Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 • Back
 • About Group

 • Join Group
5 messages added in the last 7 days
New MessagesSee All
 • blog: Love Wins! June 26, 2015

  LOVE WINS! June 26, 2015 http://xaydungvovi.org/post2/love-wins-june-26-2015/ http://xaydungvovi.org/post2/love-wins-june-26-2015/ LOVE WINS! June 26, 2015

  thaita@att.net 3 days ago
 • tribute: Tưởng niệm và Biết ơn

  Hôm qua Thái có đọc 2 bài thơ của anh Bá và chị Lan Anh trong bài tưởng niệm. Anh chị gửi thêm cho bạn đạo cùng xem. Và cho

  thaita@att.net 3 days ago
 • Tưởng Niệm và Biết Ơn

  Tôi tên là Nguyễn Thanh Ba con thứ ba của ông bà Nguyền văn Bảnh.  Cái cảnh ngày hôm nay là cái cảnh chia ly mà tôi khi còn nhỏ

  thanhba_nguyen 3 days ago
Fetching Sponsored Content...

Group Description

Muc Dich

Dien Dan Vo Vi duoc thanh lap de lam moi giay lien lac giua cac anh chi em dang hanh thien theo Phap Ly Vo Vi Khoa Hoc Huyen Bi Phat Phap (PLVVKHHBPP) trong tinh than phuc vu cho chung de trao doi ve cac kinh nghiem hanh phap va thong tin cac sinh hoat cua hoi Vo Vi.

Dien dan Vo Vi khong hoat dong ve chinh tri va ban luan thoi cuoc hay thien co.

Gia Nhap:

Tat ca moi hanh gia dang thuc hanh PLVVKHHBPP va nhung ban muon tim hieu ve^` thuc hanh thien va sinh hoat cua hoi Vo Vi.

Dieu kien gia nhap:

Xin viet so luoc ve qua trinh tu theo phap ly, hoac ly do muon vao dien dan.

De duy tri tinh than huu va su hoa ai, cung nhu trat tu cho chung, chung toi keu goi su dong gop that tinh va thien cam cua tat ca cac ban vao dien dan de chung ta cung co' co hoi tot de trao doi va xay dung cho nhau. Nhung y kien cua Ban Dao viet tren Dien Dan khong nhat thiet phan anh lap truong cua Dien Dan.
__________________________________

Subscribe (Ghi Danh):
Gui e-mail den: vovi-subscribe@yahoogroups.com /Xin cho biet Ten, Ho/Thuoc Dia Phuong / hoac Thien Duong nao.
Post message (Viet bai): vovi@yahoogroups.com (Chi hieu luc sau khi da ghi danh)
List owner: vovi-owner@yahoogroups.com
____________________________________

Muon tim hieu phuong phap thien xin vao:
http://www.vovimeditation.net
http://www.vovimeditations.org
http://www.vovijapan.org
http://www.vovilibrary.net
http://www.mucbetam.org
____________________________________

Doc Chu Viet Nam

Browser cua cac ban can phai doi sang unicode (UTF-8) de doc duoc chu Viet co bo dau .
Cach doi sang Unicode (UTF-8): Ben tren phia trai cua browser (IE hay FireFox), chon "View" roi chon "Encoding" roi chon Unicode UTF-8.
_____________________________________

Dung de bo dau chu Viet Nam:
Unikey download: http://www.unikey.org/
http://www.easyvn.com/tiengviet/index.php

Thong Dich:
http://translate.google.com/

Group Information

 • 283
 • Vietnamese
 • Apr 13, 1999
 • English

Group Settings

 • This is a restricted group.
 • Attachments are permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership requires approval.
 • Messages from new members require approval.
 • All members can post messages.

Group Email Addresses

Message History