Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: Estijos patirtis idėjų kampanijoje - pl atinimui

Expand Messages
 • ms@ms.lt
  Ačiū, Kęstuti! Andrius
  Message 1 of 1 , Nov 1, 2009
  • 0 Attachment
   Ačiū, Kęstuti! Andrius

   > Estijos patirtis idėjų kampanijoje
   > Estijoje 2009 m. gegužės mėnesį įvyko respublikinė idėjų kampanija "Manoji
   > Estija", kurioje žmonės pasiūlė daugybę įvairiausių idėjų ir jų
   > įgyvendinimo būdų. Daugelis dalyvių patvirtino, kad "smegenų šturme"
   > surado bendraminčių, su kuriais susitarė vėl susitikti artimiausiu metu,
   > kad realizuotų savas konkrečias idėjas.
   >
   >
   > Viena jų - "Pagalbinės" senelės ir seneliai
   > Pavyzdžiui Saaremoje, Kuresarėje, diskusijoje - "Ateities muzika" buvo
   > iškelta pagalbininkų senelių paieška. Ši idėja apjungtų jaunesnės kartos
   > poreikius su vyresnės patirtimi, kuri savo rūpesčiu apsuptų vaikus.
   > Pastangų apjungimas įmanomas per savivaldybę ar per "Šeimų sąjungą".
   > Chaljalos mokykloje nuspręsta rengti pastovius moksleivių disputus, kur
   > jie galėtų aptarinėti mokyklines problemas.
   > Įdomių idėjų pasiūlyta Talino kūrybiniame centre Teliskivi. Sumanyta
   > parengti skatajutes įspėjančias vairuotojus apie ne vietoje pastatytus
   > automobilius ir primenančias, kad reikia skaitytis su dviratininkais ir
   > pėsčiaisiais su vaikų vežimėliais. Ten pat pasiūlyta sukurti rajono
   > žemėlapį, kuriame būtų pažymėti patogiausi dviratininkų maršrutai ir
   > takai.
   > Kalamaja ir Pelgulino gyventojai nutarė organizuoti kassavaitinius
   > "smegenų šturmus".
   > "Atliekų klubas"
   > "Mes pasiūlėme sukurti "Atliekų klubą" ir jau pokalbio metu suradome 14
   > vienminčių, kurie buvo pasiruošę prisijungti prie klubo, o po keleto
   > minučių mūsų jau buvo 25. Bendras tikslas - visoje Estijoje sukurti
   > piliečių besirūpinančių švara tinklą ir organizuoti talkas" - pasakė
   > pernykštės švaros akcijos "Darom 2008" dalyvis buvęs minčių dirbtuvėje
   > Nacionalinėje bibliotekoje Kadri Alikkmiae. (tęsinys -Read more)
   > Toje diskusijoje dalyvavęs Aplinkos ministerijos Atliekų skyriaus vedėjas
   > Peter Eek sveikino iniaciatyvą:"Aš jau laukiau, kad estijoje atsirastų
   > piliečių susivienijimas, besirūpinantis atliekų problema ir kad ja taptų
   > suinteresuoti atliekų perdirbimu ar panaudojimu atitibkančiu piliečių
   > poreikius".
   > ----------------------------------------
   > Smegenų šturme dalyvavo virš 11 tūkst. žmonių, o tai yra 48 proc. daugiau
   > nei buvo registruotasi. Visoje Estijoje 409 oficialių "idėjų dirbtuvių"
   > vyko diskusijos, palaikomos organizatorių ir vedančiųjų. Vyko ir
   > internetinis disputas, ir atsirado vietinės iniaciatyvos 85 "dirbtuvės".
   > Pradiniam diskusijų momentui buvo užregistruota daugiau nei 7400 dalyvių.
   > Pabaigoje diskusijų dalyvių kiekis siekė apie 11 tūkst. Nepilnamečių
   > kiekis kai kur siekė du procentus - Taline beveik 1 500.
   > Didžiausiose diskusijose dalyvavo 170 - 469 žmonės.
   > Dažniausiai aptarinėtos temos:
   > 1 Kooperacija ir bendradarbiavimas (110)
   > 2 Kaimo gyvenimas (96)
   > 3 Verslas ir darbo vietos (76)
   > 4 Dvasinės vertybės ir kultūra (71)
   > 5 Išsilavinimas ir mokymasisi visą gyvenimą (57)
   > Aptarinėtos ir vietinės temos, kurioms surasti praktiniai sprendimai.
   > Pavyzdys -kaip padėti kaimo vietovėje organizuoti šiukšlių rūšiavimą.
   > Apgalvotos ir temos išplaukiavčios dvasinėje pilietinėje terpėje - kaip
   > sukurti Estijoje daugiausiai galimybių, kad džiaugtis ir džiuginti kitus?
   > (parengta pagal Estijos -žiniasklaidą).
   > Siuntinėkite tekstą kitiems - pageidautina 7 pažįstamiems su prašymu, kad
   > išplatintų kitiems 7 paraginant platinti toliau - ir t.t.
   >
   >
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.