Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

EDYKT

Expand Messages
 • Komisarz Ludowy Finansów
  EDYKT Komisarza Ludowego do Spraw Finansów i Gospodarki z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie okreslenia budzetu panstwa na miesiac grudzien roku 2005 Na
  Message 1 of 2 , Dec 1, 2005
  • 0 Attachment
   EDYKT
   Komisarza Ludowego do Spraw Finansów i Gospodarki
   z dnia 1 grudnia 2005 r.
   w sprawie okreslenia budzetu panstwa na miesiac grudzien roku 2005

   Na podstawie art. 4 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych z dnia 13
   wrzesnia 2005 r. ustanawiam nastepujacy harmonogram budzetowy
   §1. Fundusz wynagrodzen:
   Wydatki z funduszu wynagrodzen stanowia : 650 en
   a) wynagrodzenie mandragora socjogramu - 100 en.
   b) wynagrodzenie mandragora jutrzenki - 100 en.
   c) wynagrodzenia prezydenta - 100 en.
   d) wynagrodzenie prezesa sadu - 75 en.
   e) wynagrodzenie prokuratora generalnego - Art. 7 ust. 5 Ustawy
   f) wynagrodzenie komisarzy ludowych- 150 en

   Wynagrodzenie Komisarza Ludowego do Spraw Wewnetrznych i Administracji:
   Art. 7 ust.
   Wynagrodzenie Komisarza Ludowego do Spraw Zagranicznych: Art. 7 ust.
   Wynagrodzenie Komisarza Ludowego do Spraw Kultury i Nauki: 30 en0
   Wynagrodzenie Komisarza Ludowego do Spraw Finansów i Gospodarki: 30 en
   Wynagrodzenie Komisarza Ludowego do Spraw Promocji: 30 en
   Wynagrodzenie Komisarza Ludowego do Spraw Informatycznych: 30 en
   Wynagrodzenie Generalnego Inspektora Skarbu: 30 en
   g) wynagrodzenie sedziow - nie dotyczy
   h) wynagrodzenie prokuratora - Art. 7 ust. 5
   i) wynagrodzenie kwiatonów- 75 en
   j) wynagrodzenie ambasadorów - Art. 7 ust. 5 Ustawy
   k) wynagrodzenie etatowych redaktorów Bramy wandystanu - 50 en i Art. 7
   ust. 5 Ustawy
   l) wynagrodzenie etatowych redaktorów Rudego Prawa - nie dotyczy
   m) wynagrodzenie buduarów miast publicznych - Art. 7 ust. 5 Ustawy
   n) wynagrodzenie buduarów wsi publicznych - Art. 7 ust. 5 Ustawy
   o) wynagrodzenie innych funkcjonariuszy publicznych - nie dotyczy.

   §2. Fundusz infratruktualny: 250 en
   §3. Fundusz kontrwywiadu: 250 en

   §4. Fundusz socjalny: 1394 en
   §5. Fundusz kredytowy: 1394 en

   (-) sekretar Jacek Nowak
   Komisarz Ludowy do Spraw Finansów i Gospodarki
  • Jacek Nowak
   Na podstawie art. 4 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych z dnia 13 września 2005 r. ustanawiam następujący harmonogram budżetowy §1. Wydatki z funduszu
   Message 2 of 2 , Jan 8, 2006
   • 0 Attachment
    Na podstawie art. 4 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych z dnia 13 września 2005 r. ustanawiam następujący harmonogram budżetowy


    §1.
    Wydatki z funduszu wynagrodzeń stanowią : 700 en
    wynagrodzenie mandragora socjogramu - 100 en.
    wynagrodzenie mandragora jutrzenki - 100 en.
    wynagrodzenia prezydenta - 100 en.
    wynagrodzenie prezesa sadu - 75 en.
    wynagrodzenie prokuratora generalnego - Art. 7 ust. 5 Ustawy
    wynagrodzenie komisarzy ludowych- 150 en:
    Wynagrodzenie Komisarza Ludowego do Spraw Wewnetrznych i Administracji: Art. 7 ust.
    Wynagrodzenie Komisarza Ludowego do Spraw Zagranicznych: Art. 7 ust. 5
    Wynagrodzenie Komisarza Ludowego do Spraw Kultury i Nauki: 30 en
    Wynagrodzenie Komisarza Ludowego do Spraw Finansów i Gospodarki: 30 en
    Wynagrodzenie Komisarza Ludowego do Spraw Promocji: 30 en
    Wynagrodzenie Komisarza Ludowego do Spraw Informatycznych: 30 en
    Wynagrodzenie Generalnego Inspektora Skarbu: 30 en
    wynagrodzenie sedziow - nie dotyczy
    wynagrodzenie prokuratora - Art. 7 ust. 5
    wynagrodzenie kwiatonów- 125 en
    wynagrodzenie ambasadorów - Art. 7 ust. 5 Ustawy
    wynagrodzenie etatowych redaktorów Bramy wandystanu - 50 en i Art. 7 ust. 5 Ustawy
    wynagrodzenie etatowych redaktorów Rudego Prawa - nie dotyczy
    wynagrodzenie buduarów miast publicznych - Art. 7 ust. 5 Ustawy
    wynagrodzenie buduarów wsi publicznych - Art. 7 ust. 5 Ustawy
    wynagrodzenie innych funkcjonariuszy publicznych - nie dotyczy.
    §2.
    Fundusz infratruktualny: 250 en
    §3.
    Fundusz kontrwywiadu: 250 en
    §4.
    Fundusz socjalny: 1058 en
    §4.
    Fundusz kredytowy: 1058 en

    (—) Jacek Nowak
    Komisarz Ludowy do Spraw Finansów i Gospodarki
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.