Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Szanowni Państwo!

Expand Messages
 • Michał P. Sobczak
  Witam. Mam przyjemność poinformować, że skończyłem dziś pisać zasadniczą część obiecywanego od ponad roku Kodeksu Postępowania Sądowego i
  Message 1 of 1 , Feb 1, 2006
  • 0 Attachment
   Witam.

   Mam przyjemność poinformować, że skończyłem dziś pisać zasadniczą
   część obiecywanego od ponad roku Kodeksu Postępowania Sądowego i
   Administracyjnego. Ten, bądź co bądź, opasły tom regulować ma
   postępowanie sądowe i administracyjne we wszystkich sprawach
   należących do właściwości sądów i organów administracji publicznej.

   Pozostałe prace nad kodeksem będą przebiegały w ten sposób, że
   najpierw odeślę go do konsultacji z Mandragorem Jutrzenki i
   Mandragorem Socjogramu, po uzyskaniu ich opinii naniosę stosowne
   poprawki oraz skieruję projekt do nieformalnych konsultacji z
   klubami kwiatonów. Kodeks nie wpłynie od razu do Churału Ludowego.
   Wynika to z faktu, że jest on naprawdę sporych rozmiarów i chcę do
   minimum zmniejszyć churałowy bałagan przy zgłaszaniu, nanoszeniu i
   głosowaniu poprawek. Tak więc proszę uprzejmie kwiatonów o
   zgłaszanie poprawek w czasie nieformalnych konsultacji. Ja rozumiem-
   chcielibyście się publicznie wykazać (:)), ale tak naprawdę będzie
   sprawniej.

   Poniżej przedstawiam spis treści Kodeksu:
   - Przepisy o ustroju sądów,
   - Przepisy o ustroju prokuratury i jej czynnościach,
   - Przepisy ogólne o czynnościach procesowych:
   + dowody,
   + kary porządkowe,
   + doręczenia,
   + terminy,
   + koszty procesu
   + orzeczenia i zarządzenia,
   + pisma procesowe,
   + przerwa w procesie,
   - Przepisy o rozprawie i posiedzeniu niejawnym,
   - Przepisy szczególne o postępowaniach:
   + karnym
   = przygotowawczym,
   = rozpoznawczym,
   = wykonawczym
   + w sprawach wykroczeń:
   = w trybie zwykłym,
   = w trybie uproszczonym
   = w trybie mandatowym
   + cywilnym:
   = procesowym,
   = nieprocesowym,
   = szczególnym spadkowym,
   = egzekucyjnym i zabezpieczającym
   - Przepisy o środkach zaskarżenia:
   + zwyczajnych:
   = apelacji,
   = zażaleniu,
   + nadzwyczajnych:
   = rewizji nadzwyczajnej
   - Przepisy szczególne o postępowaniu w sprawach przed sądem
   administracyjnym
   - Przepisy o postępowaniu w sprawach konstytucyjnych i
   kompetencyjnych
   - Przepisy o postępowaniu administracyjnym:
   + Własciwosć organów,
   + Postępowanie rozpoznawcze,
   + Postępowanie odwoławcze,

   Proszę spodziewać się już niebawem, że tomiszcze znajdzie się w
   Churale :).

   --
   Dekameron mjr dr net n. pr. Michał Paweł Sobczak
   Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
   Generalny Inspektor Skarbu
   *** http://www.wandystan.only.pl/sn ***
   Gadu- gadu: 3186643 :: ICQ:331193240
   tlen: michal-sobczak
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.