Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Franz kviečia mus į video kursus Austrijoje

Expand Messages
 • Andrius Kulikauskas
  Iš Lietuvos trylika žmonių norėtų dalyvauti Franz Nahrados video bendravimo kursuose Vienoje, Austrijoje, sausio 17-28-omis dienomis: Tomas Čepaitis,
  Message 1 of 6 , Nov 6, 2009
   Iš Lietuvos trylika žmonių norėtų dalyvauti Franz Nahrados video
   bendravimo kursuose Vienoje, Austrijoje, sausio 17-28-omis dienomis:
   Tomas Čepaitis, Odetė Abromavičiūtė, Andrius Kulikauskas, Vygantas
   Vėjas, Darius Baublys, Vytautas Ratkevičius, Žydrė Rydulytė, Marius
   Abramavičius, Julija Astrauskienė, Julius Galdikas, Goda Gustaitytė,
   Žydrūnas Stasytis ir Paulius K.

   Prašau visų išpildyti anketą, kurią rasite:
   http://www.dorfwiki.org/wiki.cgi?VideoBridge/GrundtvigWorkshop/LearnerRegistrationFormDownload
   ir atsiųsti atsakymus mums į grupę ir kaip paaiškinu žemiau.

   Odete, persigalvojau. Aš tave siūliau dėl to, kad vertinu tavo
   dalyvavimą Zenono Anušausko internetinėje televizijoje
   http://www.internetinetv.lt ir taip pat tavo video tiltus su "Minčių
   sodo" dalyviu Kennedy Owino. Tačiau, po tavo pastabų dėl kelionės
   automobiliu, atsisakau tave siūlyti. Jaučiu, kad šiuo atveju nepalaikai
   bendro reikalo ir taip pat, nepalaikai manęs. Mes važiuojam
   automobiliu, kad vietoj vieno žmogaus galėtų dalyvauti keli. Jeigu tu
   skrisi, tai kaip aš nusigausiu į Vieną? Kaip kiti nusigaus? Gal tau
   nesvarbu? O jeigu būsi oficiai dalyvė, tai argi paisysi manęs? Argi
   rūpinsiesi manimi, kaip savimi? Abejoju. Tau skambinu, rašau žinutes,
   neatsiliepi, neišsiaiškinu. Argi protinga man tave siūlyti? Nesusikalbu.

   Franz'as šiuo metu Barcelonoje ir grįš sekmadienį. Jis vadovauja
   "Minčių sodo" grupei Global Villages
   http://groups.yahoo.com/group/globalvillages/ (kviečiu visus ten
   įsijungti). Aptarsim visus dalyvius iš Lietuvos ir jisai spręs, kaip
   jam geriausia. Jam svarbu, kad dalyviai dalyvautų "Minčių sode" bei
   kituose tinkluose nes jais tie pamokymai įgauna prasmę.

   Jaučiu savo nepakankamumą renkant žmones. Gal kas išmano būdą? Vis dėl
   to, manau yra geriau atvirai ir šeimyniškai pasitarti, su mintimi
   atsižvelgti į visus ir pasistengti bet kokiu atveju kiekvieną kaip nors
   palaikyti. Tam yra svarbu, kad kiekvienas išsakytumėme savo svajones,
   užmojus, klausimus, vertybes (prašau!). Juos ir renkame
   http://www.ms.lt/lt/wiki.cgi?Svajon%c4%97s

   Taip pat svarbu dalyvauti "Minčių sodo" veikloje, palaikyti mūsų atviro
   bendravimo kultūrą. Pasidalinti savo ketinimais bei galimybėmis ir
   ryšiais, kaip ir aš pasidalinu. Leisti kitiems laisvai naudotis ir
   tobulinti mūsų mintis. Suvokti, jog pinigai žmones suveda, bet
   neįtakoja, ar mes vieni kitiems iš esmės rūpime. Linkėti visiems sėkmės
   ir norėti visus įtraukti.

   Tomas Čepaitis šią vasarą važiavo su Vygantu Vėju į Briuselį. Tomas
   patvirtino, kad Vygantas saugiai vairuoja ir jo automobilis pakankamas.
   Jam tik buvo ankšta trise, o be to, Vygantas niekur nenorėjo sustoti
   pakeliui. Čia jau palyginti smulkmenos.

   Kas norėtų dalyvauti? Iš Lietuvos priims du oficialius dalyvius, taip
   pat priims kelis ir neoficialiai (apnakvydins, maitins, nuvažiuosime
   automobiliu). Mums reik atsirinkti, tad kas nori dalyvauti, prašau
   susipažinti su seminaru:
   http://www.dorfwiki.org/wiki.cgi?VideoBridge/GrundtvigWorkshop
   ir daug nedelsiant (ir būtinai prieš lapkričio 15tą) išpildyti oficialią
   anketą:
   http://www.dorfwiki.org/wiki.cgi?VideoBridge/GrundtvigWorkshop/LearnerRegistrationFormDownload
   Jeigu oficialiai dalyvautumėte, reikia išspausdinti ir pasirašytą (su
   parašu) nuskanuoti ir išsiųsti elektroniniu paštu Franz'ui
   f.nahrada@... taip pat ir info@... kaip parašyta anketoje.

   Franz su manimi aptars oficialius dalyvius, tad aš siųlysiu Tomą Čepaitį
   kaip Užupio atstovą ir siūlysiu dar vieną žmogų palaikantį Zenoną
   Anušauską http://www.internetinetv.lt (pavyzdžiui, Darių Baublį)
   skambinkite Zenonui +370 623 50951.

   O jeigu neoficialiai prisijungtumėte, tai visvien atsakykite žemiau
   surašytus klausimus:

   ------------------

   Motivation to participate in this workshop

   Experience with teaching and technology, skills and subjects that you
   can contribute in the workshop

   Learning needs, what you would like to pursue with others, questions
   that you want to answer for yourself in this workshop

   The field where you would possibly apply what you have learned, what
   type of community, what type of institutional background, what type of
   network.

   ------------------

   Ateityje nusimato ir daugiau kelionių. O tuo tarpu, prašau,
   susipažinkime ir palaikykime vienas kitą.

   Rytoj Idėjų diena Zenonas ketina dalyvauti Gedimino 9, Vilniuje ir aš
   ketinau bet nematau nė jokios informacijos, viskas dingo, kas buvo
   http://www.mesdarom.lt ir http://www.idejudiena.lt Kaip čia dabar?

   Andrius

   Andrius Kulikauskas
   Minčių sodas
   http://www.ms.lt
   ms@...

   OA/ Kultūros artelė wrote:
   > PROBLEMA 3: Transportas kelionei į Austriją.
   > Ar techniškai tvarkingas automobilis? Kokia vairavimo stažo patirtis?
   > Bus žiema ir itin pavojingi keliai. Saugiau keliauti būtų lėktuvu.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.