Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
  • Back
  • About Group

  • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Z e l e z n i c a

Debatna skupina "Zeleznica" je namenjena sirokemu krogu ljubiteljev zeleznic - tako modelnih, kot prototipov.

Primarni jezik je slovenscina, dovoljeno pa je komuniciranje tudi v drugih jezikih.

Vsak clan se mora prijaviti z imenom in priimkom (zahtevano). Zazeljena je izpolnitev tudi ostalih osebnih podatkov (starost, spol, prebivalisce). Ime in priimek bosta objavljena v tabeli Clani rubrike Database.

Kandidat, ki ob pristopanju ne bo vpisal svojega imena in priimka oz. ime in priimek ne bosta razvidna ze iz naslova e-poste, v debatno skupino ne bo sprejet.

Pricakuje se vljudna in nekonfliktna komunikacija, temeljeca na argumentih.

Zazeljeno je, da clani debatne skupine aktivno sodelujejo s svojimi prispevki (obvestila, vprasanja, mnenja, slike, pobude...) ter tako prispevajo k splosnemu poznavanju zelezniske tematike.

Posiljanje priponk naj bo (kar se tice velikosti) v mejah "zdravega okusa".

Clan, ki je s strani ostalih clanov debatne skupine pozvan k odgovoru, je le-tega dolzen podati (odgovor pa se seveda lahko glasi tudi "na to vprasanje ne zelim odgovoriti").

Group Information

Group Settings

  • This is a restricted group.
  • Attachments are permitted.
  • Members cannot hide email address.
  • Listed in Yahoo Groups directory.
  • Membership requires approval.
  • Messages are not moderated.
  • All members can post messages.

Message History