Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

File - 3_nolu_dosya_vejetaryen_grup_genel_kurallar.txt

Expand Messages
 • vejetaryen@yahoogroups.com
  GENEL GRUP KURALLARI 1-Gönderilen mesajlardan gönderen sorumludur ama hoşlanmadığınız durum varsa bunu grup moderatörüne bildiriniz. 2-Gruba
  Message 1 of 22 , May 1, 2006
  • 0 Attachment
   GENEL GRUP KURALLARI   1-G�nderilen mesajlardan g�nderen sorumludur ama ho�lanmad���n�z durum varsa bunu grup moderat�r�ne bildiriniz.

   2-Gruba kesinlikle siyasi, dini ideolojik, yaz�lar, sloganlar,devlet aleyhine veya ba�ka bir devlet aleyhine s�zler, ki�ilere sata�ma i�eren, su� te�kil eden yaz�lar g�ndermeyin.

   3-Sonrada pi�manl�k duyaca��n�z iletiler g�ndermemek i�in, g�ndermeden �nce bir ka� kez iyice okuyun.K�sa yaz�n, Kendinizi okuyucunuzun yerine koyun, Gruba a��k iletilere yan�t vermeden �nce di�er yan�tlar� okuyun; �nceden yaz�lm�� bir �eyi tekrarlamay�n.

   4-Be�enmi� oldu�unuz web sayfalar�n� gruba yollamay�n.

   5-Size �zel gelmi� mailleri ki�ilerin �zel mailine yollay�n.

   6-Gruptaki arkada�lar� ilgilendirecek kar��l�kl� mesajlar�da gruba yollay�n. �rnek yemek tarifleri gibi...

   7-Grup i�inde uyu�mazl�klar olabilir.Fakat bu tip tart��malar� gruba ta��may�n.

   8-T�rk�e ileti g�nderebilirsiniz. Grup ISO-8859-9
   T�rk�e iletileri desteklemekte ve g�nderilen iletiler di�er �yelere aynen ula�maktad�r.
   Posta (Mail) program�n�zda T�rk�e sorunu varsa ISO 8859-9 T�rk�e ayar�n� yaparak sorunu
   giderebilirsiniz. Program�n�zda T�rk�e ayarlar� ISO-8859-9 �eklinde d�zg�n de�ilse.
   ������/������ harflerini iletilerde kullanmay�n�z.

   9- Bu ortam� vejetaryenlik konusu d���nda reklam amac� ile kullanmay�n .

   10-Yazm�� oldu�umuz grup kurallar�na itiraz edebilir veya eklemek isteyebilirsiniz. �tirazlarda ancak �o�unluk sa�lan�rsa de�i�iklik yap�labilir.

   11-Grubumuzdan her hangi birinin at�lmas� ezici �o�unluk sa�lanmad�k�a m�mk�n de�ildir.

   12-Grup kurallar� ile ilgili istekleri moderat�r�n kendi mailine at�n.

   13-Her konuda teknik sorunlar�n�z� da moderat�re sorabilirsiniz.

   T�m bu Kurallar grubumuzun gelece�i i�in �nem arzetmektedir.Uyulmas� rica olunur.

   Group owner
  • vejetaryen@yahoogroups.com
   GENEL GRUP KURALLARI 1-Gönderilen mesajlardan gönderen sorumludur ama hoşlanmadığınız durum varsa bunu grup moderatörüne bildiriniz. 2-Gruba
   Message 2 of 22 , Jun 2, 2006
   • 0 Attachment
    GENEL GRUP KURALLARI    1-G�nderilen mesajlardan g�nderen sorumludur ama ho�lanmad���n�z durum varsa bunu grup moderat�r�ne bildiriniz.

    2-Gruba kesinlikle siyasi, dini ideolojik, yaz�lar, sloganlar,devlet aleyhine veya ba�ka bir devlet aleyhine s�zler, ki�ilere sata�ma i�eren, su� te�kil eden yaz�lar g�ndermeyin.

    3-Sonrada pi�manl�k duyaca��n�z iletiler g�ndermemek i�in, g�ndermeden �nce bir ka� kez iyice okuyun.K�sa yaz�n, Kendinizi okuyucunuzun yerine koyun, Gruba a��k iletilere yan�t vermeden �nce di�er yan�tlar� okuyun; �nceden yaz�lm�� bir �eyi tekrarlamay�n.

    4-Be�enmi� oldu�unuz web sayfalar�n� gruba yollamay�n.

    5-Size �zel gelmi� mailleri ki�ilerin �zel mailine yollay�n.

    6-Gruptaki arkada�lar� ilgilendirecek kar��l�kl� mesajlar�da gruba yollay�n. �rnek yemek tarifleri gibi...

    7-Grup i�inde uyu�mazl�klar olabilir.Fakat bu tip tart��malar� gruba ta��may�n.

    8-T�rk�e ileti g�nderebilirsiniz. Grup ISO-8859-9
    T�rk�e iletileri desteklemekte ve g�nderilen iletiler di�er �yelere aynen ula�maktad�r.
    Posta (Mail) program�n�zda T�rk�e sorunu varsa ISO 8859-9 T�rk�e ayar�n� yaparak sorunu
    giderebilirsiniz. Program�n�zda T�rk�e ayarlar� ISO-8859-9 �eklinde d�zg�n de�ilse.
    ������/������ harflerini iletilerde kullanmay�n�z.

    9- Bu ortam� vejetaryenlik konusu d���nda reklam amac� ile kullanmay�n .

    10-Yazm�� oldu�umuz grup kurallar�na itiraz edebilir veya eklemek isteyebilirsiniz. �tirazlarda ancak �o�unluk sa�lan�rsa de�i�iklik yap�labilir.

    11-Grubumuzdan her hangi birinin at�lmas� ezici �o�unluk sa�lanmad�k�a m�mk�n de�ildir.

    12-Grup kurallar� ile ilgili istekleri moderat�r�n kendi mailine at�n.

    13-Her konuda teknik sorunlar�n�z� da moderat�re sorabilirsiniz.

    T�m bu Kurallar grubumuzun gelece�i i�in �nem arzetmektedir.Uyulmas� rica olunur.

    Group owner
   • vejetaryen@yahoogroups.com
    GENEL GRUP KURALLARI 1-Gönderilen mesajlardan gönderen sorumludur ama hoşlanmadığınız durum varsa bunu grup moderatörüne bildiriniz. 2-Gruba
    Message 3 of 22 , Jul 1, 2006
    • 0 Attachment
     GENEL GRUP KURALLARI     1-G�nderilen mesajlardan g�nderen sorumludur ama ho�lanmad���n�z durum varsa bunu grup moderat�r�ne bildiriniz.

     2-Gruba kesinlikle siyasi, dini ideolojik, yaz�lar, sloganlar,devlet aleyhine veya ba�ka bir devlet aleyhine s�zler, ki�ilere sata�ma i�eren, su� te�kil eden yaz�lar g�ndermeyin.

     3-Sonrada pi�manl�k duyaca��n�z iletiler g�ndermemek i�in, g�ndermeden �nce bir ka� kez iyice okuyun.K�sa yaz�n, Kendinizi okuyucunuzun yerine koyun, Gruba a��k iletilere yan�t vermeden �nce di�er yan�tlar� okuyun; �nceden yaz�lm�� bir �eyi tekrarlamay�n.

     4-Be�enmi� oldu�unuz web sayfalar�n� gruba yollamay�n.

     5-Size �zel gelmi� mailleri ki�ilerin �zel mailine yollay�n.

     6-Gruptaki arkada�lar� ilgilendirecek kar��l�kl� mesajlar�da gruba yollay�n. �rnek yemek tarifleri gibi...

     7-Grup i�inde uyu�mazl�klar olabilir.Fakat bu tip tart��malar� gruba ta��may�n.

     8-T�rk�e ileti g�nderebilirsiniz. Grup ISO-8859-9
     T�rk�e iletileri desteklemekte ve g�nderilen iletiler di�er �yelere aynen ula�maktad�r.
     Posta (Mail) program�n�zda T�rk�e sorunu varsa ISO 8859-9 T�rk�e ayar�n� yaparak sorunu
     giderebilirsiniz. Program�n�zda T�rk�e ayarlar� ISO-8859-9 �eklinde d�zg�n de�ilse.
     ������/������ harflerini iletilerde kullanmay�n�z.

     9- Bu ortam� vejetaryenlik konusu d���nda reklam amac� ile kullanmay�n .

     10-Yazm�� oldu�umuz grup kurallar�na itiraz edebilir veya eklemek isteyebilirsiniz. �tirazlarda ancak �o�unluk sa�lan�rsa de�i�iklik yap�labilir.

     11-Grubumuzdan her hangi birinin at�lmas� ezici �o�unluk sa�lanmad�k�a m�mk�n de�ildir.

     12-Grup kurallar� ile ilgili istekleri moderat�r�n kendi mailine at�n.

     13-Her konuda teknik sorunlar�n�z� da moderat�re sorabilirsiniz.

     T�m bu Kurallar grubumuzun gelece�i i�in �nem arzetmektedir.Uyulmas� rica olunur.

     Group owner
    • vejetaryen@yahoogroups.com
     GENEL GRUP KURALLARI 1-Gönderilen mesajlardan gönderen sorumludur ama hoşlanmadığınız durum varsa bunu grup moderatörüne bildiriniz. 2-Gruba
     Message 4 of 22 , Aug 1, 2006
     • 0 Attachment
      GENEL GRUP KURALLARI      1-G�nderilen mesajlardan g�nderen sorumludur ama ho�lanmad���n�z durum varsa bunu grup moderat�r�ne bildiriniz.

      2-Gruba kesinlikle siyasi, dini ideolojik, yaz�lar, sloganlar,devlet aleyhine veya ba�ka bir devlet aleyhine s�zler, ki�ilere sata�ma i�eren, su� te�kil eden yaz�lar g�ndermeyin.

      3-Sonrada pi�manl�k duyaca��n�z iletiler g�ndermemek i�in, g�ndermeden �nce bir ka� kez iyice okuyun.K�sa yaz�n, Kendinizi okuyucunuzun yerine koyun, Gruba a��k iletilere yan�t vermeden �nce di�er yan�tlar� okuyun; �nceden yaz�lm�� bir �eyi tekrarlamay�n.

      4-Be�enmi� oldu�unuz web sayfalar�n� gruba yollamay�n.

      5-Size �zel gelmi� mailleri ki�ilerin �zel mailine yollay�n.

      6-Gruptaki arkada�lar� ilgilendirecek kar��l�kl� mesajlar�da gruba yollay�n. �rnek yemek tarifleri gibi...

      7-Grup i�inde uyu�mazl�klar olabilir.Fakat bu tip tart��malar� gruba ta��may�n.

      8-T�rk�e ileti g�nderebilirsiniz. Grup ISO-8859-9
      T�rk�e iletileri desteklemekte ve g�nderilen iletiler di�er �yelere aynen ula�maktad�r.
      Posta (Mail) program�n�zda T�rk�e sorunu varsa ISO 8859-9 T�rk�e ayar�n� yaparak sorunu
      giderebilirsiniz. Program�n�zda T�rk�e ayarlar� ISO-8859-9 �eklinde d�zg�n de�ilse.
      ������/������ harflerini iletilerde kullanmay�n�z.

      9- Bu ortam� vejetaryenlik konusu d���nda reklam amac� ile kullanmay�n .

      10-Yazm�� oldu�umuz grup kurallar�na itiraz edebilir veya eklemek isteyebilirsiniz. �tirazlarda ancak �o�unluk sa�lan�rsa de�i�iklik yap�labilir.

      11-Grubumuzdan her hangi birinin at�lmas� ezici �o�unluk sa�lanmad�k�a m�mk�n de�ildir.

      12-Grup kurallar� ile ilgili istekleri moderat�r�n kendi mailine at�n.

      13-Her konuda teknik sorunlar�n�z� da moderat�re sorabilirsiniz.

      T�m bu Kurallar grubumuzun gelece�i i�in �nem arzetmektedir.Uyulmas� rica olunur.

      Group owner
     • vejetaryen@yahoogroups.com
      GENEL GRUP KURALLARI 1-Gönderilen mesajlardan gönderen sorumludur ama hoşlanmadığınız durum varsa bunu grup moderatörüne bildiriniz. 2-Gruba
      Message 5 of 22 , Sep 1, 2006
      • 0 Attachment
       GENEL GRUP KURALLARI       1-G�nderilen mesajlardan g�nderen sorumludur ama ho�lanmad���n�z durum varsa bunu grup moderat�r�ne bildiriniz.

       2-Gruba kesinlikle siyasi, dini ideolojik, yaz�lar, sloganlar,devlet aleyhine veya ba�ka bir devlet aleyhine s�zler, ki�ilere sata�ma i�eren, su� te�kil eden yaz�lar g�ndermeyin.

       3-Sonrada pi�manl�k duyaca��n�z iletiler g�ndermemek i�in, g�ndermeden �nce bir ka� kez iyice okuyun.K�sa yaz�n, Kendinizi okuyucunuzun yerine koyun, Gruba a��k iletilere yan�t vermeden �nce di�er yan�tlar� okuyun; �nceden yaz�lm�� bir �eyi tekrarlamay�n.

       4-Be�enmi� oldu�unuz web sayfalar�n� gruba yollamay�n.

       5-Size �zel gelmi� mailleri ki�ilerin �zel mailine yollay�n.

       6-Gruptaki arkada�lar� ilgilendirecek kar��l�kl� mesajlar�da gruba yollay�n. �rnek yemek tarifleri gibi...

       7-Grup i�inde uyu�mazl�klar olabilir.Fakat bu tip tart��malar� gruba ta��may�n.

       8-T�rk�e ileti g�nderebilirsiniz. Grup ISO-8859-9
       T�rk�e iletileri desteklemekte ve g�nderilen iletiler di�er �yelere aynen ula�maktad�r.
       Posta (Mail) program�n�zda T�rk�e sorunu varsa ISO 8859-9 T�rk�e ayar�n� yaparak sorunu
       giderebilirsiniz. Program�n�zda T�rk�e ayarlar� ISO-8859-9 �eklinde d�zg�n de�ilse.
       ������/������ harflerini iletilerde kullanmay�n�z.

       9- Bu ortam� vejetaryenlik konusu d���nda reklam amac� ile kullanmay�n .

       10-Yazm�� oldu�umuz grup kurallar�na itiraz edebilir veya eklemek isteyebilirsiniz. �tirazlarda ancak �o�unluk sa�lan�rsa de�i�iklik yap�labilir.

       11-Grubumuzdan her hangi birinin at�lmas� ezici �o�unluk sa�lanmad�k�a m�mk�n de�ildir.

       12-Grup kurallar� ile ilgili istekleri moderat�r�n kendi mailine at�n.

       13-Her konuda teknik sorunlar�n�z� da moderat�re sorabilirsiniz.

       T�m bu Kurallar grubumuzun gelece�i i�in �nem arzetmektedir.Uyulmas� rica olunur.

       Group owner
      • vejetaryen@yahoogroups.com
       GENEL GRUP KURALLARI 1-Gönderilen mesajlardan gönderen sorumludur ama hoşlanmadığınız durum varsa bunu grup moderatörüne bildiriniz. 2-Gruba
       Message 6 of 22 , Oct 1, 2006
       • 0 Attachment
        GENEL GRUP KURALLARI        1-G�nderilen mesajlardan g�nderen sorumludur ama ho�lanmad���n�z durum varsa bunu grup moderat�r�ne bildiriniz.

        2-Gruba kesinlikle siyasi, dini ideolojik, yaz�lar, sloganlar,devlet aleyhine veya ba�ka bir devlet aleyhine s�zler, ki�ilere sata�ma i�eren, su� te�kil eden yaz�lar g�ndermeyin.

        3-Sonrada pi�manl�k duyaca��n�z iletiler g�ndermemek i�in, g�ndermeden �nce bir ka� kez iyice okuyun.K�sa yaz�n, Kendinizi okuyucunuzun yerine koyun, Gruba a��k iletilere yan�t vermeden �nce di�er yan�tlar� okuyun; �nceden yaz�lm�� bir �eyi tekrarlamay�n.

        4-Be�enmi� oldu�unuz web sayfalar�n� gruba yollamay�n.

        5-Size �zel gelmi� mailleri ki�ilerin �zel mailine yollay�n.

        6-Gruptaki arkada�lar� ilgilendirecek kar��l�kl� mesajlar�da gruba yollay�n. �rnek yemek tarifleri gibi...

        7-Grup i�inde uyu�mazl�klar olabilir.Fakat bu tip tart��malar� gruba ta��may�n.

        8-T�rk�e ileti g�nderebilirsiniz. Grup ISO-8859-9
        T�rk�e iletileri desteklemekte ve g�nderilen iletiler di�er �yelere aynen ula�maktad�r.
        Posta (Mail) program�n�zda T�rk�e sorunu varsa ISO 8859-9 T�rk�e ayar�n� yaparak sorunu
        giderebilirsiniz. Program�n�zda T�rk�e ayarlar� ISO-8859-9 �eklinde d�zg�n de�ilse.
        ������/������ harflerini iletilerde kullanmay�n�z.

        9- Bu ortam� vejetaryenlik konusu d���nda reklam amac� ile kullanmay�n .

        10-Yazm�� oldu�umuz grup kurallar�na itiraz edebilir veya eklemek isteyebilirsiniz. �tirazlarda ancak �o�unluk sa�lan�rsa de�i�iklik yap�labilir.

        11-Grubumuzdan her hangi birinin at�lmas� ezici �o�unluk sa�lanmad�k�a m�mk�n de�ildir.

        12-Grup kurallar� ile ilgili istekleri moderat�r�n kendi mailine at�n.

        13-Her konuda teknik sorunlar�n�z� da moderat�re sorabilirsiniz.

        T�m bu Kurallar grubumuzun gelece�i i�in �nem arzetmektedir.Uyulmas� rica olunur.

        Group owner
       • vejetaryen@yahoogroups.com
        GENEL GRUP KURALLARI 1-Gönderilen mesajlardan gönderen sorumludur ama hoşlanmadığınız durum varsa bunu grup moderatörüne bildiriniz. 2-Gruba
        Message 7 of 22 , Nov 1, 2006
        • 0 Attachment
         GENEL GRUP KURALLARI         1-G�nderilen mesajlardan g�nderen sorumludur ama ho�lanmad���n�z durum varsa bunu grup moderat�r�ne bildiriniz.

         2-Gruba kesinlikle siyasi, dini ideolojik, yaz�lar, sloganlar,devlet aleyhine veya ba�ka bir devlet aleyhine s�zler, ki�ilere sata�ma i�eren, su� te�kil eden yaz�lar g�ndermeyin.

         3-Sonrada pi�manl�k duyaca��n�z iletiler g�ndermemek i�in, g�ndermeden �nce bir ka� kez iyice okuyun.K�sa yaz�n, Kendinizi okuyucunuzun yerine koyun, Gruba a��k iletilere yan�t vermeden �nce di�er yan�tlar� okuyun; �nceden yaz�lm�� bir �eyi tekrarlamay�n.

         4-Be�enmi� oldu�unuz web sayfalar�n� gruba yollamay�n.

         5-Size �zel gelmi� mailleri ki�ilerin �zel mailine yollay�n.

         6-Gruptaki arkada�lar� ilgilendirecek kar��l�kl� mesajlar�da gruba yollay�n. �rnek yemek tarifleri gibi...

         7-Grup i�inde uyu�mazl�klar olabilir.Fakat bu tip tart��malar� gruba ta��may�n.

         8-T�rk�e ileti g�nderebilirsiniz. Grup ISO-8859-9
         T�rk�e iletileri desteklemekte ve g�nderilen iletiler di�er �yelere aynen ula�maktad�r.
         Posta (Mail) program�n�zda T�rk�e sorunu varsa ISO 8859-9 T�rk�e ayar�n� yaparak sorunu
         giderebilirsiniz. Program�n�zda T�rk�e ayarlar� ISO-8859-9 �eklinde d�zg�n de�ilse.
         ������/������ harflerini iletilerde kullanmay�n�z.

         9- Bu ortam� vejetaryenlik konusu d���nda reklam amac� ile kullanmay�n .

         10-Yazm�� oldu�umuz grup kurallar�na itiraz edebilir veya eklemek isteyebilirsiniz. �tirazlarda ancak �o�unluk sa�lan�rsa de�i�iklik yap�labilir.

         11-Grubumuzdan her hangi birinin at�lmas� ezici �o�unluk sa�lanmad�k�a m�mk�n de�ildir.

         12-Grup kurallar� ile ilgili istekleri moderat�r�n kendi mailine at�n.

         13-Her konuda teknik sorunlar�n�z� da moderat�re sorabilirsiniz.

         T�m bu Kurallar grubumuzun gelece�i i�in �nem arzetmektedir.Uyulmas� rica olunur.

         Group owner
        • vejetaryen@yahoogroups.com
         GENEL GRUP KURALLARI 1-Gönderilen mesajlardan gönderen sorumludur ama hoşlanmadığınız durum varsa bunu grup moderatörüne bildiriniz. 2-Gruba
         Message 8 of 22 , Dec 1, 2006
         • 0 Attachment
          GENEL GRUP KURALLARI          1-G�nderilen mesajlardan g�nderen sorumludur ama ho�lanmad���n�z durum varsa bunu grup moderat�r�ne bildiriniz.

          2-Gruba kesinlikle siyasi, dini ideolojik, yaz�lar, sloganlar,devlet aleyhine veya ba�ka bir devlet aleyhine s�zler, ki�ilere sata�ma i�eren, su� te�kil eden yaz�lar g�ndermeyin.

          3-Sonrada pi�manl�k duyaca��n�z iletiler g�ndermemek i�in, g�ndermeden �nce bir ka� kez iyice okuyun.K�sa yaz�n, Kendinizi okuyucunuzun yerine koyun, Gruba a��k iletilere yan�t vermeden �nce di�er yan�tlar� okuyun; �nceden yaz�lm�� bir �eyi tekrarlamay�n.

          4-Be�enmi� oldu�unuz web sayfalar�n� gruba yollamay�n.

          5-Size �zel gelmi� mailleri ki�ilerin �zel mailine yollay�n.

          6-Gruptaki arkada�lar� ilgilendirecek kar��l�kl� mesajlar�da gruba yollay�n. �rnek yemek tarifleri gibi...

          7-Grup i�inde uyu�mazl�klar olabilir.Fakat bu tip tart��malar� gruba ta��may�n.

          8-T�rk�e ileti g�nderebilirsiniz. Grup ISO-8859-9
          T�rk�e iletileri desteklemekte ve g�nderilen iletiler di�er �yelere aynen ula�maktad�r.
          Posta (Mail) program�n�zda T�rk�e sorunu varsa ISO 8859-9 T�rk�e ayar�n� yaparak sorunu
          giderebilirsiniz. Program�n�zda T�rk�e ayarlar� ISO-8859-9 �eklinde d�zg�n de�ilse.
          ������/������ harflerini iletilerde kullanmay�n�z.

          9- Bu ortam� vejetaryenlik konusu d���nda reklam amac� ile kullanmay�n .

          10-Yazm�� oldu�umuz grup kurallar�na itiraz edebilir veya eklemek isteyebilirsiniz. �tirazlarda ancak �o�unluk sa�lan�rsa de�i�iklik yap�labilir.

          11-Grubumuzdan her hangi birinin at�lmas� ezici �o�unluk sa�lanmad�k�a m�mk�n de�ildir.

          12-Grup kurallar� ile ilgili istekleri moderat�r�n kendi mailine at�n.

          13-Her konuda teknik sorunlar�n�z� da moderat�re sorabilirsiniz.

          T�m bu Kurallar grubumuzun gelece�i i�in �nem arzetmektedir.Uyulmas� rica olunur.

          Group owner
         • vejetaryen@yahoogroups.com
          GENEL GRUP KURALLARI 1-Gönderilen mesajlardan gönderen sorumludur ama hoşlanmadığınız durum varsa bunu grup moderatörüne bildiriniz. 2-Gruba
          Message 9 of 22 , Jan 1, 2007
          • 0 Attachment
           GENEL GRUP KURALLARI           1-G�nderilen mesajlardan g�nderen sorumludur ama ho�lanmad���n�z durum varsa bunu grup moderat�r�ne bildiriniz.

           2-Gruba kesinlikle siyasi, dini ideolojik, yaz�lar, sloganlar,devlet aleyhine veya ba�ka bir devlet aleyhine s�zler, ki�ilere sata�ma i�eren, su� te�kil eden yaz�lar g�ndermeyin.

           3-Sonrada pi�manl�k duyaca��n�z iletiler g�ndermemek i�in, g�ndermeden �nce bir ka� kez iyice okuyun.K�sa yaz�n, Kendinizi okuyucunuzun yerine koyun, Gruba a��k iletilere yan�t vermeden �nce di�er yan�tlar� okuyun; �nceden yaz�lm�� bir �eyi tekrarlamay�n.

           4-Be�enmi� oldu�unuz web sayfalar�n� gruba yollamay�n.

           5-Size �zel gelmi� mailleri ki�ilerin �zel mailine yollay�n.

           6-Gruptaki arkada�lar� ilgilendirecek kar��l�kl� mesajlar�da gruba yollay�n. �rnek yemek tarifleri gibi...

           7-Grup i�inde uyu�mazl�klar olabilir.Fakat bu tip tart��malar� gruba ta��may�n.

           8-T�rk�e ileti g�nderebilirsiniz. Grup ISO-8859-9
           T�rk�e iletileri desteklemekte ve g�nderilen iletiler di�er �yelere aynen ula�maktad�r.
           Posta (Mail) program�n�zda T�rk�e sorunu varsa ISO 8859-9 T�rk�e ayar�n� yaparak sorunu
           giderebilirsiniz. Program�n�zda T�rk�e ayarlar� ISO-8859-9 �eklinde d�zg�n de�ilse.
           ������/������ harflerini iletilerde kullanmay�n�z.

           9- Bu ortam� vejetaryenlik konusu d���nda reklam amac� ile kullanmay�n .

           10-Yazm�� oldu�umuz grup kurallar�na itiraz edebilir veya eklemek isteyebilirsiniz. �tirazlarda ancak �o�unluk sa�lan�rsa de�i�iklik yap�labilir.

           11-Grubumuzdan her hangi birinin at�lmas� ezici �o�unluk sa�lanmad�k�a m�mk�n de�ildir.

           12-Grup kurallar� ile ilgili istekleri moderat�r�n kendi mailine at�n.

           13-Her konuda teknik sorunlar�n�z� da moderat�re sorabilirsiniz.

           T�m bu Kurallar grubumuzun gelece�i i�in �nem arzetmektedir.Uyulmas� rica olunur.

           Group owner
          • vejetaryen@yahoogroups.com
           GENEL GRUP KURALLARI 1-Gönderilen mesajlardan gönderen sorumludur ama hoşlanmadığınız durum varsa bunu grup moderatörüne bildiriniz. 2-Gruba
           Message 10 of 22 , Feb 1 2:21 AM
           • 0 Attachment
            GENEL GRUP KURALLARI            1-G�nderilen mesajlardan g�nderen sorumludur ama ho�lanmad���n�z durum varsa bunu grup moderat�r�ne bildiriniz.

            2-Gruba kesinlikle siyasi, dini ideolojik, yaz�lar, sloganlar,devlet aleyhine veya ba�ka bir devlet aleyhine s�zler, ki�ilere sata�ma i�eren, su� te�kil eden yaz�lar g�ndermeyin.

            3-Sonrada pi�manl�k duyaca��n�z iletiler g�ndermemek i�in, g�ndermeden �nce bir ka� kez iyice okuyun.K�sa yaz�n, Kendinizi okuyucunuzun yerine koyun, Gruba a��k iletilere yan�t vermeden �nce di�er yan�tlar� okuyun; �nceden yaz�lm�� bir �eyi tekrarlamay�n.

            4-Be�enmi� oldu�unuz web sayfalar�n� gruba yollamay�n.

            5-Size �zel gelmi� mailleri ki�ilerin �zel mailine yollay�n.

            6-Gruptaki arkada�lar� ilgilendirecek kar��l�kl� mesajlar�da gruba yollay�n. �rnek yemek tarifleri gibi...

            7-Grup i�inde uyu�mazl�klar olabilir.Fakat bu tip tart��malar� gruba ta��may�n.

            8-T�rk�e ileti g�nderebilirsiniz. Grup ISO-8859-9
            T�rk�e iletileri desteklemekte ve g�nderilen iletiler di�er �yelere aynen ula�maktad�r.
            Posta (Mail) program�n�zda T�rk�e sorunu varsa ISO 8859-9 T�rk�e ayar�n� yaparak sorunu
            giderebilirsiniz. Program�n�zda T�rk�e ayarlar� ISO-8859-9 �eklinde d�zg�n de�ilse.
            ������/������ harflerini iletilerde kullanmay�n�z.

            9- Bu ortam� vejetaryenlik konusu d���nda reklam amac� ile kullanmay�n .

            10-Yazm�� oldu�umuz grup kurallar�na itiraz edebilir veya eklemek isteyebilirsiniz. �tirazlarda ancak �o�unluk sa�lan�rsa de�i�iklik yap�labilir.

            11-Grubumuzdan her hangi birinin at�lmas� ezici �o�unluk sa�lanmad�k�a m�mk�n de�ildir.

            12-Grup kurallar� ile ilgili istekleri moderat�r�n kendi mailine at�n.

            13-Her konuda teknik sorunlar�n�z� da moderat�re sorabilirsiniz.

            T�m bu Kurallar grubumuzun gelece�i i�in �nem arzetmektedir.Uyulmas� rica olunur.

            Group owner
           • vejetaryen@yahoogroups.com
            GENEL GRUP KURALLARI 1-Gönderilen mesajlardan gönderen sorumludur ama hoşlanmadığınız durum varsa bunu grup moderatörüne bildiriniz. 2-Gruba
            Message 11 of 22 , Mar 1, 2007
            • 0 Attachment
             GENEL GRUP KURALLARI             1-G�nderilen mesajlardan g�nderen sorumludur ama ho�lanmad���n�z durum varsa bunu grup moderat�r�ne bildiriniz.

             2-Gruba kesinlikle siyasi, dini ideolojik, yaz�lar, sloganlar,devlet aleyhine veya ba�ka bir devlet aleyhine s�zler, ki�ilere sata�ma i�eren, su� te�kil eden yaz�lar g�ndermeyin.

             3-Sonrada pi�manl�k duyaca��n�z iletiler g�ndermemek i�in, g�ndermeden �nce bir ka� kez iyice okuyun.K�sa yaz�n, Kendinizi okuyucunuzun yerine koyun, Gruba a��k iletilere yan�t vermeden �nce di�er yan�tlar� okuyun; �nceden yaz�lm�� bir �eyi tekrarlamay�n.

             4-Be�enmi� oldu�unuz web sayfalar�n� gruba yollamay�n.

             5-Size �zel gelmi� mailleri ki�ilerin �zel mailine yollay�n.

             6-Gruptaki arkada�lar� ilgilendirecek kar��l�kl� mesajlar�da gruba yollay�n. �rnek yemek tarifleri gibi...

             7-Grup i�inde uyu�mazl�klar olabilir.Fakat bu tip tart��malar� gruba ta��may�n.

             8-T�rk�e ileti g�nderebilirsiniz. Grup ISO-8859-9
             T�rk�e iletileri desteklemekte ve g�nderilen iletiler di�er �yelere aynen ula�maktad�r.
             Posta (Mail) program�n�zda T�rk�e sorunu varsa ISO 8859-9 T�rk�e ayar�n� yaparak sorunu
             giderebilirsiniz. Program�n�zda T�rk�e ayarlar� ISO-8859-9 �eklinde d�zg�n de�ilse.
             ������/������ harflerini iletilerde kullanmay�n�z.

             9- Bu ortam� vejetaryenlik konusu d���nda reklam amac� ile kullanmay�n .

             10-Yazm�� oldu�umuz grup kurallar�na itiraz edebilir veya eklemek isteyebilirsiniz. �tirazlarda ancak �o�unluk sa�lan�rsa de�i�iklik yap�labilir.

             11-Grubumuzdan her hangi birinin at�lmas� ezici �o�unluk sa�lanmad�k�a m�mk�n de�ildir.

             12-Grup kurallar� ile ilgili istekleri moderat�r�n kendi mailine at�n.

             13-Her konuda teknik sorunlar�n�z� da moderat�re sorabilirsiniz.

             T�m bu Kurallar grubumuzun gelece�i i�in �nem arzetmektedir.Uyulmas� rica olunur.

             Group owner
            • vejetaryen@yahoogroups.com
             GENEL GRUP KURALLARI 1-Gönderilen mesajlardan gönderen sorumludur ama hoşlanmadığınız durum varsa bunu grup moderatörüne bildiriniz. 2-Gruba
             Message 12 of 22 , Apr 1, 2007
             • 0 Attachment
              GENEL GRUP KURALLARI              1-G�nderilen mesajlardan g�nderen sorumludur ama ho�lanmad���n�z durum varsa bunu grup moderat�r�ne bildiriniz.

              2-Gruba kesinlikle siyasi, dini ideolojik, yaz�lar, sloganlar,devlet aleyhine veya ba�ka bir devlet aleyhine s�zler, ki�ilere sata�ma i�eren, su� te�kil eden yaz�lar g�ndermeyin.

              3-Sonrada pi�manl�k duyaca��n�z iletiler g�ndermemek i�in, g�ndermeden �nce bir ka� kez iyice okuyun.K�sa yaz�n, Kendinizi okuyucunuzun yerine koyun, Gruba a��k iletilere yan�t vermeden �nce di�er yan�tlar� okuyun; �nceden yaz�lm�� bir �eyi tekrarlamay�n.

              4-Be�enmi� oldu�unuz web sayfalar�n� gruba yollamay�n.

              5-Size �zel gelmi� mailleri ki�ilerin �zel mailine yollay�n.

              6-Gruptaki arkada�lar� ilgilendirecek kar��l�kl� mesajlar�da gruba yollay�n. �rnek yemek tarifleri gibi...

              7-Grup i�inde uyu�mazl�klar olabilir.Fakat bu tip tart��malar� gruba ta��may�n.

              8-T�rk�e ileti g�nderebilirsiniz. Grup ISO-8859-9
              T�rk�e iletileri desteklemekte ve g�nderilen iletiler di�er �yelere aynen ula�maktad�r.
              Posta (Mail) program�n�zda T�rk�e sorunu varsa ISO 8859-9 T�rk�e ayar�n� yaparak sorunu
              giderebilirsiniz. Program�n�zda T�rk�e ayarlar� ISO-8859-9 �eklinde d�zg�n de�ilse.
              ������/������ harflerini iletilerde kullanmay�n�z.

              9- Bu ortam� vejetaryenlik konusu d���nda reklam amac� ile kullanmay�n .

              10-Yazm�� oldu�umuz grup kurallar�na itiraz edebilir veya eklemek isteyebilirsiniz. �tirazlarda ancak �o�unluk sa�lan�rsa de�i�iklik yap�labilir.

              11-Grubumuzdan her hangi birinin at�lmas� ezici �o�unluk sa�lanmad�k�a m�mk�n de�ildir.

              12-Grup kurallar� ile ilgili istekleri moderat�r�n kendi mailine at�n.

              13-Her konuda teknik sorunlar�n�z� da moderat�re sorabilirsiniz.

              T�m bu Kurallar grubumuzun gelece�i i�in �nem arzetmektedir.Uyulmas� rica olunur.

              Group owner
             • vejetaryen@yahoogroups.com
              GENEL GRUP KURALLARI 1-Gönderilen mesajlardan gönderen sorumludur ama hoşlanmadığınız durum varsa bunu grup moderatörüne bildiriniz. 2-Gruba
              Message 13 of 22 , May 1, 2007
              • 0 Attachment
               GENEL GRUP KURALLARI               1-G�nderilen mesajlardan g�nderen sorumludur ama ho�lanmad���n�z durum varsa bunu grup moderat�r�ne bildiriniz.

               2-Gruba kesinlikle siyasi, dini ideolojik, yaz�lar, sloganlar,devlet aleyhine veya ba�ka bir devlet aleyhine s�zler, ki�ilere sata�ma i�eren, su� te�kil eden yaz�lar g�ndermeyin.

               3-Sonrada pi�manl�k duyaca��n�z iletiler g�ndermemek i�in, g�ndermeden �nce bir ka� kez iyice okuyun.K�sa yaz�n, Kendinizi okuyucunuzun yerine koyun, Gruba a��k iletilere yan�t vermeden �nce di�er yan�tlar� okuyun; �nceden yaz�lm�� bir �eyi tekrarlamay�n.

               4-Be�enmi� oldu�unuz web sayfalar�n� gruba yollamay�n.

               5-Size �zel gelmi� mailleri ki�ilerin �zel mailine yollay�n.

               6-Gruptaki arkada�lar� ilgilendirecek kar��l�kl� mesajlar�da gruba yollay�n. �rnek yemek tarifleri gibi...

               7-Grup i�inde uyu�mazl�klar olabilir.Fakat bu tip tart��malar� gruba ta��may�n.

               8-T�rk�e ileti g�nderebilirsiniz. Grup ISO-8859-9
               T�rk�e iletileri desteklemekte ve g�nderilen iletiler di�er �yelere aynen ula�maktad�r.
               Posta (Mail) program�n�zda T�rk�e sorunu varsa ISO 8859-9 T�rk�e ayar�n� yaparak sorunu
               giderebilirsiniz. Program�n�zda T�rk�e ayarlar� ISO-8859-9 �eklinde d�zg�n de�ilse.
               ������/������ harflerini iletilerde kullanmay�n�z.

               9- Bu ortam� vejetaryenlik konusu d���nda reklam amac� ile kullanmay�n .

               10-Yazm�� oldu�umuz grup kurallar�na itiraz edebilir veya eklemek isteyebilirsiniz. �tirazlarda ancak �o�unluk sa�lan�rsa de�i�iklik yap�labilir.

               11-Grubumuzdan her hangi birinin at�lmas� ezici �o�unluk sa�lanmad�k�a m�mk�n de�ildir.

               12-Grup kurallar� ile ilgili istekleri moderat�r�n kendi mailine at�n.

               13-Her konuda teknik sorunlar�n�z� da moderat�re sorabilirsiniz.

               T�m bu Kurallar grubumuzun gelece�i i�in �nem arzetmektedir.Uyulmas� rica olunur.

               Group owner
              • vejetaryen@yahoogroups.com
               GENEL GRUP KURALLARI 1-Gönderilen mesajlardan gönderen sorumludur ama hoşlanmadığınız durum varsa bunu grup moderatörüne bildiriniz. 2-Gruba
               Message 14 of 22 , Jun 1, 2007
               • 0 Attachment
                GENEL GRUP KURALLARI                1-G�nderilen mesajlardan g�nderen sorumludur ama ho�lanmad���n�z durum varsa bunu grup moderat�r�ne bildiriniz.

                2-Gruba kesinlikle siyasi, dini ideolojik, yaz�lar, sloganlar,devlet aleyhine veya ba�ka bir devlet aleyhine s�zler, ki�ilere sata�ma i�eren, su� te�kil eden yaz�lar g�ndermeyin.

                3-Sonrada pi�manl�k duyaca��n�z iletiler g�ndermemek i�in, g�ndermeden �nce bir ka� kez iyice okuyun.K�sa yaz�n, Kendinizi okuyucunuzun yerine koyun, Gruba a��k iletilere yan�t vermeden �nce di�er yan�tlar� okuyun; �nceden yaz�lm�� bir �eyi tekrarlamay�n.

                4-Be�enmi� oldu�unuz web sayfalar�n� gruba yollamay�n.

                5-Size �zel gelmi� mailleri ki�ilerin �zel mailine yollay�n.

                6-Gruptaki arkada�lar� ilgilendirecek kar��l�kl� mesajlar�da gruba yollay�n. �rnek yemek tarifleri gibi...

                7-Grup i�inde uyu�mazl�klar olabilir.Fakat bu tip tart��malar� gruba ta��may�n.

                8-T�rk�e ileti g�nderebilirsiniz. Grup ISO-8859-9
                T�rk�e iletileri desteklemekte ve g�nderilen iletiler di�er �yelere aynen ula�maktad�r.
                Posta (Mail) program�n�zda T�rk�e sorunu varsa ISO 8859-9 T�rk�e ayar�n� yaparak sorunu
                giderebilirsiniz. Program�n�zda T�rk�e ayarlar� ISO-8859-9 �eklinde d�zg�n de�ilse.
                ������/������ harflerini iletilerde kullanmay�n�z.

                9- Bu ortam� vejetaryenlik konusu d���nda reklam amac� ile kullanmay�n .

                10-Yazm�� oldu�umuz grup kurallar�na itiraz edebilir veya eklemek isteyebilirsiniz. �tirazlarda ancak �o�unluk sa�lan�rsa de�i�iklik yap�labilir.

                11-Grubumuzdan her hangi birinin at�lmas� ezici �o�unluk sa�lanmad�k�a m�mk�n de�ildir.

                12-Grup kurallar� ile ilgili istekleri moderat�r�n kendi mailine at�n.

                13-Her konuda teknik sorunlar�n�z� da moderat�re sorabilirsiniz.

                T�m bu Kurallar grubumuzun gelece�i i�in �nem arzetmektedir.Uyulmas� rica olunur.

                Group owner
               • vejetaryen@yahoogroups.com
                GENEL GRUP KURALLARI 1-Gönderilen mesajlardan gönderen sorumludur ama hoşlanmadığınız durum varsa bunu grup moderatörüne bildiriniz. 2-Gruba
                Message 15 of 22 , Jul 1, 2007
                • 0 Attachment
                 GENEL GRUP KURALLARI                 1-G�nderilen mesajlardan g�nderen sorumludur ama ho�lanmad���n�z durum varsa bunu grup moderat�r�ne bildiriniz.

                 2-Gruba kesinlikle siyasi, dini ideolojik, yaz�lar, sloganlar,devlet aleyhine veya ba�ka bir devlet aleyhine s�zler, ki�ilere sata�ma i�eren, su� te�kil eden yaz�lar g�ndermeyin.

                 3-Sonrada pi�manl�k duyaca��n�z iletiler g�ndermemek i�in, g�ndermeden �nce bir ka� kez iyice okuyun.K�sa yaz�n, Kendinizi okuyucunuzun yerine koyun, Gruba a��k iletilere yan�t vermeden �nce di�er yan�tlar� okuyun; �nceden yaz�lm�� bir �eyi tekrarlamay�n.

                 4-Be�enmi� oldu�unuz web sayfalar�n� gruba yollamay�n.

                 5-Size �zel gelmi� mailleri ki�ilerin �zel mailine yollay�n.

                 6-Gruptaki arkada�lar� ilgilendirecek kar��l�kl� mesajlar�da gruba yollay�n. �rnek yemek tarifleri gibi...

                 7-Grup i�inde uyu�mazl�klar olabilir.Fakat bu tip tart��malar� gruba ta��may�n.

                 8-T�rk�e ileti g�nderebilirsiniz. Grup ISO-8859-9
                 T�rk�e iletileri desteklemekte ve g�nderilen iletiler di�er �yelere aynen ula�maktad�r.
                 Posta (Mail) program�n�zda T�rk�e sorunu varsa ISO 8859-9 T�rk�e ayar�n� yaparak sorunu
                 giderebilirsiniz. Program�n�zda T�rk�e ayarlar� ISO-8859-9 �eklinde d�zg�n de�ilse.
                 ������/������ harflerini iletilerde kullanmay�n�z.

                 9- Bu ortam� vejetaryenlik konusu d���nda reklam amac� ile kullanmay�n .

                 10-Yazm�� oldu�umuz grup kurallar�na itiraz edebilir veya eklemek isteyebilirsiniz. �tirazlarda ancak �o�unluk sa�lan�rsa de�i�iklik yap�labilir.

                 11-Grubumuzdan her hangi birinin at�lmas� ezici �o�unluk sa�lanmad�k�a m�mk�n de�ildir.

                 12-Grup kurallar� ile ilgili istekleri moderat�r�n kendi mailine at�n.

                 13-Her konuda teknik sorunlar�n�z� da moderat�re sorabilirsiniz.

                 T�m bu Kurallar grubumuzun gelece�i i�in �nem arzetmektedir.Uyulmas� rica olunur.

                 Group owner
                • vejetaryen@yahoogroups.com
                 GENEL GRUP KURALLARI 1-Gönderilen mesajlardan gönderen sorumludur ama hoşlanmadığınız durum varsa bunu grup moderatörüne bildiriniz. 2-Gruba
                 Message 16 of 22 , Aug 1, 2007
                 • 0 Attachment
                  GENEL GRUP KURALLARI                  1-G�nderilen mesajlardan g�nderen sorumludur ama ho�lanmad���n�z durum varsa bunu grup moderat�r�ne bildiriniz.

                  2-Gruba kesinlikle siyasi, dini ideolojik, yaz�lar, sloganlar,devlet aleyhine veya ba�ka bir devlet aleyhine s�zler, ki�ilere sata�ma i�eren, su� te�kil eden yaz�lar g�ndermeyin.

                  3-Sonrada pi�manl�k duyaca��n�z iletiler g�ndermemek i�in, g�ndermeden �nce bir ka� kez iyice okuyun.K�sa yaz�n, Kendinizi okuyucunuzun yerine koyun, Gruba a��k iletilere yan�t vermeden �nce di�er yan�tlar� okuyun; �nceden yaz�lm�� bir �eyi tekrarlamay�n.

                  4-Be�enmi� oldu�unuz web sayfalar�n� gruba yollamay�n.

                  5-Size �zel gelmi� mailleri ki�ilerin �zel mailine yollay�n.

                  6-Gruptaki arkada�lar� ilgilendirecek kar��l�kl� mesajlar�da gruba yollay�n. �rnek yemek tarifleri gibi...

                  7-Grup i�inde uyu�mazl�klar olabilir.Fakat bu tip tart��malar� gruba ta��may�n.

                  8-T�rk�e ileti g�nderebilirsiniz. Grup ISO-8859-9
                  T�rk�e iletileri desteklemekte ve g�nderilen iletiler di�er �yelere aynen ula�maktad�r.
                  Posta (Mail) program�n�zda T�rk�e sorunu varsa ISO 8859-9 T�rk�e ayar�n� yaparak sorunu
                  giderebilirsiniz. Program�n�zda T�rk�e ayarlar� ISO-8859-9 �eklinde d�zg�n de�ilse.
                  ������/������ harflerini iletilerde kullanmay�n�z.

                  9- Bu ortam� vejetaryenlik konusu d���nda reklam amac� ile kullanmay�n .

                  10-Yazm�� oldu�umuz grup kurallar�na itiraz edebilir veya eklemek isteyebilirsiniz. �tirazlarda ancak �o�unluk sa�lan�rsa de�i�iklik yap�labilir.

                  11-Grubumuzdan her hangi birinin at�lmas� ezici �o�unluk sa�lanmad�k�a m�mk�n de�ildir.

                  12-Grup kurallar� ile ilgili istekleri moderat�r�n kendi mailine at�n.

                  13-Her konuda teknik sorunlar�n�z� da moderat�re sorabilirsiniz.

                  T�m bu Kurallar grubumuzun gelece�i i�in �nem arzetmektedir.Uyulmas� rica olunur.

                  Group owner
                 • vejetaryen@yahoogroups.com
                  GENEL GRUP KURALLARI 1-Gönderilen mesajlardan gönderen sorumludur ama hoşlanmadığınız durum varsa bunu grup moderatörüne bildiriniz. 2-Gruba
                  Message 17 of 22 , Sep 1, 2007
                  • 0 Attachment
                   GENEL GRUP KURALLARI                   1-G�nderilen mesajlardan g�nderen sorumludur ama ho�lanmad���n�z durum varsa bunu grup moderat�r�ne bildiriniz.

                   2-Gruba kesinlikle siyasi, dini ideolojik, yaz�lar, sloganlar,devlet aleyhine veya ba�ka bir devlet aleyhine s�zler, ki�ilere sata�ma i�eren, su� te�kil eden yaz�lar g�ndermeyin.

                   3-Sonrada pi�manl�k duyaca��n�z iletiler g�ndermemek i�in, g�ndermeden �nce bir ka� kez iyice okuyun.K�sa yaz�n, Kendinizi okuyucunuzun yerine koyun, Gruba a��k iletilere yan�t vermeden �nce di�er yan�tlar� okuyun; �nceden yaz�lm�� bir �eyi tekrarlamay�n.

                   4-Be�enmi� oldu�unuz web sayfalar�n� gruba yollamay�n.

                   5-Size �zel gelmi� mailleri ki�ilerin �zel mailine yollay�n.

                   6-Gruptaki arkada�lar� ilgilendirecek kar��l�kl� mesajlar�da gruba yollay�n. �rnek yemek tarifleri gibi...

                   7-Grup i�inde uyu�mazl�klar olabilir.Fakat bu tip tart��malar� gruba ta��may�n.

                   8-T�rk�e ileti g�nderebilirsiniz. Grup ISO-8859-9
                   T�rk�e iletileri desteklemekte ve g�nderilen iletiler di�er �yelere aynen ula�maktad�r.
                   Posta (Mail) program�n�zda T�rk�e sorunu varsa ISO 8859-9 T�rk�e ayar�n� yaparak sorunu
                   giderebilirsiniz. Program�n�zda T�rk�e ayarlar� ISO-8859-9 �eklinde d�zg�n de�ilse.
                   ������/������ harflerini iletilerde kullanmay�n�z.

                   9- Bu ortam� vejetaryenlik konusu d���nda reklam amac� ile kullanmay�n .

                   10-Yazm�� oldu�umuz grup kurallar�na itiraz edebilir veya eklemek isteyebilirsiniz. �tirazlarda ancak �o�unluk sa�lan�rsa de�i�iklik yap�labilir.

                   11-Grubumuzdan her hangi birinin at�lmas� ezici �o�unluk sa�lanmad�k�a m�mk�n de�ildir.

                   12-Grup kurallar� ile ilgili istekleri moderat�r�n kendi mailine at�n.

                   13-Her konuda teknik sorunlar�n�z� da moderat�re sorabilirsiniz.

                   T�m bu Kurallar grubumuzun gelece�i i�in �nem arzetmektedir.Uyulmas� rica olunur.

                   Group owner
                  • vejetaryen@yahoogroups.com
                   GENEL GRUP KURALLARI 1-Gönderilen mesajlardan gönderen sorumludur ama hoşlanmadığınız durum varsa bunu grup moderatörüne bildiriniz. 2-Gruba
                   Message 18 of 22 , Oct 1, 2007
                   • 0 Attachment
                    GENEL GRUP KURALLARI                    1-G�nderilen mesajlardan g�nderen sorumludur ama ho�lanmad���n�z durum varsa bunu grup moderat�r�ne bildiriniz.

                    2-Gruba kesinlikle siyasi, dini ideolojik, yaz�lar, sloganlar,devlet aleyhine veya ba�ka bir devlet aleyhine s�zler, ki�ilere sata�ma i�eren, su� te�kil eden yaz�lar g�ndermeyin.

                    3-Sonrada pi�manl�k duyaca��n�z iletiler g�ndermemek i�in, g�ndermeden �nce bir ka� kez iyice okuyun.K�sa yaz�n, Kendinizi okuyucunuzun yerine koyun, Gruba a��k iletilere yan�t vermeden �nce di�er yan�tlar� okuyun; �nceden yaz�lm�� bir �eyi tekrarlamay�n.

                    4-Be�enmi� oldu�unuz web sayfalar�n� gruba yollamay�n.

                    5-Size �zel gelmi� mailleri ki�ilerin �zel mailine yollay�n.

                    6-Gruptaki arkada�lar� ilgilendirecek kar��l�kl� mesajlar�da gruba yollay�n. �rnek yemek tarifleri gibi...

                    7-Grup i�inde uyu�mazl�klar olabilir.Fakat bu tip tart��malar� gruba ta��may�n.

                    8-T�rk�e ileti g�nderebilirsiniz. Grup ISO-8859-9
                    T�rk�e iletileri desteklemekte ve g�nderilen iletiler di�er �yelere aynen ula�maktad�r.
                    Posta (Mail) program�n�zda T�rk�e sorunu varsa ISO 8859-9 T�rk�e ayar�n� yaparak sorunu
                    giderebilirsiniz. Program�n�zda T�rk�e ayarlar� ISO-8859-9 �eklinde d�zg�n de�ilse.
                    ������/������ harflerini iletilerde kullanmay�n�z.

                    9- Bu ortam� vejetaryenlik konusu d���nda reklam amac� ile kullanmay�n .

                    10-Yazm�� oldu�umuz grup kurallar�na itiraz edebilir veya eklemek isteyebilirsiniz. �tirazlarda ancak �o�unluk sa�lan�rsa de�i�iklik yap�labilir.

                    11-Grubumuzdan her hangi birinin at�lmas� ezici �o�unluk sa�lanmad�k�a m�mk�n de�ildir.

                    12-Grup kurallar� ile ilgili istekleri moderat�r�n kendi mailine at�n.

                    13-Her konuda teknik sorunlar�n�z� da moderat�re sorabilirsiniz.

                    T�m bu Kurallar grubumuzun gelece�i i�in �nem arzetmektedir.Uyulmas� rica olunur.

                    Group owner
                   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.