com, Dave Gray http://www.xplane.com, John Caswell
   http://www.grouppartners.net, Leon Benjamin
   http://www.winningbysharing.net Leon labai gražiai įvertino mūsų darbą
   jam pernai: http://winningbysharing.typepad.com "I’ve been working in
   the online community space since 2001. In that time, I’ve never seen
   such a successful approach to seeding and community outreach. Nor have I
   seen a report as comprehensive as this." Viliuos, visų pagalba
   išmąstysim prasmingą, sėkmingą paslaugą.

   -----------------------------------
   Kas man rūpi?
   -----------------------------------

   Man patiktų nors vieną žmogų (moterį) mylėti dėl to, kad labai noriu, ir
   ne vien dėl to, kad būtinai reikia. Noriu likti atviras tokiai galimybei.
   Viliuos, ji išlaisvintų mane mylėti ją visa širdimi, visom jėgom ir ją
   įsimylėčiau visam gyvenimui. Noriu, kad jai būtų gera, kad aš ją myliu.
   Asmeniškai noriu, kad ji man būtų labai graži ir gero būdo ir tai
   sutaptų, kad ji mane labai trauktų ir tai būtų labai gera, ir ji man vis
   išplėstų vaizduotę, kuo ji žavi ir kas yra gera.
   Viliuos, ji išlaisvintų mane, kaip kūrėją, mane įkvėptų, atvertų, kad
   suvokčiau, išgyvenčiau, išsakyčiau tai, kas iš tikrųjų prasminga.
   Noriu, kad ji mane įtakotų, kad būčiau vis geresnis žmogus, ir kad aš
   taip pat ją gerai veikčiau.
   Tikiu, mūsų meilė mus paskatins mylėti visus, visais džiaugtis.
   Būtų visai miela kurti šeimą, išpildyti visas gyvenimo galimybes,
   dalintis savo džiaugsmu, įkvėpti visus savo pavyzdžiu.

   Noriu gyventi amžiną gyvenimą jau čia ir dabar.
   Noriu rūpintis visais.
   Noriu gyventi pavyzdingai, kaip Jėzus Kristus, visų labui, tarsi
   būtumėme vienas žmogus, vienas Dievas įvairiausiose aplinkybėse.
   Noriu amžinai bręsti, lavintis, mokytis, ugdytis. Noriu augti vis
   gyvesnius, jautresniu, atsakingesniu.

   Noriu draugauti, bendradarbiauti su Dievu.
   Noriu jį pažinti, suvokti jo požiūrį.
   Noriu jį šiltai mylėti, juo rūpintis, jį palaikyti, su juo kartu kurti,
   žaisti, dūkti.
   Noriu suvokti Dievą ir jo veiklą kituose ir tuo pagrindu su jais
   bendrauti. Noriu išmokti melstis dviese, trise, kaip Jėzus Kristus ragino.

   Noriu gyventi tiesa.
   Noriu susigaudyti dėl esmės, pažinti tiesą.
   Noriu gyventi ištikimas tiesai.
   Noriu padaryti tiesą visiems prieinamą, apčiuopiamą, tikrą, kad galėtų
   atsakyti bet kurį rūpimą klausimą.
   Noriu suvokti kiekvieną žmogų, kaip viskas susiveda į jų požiūrį.
   Noriu veikti šviesuolių židinyje, "Minčių sode", bendradarbiauti su
   aplinkiniais ir viso pasaulio šviesuoliais, kartu gvildenti visus
   gyvenimo klausimus, kurti visais menais.
   Noriu išvystyti, įtvirtinti ištisą šviesuolių kultūrą, gyvenseną,
   dorovę, pasaulį.
   Noriu bendrauti su kiekvienu žmogumi, kaip su amžinai bręstančiu.

   Noriu gyventi, įsitvirtinti Lietuvos kaime.
   Noriu pažinti Lietuvos gamtą, tautos ištakas.
   Noriu toliau vystyti, įprasminti lietuvybę - kalbą, kūrybą, kultūrą - ja
   gyvai veikti save ir kitus.
   Noriu kurti, lavintis, žaisti, dūkti kartu su kitais, teigiamai veikti,
   įkvėpti visus.
   Noriu domėtis visomis kultūromis, jose dalyvauti, džiaugtis viso
   pasaulio žmonėmis, juos lankyti ir pasikviesti.
   Noriu pasirūpinti lietuvių tautos ir jos namų, Lietuvos, gyvybinga ateitimi.

   Noriu pragyventi, ir tokiu būdu, kad visi galėtų.
   Noriu prisidėti prie būtinų darbų, kitų neapsunkinti.
   Noriu širdingai padėti kitiems ir nebijoti prašyti jų pagalbos, ją priimti.
   Noriu su visais gyventi tarsi bendra šeima.

   Andrius

   Andrius Kulikauskas
   Minčių sodas
   http://www.ms.lt
   ms@...
   +370 699 30003
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.