Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Fw: [NTAKK] News - 2010

Expand Messages
 • Audronė Anušauskienė
  Persiunčiu Vytauto V.L. laiškelį. Teatsigauna dūšia karo ir perversmų ištroškusiems... A. ... From: Vytautas Pulk. Rudnosiukas Karinio perversmo
  Message 1 of 5 , Feb 8, 2010
   
   Persiunčiu Vytauto V.L. laiškelį. Teatsigauna dūšia karo ir perversmų ištroškusiems...
    
   A.
   ----- Original Message -----
   From: Vytautas
    

   Pulk. Rudnosiukas

    

   Karinio perversmo būtinybė

                                                                                                                       (trumpas ir konkretus Lietuvos gaivinimo planas)

    

   Nūnai mes matome, draugai, lig ko nukristi Lietuva įstengė: teismai be galo korumpuoti, prezidentūroj diktatūra, žurnalai-laikraščiai – lig vieno papirkti, rašyt tiesos nebeįstengia, tik stena pamazgom ir basta. Liaudis tamsi, tarsi prieš audrą: potencialūs emigrantai, kriminalistai, alkoholikai. O kur dar menininkai, pensininkai ir kt.?. O seimas, atsiprašant, irgi geras, o Vyriausybė? Nejuokinkit – nebėr šnekos, koktu vien pagalvojus! O kur dar pedofilai, valstybininkai, dujotekanininkai, magnatai, kur bankininkai, kgb rezervas, beretės megztos, internetiniai ufo ir kitos, atsiprašant, valkatos, sakykim, mes? Argi už tokią Lietuvą kovojome? Sakyčiau ne, draugai! Tad išvada viena: nedelsiant reikalingas nedidelis karinis perversmėlis, mažytė vietinė perversija. Scenarijus galėtų vystytis štai taip:

   1. Iš Lukašenkos pasiskolinam plk. Uschopčiko (ar pan.) batalioną.
   2. Pavaišinam bulvytėm Free ir bulionu su paslaptingais grybais.
   3. Ir tesuvaro Seimo rūmuosna visus, kas prisidirbę: signatarus, Seimo narius, ministrus, magnatus bei žurnaliūgas, žiniasklaidos-TV kanalų savininkus, filosofus iš interneto: laučius, račus, vasiliauskaites visokias. Tegu parodo, kad sugeba darbais (ne tik kitaip) su tėviške mylėtis. Ir tepasėdi devyniom spynelėm užrakinti, kol išeitį suras: kaip Lietuvai iš klimakterinio periodo išbrist mėšluotais batais. Tesutaria visi, jei tokie gudrūs! Tepasirašo su krauju ar kuo, o jei kas protestuot pradėtų, nedelsiant vest tą nevidoną į vidinį Seimo kiemą ir šaudyti be gailesčio, dažasvydžiu tesrūva žemė! Vaikučiai tūkstantmečio lai ranką miklina, lai treniruojas gudzinevičiūtės bei būsimieji krungolcai, tegu pamato per TV tauta: iki ko prišliaužėm dvidešimtaisiais valstybės mūsų metais, jei, tiesą sakant, nebesusišnekam be šautuvų ir tankų.  
   4. Po to taika, kaip visados po mūšio.   

    


  • Beatričė かたつむりのようせい
   Audrone, tekstas iskraipytas kinietiskais hieroglifais, neimanoma perskaityti, bet ir siaip matosi kad nesamone. kodel tai persiuntete? ... Audrone, tekstas
   Message 2 of 5 , Feb 8, 2010
    Audrone, tekstas iskraipytas kinietiskais hieroglifais, neimanoma perskaityti, bet ir siaip matosi kad nesamone. kodel tai persiuntete?

    2010 m. vasario 9 d. 09:19, Audronė Anušauskienė <ekvjuc@...> rašė:
     

    锘�!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

    Persiun膷iu Vytauto V.L. lai拧kel寞. Teatsigauna d奴拧ia karo ir perversm懦 i拧tro拧kusiems...
     
    A.
    ----- Original Message -----
    From: Vytautas
     

    Pulk. Rudnosiukas

     

    Karinio perversmo b奴tinyb臈

                                                                                                                        (trumpas ir konkretus Lietuvos gaivinimo planas)

     

    N奴nai mes matome, draugai, lig ko nukristi Lietuva 寞steng臈: teismai be galo korumpuoti, prezident奴roj diktat奴ra, 啪urnalai-laikra拧膷iai 鈥�lig vieno papirkti, ra拧yt tiesos nebe寞stengia, tik stena pamazgom ir basta. Liaudis tamsi, tarsi prie拧 audr膮: potencial奴s emigrantai, kriminalistai, alkoholikai. O kur dar menininkai, pensininkai ir kt.?. O seimas, atsipra拧ant, irgi geras, o Vyriausyb臈? Nejuokinkit 鈥�neb臈r 拧nekos, koktu vien pagalvojus! O kur dar pedofilai, valstybininkai, dujotekanininkai, magnatai, kur bankininkai, kgb rezervas, beret臈s megztos, internetiniai ufo ir kitos, atsipra拧ant, valkatos, sakykim, mes? Argi u啪 toki膮 Lietuv膮 kovojome? Saky膷iau ne, draugai! Tad i拧vada viena: nedelsiant reikalingas nedidelis karinis perversm臈lis, ma啪yt臈 vietin臈 perversija. Scenarijus gal臈t懦 vystytis 拧tai taip:

    1. I拧 Luka拧enkos pasiskolinam plk. Uschop膷iko (ar pan.) batalion膮.
    2. Pavai拧inam bulvyt臈m Free ir bulionu su paslaptingais grybais.
    3. Ir tesuvaro Seimo r奴muosna visus, kas prisidirb臋: signatarus, Seimo narius, ministrus, magnatus bei 啪urnali奴gas, 啪iniasklaidos-TV kanal懦 savininkus, filosofus i拧 interneto: lau膷ius, ra膷us, vasiliauskaites visokias. Tegu parodo, kad sugeba darbais (ne tik kitaip) su t臈vi拧ke myl臈tis. Ir tepas臈di devyniom spynel臈m u啪rakinti, kol i拧eit寞 suras: kaip Lietuvai i拧 klimakterinio periodo i拧brist m臈拧luotais batais. Tesutaria visi, jei tokie gudr奴s! Tepasira拧o su krauju ar kuo, o jei kas protestuot prad臈t懦, nedelsiant vest t膮 nevidon膮 寞 vidin寞 Seimo kiem膮 ir 拧audyti be gailes膷io, da啪asvyd啪iu tesr奴va 啪em臈! Vaiku膷iai t奴kstantme膷io lai rank膮 miklina, lai treniruojas gudzinevi膷i奴t臈s bei b奴simieji krungolcai, tegu pamato per TV tauta: iki ko pri拧liau啪臈m dvide拧imtaisiais valstyb臈s m奴s懦 metais, jei, ties膮 sakant, nebesusi拧nekam be 拧autuv懦 ir tank懦.  
    4. Po to taika, kaip visados po m奴拧io.   

        • Audronė Anušauskienė
    Laba diena, Beatriče, Nežinau, kodėl tekstas iškraipomas. Siunčiu UTF-8 koduote, lyg ir turėtų būt perskaitomas. Prikabinu ir prisegtuke, gal
    Message 3 of 5 , Feb 9, 2010
    Laba diena, Beatriče,
    Nežinau, kodėl tekstas iškraipomas. Siunčiu UTF-8 koduote, lyg ir turėtų būt
    perskaitomas. Prikabinu ir prisegtuke, gal atsidarysit.

    O siunčiu todėl, kad šiais laikais man atrodo labai trūksta juoko. Man tai
    smagu, kai kas nors atsiunčia linksmą tekstą. Bet gal aš juokiuosi ir iš
    piršto? Atsiprašau, jei kam tai pasirodė nejuokinga.
    Nusiteikusi įgyvendinti svajonę "Gyventi linksmai"
    Audronė


    Pulk. Rudnosiukas

    Karinio perversmo būtinybė

    (trumpas ir konkretus Lietuvos
    gaivinimo planas)

    Nūnai mes matome, draugai, lig ko nukristi Lietuva įstengė: teismai be galo
    korumpuoti, prezidentūroj diktatūra, žurnalai-laikraščiai – lig vieno
    papirkti, rašyt tiesos nebeįstengia, tik stena pamazgom ir basta. Liaudis
    tamsi, tarsi prieš audrą: potencialūs emigrantai, kriminalistai,
    alkoholikai. O kur dar menininkai, pensininkai ir kt.?. O seimas,
    atsiprašant, irgi geras, o Vyriausybė? Nejuokinkit – nebėr šnekos, koktu
    vien pagalvojus! O kur dar pedofilai, valstybininkai, dujotekanininkai,
    magnatai, kur bankininkai, kgb rezervas, beretės megztos, internetiniai ufo
    ir kitos, atsiprašant, valkatos, sakykim, mes? Argi už tokią Lietuvą
    kovojome? Sakyčiau ne, draugai! Tad išvada viena: nedelsiant reikalingas
    nedidelis karinis perversmėlis, mažytė vietinė perversija. Scenarijus galėtų
    vystytis štai taip:
    Iš Lukašenkos pasiskolinam plk. Uschopčiko (ar pan.) batalioną.
    Pavaišinam bulvytėm Free ir bulionu su paslaptingais grybais.
    Ir tesuvaro Seimo rūmuosna visus, kas prisidirbę: signatarus, Seimo narius,
    ministrus, magnatus bei žurnaliūgas, žiniasklaidos-TV kanalų savininkus,
    filosofus iš interneto: laučius, račus, vasiliauskaites visokias. Tegu
    parodo, kad sugeba darbais (ne tik kitaip) su tėviške mylėtis. Ir tepasėdi
    devyniom spynelėm užrakinti, kol išeitį suras: kaip Lietuvai iš
    klimakterinio periodo išbrist mėšluotais batais. Tesutaria visi, jei tokie
    gudrūs! Tepasirašo su krauju ar kuo, o jei kas protestuot pradėtų,
    nedelsiant vest tą nevidoną į vidinį Seimo kiemą ir šaudyti be gailesčio,
    dažasvydžiu tesrūva žemė! Vaikučiai tūkstantmečio lai ranką miklina, lai
    treniruojas gudzinevičiūtės bei būsimieji krungolcai, tegu pamato per TV
    tauta: iki ko prišliaužėm dvidešimtaisiais valstybės mūsų metais, jei, tiesą
    sakant, nebesusišnekam be šautuvų ir tankų.
    Po to taika, kaip visados po mūšio.
   • Zigmas Bigelis
    Šįkart visos raidės matosi puikiai Zigmas 2010/2/9 Audronė Anušauskienė ... -- Zigmas Bigelis Distance learning lecturer Vilnius
    Message 4 of 5 , Feb 9, 2010
     Šįkart visos raidės matosi puikiai
     Zigmas

     2010/2/9 Audronė Anušauskienė <ekvjuc@...>
      
     [Attachment(s) from =?utf-8?Q?Audron=C4=97_Anu=C5=A1auskien=C4=97?= included below]

     Laba diena, Beatriče,
     Nežinau, kodėl tekstas iškraipomas. Siunčiu UTF-8 koduote, lyg ir turėtų būt
     perskaitomas. Prikabinu ir prisegtuke, gal atsidarysit.

     O siunčiu todėl, kad šiais laikais man atrodo labai trūksta juoko. Man tai
     smagu, kai kas nors atsiunčia linksmą tekstą. Bet gal aš juokiuosi ir iš
     piršto? Atsiprašau, jei kam tai pasirodė nejuokinga.
     Nusiteikusi įgyvendinti svajonę "Gyventi linksmai"
     Audronė

     Pulk. Rudnosiukas

     Karinio perversmo būtinybė

     (trumpas ir konkretus Lietuvos
     gaivinimo planas)

     Nūnai mes matome, draugai, lig ko nukristi Lietuva įstengė: teismai be galo
     korumpuoti, prezidentūroj diktatūra, žurnalai-laikraščiai – lig vieno
     papirkti, rašyt tiesos nebeįstengia, tik stena pamazgom ir basta. Liaudis
     tamsi, tarsi prieš audrą: potencialūs emigrantai, kriminalistai,
     alkoholikai. O kur dar menininkai, pensininkai ir kt.?. O seimas,
     atsiprašant, irgi geras, o Vyriausybė? Nejuokinkit – nebėr šnekos, koktu
     vien pagalvojus! O kur dar pedofilai, valstybininkai, dujotekanininkai,
     magnatai, kur bankininkai, kgb rezervas, beretės megztos, internetiniai ufo
     ir kitos, atsiprašant, valkatos, sakykim, mes? Argi už tokią Lietuvą
     kovojome? Sakyčiau ne, draugai! Tad išvada viena: nedelsiant reikalingas
     nedidelis karinis perversmėlis, mažytė vietinė perversija. Scenarijus galėtų
     vystytis štai taip:
     Iš Lukašenkos pasiskolinam plk. Uschopčiko (ar pan.) batalioną.
     Pavaišinam bulvytėm Free ir bulionu su paslaptingais grybais.
     Ir tesuvaro Seimo rūmuosna visus, kas prisidirbę: signatarus, Seimo narius,
     ministrus, magnatus bei žurnaliūgas, žiniasklaidos-TV kanalų savininkus,
     filosofus iš interneto: laučius, račus, vasiliauskaites visokias. Tegu
     parodo, kad sugeba darbais (ne tik kitaip) su tėviške mylėtis. Ir tepasėdi
     devyniom spynelėm užrakinti, kol išeitį suras: kaip Lietuvai iš
     klimakterinio periodo išbrist mėšluotais batais. Tesutaria visi, jei tokie
     gudrūs! Tepasirašo su krauju ar kuo, o jei kas protestuot pradėtų,
     nedelsiant vest tą nevidoną į vidinį Seimo kiemą ir šaudyti be gailesčio,
     dažasvydžiu tesrūva žemė! Vaikučiai tūkstantmečio lai ranką miklina, lai
     treniruojas gudzinevičiūtės bei būsimieji krungolcai, tegu pamato per TV
     tauta: iki ko prišliaužėm dvidešimtaisiais valstybės mūsų metais, jei, tiesą
     sakant, nebesusišnekam be šautuvų ir tankų.
     Po to taika, kaip visados po mūšio.
     --
     Zigmas Bigelis

     Distance learning lecturer
     Vilnius Gediminas Technical University
     LITHUANIA
     zigmasb@...    370 655 27416   Skype - zigmasb
     My blogs: http://zigmasb.wordpress.com AND http://kreeo.com/blog/zigmasb
     Personal website http://www.ziki.com /en/zigmasb
     My CV http://www.biographicon.com/view/z0l6g/Zigmas_Bigelis


    • algis@elnet.lt
     Taip gerai net aš nebūčiau paklausęs:)))
     Message 5 of 5 , Feb 9, 2010
      Taip gerai net aš nebūčiau paklausęs:)))
      > Audrone, tekstas iskraipytas kinietiskais hieroglifais, neimanoma
      > perskaityti, bet ir siaip matosi kad nesamone. kodel tai persiuntete?
      >
      > 2010 m. vasario 9 d. 09:19, Audronė Anušauskienė <ekvjuc@...> rašė:
      >
      >>
      >>
      >> 锘�!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
      >> Persiun膷iu Vytauto V.L. lai拧kel寞. Teatsigauna d奴拧ia karo ir perversm懦
      >> i拧tro拧kusiems...
      >>
      >> A.
      >> ----- Original Message -----
      >> *From:* Vytautas <lvytas@...>
      >>
      >>
      >> Pulk. Rudnosiukas
      >>
      >>
      >>
      >> *Karinio perversmo b奴tinyb臈*
      >>
      >> *
      >> **(trumpas ir konkretus Lietuvos gaivinimo planas)*
      >>
      >>
      >>
      >> N奴nai mes matome, draugai, lig ko nukristi Lietuva 寞steng臈: teismai be
      >> galo
      >> korumpuoti, prezident奴roj diktat奴ra, 啪urnalai-laikra拧膷iai 鈥�lig vieno
      >> papirkti, ra拧yt tiesos nebe寞stengia, tik stena pamazgom ir basta.
      >> Liaudis
      >> tamsi, tarsi prie拧 audr膮: potencial奴s emigrantai, kriminalistai,
      >> alkoholikai. O kur dar menininkai, pensininkai ir kt.?. O seimas,
      >> atsipra拧ant, irgi geras, o Vyriausyb臈? Nejuokinkit 鈥�neb臈r 拧nekos, koktu
      >> vien pagalvojus! O kur dar pedofilai, valstybininkai, dujotekanininkai,
      >> magnatai, kur bankininkai, *kgb *rezervas, beret臈s megztos,
      >> internetiniai
      >> ufo ir kitos, atsipra拧ant, valkatos, sakykim, mes? Argi u啪 toki膮 Lietuv膮
      >> kovojome? Saky膷iau ne, draugai! Tad i拧vada viena: nedelsiant reikalingas
      >> nedidelis karinis perversm臈lis, ma啪yt臈 vietin臈 perversija. Scenarijus
      >> gal臈t懦
      >> vystytis 拧tai taip:
      >>
      >> 1. I拧 Luka拧enkos pasiskolinam plk. Uschop膷iko (ar pan.) batalion膮.
      >> 2. Pavai拧inam bulvyt臈m Free ir bulionu su paslaptingais grybais.
      >> 3. Ir tesuvaro Seimo r奴muosna visus, kas prisidirb臋: signatarus,
      >> Seimo
      >> narius, ministrus, magnatus bei 啪urnali奴gas, 啪iniasklaidos-TV kanal懦
      >> savininkus, filosofus i拧 interneto: lau膷ius, ra膷us, vasiliauskaites
      >> visokias. Tegu parodo, kad sugeba darbais (ne tik kitaip) su t臈vi拧ke
      >> myl臈tis. Ir tepas臈di devyniom spynel臈m u啪rakinti, kol i拧eit寞 suras:
      >> kaip
      >> Lietuvai i拧 klimakterinio periodo i拧brist m臈拧luotais batais.
      >> Tesutaria visi,
      >> jei tokie gudr奴s! Tepasira拧o su krauju ar kuo, o jei kas protestuot
      >> prad臈t懦, nedelsiant vest t膮 nevidon膮 寞 vidin寞 Seimo kiem膮 ir 拧audyti
      >> be
      >> gailes膷io, da啪asvyd啪iu tesr奴va 啪em臈! Vaiku膷iai t奴kstantme膷io lai
      >> rank膮
      >> miklina, lai treniruojas gudzinevi膷i奴t臈s bei b奴simieji krungolcai,
      >> tegu
      >> pamato per TV tauta: iki ko pri拧liau啪臈m dvide拧imtaisiais valstyb臈s
      >> m奴s懦
      >> metais, jei, ties膮 sakant, nebesusi拧nekam be 拧autuv懦 ir tank懦.
      >> 4. Po to taika, kaip visados po m奴拧io.
      >>
      >>
      >>
      >>
      >>
      >>
      >
     Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.