Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Wandystan: 403 Forbidden

Expand Messages
 • Alojzy Pupka-Bumbum
  W dniu 6 marca 2013 08:57 użytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki ... Jakim? Jakim? My mieliśmy 403 przez pół dnia jak w związku z niedzielą avx nie
  Message 1 of 5 , Mar 6, 2013
   W dniu 6 marca 2013 08:57 użytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki
   <ks.radetzky@...> napisał:

   > Myślę, że to sabotaż w związku z pewnym cytatem...

   Jakim? Jakim?
   My mieliśmy 403 przez pół dnia jak w związku z niedzielą
   avx nie zaksięgowało kaski za serwer. Może to też coś
   związanego z przedłużeniem? Szkoda że nie ma LDKS,
   bo tak jesteśmy pozbawieni jakichkolwiek miejsc publicz-
   nych przez jedną głupią awarię, smuteczek :(

   --
   z socjalistycznym pozdrowieniem
   akć mdgr ppłk Alojzy Pupka-Bumbum
   kwiaton ― elektron ― esencjat

   „Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
   poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
   I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
   – Enwer Hodża na IV plenum KC APP
  • K.
   06-03-2013 08:57, Prezerwatyw Tradycja Radziecki ... A żebyś wiedział. Zaraz zobaczę, co się da zrobić, chociaż pisząc z
   Message 2 of 5 , Mar 6, 2013
    06-03-2013 08:57, "Prezerwatyw Tradycja Radziecki" <ks.radetzky@...>
    napisa�(a):
    >
    >
    >
    > Czo�em Karola!
    > Nie przesz�o po 15-30 minutach, bo mia�em to o 8:00 ;-)
    >
    > My�l�, �e to sabota� w zwi�zku z pewnym cytatem...

    A �eby� wiedzia�. Zaraz zobacz�, co si� da zrobi�, chocia� pisz�c z
    rekolekcji, mam ograniczone mo�liwo�ci dzia�ania.

    --
    KvL


    [Non-text portions of this message have been removed]
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.