Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
 • Back
 • About Group

 • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Welgeboren waren een geboortestand van blijkbaar bevoorrechten families, waar naar hun afkomst en de betekenis van hun klasse nog de nodige demografische onderzoeken gedaan moeten worden. Genealogisch belangrijk voor die mensen die daar al dan niet vermoedelijk van afstammen. Die kans is groot omdat in de middeleeuwen het percentage al rond de 5,5 a 6 % van de bewoners behoorden tot deze groep. Veelal bezaten deze geslachten een kleine leen, ontvangen van een heer, waarna ze zitting kregen in de vierschaar. Men betaalde eenmalig een heergewade en kon hiervan een leven lang zonder huur te betalen gebruik van
maken. Daarnaast was men schotvrij. Later kon men soms alleen aan hun functies zien dat men met dergelijke geslachten te maken had. Ze bekleden de functies zoals schout, schepenen, buurt-richters,waterschapsmannen,wees- en kerkmeesters. Na omstreeks 1650 zijn zij al helemaal in de burgerij opgenomen en is de voormalige positie van deze geslachten niet duidelijk waarneembaar. Alleen in de kerkbesturen vindt men tot 1795 relatief veel van deze geslachten vertegenwoordigd. Genealogie is de basis van het onderzoek naar deze geslachten.

Group Information

 • 119
 • Other
 • Feb 11, 2001
 • English

Group Settings

 • This is a restricted group.
 • Attachments are permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership requires approval.
 • Messages are not moderated.
 • All members can post messages.

Message History