Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Postanowienie Mandragora Socjogramu

Expand Messages
 • Khand
  ... co ... sierpnia ... No i w koncu jest konstytucyjnie! O to wlasnie mi chodzilo! Akurat dekameron Magov swietnie znal konstytucjie, ale Wy Mandragorze
  Message 1 of 3 , Aug 1, 2008
   --- In wandystan@yahoogroups.com, "Micha³ P. Sobczak"
   <m.p.sobczak@...> wrote:

   > Zgodnie z art. 61 Konstytucji, w zwi±zku z Postanowieniem Trybuna
   > Ludowego z dn. 31 lipca 2008 r., w sprawie plebiscytu, zarz±dzam,
   co
   > nastêpuje:
   >
   > Plebiscyt w sprawie przyjêcia Ustawy Konstytucyjnej o zmianie
   > Konstytucji Mandragoratu Wandystanu odbêdzie siê w dniach 2-4
   sierpnia
   > 2008 r.
   >
   >


   No i w koncu jest konstytucyjnie! O to wlasnie mi chodzilo! Akurat
   dekameron Magov swietnie znal konstytucjie, ale Wy Mandragorze
   Sobczak macie niesamowity zmysl prawny! Zawsze was za to podziwialem
   i chwalilem na lewo i prawo wrecz.


   khand
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.