Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Podsumowanie

Expand Messages
 • vroobell
  Witam Mi pasuje w środę u Pana Michała. Może jeśli nie będzie wystarczającej liczby osób to przynajmniej pogadamy o przyszłości - to samo czy coś
  Message 1 of 1 , Aug 26, 2005
  • 0 Attachment
   Witam
   Mi pasuje w ¶rodê u Pana Micha³a.
   Mo¿e je¶li nie bêdzie wystarczaj±cej liczby osób to przynajmniej
   pogadamy o przysz³o¶ci - to samo czy co¶ nowego?
   Papatki
   Vroo
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.