Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: Wandystan: Łączy nas coraz więcej ;) w Precel khandzie!!!

Expand Messages
 • zbbrow
  W dniu 30 czerwca 2009 16:21 użytkownik Lord Darth Ruda Grażyna ... Diz ar wery najs titis ju haf! Czekam na więcej! :) -- fajny poseł Zbyszko hrabia
  Message 1 of 4 , Jul 1, 2009
  • 0 Attachment
   W dniu 30 czerwca 2009 16:21 użytkownik "Lord Darth \"Ruda Grażyna\"
   Kanzler" <von.thorn@...> napisał:
   > Tak nam się przynajmniej wydaje!
   >
   > http://www.recenzent.ovhost.pl/MW/precelkhanda_metro.png

   Diz ar wery najs titis ju haf!

   Czekam na więcej! :)

   --
   fajny poseł
   Zbyszko hrabia von Thorn-Browarczyk
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.