Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: Wandystan: Propozycja zmian w konstytucji

Expand Messages
 • Lord Darth Kanzler
  W dniu 30 listopada 2008 13:28 użytkownik Czerwony Kapturek ... Zagłosowałem. A Wy? -- Sumienie Narodów http://ercea.wordpress.com From beneath you, it
  Message 1 of 15 , Dec 1 2:57 AM
  • 0 Attachment
   W dniu 30 listopada 2008 13:28 użytkownik Czerwony Kapturek
   <p.ciupak.micronation@...> napisał:

   > http://wandystan.eu/wybory/t/122008

   Zagłosowałem. A Wy?

   --
   Sumienie Narodów

   http://ercea.wordpress.com

   "From beneath you, it devours."
  • Iwan Maria de Folvil-Arped
   2008/12/1 Lord Darth Kanzler ... My też, kochanie. Też się masz czym chwalić. -- Ivo de Folvil Neokid Agregat gg: 5605921 skype:
   Message 2 of 15 , Dec 2 4:52 AM
   • 0 Attachment
    2008/12/1 Lord Darth Kanzler <von.thorn@...>

    > W dniu 30 listopada 2008 13:28 użytkownik Czerwony Kapturek
    > <p.ciupak.micronation@...> napisał:
    >
    > > http://wandystan.eu/wybory/t/122008
    >
    > Zagłosowałem. A Wy?
    >
    > --
    > Sumienie Narodów
    >
    > http://ercea.wordpress.com
    >
    > "From beneath you, it devours."
    >
    >
    My też, kochanie. Też się masz czym chwalić.

    --
    Ivo de Folvil
    Neokid
    Agregat

    gg: 5605921
    skype: scianawschod


    [Non-text portions of this message have been removed]
   • Stru
    W dniu 29 listopada 2008 20:35 użytkownik Alojzy Pupka ... Jak na razie nikomu nie chce się robić czegokolwiek, trudno zakładać, że w jakiś magiczny
    Message 3 of 15 , Dec 3 12:31 AM
    • 0 Attachment
     W dniu 29 listopada 2008 20:35 użytkownik Alojzy Pupka
     <alojzypupka@...> napisał:

     >
     >> 2. Likwidacja Churału znanego nam do tej pory. Nowy Churał stanowić
     >> będzie ogół obywateli Wandystanu. Obradom przewodniczył będzie Mandragor.
     > Uch. Demokracja bezpośrednia jest trywialna i nie mobilizuje do aktyw-
     > ności obywatelskiej. Lepszy byłby malutki (np. 3-os.) Churał, z Trybu-
     > nem jako jednym z trzech.

     Jak na razie nikomu nie chce się robić czegokolwiek, trudno zakładać,
     że w jakiś magiczny sposób redukcja liczby kwiatonów pobudzi obywateli
     do aktywności polityczno-ustawodawczej.


     >> 4. Likwidacja RKL jako takiej i powierzenie prezydentowi prawa
     >> przekazywania różnych obowiązków chętnym na ich przyjęcie Radom Ludowym.
     >> [...]
     > Jak dla mnie projekt dość kontrowersyjny. RKL to starowandejska
     > tradycja, a że jakoś tam kiepsko działa, to trudno. Myślę tylki, że
     > należałoby ustawowo:
     > 1. Zmniejszyć liczbę komisarzy do niezbędnego minimum,

     Podobnie jak z Churałem - tutaj jest jeszcze dodatkowy argument:
     liczba komisarzy w RKL zawsze jest plastyczna i może być dowolnie
     kształtowana. A i tak nic z tego nie wynika.

     > 2. Pzyznać im szeroki zakres obowiązków ale i szerokie kompe-
     > tencje.
     to znaczy?
     Przecież zakres obowiązków = tzw. kompetencje.
     Chyba że macie na myśli "kompetencje" jako umiejętności, kwalifikacje.
     Wówczas jak by to miało wyglądać? Np. w ustawie się zapisuje, że taki
     to a taki urzędnik, np. Towarzysz Pupka, ma odtąd talent do obsługi
     żniwiarek, do inżynierii chemicznej oraz w zakresie oprogramowania
     systemu MW?

     > A ze strony prezydenta:
     > 1. Mianować tylko ludzi kompetentnych,

     Zawsze tak było. Problem innej natury - takich nie ma. Jest kilku
     obywateli, jak jeden jest Prezydentem, drugi Pretorem, trzeci szefem
     SB, a czwarty działaczem sportowym, to już nie ma kogo mianować,
     ewentualnie - byle kogo, kto tylko się zgodzi, rotacyjnie, bez względu
     na posiadane talenty i zdolności.


     > 2. Egzekwować działania i odbierać urzędy pasywnym komisarzom,

     W efekcie w Wandystanie funkcjonuje jedynie Prezydent. Teraz jest
     znacznie lepiej niż Towarzysz chciałby, aby było. Nie tylko odbiera
     się urzędy pasywnym urzędnikom, ale w ogóle pasywni urzędnicy nawet
     nie zaczynają urzędować!

     > 3. Zaktywizować działanie LD RKL (w ogóle nie funkcjonuje jako plat-
     > forma pracy rządu), którą zanim zostałem komisarzem wyobrażałem
     > sobie jako kipiącą od nowych projektów dyskutowanych wewnątrz
     > rządu.

     Jasne. Jest 5 aktywnych uczestników zabawy, LDMW pada, to zróbmy
     jeszcze pięć innych list, osobną dla RKL, osobną dla SB, może i osobną
     dla Pretora, aby sobie spokojnie i aktywnie gawędził z samym sobą w
     momencie, kiedy go nie ma.

     >
     > Wydaje mi się, że negatywna ocena ChL i RKL, wynika z tego, że jest
     > w nich dużo osób,

     Widać. Jakoś nie mogę się doliczyć ani jednego. No dobra, sam jestem
     jeden, a reszta gdzie?

     > w tym praktycznie martwi (choćby Keller), co ozna-
     > cza brak konkurencji politycznej,

     Nie, Towarzyszu, martwość urzędników nie oznacza braku konkurencji,
     oznacza zanik aktywności w Wandystanie, a to jest zagadnienie znacznie
     głębszej natury, nadrzędne w stosunku do jakiejkolwiek innej
     działalności.


     > a także z przestojów w działaniach,
     > co w przypadku ChL wynika z braku Trybuna, a w przypadku Rady
     > z braku ścisłego zakresu obowiązków.

     Ścisły zakres obowiązków sprawi, że ta garstka ludzi - my - którzy i
     tak nie mają czasu dla Wandystanu, w ogóle nie będą podejmować
     jakichkolwiek działań.


     > W takim zakresie jak zapropo-
     > nowałem, RKL funkcjonowałaby praktycznie tak, jak to opisał tow. Ma-
     > gov, a przy tym tradycja nie uległaby zagładzie.

     Towarzysz proponuje rozwiązania, jakie funkcjonują już obecnie, tylko
     że są to rozwiązania dla Wandystanu, gdzie liczba mieszkańców jest =
     lub > 20. Tymczasem fakty są takie, że liczba mieszkańców jest = lub <
     od 3, z dopuszczalnym błędem pomiaru wynoszącym 2.

     --
     Towarzysz Struszyński,
     gg: 4657938
    • Marek
     ... Nie doceniacie SB towarzyszu;] Już mamy swoją osobną liste dyskusyjną. RKL z resztą chyba też ma swoja liste. -- Marek Lepki
     Message 4 of 15 , Dec 3 8:36 AM
     • 0 Attachment
      > Jest 5 aktywnych uczestników zabawy, LDMW pada, to zróbmy
      > jeszcze pięć innych list, osobną dla RKL, osobną dla SB, może i osobną
      > dla Pretora, aby sobie spokojnie i aktywnie gawędził z samym sobą w
      > momencie, kiedy go nie ma.

      Nie doceniacie SB towarzyszu;] Już mamy swoją osobną liste dyskusyjną.

      RKL z resztą chyba też ma swoja liste.

      --
      Marek Lepki
     Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.