Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
  • Back
  • About Group

  • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Türk milliyetçiliği, Türk milletine, Türk kültürüne, Türk Devleti'ne, Türk tarihine sevgi ve bağlılıkla hizmet etme kararlılığıdır. Türk milliyetçiliği,Türk milleti için ileri bir hayat tarzını kurmayı amaçlayan, demokratik,yaratıcılığı ve üreticiliği ön plâna çıkaran, barışçı ve antiemperyalist bir düşünce ve duruştur.

Group Website

Group Information

Group Settings

  • This is a public group.
  • Attachments are permitted.
  • Members can hide email address.
  • Listed in Yahoo Groups directory.
  • Membership does not require approval.
  • Messages require approval.
  • Anyone can post messages.

Message History