Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

[KP] Komunikat

Expand Messages
 • Prezydent MW
  =========================== KANCELARIA PREZYDENTA Mandragoratu Wandystanu Al. Wolności 1, Genosse Wanda Stadt =========================== Genosse Wanda Stadt,
  Message 1 of 6 , Jul 1, 2006
  • 0 Attachment
   ===========================
   KANCELARIA PREZYDENTA
   Mandragoratu Wandystanu
   Al. Wolno�ci 1, Genosse Wanda Stadt
   ===========================

   Genosse Wanda Stadt, 2 lipca 2006 r.

   Prezydent MW Aleksander Keller przej�� obowi�zki, po przed�u�onym urlopie, od Towarzysza Wiceprezydenta Jana Zaorskiego, kt�ry uda� si� z kolei na urlop.

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Kancelaria Prezydenta MW
   =========================== KANCELARIA PREZYDENTA Mandragoratu Wandystanu Al. Wolności 1, Genosse Wanda Stadt =========================== Genosse Wanda Stadt,
   Message 2 of 6 , Sep 6, 2006
   • 0 Attachment
    ===========================
    KANCELARIA PREZYDENTA
    Mandragoratu Wandystanu
    Al. Wolności 1, Genosse Wanda Stadt
    ===========================

    Genosse Wanda Stadt, 6 września 2006 r.

    Komunikat Kancelarii Prezydenta MW

    Zgodnie z decyzją podjętą w dniu dzisiejszym przez Prezydenta Mandragoratu
    Wandystanu oksymorona Aleksandra Kellera Rada Komisarzy Ludowych, w tym
    członkowie RKL Komisarze Ludowi zostali zobowiązani do kontaktów z Rządem
    Księstwa Sarmacji oraz prowadzenia korespondencji w trybie przyspieszonym
    dwóch tygodni.

    Decyzja Prezydenta MW jest podyktowana braku reakcji Rządu Księstwa Sarmacji
    na korespondecję do niego kierowaną. Zdaniem Prezydenta MW współpraca na
    dotychczasowych warunkach miejsca mieć nie może.

    Prezydent MW upoważnił Komisarza Ludowego Stanu tow. Krzysztofa Bojara do
    podjęcia działań zmierzających do zorganizowania audiencji u Jego Książęcej
    Wysokości Księcia Sarmacji lub aktualnie piasującego urząd Regenta Księstwa
    Sarmacji celem omówienia dalszej współpracy Rządu Ludowego Mandragoratu
    Wandystanu z Koroną.
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.