Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Soya fasulyesi yemeði

Expand Messages
 • sibelsuslu77
  Herkese günaydın ve iyi hafta sonları; Arkadaşlar, sizlere bir şey danışmak istiyorum. Geçenlerde ilk kez soya fasulyesinin yemeğini yaptım. Ama
  Message 1 of 1 , Feb 1, 2003
  • 0 Attachment
   Herkese g�nayd�n ve iyi hafta sonlar�;

   Arkada�lar, sizlere bir �ey dan��mak istiyorum. Ge�enlerde ilk kez soya fasulyesinin yeme�ini yapt�m. Ama ak�amdan suya �slatmama ve nerdeyse iki saat kaynamas�na ra�men tam pi�medi. (Bildi�imiz kuru fasulye gibi pi�irdim) Acaba d�d�kl� tencere kullanmadan pi�irmenin bir yolu var m�?

   ��tenlikle;
   Sibel

   __________________________________________________
   �CRETS�Z E-MAIL ALDINIZ MI?
   T�rk�e ilk Portal http://www.mynet.com
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.