Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Kaip palaikyti Kęstutį Urbą?

Expand Messages
 • Andrius Kulikauskas
  Kęstuti, Ačiū tau už rūpestį Lietuvai, mūsų valstybei ir jos gynėjams. Ačiū, kad parašai. Prasminga tau padėti, kiek kas sugebam. Tavęs pora
  Message 1 of 1 , Mar 27, 2010
   Kęstuti,

   Ačiū tau už rūpestį Lietuvai, mūsų valstybei ir jos gynėjams.
   Ačiū, kad parašai. Prasminga tau padėti, kiek kas sugebam.

   Tavęs pora kartų dar ieškojau Užupio Galeroje, bet neradau. Dabar esu
   kaime, Algirdo Judicko sodyboje, netoli Anušauskų ir Eičiūnų kaimo.
   Balandžio 1mą dieną važiuosiu su Helu į Vilnių, dalyvausime Zenono
   Anušausko pamokymuose
   http://groups.yahoo.com/group/veiktiplaciau/message/888 , kaip kurti
   internetinius filmukus ir juos įkelti į http://www.internetinetv.lt O
   po to dalyvausime Užupio Neprigulmybės šventėje. Gal galėtumėme ta
   proga susitikti ir surengti spaudos konferenciją su tavimi? sukurti
   filmuką ir jį paskelbti Internetinėje televizijoje?

   Vikipedijoje radau straipsnį apie disidentą, Seimo narį ir partizaninės
   kovos ginklų išradėją Algirdą Petrusevičių:
   http://lt.wikipedia.org/wiki/Algirdas_Petrusevi%c4%8dius
   Jį papildžiau informacija apie tavo bado streiką, taip pat nuorodomis.
   Delfi yra nemažai straipsnių apie jo bylą:
   http://search.delfi.lt/find?c=dns&q=Algirdas+Petrusevi%C4%8Dius
   Manau, prasminga domėtis, gilintis, palaikyti.

   Šiuo metu visom jėgom vystau "12 klausimų", tikiu tai šviesuolių
   kultūros pagrindas http://www.12questions.org Atrodo, dvasiškai bręstam
   tokia seka:
   Jaunuolis (Kas man rūpi? Ar man rūpi pamąstyti?)
   Keistuolis (Ką vertinu? Ką klausiu? Ko siekiu?)
   Šviesuolis (Ar sutinku mąstyti atvirai? Kur ir kaip geriausiai mąstau?
   Ką svajoju? Kaip mums vienas kitam padėti?)
   Teisuolis (Apie ką išmanau? Ką pamokyčiau? Ką išmanau apie Dievą?)
   Džiaugiuos, kad bendradarbiauju su Helu ir kitais menininkais, ruošiamės
   parodai Užupio Galeroje gegužės mėnesį. Kviečiu įsijungti, savo kūryba
   išsakyti savo ir kitų žmonių atsakymus į šiuos klausimus.

   Įsidėmiu, kad tiktai keistuoliai gali būti šviesuoliais. Tiktai
   savarankiškai mąstantys žmonės, save atrandantys, pažįstantys ir
   suvokiantys, gali kitus suprasti, juos šviesti savu pavyzdžiu, auklėtis
   kartu su jais. Žmonės, išsiaiškinę savo vertybes, klausimus, siekius,
   yra visi skirtingi, neįprasti, kažkuo keisti. Gali būti ir biologinis,
   cheminis, neurologinis, psichologinis, šeimyninis, kultūrinis, istorinis
   pagrindas tam keistumui, bet gal ne tai svarbu. Petrusevičius, Urba,
   Kulikauskas, Galdikas, Anušauskai, Sadūnaitė ir t.t. visi bus kažkuo
   keisti, kaip ir turi būti visi žmonės galintys kaip nors paveikti,
   auklėti, keisti visuomenę. O visuomenė tiek sveika, kiek ji gali
   keisčiausius, įvairiausius žmones priimti ir įpaišyti.

   Džiaugiuos, kad "Minčių sode" yra įvairiausių žmonių, tarp jų disidentų,
   kaimiečių, mažumų, evangelikų, induistų, raganių, poligamistų,
   marksistų, pagonių, politikų, verslininkų, afrikiečių, alkoholikų,
   buvusių narkotikų pirklių, pschiatrinėse sėdėjusių, greičiausiai yra
   homoseksualų bei saugumiečių. Taip ir turėtų būti, telkiant šviesuolių
   kultūrą, dangaus karalystę. Mūsų labai įvairios patirtys ir aplinkybės.

   Andrius

   Andrius Kulikauskas
   Minčių sodas
   http://www.ms.lt
   ms@...
   +370 699 30003
   skype:minciusodas


   Kestutis Urba wrote:

   Tebeesu bado streike nuo vasario 23 d. dėl provokacinio pobūdžio bylos
   sukuptos patriotui buv. savanoių organizacijos vadui Algirdui
   Petrusevičiui, generalinės prokuratūros, kai kurių Seimo narių
   abuojumo - dėl pavojaus artimiesiems. dėkui Andriui Kulikuskui už vieną
   ar du glėbius malkų įneštus į Galerą - kitos sulijo ir tapo šlapiomis,
   nes vietiniams pageriantiems buvo 'dzin", bet paaiškinu, kad kovo 10 d.
   man buvo bene sunkiausia - nežinoaju kai kuri dalykų, o reikėjo net
   pikete už mirti nuteistus Tibete atbūti ir vakare žiūrdamas Žalgirio
   rungtynes prieš CASK jau vos galvą nulaikiau. Tiesiog nemanau, kad
   Andrius yra pajėgus ką nors pakeisti kaip ir V.Galdikas - greičiau
   priešingai dėl daugelio aplinkybių. Pamatęs jo plačią šypseną kovo 11ą,
   tiesiog nutariau nepainioti jo į šiuos dalykus. Sužinokite prašau,
   kurioje palatoje po operacijos Lazdynų greitos pagalbos ligoninėje guli
   A.petrusevičius ir kaip ji jaučiasi. O vakar vakare prieš mane buvo
   surengta ir šlykšti gąsdinančio pobūdžio narkomaniška provokacija.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.