Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Wandystan na Mapie Polskich Mikronacji

Expand Messages
 • Aleksander Keller
  ============================== KANCELARIA PREZYDENTA MANDRAGORATU WANDYSTANU Genosse Wanda Stadt, Aleja Wolności 1 ============================== Genosse
  Message 1 of 1 , Jul 1, 2005
   ==============================
   KANCELARIA PREZYDENTA
   MANDRAGORATU WANDYSTANU
   Genosse Wanda Stadt, Aleja Wolności 1
   ==============================

   Genosse Wanda Stadt, 1 lipca 2005 r.

   Towarzysze, Obywatele!

   Mam zaszczyt i przyjemności poinformowac, że Mandragorat Wandystanu
   został przyjęty do Rady Wspólnej Mapy Polskich Mikronacji oraz ujęty na
   tejże mapie. To kolejny krok na drodze umacniania znaczenia międzynarodowego
   Naszej Socjalistycznej Ojczyzny. Poniżej oficjalna informacja z Królestwa
   Dreamlandu, sygnowana przez JKW Artura I Piotra.

   z poważaniem

   (-) sekretar Aleksander Bartłomiej Keller
   Prezydent Mandragoratu Wandystanu

   ==============================

   > KRÓLEWSKI
   > PAŁAC EKHORN
   >
   > Dnia 1 lipca 2005 r.
   >
   >
   > Stwierdzam, że Rada WMPM podjęła w dniu dzisiejszym poniższą uchwałę. O
   > fakcie niezwłocznie powiadamiam władze Mandragoratu Wandystanu. Zgodnie z
   > treścią uchwały, Mandragorat Wandystanu stanie się pełnoprawnym członkiem
   > Rady z dniem 2 lipca 2005 r.
   >
   > Dziękuję wszystkim członkom Rady za życzliwe przyjęcie wniosku.
   >
   >
   > (-) Artur I Piotr, R.
   >
   > ---
   >
   > UCHWAŁA Nr 4
   > RADY WSPÓLNEJ MAPY POLSKICH MIKRONACJI
   > z dnia 1 lipca 2005 r.
   >
   > w sprawie przyjęcia Mandragoratu Wandystanu do Rady WMPM
   > oraz umieszczenia Mandragoratu Wandystanu na Mapie.
   >
   >
   > Art. 1.
   > Rada WMPM stwierdza, że Mandragorat Wandystanu skutecznie przystąpił do
   > Traktatu Dreamopolitańskiego i zostaje przyjęty w skład Rady z dniem
   > następującym po dniu podjęcia niniejszej uchwały.
   >
   > Art. 2.
   > Rada WMPM zatwierdza przedłożony projekt Mapy z dnia 26 czerwca 2005 roku,
   > uwzględniający Mandragorat Wandystanu, jako aktualną wersję Mapy.
   >
   > Art. 3.
   > Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a jej wykonanie porucza się
   > Depozytariuszowi Traktatu.
   >
   >
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.