Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

ŻYCZENIA

Expand Messages
 • Aleksander Keller
  Witajcie Drogie Wandyjki i Drodzy Wandyjczycy! Dziś dzień szczególny - dzień 1 czerwca, a zatem dzień dziecka. Jest to ważne święto bo, wbrew
  Message 1 of 4 , Jun 1, 2005
   Witajcie Drogie Wandyjki i Drodzy Wandyjczycy!

   Dzi� dzie� szczeg�lny - dzie� 1 czerwca, a zatem dzie� dziecka. Jest to wa�ne �wi�to bo, wbrew oficjalnym deklaracjom, nie dotyczy wy��cznie dzieci (do 13-15 roku �ycia), ale r�wnie� m�odzie� (13-15 - 25-30). Nie jest to te� kompletne. Ka�dy z nas jest czyim� dzieckiem, cho�by mia� 60 lat, a jego ojciec 80 :)

   �ycz� zatem wszystkim Dzieciom wszystkiego najlepszego z okazji tego� radosnego dnia, du�o rado�ci i u�miechu.

   A tak bardziej patetycznie: miejcie �wiadomo��, �e to nasze pokolenie b�dzie odpowiedzialne za przysz�o�� Rzeczypospolitej i to od naszych umiej�tno�ci i wiedzy wy��cznie zale�y, gdy� aktualne pokolenie zostawi nam kraj, kt�ry nigdy w historii nie mia� takich szans. [wyj�tek z przem�wienia Wiceprzewodnicz�cego Sejmiku Wojew�dztwa Warmi�sko-Mazurskiego na tradycyjnej sesji wsp�lnej z organizacjami m�odzie�owymi]

   pozdrawiam

   tow. Keller

   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.