Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

403 Forbidden

Expand Messages
 • Prezerwatyw Tradycja Radziecki
  Czołem Wandystan, Na sarmacja.org mam 403 forbidden .Awaria czy mnie po cichu wyjebali? :P No i naprawdę cieszę się, że Wandystan, zgodnie z namowami
  Message 1 of 5 , Mar 5, 2013
   Czołem Wandystan,

   Na sarmacja.org mam "403 forbidden" .Awaria czy mnie po cichu wyjebali? :P

   No i naprawdę cieszę się, że Wandystan, zgodnie z namowami władz KS,
   przeniósł swoje miejsca publiczne na forum. Teraz jak już jebnie, to
   wszystko naraz, nie będzie niczego.

   A, i w ramach autodissa:

   http://cdn.memegenerator.net/instances/400x/34997162.jpg

   (ps w internetach nie mogłem znaleźć wersji z Gronkowicz, to fatum czy
   źle dobrane słowa kluczowe)

   --
   ☭ PTR
  • K.
   06-03-2013 08:42, Prezerwatyw Tradycja Radziecki ... Dzień dobry, Też to mam. Ostatnio trochę tych małych awarii serwera jest,
   Message 2 of 5 , Mar 5, 2013
    06-03-2013 08:42, "Prezerwatyw Tradycja Radziecki" <ks.radetzky@...>
    napisa�(a):
    >
    >
    >
    > Czo�em Wandystan,
    >
    > Na sarmacja.org mam "403 forbidden" .Awaria czy mnie po cichu wyjebali? :P
    >
    > No i naprawd� ciesz� si�, �e Wandystan, zgodnie z namowami w�adz KS,
    > przeni�s� swoje miejsca publiczne na forum. Teraz jak ju� jebnie, to
    > wszystko naraz, nie b�dzie niczego.
    >
    > A, i w ramach autodissa:
    >
    > http://cdn.memegenerator.net/instances/400x/34997162.jpg
    >
    > (ps w internetach nie mog�em znale�� wersji z Gronkowicz, to fatum czy
    > �le dobrane s�owa kluczowe)

    Dzie� dobry,

    Te� to mam. Ostatnio troch� tych ma�ych awarii serwera jest, je�li po 15-30
    minutach nie przejdzie, znaczy to, �e mamy do czynienia z czym�
    powa�niejszym (oby nie!)

    --
    Pozdrawiam,
    KvL


    [Non-text portions of this message have been removed]
   • Prezerwatyw Tradycja Radziecki
    Czołem Karola! ... Nie przeszło po 15-30 minutach, bo miałem to o 8:00 ;-) Myślę, że to sabotaż w związku z pewnym cytatem... -- ☭ PTR
    Message 3 of 5 , Mar 5, 2013
     Czołem Karola!

     > Też to mam. Ostatnio trochę tych małych awarii serwera jest, jeśli po 15-30
     > minutach nie przejdzie, znaczy to, że mamy do czynienia z czymś
     > poważniejszym (oby nie!)

     Nie przeszło po 15-30 minutach, bo miałem to o 8:00 ;-)

     Myślę, że to sabotaż w związku z pewnym cytatem...

     --
     ☭ PTR
    • Alojzy Pupka-Bumbum
     W dniu 6 marca 2013 08:57 użytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki ... Jakim? Jakim? My mieliśmy 403 przez pół dnia jak w związku z niedzielą avx nie
     Message 4 of 5 , Mar 6, 2013
      W dniu 6 marca 2013 08:57 użytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki
      <ks.radetzky@...> napisał:

      > Myślę, że to sabotaż w związku z pewnym cytatem...

      Jakim? Jakim?
      My mieliśmy 403 przez pół dnia jak w związku z niedzielą
      avx nie zaksięgowało kaski za serwer. Może to też coś
      związanego z przedłużeniem? Szkoda że nie ma LDKS,
      bo tak jesteśmy pozbawieni jakichkolwiek miejsc publicz-
      nych przez jedną głupią awarię, smuteczek :(

      --
      z socjalistycznym pozdrowieniem
      akć mdgr ppłk Alojzy Pupka-Bumbum
      kwiaton ― elektron ― esencjat

      „Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
      poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
      I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
      – Enwer Hodża na IV plenum KC APP
     • K.
      06-03-2013 08:57, Prezerwatyw Tradycja Radziecki ... A żebyś wiedział. Zaraz zobaczę, co się da zrobić, chociaż pisząc z
      Message 5 of 5 , Mar 6, 2013
       06-03-2013 08:57, "Prezerwatyw Tradycja Radziecki" <ks.radetzky@...>
       napisa�(a):
       >
       >
       >
       > Czo�em Karola!
       > Nie przesz�o po 15-30 minutach, bo mia�em to o 8:00 ;-)
       >
       > My�l�, �e to sabota� w zwi�zku z pewnym cytatem...

       A �eby� wiedzia�. Zaraz zobacz�, co si� da zrobi�, chocia� pisz�c z
       rekolekcji, mam ograniczone mo�liwo�ci dzia�ania.

       --
       KvL


       [Non-text portions of this message have been removed]
      Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.