Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Idėjų talka, Gedimino 9, ketvirt adienį, gruodžio 10

Expand Messages
 • Andrius Kulikauskas
  Susitariau su Virmantu Galdiku, Kęstučiu Urba, Irena Buinickaite ir Zenonu Anušausku rengti idėjų talką ketvirtadienį, gruodžio 10 d., nuo
  Message 1 of 1 , Dec 5, 2009
  • 0 Attachment
   Susitariau su Virmantu Galdiku, Kęstučiu Urba, Irena Buinickaite ir
   Zenonu Anušausku rengti "idėjų talką" ketvirtadienį, gruodžio 10 d., nuo
   14:00-17:00 o pats būsiu ir ilgiau, iki 20:00.

   Išbandysime "idėjų talkos" metodą, kurį man Latvijoje papasakojo Marcis
   Rubenis, prieš pora savaičių kada lankiausi pas Didzis Veinbergs,
   pakeliui į Estiją. http://idejutalka.domatsdarits.lv Tikslas yra
   dalykiškai palaikyti kiekvieną dalyvį.

   Visus kviečiame, visus palaikysime, o ypač bendrom jėgom palaikysime
   Virmantą Galdiką ir ekonomikos bei įstatymdarystės klausimus. Kviečiu
   Tomą Maliauką, Darių Baublį, Dangį Gudelį ir visus kuriems šios temos
   svarbios.

   O štai metodas:
   * Trumpai paaiškinam, ką darysim. Renginys viešas, jį filmuosime,
   transliuosime, visą medžiagą fotografuosime ir skelbsime internete, kad
   visi laisvai naudotųsi, visuomenės turto pagrindais. (5 minutės)
   * Kiekvienas ant atskiro didelio lapo (A1) nupaišom ir surašom ką norim
   visiems pristatyti. Ką norim pasiekti? Kokios pagalbos trokštam?
   Pavyzdžiui, ieškom tam tikro darbo; ieškom užsakovų, lėšų ar išteklių;
   vystom sumanymą; norim patobulinti įstatymą; buriam komandą; ieškom
   partnerių; gvildenam klausimą; išsakom, vaizduojam, įgyvendinam svajonę;
   skleidžiam sprendimą; ieškom patarimo; kandidatuojam į miesto tarybą.
   (20 minučių)
   * Kiekvienas per 1 minutę kartu su lapu pristato, ką nori pasiekti su
   kitų pagalba. Kai vienas prisistato, toliau seka kitas, kuriam atrodo,
   kad jo užmojai kažkaip susiję. (1 minutė x dalyvių skaičius)
   * Toliau iškabinam ar išdėstom lapus. Visiems išdalinam lipnius
   popierėlius ant kurių rašome pastabas įvairiai palaikančias žmogų. Tai
   gali būti patarimai, pasiūlymai bendradarbiauti, ryšiai, klausimai,
   papildymai, pavyzdžiai ir t.t. (20 minučių)
   * Laisvai pabendraujam (10 - 20 minučių)
   * Virmantas Galdikas apžvelgs visus sumanymus ir paaiškins, kaip jo
   manymu, mes jais galim vienas kitą palaikyti. (15 minučių)
   * Visi bendrai aptarsime, kaip palaikyti sumanymus ir pasidalinsim į
   darbo grupes. (15 minučių)
   * Kiekviena darbo grupė susitars dėl trijų darbų, kurių imsis iš karto
   arba artimoje ateityje. Dalyviai gali eiti laisvai iš vienos grupės į
   kitą. (30 minučių)
   * Bendrai pristatom ir aptariam darbo grupių veiklą. (20 minučių)
   * Toliau, kaip sugalvosim!

   Manau, tokiu būdu kiekvienas dalyvis susilauks palaikymo.

   Manau, kad galėsim rengti Gedimino 9, bet dar reikia pasitikrinti.
   Jeigu ne, tai rasim kitą vietą. Ketinau ten tris savaites kurti
   kūrinius parodai "Ar galiu svajoti?", bet tuo tarpu grįžau į kaimą.

   Vytauto Ratkevičiaus, Eglės Januškevičiūtės, Agnės Norkevičiūtės
   (Ekobanga) ir kitų pastangomis Gedimino 9 prekybos centro ketvirtas
   aukštas paskirtas visuomeninei veiklai, įsteigtas židinys ("hub" -
   inkubatorius). Kiekvienas atėjęs gali įsijungti savo nešiojamą
   kompiuterį ir dirbti Internetu, susitikti su užsakovais bei
   bendraminčiais. Vyksta visokiausia veikla: jogos pamokos, ekologinio
   maisto parduotuvė, meno parodos, rūbų rinkimas benamiams ir galite
   tiesiog siūlyti savo veiklą, manau kaip nors palaikys. Yra panašių
   "coworking" židinių Europoje, http://www.the-hub.net
   http://groups.google.com/group/coworking bet tai vienintelis prekybos
   centre, kur patogu rasti ir vis praeina srauteliai žmonių, ir dargi
   veikla labai plati.

   Papasakosiu, dėl ko ten atėjau, išėjau, o tikiu ir vėl kada sugrįšiu.

   Vadovauju "Minčių sodui", telkiu ir palaikau šviesuolius. Man rūpi
   išjudinti mūsų vidaus ūkį, nebendrauti vien pinigais, o išmokti
   palaikyti vieni kitus tiesiogiai. Tokio palaikymo pavyzdžiai yra ir
   Vytauto židinys, Užupio Meno Inkubatorius ir Galera http://www.umi.lt ,
   ir Zenono internetinė televizija http://www.internetinetv.lt ir kiti.
   Sugalvojau kviesti visus rinkti svajones, jas vaizduoti menais ir
   pristatyti, derinti, įgyvendinti.

   Vytauto, Eglės, Agnės dėka susitariau su Žmogaus teisių stebėjimo
   instituto programų direktore Dovile Šakaliene UNESCO žmogaus teisių
   mėnesio proga rengti parodą "Ar galiu svajoti?" Trečiadienį įvyko
   atidarymas:
   http://www.internetinetv.lt/?View=PostCollection/ViewPost&id=146 (Ačiū
   Daliai German-Zaks, nufilmavusiai renginį.)

   Mane įkvėpė galimybė stambiais mąstais tapyti mūsų svajones ir tuo
   įkvėpti kitus. Yra 100 metrų stiklo tvorelės ant kurios ketinau kabinti
   paveikslus. Šitą raštu suderinom su Gedimino 9 administracija. Ketinau
   ten ištisai kurti darbus, tuo pačiu bendrauti su apsilankančiais, juos
   įtraukti. Štai kaip atrodo pirmieji darbai:
   http://www.flickr.com/photos/50525222@N00/

   Iškabinus plakatus, Gedimino 9 administracija liepė nuiimti nes
   dizainerė nusprendė, kad "nesiderina su koncepcija". Nusiminiau. Juk
   buvau pasiryžęs skirti tris savaites ir pora tūkstančių litų, kad tik
   galėčiau pasireikšti, parodyti ką galiu ir gal sudominti būsimus
   užsakovus. O nebegalėjau pasireikšti, kaip tikėjausi.

   Bet paskui Eglė patikino, kad darbai yra originalūs, kūrybingi, tinka.
   Kartu su Vytautu paskatino dar pabendrauti su administracija, jei reik,
   ne vieną kartą. Taip pat papasakojau, kaip vienas prekybos centro
   nuomininkas Saulius palaikė mane, ir sutiko pasirašyti peticiją, kad
   darbus kabintų. Jis taip pat paaiškino, kad centras priklauso ne kokiai
   nors akcinei bendrovei, o turtuoliams Anglijoje ar Airijoje. Iš tiesų,
   panaršus skaitau, tai Bernard F Hamill, Robert S Neill ir David Barry iš
   Duke House Asset Managers http://dukehouse.com
   http://mimoa.eu/projects/Lithuania/Vilnius/Gedimino%209%20Shopping%20Centre
   jeigu nepardavė
   http://www.independent.ie/business/irish/duke-to-sell--lithuania-shopping-mall-for-up-to-8364100m-1236221.html

   Už poros dienų paskambinau administracijos padėjėjai Silvijai
   Dobrovolskytei. Iš jos man nepavyko sužinoti, nė kokia "koncepcija", nė
   kas sprendžia tokius klausimus. Išdėsčiau savo galimybes:
   nebedalyvauti, dalyvauti, ieškoti savininkų, rašyti į spaudą ir
   klausiau, kuri jai labiausiai tinka? Man sakė, kad tai teroras ir šantažas.

   Suprantu, kad savininkai turi teisę tvarkytis, kaip nori. Tačiau,
   manau, jeigu imasi puoselėti viešą erdvę, tai turi pareigą paaiškinti,
   kas ir kaip sprendžia. Juk svajonėmis mes pražengiam savo ribas, dažnai
   atsimušam į kitus žmones, privalom derintis savo norus, tad svarbu
   aiškintis.

   Vėliau, kaip tyčia, kviečiau praeivį rašyti savo svajonę, tai atsiliepė
   "tomorrow" ir užsuko į administraciją. Kai išėjo, jo paklausiau:
   - Kaip jūs susiję su centru?
   - Esu savininkas.
   - Ar galėtumėm kabinti šiuos paveikslus ant šių stiklų?
   - Ne, stiklai turi būti permatomi.
   - O koks paaiškinimas?
   - Toks ir paaiškinimas!
   - Tai jums paaiškinimas. Ar galėčiau jūsų vizitinę kortelę?
   - Ne.
   - Koks jūsų vardas?
   - Nesakysiu.
   - Ot, tai būtų įdomus straipsnis žmogaus teisių mėnesio proga!

   Netrukus pasirodė Vytautas pasikalbėti. Pirmiausia, jis žmoniškai
   paaiškino, kad centro architektams priklauso autorinės teisės ir jie
   apriboja pastato panaudojimą. Toliau, jis papasakojo, kaip jam skambino
   savininkas, nusiskundė, kad jį įžeidžiau ir liepė, kad kitą dieną nebūtų
   manęs ir mano projekto, arba išvarys visus iš ketvirto aukšto. Aš
   sakiau, gerai, ir skubėjau sudėti savo daiktus. Vytautas tada visaip
   bandė mane perkalbėti, kad tik eičiau į kokius kompromisus. Prašė
   suvokti iš jo pusės, kaip jisai ir koks dvidešimts žmonių savo viltis
   sudėję į ketvirto aukšto veiklą, jų tarpe ir investitoriai, ir jeigu per
   mane žlugtų jų veikla, tai gali iš jų tarpo atsirasti tokių, kurie
   sužinotų kas aš esu ir... Jį pertraukiau, nebijau mirti. Ir jis atstojo.

   Vytautas pasiūlė mane parvežti, kad nereikėtų taip skubėti. (Ačiū!)
   Paklausiau, kaip jam padėti? Tegul pasako savininkui, kad atsiprašau,
   jog jį įžeidžiau. Išeinu, nes mano norai nesiderina su aplinkybėmis, ir
   turiu rūpintis savo įmone ir ieškoti užsakovų. O parodos atidarymas
   įvyko, kažkiek svajonių surinkom ir nupaišėm, ji vyks toliau ir
   uždarymas bus gruodžio 21 d.. Ir prašau kreiptis į architektą, ar
   sutinka, kad aš ar kiti kabintų plakatus. (Vytautas prisipažino, nežino
   ar čia architektas prie ko.) Mane parvežė ir broliškai išsiskyrėm.

   Visa tai aprašau pasidalinti patirtimi ir suvokimu. Tikiu, galėsime
   ketvirtadienį rinktis Gedimino 9. Pasitikrinsiu su Vytautu. O jeigu
   ne, rasim kitur.

   Laukiam visų! ir kviečiu iš karto rašyti, kaip mes galim jus palaikyti?
   Renkam užmojus:
   http://www.ms.lt/lt/wiki.cgi?U%C5%BEmojai
   http://www.worknets.org/wiki.cgi?Endeavors

   Andrius

   Andrius Kulikauskas
   Minčių sodas
   http://www.ms.lt
   ms@...
   +370 699 30003
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.