Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

File - vejetaryen_grup_özel kurallar.txt

Expand Messages
 • vejetaryen@yahoogroups.com
  Vejetaryen Grup Kurallari 1-Göndereceğiniz yazılar sadece vejetaryenlik hakkında olmalıdır. Bu bağlamda vejetaryenliğin hayvanlar, insan sağlığı,
  Message 1 of 10 , Jun 1, 2004
   Vejetaryen Grup Kurallari

   1-G�nderece�iniz yaz�lar sadece vejetaryenlik hakk�nda olmal�d�r. Bu ba�lamda vejetaryenli�in hayvanlar, insan sa�l���, ruhsal ya�am ve ekolojik denge ile ilgisi �zerine yaz�lar yazabilir,bilgi/haber paylasabilir,sorular sorabilirsiniz.

   L�tfen yukar�daki konular� ilgilendirse dahi reklam i�eren mail atmay�n�z. Paylasmaya deger buldugunuz duyurulariniz icin grubumuzun database kisminda duyurular bolumu mevcuttur.Moderasyona direkt ileteceginiz bu tip mailleriniz iceriklerine gore burada grup genelinin dikkatine sunulur. Ruhsal konular ile ilgili her t�rl� haber almak istiyorsan�z lutfen "ruhsalite" grubuna �ye olun.

   2-Grubumuza uyeligi onaylanmis herkes mail yollayabilir.Ancak,grup kurallar�na uymayanlar,�zellikle reklam niteli�i ta��yan,grubun genelini ilgilendirmeyen karsilikli tartismaya dayali ve 1.maddede belirtilen konular d���nda mail atanlar�n mail g�nderme ayarlar� de�i�tirilecek ve g�nderdikleri mailler moderat�rlerin kontrol�nden sonra yay�nlanacakt�r.

   2-�zl� s�zleri ve hikayeleri grubumuza g�ndermeyin.Bu tip yaz�lar�n g�nderildi�i gruplar mevcuttur �rnek: "bilgelikyolu" ve bunlar�n baz�lar� mesajlar�n�z�n alt�nda karde� gruplar olarak gelmektedir.

   3-Gelen maillerle ilgili sikayetci oldugunuz bir konuda grup geneline yazip,tartisma yaratmak ya da istemeden de olsa konuyu uzatmak yerine lutfen direkt grup moderatorune sikayetinizi belirtiniz.

   4-Gruba yeni �ye oldu�unuzda mutlaka kendinizi k�saca tan�tan bir mesaj
   at�n�z.Bu aram�zdaki duygu ba��n� daha da g��lendirecek ve ileti�imi kolayla�t�racakt�r.Ayr�ca bu maille beraber vejetaryenlik hakk�ndaki g�r��lerinizi,vejetaryen olma hikayenizi anlatiniz.

   5-Y�lba��,bayram tebri�i ,vir�s uyar�s� ,kan arama, sava� kar��tl��� gibi mesajlar� gruba g�ndermeyin.
   Kutlamalar,grup moderat�r� taraf�ndan grup �yeleri ad�na yap�lacakt�r.

   6-Gruba yazd���n�z t�m vejetaryenlik ile ilgili yaz�lar haz�rlam�� oldu�umuz web sayfas�nda sormadan kullan�labilir.Bu konuda itiraz� olanlar�n bildirmesi gerekir.

   7-Vir�sl� dosya eklerinden dolay�, ekli dosya g�ndermeyi iptal etmi� bulunuyoruz.Uygun oldugunu dusundugunuz bilgiyi grubumuz sayfasina files bolumune ekleyebilir ya da moderator araciligi ile eklenmesini saglayabilirsiniz.Eklenen dosya otomatik olarak mesaj yolu ile uyelere duyurulacagindan,ilgilenenler files bolumunden ulasip okuyabilirler.

   8-E-mail adresleriniz mail g�venli�i a��s�ndan gizlenmi�tir.

   9-Yahoo grup ayarlar� ve di�er konularda www.vejetaryen.net sitemizin yard�m sayfas�nda her t�rl� bilgiye ula�abilirsiniz.

   10-Bir mesaja cevap yazarken yeni bir mesaj alani kullaniniz ve cevap yazdiginiz mesaji,mailinizin altinda birakarak yazinizi uzatmayiniz.Boylelikle daily digest secenegi ile mail almayi tercih eden uye arkadaslarimiz meajlarini rahatlikla okuyabilecek ve sinirli mail kotasi olan arkadaslarimiza da s�k�nt� olmayacaktir.

   Sevgilerimizle

   Ebru Alpasar,Ali �hsan Basaloglu,Hakan Kutluk
   Vejetaryen grup Moderatorleri
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.