Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 • Back
 • About Group

 • Join Group
7 messages added in the last 7 days
New MessagesSee All
 • tôi chẳng có làm điều gì sai

  tôi chẳng có làm điều gì sai, là vì tuy có sai trong ý nghĩ khi chịu nghe theo lời ex để tên con gái vào hợp đồng văn tự bán

  phuongvan_vo 6 hours ago
 • Fw: Gyumed Khensur Rinpoche to Teach in June ở VA

  như vậy xin mời cộng đồng VN đến tham dự buổi học này, là đoạn chót nói về 10 bậc bồ tát không có lý luận rắc rối,

  phuongvan_vo 8 hours ago
 • quẳng gánh lo đi mà vui sống

  lầu 2 xông mùi thúi nồng nặc vì ống cầu bị cưa để hở trống lốc trong lúc trời đã ấm,  Tôi lẳng lặng bít nó lại và

  phuongvan_vo 9 hours ago
Fetching Sponsored Content...

Group Description

Vietnamese buddhism (vn-buddhism) die^~n dda`n la` no+i dde^? ca'c dda.o hu+~u tu+. do cu`ng nhau ho.c ho?i va` trao ddo^?i kinh nghie^.m ve^` Pha^.t Pha'p.

Group Information

 • 441
 • Countries
 • Oct 24, 2000
 • English

Group Settings

 • This is a public group.
 • Attachments are permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership does not require approval.
 • Messages are not moderated.
 • All members can post messages.

Message History