Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

MERHABA

Expand Messages
 • Esra Takim
  Merhaba, Ben Esra. Grubunuza yeni katildim. 31 yasindayim. Evliyim, 9.5 aylik bir oglum var. Vejetaryen degilim. Sevgiler. --
  Message 1 of 3 , Jan 4, 2003
  • 0 Attachment
   Merhaba,

   Ben Esra. Grubunuza yeni katildim. 31 yasindayim. Evliyim, 9.5 aylik bir oglum var. Vejetaryen degilim.
   Sevgiler.
   --
   _______________________________________________________________________
   Ücretsiz email adresinizi hemen alin http://www.xposta.com


   Powered by Outblaze
  • Ece Sumru
   Merhaba Esra; Ben de vejetaryen degilim. Ama daha grupta buna istinaden olumsuz bir yorum yapildigina sahit olmadim. O yuzden rahat ol :-) Esra Takim
   Message 2 of 3 , Jan 6, 2003
   • 0 Attachment
    Merhaba Esra;

    Ben de vejetaryen degilim. Ama daha grupta buna istinaden olumsuz bir yorum yapildigina sahit olmadim. O yuzden rahat ol :-)    Esra Takim <eie@...> wrote:Merhaba,

    Ben Esra. Grubunuza yeni katildim. 31 yasindayim. Evliyim, 9.5 aylik bir oglum var. Vejetaryen degilim.
    Sevgiler.
    --
    _______________________________________________________________________
    �cretsiz email adresinizi hemen alin http://www.xposta.com


    Powered by Outblaze

    KARDE� GRUPLAR
    http://groups.yahoo.com/group/vejetaryen VEJETARYENL�K
    http://groups.yahoo.com/group/AlternatifTip ALTERNAT�F TIP
    http://groups.yahoo.com/group/bilgelikyolu B�LGEL�K YOLU
    http://groups.yahoo.com/group/groupsufi GRUP SUF�
    http://groups.yahoo.com/group/turk_reiki TURK_RE�K�
    Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/


    ---------------------------------
    Do you Yahoo!?
    Yahoo! Mail Plus - Powerful. Affordable. Sign up now

    [Non-text portions of this message have been removed]
   • Mustafa Kartal
    SELAM DOSTLAR Böyle bir grupun varlığından haberdar olur olmaz üye olmak istedim.amacım benim gibi düşünen insanları bulmaktı.herkezin et yememe
    Message 3 of 3 , Aug 30 3:06 PM
    • 0 Attachment
     SELAM DOSTLAR
      

     B�yle bir grupun varl���ndan haberdar olur olmaz �ye olmak istedim.amac�m  benim gibi d���nen insanlar� bulmakt�.herkezin et yememe gerek�esi farkl� olabilir.ben aran�za yeni kat�lan biri olarak kendimi tan�tmak istiyorum.ben ist.devlet opera ve balesi sanat��lar�ndan�m.yani m�zik sanatc�s�y�m.sprit�el ayd�nlanma ve kendini bilme �al��malar� yapan hi� bir�ey olmaya �al��an, bir d�nya yolcusuyum
      
     ben et yemiyorum.��nk�, geli�im basamaklar�nda iradesini kazanm��,�imdi de d�nya realitesini grub ruhu i�inde deneyimlemeye gelmi� bir canl�y� kendi r�zas� olmadan ya�ama hakk�n� elinden almamak i�in,yani e�imi dostumu arkada�lar�m� neden yemiyorsam o sebebten ve yeni et talebi olu�turmamak i�in.
      
     ben et yemiyorum.��nk�, bedenim bu beslenme �ekline programlanmam��.�i� kan� midem 5 dakika i�inde geri iade ediyor.pi�memi� ve uygun hale getirilmemi� hi�bir ete sindirim sistemim  kabul vermiyor.
      
     ben et yemiyorum.��nk�, kendimi zehirlemek istemiyorum.�lme korkusu ile hayvan�n salg�lad��� enzimleri vucuduma ge�irmek istemiyorum.
      
     Ben et yemiyorum.��nk�, hayvansal enerji yi eterik bedenimde(auramda) ta��yarak irade kontrol� dedi�imiz nefsi isteklerimin kontrol�nde zorlanmak istemiyorum.
      
     Ben et yemiyorum.��nk�, ruhsal ayd�nlanmamda bana a��rl�k verdi�i, meditasyonlar�mda kirlilik yaratt��� i�in.
      
     ben et yemiyorum.��nk�, �evreme, vah�eti ,�ava��, �ld�rmeyi protesto etti�imi g�stermek i�in. 
      
       
      ve daha bir �ok nedenden dostlar.maillerinize bakt�ktan sonra konu�aca��m�z �ok �ey olacak diye d���n�yorum.
      
     sevgide kal�n
      
     mustafa kartal

     Selam,
     et yemeyen, sevgi dolu, her �eye kar�� kendini sorumlu hisseden insanlar�n
     bulundu�u gruba ho�geldiniz.Vejetaryen olun veya olmay�n grubumuzda mutlu olaca��n�za,
     bir �eyler ��renece�inize ve ��retece�inize inan�yoruz.

     Bu mesajla birlikte size grup kurallar� hakk�nda 4 adet mail gelecektir.
     1.genel grup kurallar� hakk�nda
     2.�zel grup kurallar� hakk�nda
     3.�yelik ile ilgili teknik konular hakk�nda
     4.Web sitemizdeki �yelere �zel k�sm� ile ilgli form bilgileri hakk�nda

     Hepsinin bir b�t�n olarak okunamayaca��n� d���nerek, mailleri ilgili �ekilde par�alad�k.
     L�tfen hemen olmasa da grup kurallar�m�z� okuyun.
     T�m bu yaz�lar ve daha fazlas� ayr�ca www.vejetaryen.net sitesinin yard�m sayfas�nda mevcuttur.

     Group owner


     Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/


     __________________________________________________
     Do You Yahoo!?
     Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
     http://mail.yahoo.com

    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.