Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: Wandystan: [ChL] Debata nad projektem ustawy o ustanowieniu o.a.

Expand Messages
 • Alojzy Pupka
  W dniu 28 lutego 2011 03:07 użytkownik Alojzy Pupka ... Widzę że debata się nie klei, chociaż wiem że były przecież zastrzeżenia. Może to dlatego że
  Message 1 of 47 , Mar 1, 2011
  • 0 Attachment
   W dniu 28 lutego 2011 03:07 użytkownik Alojzy Pupka
   <alojzypupka@...> napisał:

   > Debatujemy od już do środy wieczór co najmniej. Ok? Treść poniżej:

   Widzę że debata się nie klei, chociaż wiem że były przecież zastrzeżenia.
   Może to dlatego że część była już wyartykułowana wcześniej, ale jak te-
   raz tych samych argumentów nie powtórzymy, to tracimy możliwość kon-
   struktywnej krytyki. Dlatego ja zacznę, ale proszę innych o uczestnictwo.

   >> Art. 1.
   >> Na podstawie Art. 10 Konstytucji Mandragratu Wandystanu, ustanawia się
   >> Zongyańską Republikę Ludowo-Demokratyczną, określaną dalej dalej jako
   >> Zongya Ludowa, jako okręg (obwód) autonomiczny Mandragoratu
   >> Wandystanu.

   Chyba wszyscy się zgadzamy, że wydzielenie autonomii Zongyi powinno
   mieć miejsce. Rzecz w tym, że obecna konstytucja nie przewiduje podzia-
   łu administracyjnego innego niż miasto (uchwalające wewnętrzne prawo,
   ale nie cieszące się mimo wszystko zbyt szeroką autonomią) i okręg auto-
   nomiczny, który daje autonomię bardzo szeroką. Formuła czegoś pośred-
   niego, jak jednostka samorządu, prowincja, ASSR, czy coś w ten deseń,
   nie istnieje. A dla Zongyi, która jest odmienna klimatem, ale jednak po pros-
   tu malutka (żeby nie mówić wprost, że w zasadzie jednoosobowa), byłoby
   to coś perfekcyjnego. Z braku laku, niech ten o.a. już nawet będzie, ale
   nie oszukujmy się, że to adekwatny do rozmiaru status.

   >> Art. 3.
   >> Zongyańska Armia Ludowa jest jednostką autonomiczną w ramach SAL.
   >> Głównodowodzący ZAL jest powoływany przez Głównodowodzącego SAL za
   >> zgodą władz Zongyi Ludowej. W trakcie wojny autonomia ZAL zostaje
   >> ograniczona do statusu osobnego frontu w ramach SAL.

   A może coś bardziej w ten deseń: "Jednostki SAL złożone z żołnierzy naro-
   dowości zongyańskiej zostaną przegrupowane na terytorium ZRLD i prze-
   kształcone w Zongyańską Armię Ludową. ZAL stanowić będzie strukturę
   podległą bezpośrednio Głównodowodzącemu SAL, poprzez powoływanego
   po konsultacji z władzami ZRLD Głównodowodzącego ZAL. Dowództwu
   ZAL powierza się troskę o nabór i wyszkolenie wojskowe rekrutów z obsza-
   ru ZAL, a także ochronę granic Mandragoratu na odcinkach znajdujących
   się w granicach ZRLD, w tym granic morskich.", hm?

   >> Art. 4.
   >> Działalność SB oraz Milicji Ludowej na terenie Zongyi Ludowej powinna
   >> być notyfikowana władzom lokalnym, za wyłączeniem działań o
   >> charakterze ściśle tajnym.

   Tworzymy terenowe dowództwo wojskowe, a służby wewnętrzne pozosta-
   ją centralne, ale ograniczone w swobodzie działań. Nie mówię że mi to nie
   pasuje, ale to trochę niekonsekwentne. Nie wiem czy nie prościej byłoby
   po prostu podobnie jak z ZAL, utworzyć Komendę Zongyańską MO, a SB
   w tym artykule pominąć, bo i tak SB nie prowadzi raczej działań które nie
   byłyby ściśle tajne.

   >> Art. 6.
   >> Zongya Ludowa nie prowadzi polityki zagranicznej. Dopuszczalne są
   >> kontakty z równorzędnymi jednostkami organizacji terytorialnej oraz
   >> organizacjami międzynarodowymi, realizowane za wiedzą i zgodą
   >> Komisariatu Ludowego ds. Zagranicznych.

   To mi pasuje.

   >> Art. 7.
   >> Zobowiązuje się właściwe organy informatyczne Mandragoratu Wandystanu
   >> do wprowadzenia stosownych do treści niniejszej Ustawy poprawek i
   >> uzupełnień do systemu informatycznego w ciągu 30 dni od wejścia w
   >> życie ustawy, a w szczególności umożliwienie przeprowadzki na jej
   >> terytorium. Do tego czasu, za zamieszkujących terytorium Zongyi
   >> Ludowej uznaje się obywateli wandejskich, którzy na liście dyskusyjnej
   >> zadeklarują się jako mieszkańcy Zongyi.

   No, to jest do zrobienia, chociaż nie wiem czy potrzebne. I tak zaraz
   (jak tylko będę mógł odptaszkować Wandeę jako skończoną) zabieram
   się za ewidencję, bo to najbardziej zachwaszczony rejon naszych sys-
   temów, a kluczowy dla jakichkolwiek dalszych zmian.

   >> Art. 8.
   >> Zongya Ludowa może utrzymywać stronę internetową poza serwerem
   >> Mandragoratu Wandystanu, pod warunkiem przekazania dostępu do niej
   >> organom właściwym ds. informatycznych.

   No, od strony formalnej to moim zdaniem załatwia sprawę, chociaż
   i tak wolałbym żeby strona ZL była u nas. To po prostu lipnie wygląda,
   kiedy wizytówka naszegookręgu autonomicznego wisi pod jakimś adre-
   sem cośtam.cośtam.wix.cośtam.cośtam/orhada/cośtam i jest okra-
   szona znaczkami producenta tego kreatora. A w zasadzie możnaby
   to wszystko co na niej jest przenieść w statyczny xhtml i nie wygląda-
   łoby ani odrobinę gorzej.

   --
   z socjalistycznym pozdrowieniem
   akć mdgr ppłk Alojzy Pupka
   komisarz, kwiaton, elektron
  • Stru
   W dniu 30 kwietnia 2011 17:15 użytkownik Prezerwatyw Tradycja ... E tam. Za duzo tych izmów. Za dużo tych pojęć ze szkół. Tymczasem trza tu zdrowego
   Message 47 of 47 , Apr 30, 2011
   • 0 Attachment
    W dniu 30 kwietnia 2011 17:15 użytkownik Prezerwatyw Tradycja
    Radziecki <ks.radetzky@...> napisał:

    > Wy to Struszyński skaczecie od skrajnego etatyzmu do anarchizmu...

    E tam. Za duzo tych izmów. Za dużo tych pojęć ze szkół. Tymczasem trza
    tu zdrowego chłopa, co by to działał i stawiał lud wobec faktów, a nie
    gderań.
    --
    Towarzysz Struszyński,
    gg: 12777250
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.