Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Ruwadzano audit report

Expand Messages
 • Charles Rukuni
  Audit Findings Bulawayo- 2 December 2007 General comments: Mutemo wokuti banking iitwe within 24 hours unoda kuramba uchisimbiswa. Tabhera dzakaita seMpopoma,
  Message 1 of 5 , Dec 6, 2007
   Audit Findings

   Bulawayo- 2 December 2007


   General comments:

   Mutemo wokuti banking iitwe within 24 hours unoda
   kuramba uchisimbiswa. Tabhera dzakaita seMpopoma,
   Magwe neEntumbane dzinotora average of 3 days dzisati
   dzabanker. Shangani, pamwedzi waNovember wose yakaita
   madeposits maviri chete. Saka mutemo uyu unoda kuramba
   uchisimbiswa.

   Action: VaRukuni navaWedzerayi vakagara pasi navakuru
   veShangani kuda kunzwisisa kuti dambudziko rakanga
   riri rei. Dare iri raisanganisa vaMpoto, mutevedzeri
   wetabhera yeShangani, vaDungeni , chairman wenyika,
   vaChoto, elder and vaMsiza, secretary. Vakati ivo
   dambudziko rakanga riri rokuti mari dzaibatwa dzakanga
   dziri pasi. Paidiwa mari inosvika $2 million kutuma
   munhu kundobanker to Shangani Post Office, saka
   vaimirira kuti zvibatwa zviti wandei vozondobanker.
   Vakakurudzirwa kuti vashandise mine transport
   kundobanker kana kuBulawayo since mine yaiva nemota
   inoinda kuBulawayo at leastonce a week. Vakati
   vachagadzirisa. Vatabhera eBulawayo achaziviswa padare
   ravomusi wa 6 December. Asi vafundisi wenyika dzose
   dzinoti, Bulawayo North, South, West neShangani
   vakaudza nezvedambudziko iri musi wa 2 December uyoyo
   navaRukuni.   Standard Practices:

   Kana pachibatirwa ungano yoruwadzano, dzimwe nyika
   dziri kushandisa one receipt book ( e.g South), dzimwe
   dzichishandisa mabhuku egadziriro emazuva ose. To
   avoid confusion, there should be standard practice,
   uniform to every nyika to enable auditors to discharge
   their duties without confusion, nokuti standard ndiwo
   murairo watinotevedzera.

   Action: Vafundisi vakaudzwa nezvedambudziko iri.
   POakaonekwa kuti though zvakanga zvanaka kushandisa
   mabhuku egadziriro amazuva ose, zvinorestricta
   mabatiro avanhu nokuti izvozvi vamwe vaida kubata
   gadziriro yamasvohwani vamwe yeboterekwa. Saka
   zvakanga zviri nane kuti kunyorwe mabhuku ari separate
   paungano dzose dzinoitwa kumacentre. Vafundisi vakati
   ndizvo zvavakanga vabvumirana asi dambudziko rakazoita
   rokushaika kwamareceipt books. Pakabvumiraranwa kuti
   Bulawayo ive ne office inogara namareceipt books,
   zvikanzi vaRukuni vataure neMbungo vapuwe mareceipt
   books awo achazopiwa nyika as long as mabhuku adzo
   aiauditiwa nyika isati yapuwa new receipt book. Izvi
   zvakatoitwa. Mbungo yanga yabvuma asi haina mareceipt
   books at the moment.   Special comments:


   Nguboyenja:

   Register amount differs from deposit slip ( 02/11/07).
   Vadzidziswa kuti vaite maths dzavo right.


   Entumbane:

   A receipt was issued on a promise that the treasurer
   would receive the money. Vadzidziswa kuti treasurer
   anopa receipt in exchange for cash/cheque, not a
   promise.

   Shangani:

   Havasi kupa receipt pabatira munhu asi vanomiririra
   kuti apedze murairo vozomupa. Vanoti vanonetsekana
   nokuwana mareceipt books saka vanenge vachisaver
   mareceipts avo. Vadzidziswa chenjerai mbavha.


   Mpopoma:

   Vane mashort akawanda asati ava cleared since ungano
   yeMbeu.

   Mabhuku atisisan kuona:

   Nkulumane
   Nketa
   West-Gadziriro.   Compiled by Enias Wedzerai
   Charles Rukuni
   Box FM 415
   Famona,Bulawayo
   Zimbabwe
   Phone (263-11-789-739)
   alt.e-mail: charlesrukuni@...
   website: www.insiderzim.com


   __________________________________________________________
   Sent from Yahoo! - the World's favourite mail http://uk.mail.yahoo.com
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.