Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Ar jus galima nežmoniškai pakviesti?

Expand Messages
 • Andrius Kulikauskas
  Tomas Čepaitis sutiko vadovauti Minčių sodo darbo grupei žmoniškai . Mat jo kertinė vertybė: vertybes teisingai suprasti per humorą. Tomui rūpi
  Message 1 of 1 , Mar 7, 2008
   Tomas Čepaitis sutiko vadovauti "Minčių sodo" darbo grupei "žmoniškai".
   Mat jo kertinė vertybė: vertybes teisingai suprasti per humorą. Tomui
   rūpi klausimai: Kas tai yra žmogus? Kas yra sistema ir koks turėtų būti
   žmogaus santykis su ja? Kiek žmogus yra dalis ir kiek jisai yra visuma?
   Kokia poezijos vieta žmogaus pasaulyje? Koks Dievo sumanymas man bei
   kitiems?
   http://groups.yahoo.com/group/zmoniskai/

   Kiekvienas galim įsijungti. Siųskime tuščią ar bet kokį laišką adresu:
   zmoniskai-subscribe@yahoogroups.com
   ir taip įsitrauksime.

   Ačiū visiems už širdingus laiškus, kuriais įsisiūbavo mūsų veikla
   "Minčių sode" http://groups.yahoo.com/minciu_sodas_LT/ Toliau kursime
   darbo grupes, jose bursimės, ir kas nori gali dalyvauti keliose, taip
   palaikysime ryšį vis pasidalindami įdomiomis mintimis.

   Audronė Anušaukienė vadovauja mūsų darbo grupei "Veikti plačiau"
   http://groups.yahoo.com/group/veiktiplaciau/
   kur rūpi ypač blaivybės klausimai. Ačiū, Dariau, mane sudomino, kaip
   susiejai savižudybe, alkoholizmą ir bene kitas visuomenines ligas su
   savęs neteisingu vertinimu. Manau, pavyzdžiui, kad sveikas žmogus
   teisingai save vertina ir neleidžia sau net kelti klausimo "Ar verta
   gyventi?" nes supranta, kad tai ne jo reikalas, gyvenimas ne jam
   priklauso, gyvena ne sau o kažkam daugiau. Taip pat nekelia klausimo
   "Ar skauda mirti?" juk tai vėlgi ne prie ko, tai atitraukia nuo tikrųjų
   klausimų, kaip antai, kaip gyventi?

   Man įdomu tirti savo ir kitų kūrinius, kuo jie sveiki ar nesveiki,
   veiksmingi ar neveiksmingi, skamba ar neskamba? Tikiu taip lavinti savo
   vidinę klausą, tapti jautresniu, užtat džiaugtis platesnėmis kūrybos
   galimybėmis, labiau suprasti kitus ir būti jų suprastu.

   "Suicide is painless" ("Savižudybė tai neskauda") tai graži ir gerai
   žinoma melodija (MASH serialo įžanginė). Kaip jinai veikia mane? Ji
   man graži, bet atstumianti, ir ta prasme, teisinga. Ji labai gražiai,
   švelniai, saldžiai pristato savižudžio vidinę nuostatą ir tuo pačiu
   teisingai parodo, kokia jinai visiškai neteisinga: "savižudybė tai
   neskauda... galiu rinktis ar ne, kaip noriu... bet dabar jau žinau,
   kad per vėlu..." Bet labiau norėčiau kūrinio, įtikinančio, kaip
   išsikapstoma?
   http://www.mash4077.co.uk/theme.html

   Ernestas (labas!) atsiuntė K.Plankos eilėraštį "Kodėl aš geriu"

   Štai ir vėl, štai ir vėl
   Prisigėriau alaus
   O kodėl, o kodėl
   Kas paklaus, kas paklaus

   O todėl, o todėl,
   Kad alus man skanu
   Tai ir vėl, tai ir vėl
   Aš į barą einu

   Tai ir vėl, tai ir vėl
   Aš geriu, aš geriu
   O kodėl, o kodėl
   Aš negerti turiu?

   Ir man tai pasirodo buka. Gal tai kažkuo teisinga savo bukumu. Bet
   manau tiek šis, tiek anas kūrinys savo tiesa yra atbaidantys, tai yra,
   suvokus jų tiesą man norisi kūrinį mest šalin.

   O Vyganto eilės man atrodo visai kitokios:


   nekliudomas
   kliukinu
   pamario
   alų
   .

   šešto
   bokalo
   žuvėdra
   išsprūsta


   Man tai atrodo teisingas gėrimas, kad ir daug, bet šis žmogus stebi
   gyvenimą begerdamas, tai yra, jis yra gyvas, nemirštantis. Stebi, užtat
   gali sustot, gali pasukti kitu keliu. Gali pasakyti, gana, arba tiesiog
   negerti. Tai kūrinys, kurio nesinori mesti, užtat visai verta įsiminti,
   išmokt mintinai. O anais kūriniais tikrai nenorėčiau kankinti savo
   sielą. (Vygantai, o ta "žuvėdra" ar gali būti išsprūdusios putos?)

   Ar mane suprantate?

   Tad noriu atpažinti kūriniuose, kas neteisinga, kas teisinga, kas
   atbaido sveiką žmogų, o kas palaiko sveiką žmogų? Ir išmokti tai rasti
   savyje ir savo kūryba palaikyti save ir kitus.

   Andrius

   Andrius Kulikauskas
   Minčių sodas
   http://www.ms.lt
   ms@...
   +370 699 30003
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.