Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Jungtinio demokratinio judėjimo pranešimas

Expand Messages
 • Senas Vilkas
  *R.Adomaitis: „Aš nemanau, kad toks idealistiškas kvietimas tautai vienytis yra utopija: perkratykime savo sąžinę, prieš ateidami į Jungtinį
  Message 1 of 9 , Oct 26, 2009
  • 0 Attachment
   R.Adomaitis: „Aš nemanau, kad toks idealistiškas kvietimas tautai vienytis yra utopija: perkratykime savo sąžinę, prieš ateidami į Jungtinį demokratinį judėjimą!..“

   adomaitisŠ..m. spalio 17 dieną dalyvavęs asociacijos „Jungtinis demokratinis judėjime“ visuotiniame suvažiavime talentingas, teatro ir kino žiūrovų itin mylimas garbaus amžiaus aktorius Regimantas ADOMAITIS, kažkada priklausęs Sąjūdžio iniciatyvinei grupei, važinėjęs po visą Lietuvą, žadindavęs laisvės ir nepriklausomybės dvasią tautoje, vėliau pasitraukęs iš politinio, visuomeninio gyvenimo, pagaliau ir vėl pasijuto ant bangos, kaip tais atmintinais tautinio Atgimimo, Dainuojančios Revoliucijos metais: „Norom nenorom, pradedu galvoti, kad mano pasyvumas, turbūt, ne pats geriausias veikimo būdas, kai šalyje dedasi tokie dalykai!.. Galbūt todėl ir Jungtinis demokratinis judėjimas mane, tarytum, savaime įtraukia. Tada aš atvykstu į visuotinį susirinkimą ir man be galo džiugu matyti, kiek daug puikių žmonių iš visos Lietuvos čia susirinko. Suprantu, kad ir šiame judėjime pasireikš visokiausių norų, ambicijų, interesų. Matyt, čia susirinks žmonės, nešini savo nuoskaudomis, tikėdamiesi, kad jas viešai išsakys ir nuo to jiems palengvės. Be abejo, visko čia bus. Bet, mano supratimu, prieš įsijungdamas į Jungtinio demokratinio judėjimo veiklą, kiekvienas žmogus turėtų labai gerai pasvarstyti ir paklausti savęs, savo sąžinės, ar jis tikrai nori gero kietiems, tautai, Lietuvai? O gal jis atėjo į šį judėjimą, siekdamas vien tiktai kažkokių asmeniškų, egoistinių interesų?..“ – interviu „Laisvam laikraščiui“ teigia R.Adomaitis.

   - Gerbiamas Regimantai, kokie vėjai atpūtė jus į šį valdžios ignoruojamų žmonių sambūrį Vilniaus pedagoginiame universitete - asociacijos „Jungtinis demokratinis judėjimas“ visuotinį susirinkimą? Ketinate papildyti kovotojų prieš oligarchinę, korupcinę sistemą Lietuvoje gretas? O gal atėjote čia skatinamas kažkokių kitų interesų?

   - Ne, jokių asmeniškų interesų ar ambicijų nebeturiu. Ačiū Dievui, jau atsikračiau egoizmo, to EGO, kuris visur lenda ir reikalauja pirmos vietos. Visa tai jau praeityje!.. Tačiau man labai patinka teisininko Kęstučio Čilinsko organizuojamas Sąjūdis, kurio renginyje teko dalyvauti prieš keletą mėnesių (Birželio 13-tosios mitinge prie V.Kudirkos paminklo Vilniuje aktorius R.Adomaitis perskaitė V.Kudirkos eilėraštį „VARPAS“ – autoriaus pastaba). Ir per tą laiką, kol nebuvau Lietuvoje, šis judėjimas, man atrodo, ženkliai sustiprėjo, įgavo organizacinę formą. Štai, šiandien sausakimšoje Pedagoginio universiteto salėje vyksta ilgai lauktas Jungtinio demokratinio judėjimo suvažiavimas ir man visa tai labai primena besikuriantį Sąjūdį. Geriau vėliau, negu niekad!..

   Šis K.Čilinsko Sąjūdis man, kaip sakoma,  labai prie dūšios. Jis imponuoja, visų pirma, todėl kad tai nepartinis, visuomeninis judėjimas. Atrodo, pagaliau Lietuvoje atsiranda tai, ko žmonėms labai reikia. Mes vis kalbam ir kalbam apie pilietinę visuomenę? O kur gi ta pilietinė visuomenė?!.. Ir štai, būtent čia aš matau konkrečią apraišką tokio pilietinio žmonių aktyvumo, koks buvo Atgimimo metais. Manau, tai viena iš tų pilietinės visuomenės rengiamų akcijų, kurios tikslas – ne griauti, ne neigti, o teigti, kurti, padėti atkurti mūsų valstybę bei visuomenę, kuri pastaruoju metu yra apimta didžiulės dvasinės krizės. Valstybėje nebeliko orientyrų, gairių, nebėra kilnių tikslų siekiamybės.

   Pagrindinis JDJ uždavinys, mano supratimu, turėtų būti ne tik kovoti su neigiamais reiškiniais visuomenėje, nors tai taip pat reikalinga, bet svarbiausias dalykas – padėti žmonėms įveikti dvasinę krizę, kuri šiuo metu yra išplitusi visuomenėje, tarytum koks vėžys, graužiantis valstybės organizmą.

   Be abejo, tai plati tema, galima būtų daug kalbėti apie tai, kas yra dvasinė krizė. Apmaudu, kad mes, tarytum, nebeturime kriterijų, vertybės tapo deformuotos, iškreiptos. Pirmoje vertybių skalės pozicijoje atsidūrė PINIGAS. Elementariausias pinigas vaidina pagrindinį vaidmenį visuomenėje. Pradedant vaikais, jaunimu, mes matome, kad jiems pinigas yra vertybė, o visos kitos vertybės, deja, nustumtos kažkur į pašalį.

   - Kaip žinote, šalies vadovai akcentuoja, jog Lietuvą ištiko finansinė-ekonominė krizė, tačiau ar nebūtų kur kas tikslingiau visa tai įvardyti, kaip sisteminę valdymo krizę, kuri palietė daugybę sričių ir gyventojų?

   - Pilnai sutinku su šiuo požiūriu. Ir, galbūt, ne vien tik mes taip galvojame, krizė visiems akivaizdi. Daugelis Lietuvos žmonių gyvena labai skurdžiai, daug kas balansuoja ties išgyvenimo riba, tačiau kur kas svarbesnė yra mūsų dvasios krizė. Tenka pripažinti, jog mes pernelyg dažnai tarnaujame Liuciferiui, pinigui, tapome pinigo vergais!.. Antra vertus, aš puikiai suprantu, kai kuriems žmonėms, nesuduriantiems galo su galu, pinigas yra ne paskutinėje vietoje. Bet tikrai nemanau, kad net ir tarp skurdžiausių gyventojų sluoksnių visuotinė siekiamybė yra vien tiktai pinigas, kuris traukia pinigą.

   Deja, su Lietuvos nepriklausomybe atgavome ir tą išsvajotą kapitalistinę santvarką, kurioje materialiniai-piniginiai dalykai yra gana svarbūs, o apie moralę mes užmiršome!.. Daugelis žmonių prarado garbę, padorumą, sąžinę, galų gale. Visuomenės gyvenime nebeliko elementariausių moralinių-dvasinių dalykų, kurie yra itin svarbūs kiekvienam iš mūsų.

   - Betgi, valdžioje esanti Tėvynės sąjunga akcentuoja moralinių vertybių svarbą politikoje ir, apskritai, visuomenės gyvenime, konservatoriai deklaruoja pagarbą tautiškumui bei nacionalinėms vertybėms. Jūsų nuomone, ar mūsų politinio „elito“ deklaracijos turi kažką bendro su nūdienos realybe?

   - Dar Levas Tolstojus kažkada įspėjo: „Tikėk ne žodžiais, o darbais!..“. Be abejo, tie mūsų valdžios politikai daug ką deklaruoja, tačiau jų darbai rodo visai ką kitą. Visi matome į ką pavirsta jų skambios deklaracijos. Ir ypač skaudina ta valdančiųjų demagogija, neteisybė, melas. Tarytum, viskas Lietuvoje yra daroma vardan gerų ir aukštų tikslų, bet realybėje, visi tai matome, vyksta visiškai kitokie, priešingi procesai!..

   - Matyt, pritartumėte JDJ pirmininkui Kęstučiui Čilinskui, kuris valdžios demagogams nuolat primena, jog, pirmiausiai, turėtų būti veržiami diržai oligarchams, monopolistams, net ir šiuo sunkmečiu susikraunantiems šimtamilijoninius pelnus, o ne  dar labiau smaugti tautą, eilinius šalies gyventojus nepakeliama mokesčių našta?

   - Galbūt, iš tiesų verta valdžioje esantiems politikams apie tai priminti. Bet jūs pabandykite suveržti diržus tiems oligarchams, kai net pats Seimas stojo piestu prieš I.Degutienės pasiūlymą truputį sumažinti parlamentines išlaidas. Kokia audringa Seime kilo reakcija!.. O ką, argi jie negali be „Lexus“ automobilių atlikti savo parlamentinių pareigų?! Klausykite, betgi tai yra aukščiausio lygio demagogija, kurią sau leidžia viešai demonstruoti tautos išrinktieji!.. Antra vertus, nėra ko stebėtis, kadangi į Seimą daug kas pateko pagal taip vadinamus partinius sąrašus ir jų vienintelis tikslas – pastorinti savo piniginę, o ne ginti visos tautos, paprastų žmonių interesus. Tokia audringa Seimo politikų reakcija, jų nenoras pradėti veržtis diržų nuo savęs, mums aiškiai parodo, kad valdžioje esančiųjų žodžiai ir darbai skiriasi - viena yra deklaruojama, kitkas daroma.

   - Ar šiuo metu Lietuvoje yra bent viena politinė partija, kuria galėtumėte pasitikėti?

   - Nežinau, nes nesidomiu jokiomis partijomis. Tiesą sakant, jau seniai nustojau tikėti partijomis. Apskritai, tas politikų susiskirstymas į partijas ir jų tarpusavio kovos, rietenos, man aprioriškai nepriimtinas dalykas. Todėl aš ir simpatizuoju K.Čilinsko vadovaujamam Jungtiniam demokratiniam judėjimui, kadangi tai yra nepartinė visuomeninė organizacija. Neduok Dieve, tas partijas, kurios tik pešasi tarpusavyje prie valdžios lovio!..

   Kažkada man teko lankytis Libane, kur vyko pilietinis karas. Tai ten buvo prisisteigę apie šimtas partijų, nors ta šalis nedidelė, maždaug, kaip Lietuva. Pilietinis karas vyko dešimtmečiais, o partijos tik dar labiau paaštrindavo visuomenės susiskaldymą, žmonių nebesupratimą, kur eiti, ko siekti, kokie tautos tikslai, svarbiausi uždaviniai ir panašiai. Deja, ir pas mus dabar panaši situacija. Jaunimas bėga iš Lietuvos, esame nykstanti tauta. Kažką reikėtų daryti, kol dar ne vėlu!.. O gal jau ir per vėlu?..

   - Valdžioje esanti konservatorių partija, užuot konstruktyviai sprendusi vidaus problemas, prakalbo apie šalies nacionalinį saugumą, ketina bausti už sovietų okupacijos padarytos žalos neigimą, leidžia įstatymus, kurie tarybinius simbolius prilygina nacių simbolikai  ir taip toliau. Ar tokia politinė ideologija iš tikrųjų pasitarnauja Lietuvos nacionaliniam saugumui, valstybės interesams? Kam tai naudinga?

   - Nežinau, šiuo klausimu, turbūt, nieko negalėčiau jums pasakyti, nes nelabai domėjausi ir, tiesą sakant, nelabai domiuosi. Man atrodo, kad yra nukrypstama į tam tikrus kraštutinumus, o sveiko proto visada pritrūkstama, kai tik pradeda dominuoti kažkoks tai vienas faktorius, kažkokia tai viena idėja ar mintis, o tuo tarpu gyvenimo realybė yra daug įvairesnė ir sudėtingesnė.

   - Neseniai Seimas įteisino dviejų vandens patrankų, kainuosiančių mokesčių mokėtojams 3 mln. litų, panaudojimą prieš mitinguojančius Lietuvos žmones. Kaip vertinate tokias oligarchinės valdžios pastangas apsisaugoti nuo galimos protesto bangos?

   - Tai man kelia nuostabą. Pats faktas, kad jau reikia vandens ar dar kokių nors kitokių patrankų, mane šokiruoja. Kodėl valdžiai prieš savo tautą prireikė patrankų? Aš suprantu, Vakarų pasaulyje vyksta nepasitenkinimo demonstracijos, kurias reikia nuslopinti, nes jos dažnai baigiasi agresyviomis akcijomis. Bet mane labai stebina ir kelia didelį nerimą faktas, kad Lietuvos valdžia ruošiasi karui prieš savo tautą, prieš savo liaudį, prieš tuos žmones, kuriems turėtų tarnauti, o ne kovoti su jais!..

   - Kaip žinote, 2010 metais Lietuvoje ruošiamasi paminėti Nepriklausomybės atkūrimo 20-ties metų jubiliejų. Kažkada ir jūs priklausėte Sąjūdžio iniciatyvinei grupei, nemažai prisidėjote, siekiant šalies laisvės bei nepriklausomybės. Kaip galėtumėte apibudinti tą kontrastą tarp praeities vilčių, Dainuojančios Revoliucijos polėkio, euforijos, apėmusios visą Lietuvą, ir nudienos realijų?

   - Apie tą kontrastą, turbūt, net neverta kalbėti, mes visi jį puikiai jaučiame ir žinome. Labai greitai po Nepriklausomybės atgavimo mes pradėjome tarpusavio karus, įsivėlėme į tą tarnystę, kaip aš jau sakau, Liuciferiui – pinigui. Todėl gan greitai baigėsi ta mūsų vienybė, baigėsi visos tos gražios akcijos, atvedusios Lietuvą į Nepriklausomybę. Šiandien man būtų pats gražiausias ir prasmingiausias tos istorinės dienos, tos šventės paminėjimas, jeigu mes bent trupučiuką pajudėtume dvasingumo link. Aš jau nekalbu apie ekonominę krizę, juolab, apie tai nedaug teišmanau. Ekonomika ne mano sritis. Bet jeigu tautos dvasinio, moralaus prado dominavimo prasme įvyktų šioks toks pajudėjimas, tai man būtų tikrai didelė šventė!..

   Ir todėl aš visa širdimi pritariu Kęstučio Čilinsko vadovaujamam Jungtiniam demokratiniam judėjimui. Tikiu, jog šis žmonių sambūris duos pozityvų postūmį, visuomenėje juntamos dvasinės krizės įveikimo prasme.

   - Ko gero, čia sutampa judviejų su K.Čilinsku požiūris į JDJ tikslus? Regis, jus abu viliatės, kad būtent šis demokratinis judėjimas sutelks visuomenę, kaip Sąjūdžio metais, kadangi žmonės jau nebepasitiki politinėmis partijomis, nebepasitiki oligarchinės valdžios pareigūnais?

   - Mūsų visuomenę yra apėmusi visiška apatija, todėl man labai džiugu, kad K.Čilinsko judėjimas pradeda sutraukti žmones, buria juos tauriam tikslui pasiekti. Nors šiaip jau, Lietuvoje jau kuris laikas tvyro abejingumo atmosfera. Mes viskam esame abejingi, į viską numojame ranka. Na, nebent, jei dar galime apginti kažkokį tai savo interesą, tai dėl jo ir kovojame, o į visą kitą nusispjauti!.. Mūsų visuomenė yra abuoja, abejinga, inertiška masė, judanti, kaip tas molekulinis chaotiškas  Brauno judėjimas, neturintis nei krypties, nei siekiamybės, betikslis ir  beidėjiškas.

   - Kaip sakoma, „žuvis genda nuo galvos“. Ar nemanote, kad valdžioje esantys žmonės turėtų jausti kur kas didesnę atsakomybę už šią abejingumo atmosferą ir už kritišką padėtį šalyje?

   - Žinoma, jie turėtų jausti atsakomybę, bet šiuo atveju pasireiškia labai įdomus reiškinys. Užtenka tik atsisėsti į kažkokią tai valdžios kėdę, kad ir į Seimo nario, ir žmonės iš karto pasikeičia. Mes akivaizdžiai matome, kaip žmogų pakeičia valdžios krėslas. O kai elementarus moralumas žmoguje išgaruoja, lieka tuščiaviduris kevalas. Tada ima reikštis valdžioje esančiųjų ego dualizmas – kalbos sau, darbai sau!..

   - Visuomenę itin papiktino Seimo narės D.Teišerskytės TV ekrane neatsargiai mesta replika, jog ši jaučiasi esanti „nacionalinė vertybė“, todėl turinti teisę nuomotis prabangų automobilį, idant galėtų saugiai vykdyti savo parlamentinę „misiją“...

   - Tegul sau bando tie mūsų politikai motyvuoti savo savanaudiškumą kuo tiktai nori! Ar saugumo sumetimais, ar dėl prestižo, kad neva žmonės negerbs Seimo nario, jeigu jis atvažiuos pas rinkėjus su vežimu, pasikinkęs arkliuką... O kaip mūsų knygnešiai? Ar jie karietomis važinėjo?.. Žinoma, gal ir nereikėtų nūdienos realijų lyginti su šimtmečio senumo įvykiais, bet tokios politikų kalbos - paprasčiausia demagogija. Ir jeigu taip pasakė Dalia Teišerskytė, tai mane labai stebina, nes aš ją laikiau viena iš šviesesnių parlamentarių...

   - Vėliau ši garbioji ponia patikslino, esą nacionaline vertybe ji laikanti ne tik save, bet ir kiekvieną Lietuvos žmogų. Deja, toli gražu ne kiekviena „nacionalinės vertybė“ turi galimybę važinėti prabangiomis mašinomis už mokesčių mokėtojų pinigus!..

   - Dieve mano, iki ko mes priėjome!.. O kad iš tų paprastų žmogelių, kurie vos suduria galą su galu arba jau net nebesuduria, iš jų dar bandoma kažką atimti ir tokiu būdu gelbėti šalies biudžetą, ar dėl to valdžiai negėda? Ką čia ir bekalbėti? Ach, nebegaliu!..

   - Šią vasarą  interviu „Laisvam laikraščiui“ teigėte, jog gyvenime ilgą laiką vadovavotės liaudiška išmintimi: „Jeigu tau durnius prisėdo skverną, nupjauk jį ir nueik!...“ Tačiau dabar, matyt, pasikeitė jūsų požiūris į tai, kas vyksta Lietuvoje?

   - Žinote, truputį pasikeitė. Be abejo, galima užsidaryti savo bokšte, savo kambaryje, šeimoje, prapulti savo aplinkoje, nieko nematyti, laikraščių neskaityti, televizijos nežiūrėti. Galima gyventi savo malonumui, išeiti į mišką, pagrybauti ir paukščiukų paklausyti. Galima taip gyventi ir, netgi, tai būtų labai sveika psichikai, tačiau, norom nenorom, tenka sugrįžti į Vilnių, o tada... Vos tiktai pasiklausau kalbų, pasižiūriu televiziją, paskaitau laikraščius, sukyla kažkoks tai vidinis protestas. Štai tada ir pagalvoju: kokią turiu teisę piktintis tuo melu, ta neteisybe, jeigu aš pats nieko nedarau, kad Lietuvoje būtų kitaip?..

   Norom nenorom, pradedu galvoti, kad mano pasyvumas, turbūt, ne pats geriausias veikimo būdas, kai šalyje dedasi tokie dalykai!.. Galbūt todėl ir Jungtinis demokratinis judėjimas mane, tarytum, savaime įtraukia. Tada aš atvykstu į visuotinį susirinkimą ir man be galo džiugu matyti, kiek daug puikių žmonių iš visos Lietuvos čia susirinko. Suprantu, kad ir šiame judėjime pasireikš visokiausių norų, ambicijų, interesų. Matyt, čia susirinks žmonės, nešini savo nuoskaudomis, tikėdamiesi, kad jas viešai išsakys ir nuo to jiems palengvės. Be abejo, visko čia bus. Bet, mano supratimu, prieš įsijungdamas į Jungtinio demokratinio judėjimo veiklą, kiekvienas žmogus turėtų labai gerai pasvarstyti ir paklausti savęs, savo sąžinės, ar jis tikrai nori gero kietiems, tautai, Lietuvai? O gal jis atėjo į šį judėjimą, siekdamas vien tiktai kažkokių asmeniškų, egoistinių interesų?..

   Čia yra, sakyčiau, gana idealistinis kvietimas jungtis į K.Čilinsko vadovaujamą judėjimą, bet tai nėra utopija. Demokratinė valstybė, kurioje aukštesnis pragyvenimo lygis, gali užtikrinti geresnes sąlygas kiekvienam visuomenės nariui. Ir kai žmonės pradės aiškiai suvokti, kad eidami šia linkme, gerindami visos tautos padėtį, išsikovos ir sau geresnes sąlygas, tada viskas savaime susitvarkys. Nematau tame didelio prieštaravimo, nors kiekvienas žmogus, pirmiausiai, galvoja apie save ir kiekvienam rūpi patenkinti savo ego. Taigi, aš nemanau, kad toks idealistiškas kvietimas tautai vienytis yra utopija: perkratykime savo sąžinę, prieš ateidami į Jungtinį demokratinį judėjimą!..

   - Ko gero, būtent šis sunkmetis privers žmones apsispręsti, paklausti savęs: ką tu gali duoti Lietuvai, o ne ką tau gali duoti oligarchinė valdžia iš savo malonės?

   - Tiktai taip!.. Ir manau, kad reikėtų ateiti į šitą judėjimą ne skųstis, ne aimanuoti. Išsakyti negeroves – taip, kritikuoti valdžią – taip, bet ne griauti valstybę, nekelti revoliucijos. Atvirkščiai. Galbūt, reikėtų pasistengti padėti valdžiai, padėti prezidentei, išvesti Lietuvą iš tos politinės, ekonominės, dvasinės krizės!..

   - Gerai būtų, jeigu ši valdžia sutiktų priimti mūsų pagalbą. Deja, oligarchinei valdžiai K.Čilinsko vadovaujamas Jungtinis demokratinis judėjimas, švelniai tariant, yra nepageidaujamas! Dabartinė valdžia finansuoja kišenines profsąjungas ir tuo pat metu derasi su jomis dėl Nacionalinio susitarimo, kurį A.Kubiliaus Vyriausybė ketina pasirašyti spalio 28 dieną...

   - Čia joks nacionalinis susitarimas, tai tik imitacija!.. Valdžia turėtų būti atvira visuomenei ir nors, kol kas, vis dar priešinasi, nenori įsiklausyti į tautos balsą, bet kai sukils masė žmonių, kurie vieningai išreikš savo požiūrį, savo nuomonę, tai bus didelė jėga, kurią bus privalu gerbti bet kokiai valdžiai. Masė – tai didelė jėga, o tautos jėga vienybėje!.. Tačiau tą vienybę mums reikia kažkaip tai sulipdyti, sukomponuoti, nes šiandien mes vis dar esame susiskaldžiusi, amorfiška, chaotiškai judanti masė, kurią labai lengva valdyti, nesunku manipuliuoti žmonių nuomonėmis. Valdžia tai ir daro. Politikai drauge su turtingųjų klanais tuo tik ir užsiima, pasiremdami principu „Skaldyk ir valdyk“!..

   Amorfiška Lietuvos žmonių masė turėtų, pagaliau, įgauti tikslingą judėjimo kryptį, idėjinį kryptingumą. Kadangi kažkada buvau fiziku, tai gerai žinau, kad įelektrintos dalelės elektromagnetiniame lauke įgauna tam tikrą judėjimo kryptį.  Ir jeigu išskaidytai žmonių masei pavyks suteikti tam tikrą idėjinę kryptį, tada ji virs didele, veiksminga jėga. Tik jokiu būdu aš nekviečiu revoliucijai! Nereikia griauti ir po to kažką tai iš naujo statyti, ne!.. Tačiau, galų gale, mes turime atgauti tas moralines, dvasines vertybes, kurių ilgainiui netekome.

   - Sąjūdžio metais nuvilnijusi Dainuojanti Revoliuciją atnešė ženklių permainų visuomenės gyvenime, Lietuvai vėl tapus nepriklausoma valstybe. Deja, po to sekė didelių vilčių ir dar didesnio nusivylimo periodas?!..

   - Bet, ačiū Dievui, esminis uždavinys buvo pasiektas. Taip, mes iškovojome nepriklausomybę, bet labai greitai mūsų visuomenę apniko liga. Bemaž dvidešimt metų mes sergame ir esame vergų tauta, priklausanti nuo to Liuciferio, kaip jau sakiau, nuo to velnio - pinigo. Bet aš vis dar tikiuosi, jog mes pakilsime ir, ačiū Dievui, kad Lietuvoje atsiranda tokie demokratiniai judėjimai, kaip šis, vadovaujamas teisininko Kęstučio Čilinsko!.. Negalime ilgiau likti nuošalėje ir pasyviai stebėti, kaip mūsų valstybė garma ne tiktai į ekonominę, bet ir į kultūrinę, moralinę, dvasinę duobę!..

   - Kol dar turime šiek tiek sveikatos, matyt, mums vertėtų sutelkti jėgas ir bendromis pastangomis pakilti, idant su dvasiškai atgimstančios Lietuvos ateities vizija bei viltimi širdyje  pasitiktume Amžinybę?

   - Čia jūs man labai gražiai palinkėjote išeiti į Amžinybę? Juokauju... Visas mano gyvenimas buvo bėgimas į kažkokį tai tikslą, norėjosi kažką pasiekti teatre, nuveikti kine. Ir  viskas buvo daroma per tą egoistinį „AŠ“. Niekam ne paslaptis, visi menininkai yra užaštrinto egoizmo žmonės. Kitaip jiems nebūtų poreikio kurti, jeigu jų pačių individualumas nesiveržtų per kraštus. Tad ir mano visas gyvenimas buvo paskirtas tokiam egoistiniam savęs teigimui, realizavimui. O kai ateina brandūs metai, tada pradedu daugiau galvoti ne tiek apie save, bet apie vaikus, anūkus ir, apskritai, apie kitus žmones!..

   Brandžiame amžiuje, tarytum, atsisakai to egoistinio prado. Jis tau darosi nebesvarbus. Daug svarbiau, kad kiti būtų laimingi – mūsų vaikai, anūkai. Visa tai darosi svarbu, kai pereini į kitą sąmonės lygmenį, pakeliui į Amžinybę. Gaila, gaila!.. Galbūt ten, toje Amžinybėje, už tos ribos, viskas vyksta kitaip, negu čia, Žemėje?.. Bet kol dar gyvi esame, tai mes visi draskomės, plėšomės, stengiamės įteigti, įtvirtinti savąjį „Aš“, pareikšti savo nuomonę, siekiame valdžios. Gal kartais net patys nesuvokiame, kad siekiame tiktai valdžios, norime valdyti kitus?..

   Vokiečių filosofas Friedrich Nietzsche vienoje savo knygų aprašė šią žmogaus charakterio savybę – troškimą valdyti. Kitaip sakant, norą būti viršesniu, stipresniu, gabesniu, talentingesniu už kitus, visur pirmauti. Kas gi tai, jeigu ne valdžios troškimas, valdžios siekimas?.. Ir šis noras tampa daugelio mūsų poelgių bei veiksmų motyvacija.

   - Kol, galų gale, žmogus pradeda suvokti tokią paprastą tiesą: iš dulkės esi ir į dulkę pavirsi?..

   - Matyt, vertėtų dažniau apie tai priminti tiems mūsų valdžios ponams. Gal tada jie nebūtų tokie ambicingi, arogantiški, taip susireikšminę?.. Nes dabar pastebimas akivaizdus valdžios nutolimas nuo tautos. Vos tiktai žmonės patenka į valdžią, atsiranda takoskyra. Valdžia ir tauta, nežinia kodėl, nutolsta vieni nuo kitų, susvetimėja.

   - Tikra likimo ironija! Štai du fizikai: vienas sėdi priešais mane, dalinasi savo gyvenimiška patirtimi su „Laisvo laikraščio“ skaitytojais, o kitas fizikas – arogantiškasis ponas A.Kubilius, kuriam šiuo metu patikėtas Vyriausybės vairas. Kaip jam perduoti bent mažą dalelytę to suvokimo – „iš dulkės esi ir dulke pavirsi“, kad jis, galų gale,  iš tiesų pasišvęstų tarnauti tautai ir valstybei, o ne oligarchų klanams?

   - Iš tikrųjų, tai būtų geras palinkėjimas premjerui! Ir aš dabar lygiai to paties jam linkiu, nors tikrai negalėčiau ranką prie širdies pridėjęs pasakyti, kad būdamas jo vietoje, netapčiau tokiu pat fiziku, kaip ir A.Kubilius. Bet, ačiū Dievui, aš nesu ten, jo vietoje, nesu valdžioje!..

   Žinote, man neseniai man teko dalyvauti kino festivalyje, kuris vyko Blagoveščinske, tolimuosiuose Rytuose. Mes nutarėme surengti nedidelę ekskursiją į Kiniją ir nuvykome į Charbin‘ą. Kiniečių teigimu, tai labai mažas pasienio miestelis, tiktai 9 mln. gyventojų, tačiau man buvo be galo įdomu stebėti, kaip funkcionuoja tas milžiniškas skruzdėlynas!.. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, jog tai tik chaotiškai judanti žmonių masė. Bet atidžiau įsižiūrėjus, tas  judėjimas palieka kažkokio tai tikslingumo įspūdį. Kaip dideliame skruzdėlyne nesuprasi, kur ten kokia skruzdelė kažką neša, kur lenda, bet viskas yra tikslinga. Taip ir Kinijos  miesto Charbin‘o  gyventojų judėjimą stebint, man susidarė įspūdis, tarytum, jie visi juda savotiškame elektromagnetiniame lauke. Ir nors Kinijoje dabar jau įteisinta kapitalistinė, privatinė nuosavybė, vis tiek, tas kinų judėjimas, veržlumas, iš tikrųjų, mane žavi. Jaučiasi tos tautos didžiulė potencija.  Kinai labai gyvybingi, energingi, todėl kad jie visi juda turėdami kažkokį tai tikslą. Nežinau, koks tas jų tikslas, bet jis yra!..

   Ir dabar, kai mūsų jaunimas masiškai bėga iš Lietuvos į užsienius, tai aš pradedu suvokti, kad mes esame nykstanti tauta. Regis, tuoj atsiras vakuumas mūsų valstybėje. O kas užims tą vakuumą? Kiniečiai užims. Beveik neabejoju, kad taip nutiks, jeigu mes taip ir neišmoksime judėti kryptingai, jeigu  nesistengsime bendromis pastangomis drauge pakilti iš tos duobės, kurioje šiuo metu murkdomės!..

    

   Juozas IVANAUSKAS

   http://www.demokratija.eu/


   --
   Per aspera ad astra - per kančias į žvaigždes
   ********************************************************************
   Pagarbiai Jungtinio demokratinio judėjimo http://www.demokratija.eu/ svetainės administratorius
   Rimas Armaitis Tel. +370 657 68520, +370 611 23226, +370 620 82765 el.p. rimas.armaitis@...
   ********************************************************************

  • Senas Vilkas
   A.Kubilius prisišnekėjo lygindamas lato devalvaciją su meteorito kryčiu - GERAS ... www.DELFI.lt 2009 spalio mėn. 26 d. 12:52 Pasidalinti
   Message 2 of 9 , Oct 26, 2009
   • 0 Attachment

    A.Kubilius prisišnekėjo lygindamas lato devalvaciją su meteorito kryčiu -  GERAS :)))

    2009 spalio mėn. 26 d. 12:52
    Birželio mėnesį Lietuvos ministras pirmininkas Andrius Kubilius pasakė, kad lato devalvacijos tikimybė prilygsta tikimybei, kad nukris meteoritas, rašo Latvijos dienraštis „Diena“, kurį cituoja DELFI.lv.

    „Aš prognozuoju, kad Latvija nedevalvuos lato, nes tai neatneš jokios naudos. Tai tik gandai ir spekuliacijos. Visos šios prognozės rašytos šakėmis ant vandens“, – pareiškė A. Kubilius birželio 9 d. interviu Lietuvos nacionaliniam radijui. Politikas pridūrė, kad lato devalvacijos tikimybė lygi tikimybei, kad nukris meteoritas.

    Primename, kad vakar Latvijoje vis dėlto nukrito meteoritas, tačiau Latvijos žurnalistams kol kas nepavyko gauti A. Kubiliaus komentarų, kokia dabar lato devalvacijos tikimybė.

    www.DELFI.lt

    --
    Per aspera ad astra - per kančias į žvaigždes
    ********************************************************************
    Pagarbiai Jungtinio demokratinio judėjimo http://www.demokratija.eu/ svetainės administratorius
    Rimas Armaitis Tel. +370 657 68520, +370 611 23226, +370 620 82765 el.p. rimas.armaitis@...
    ********************************************************************
    Šis laiškas, įskaitant jo priedus, yra konfidencialus, gali būti riboto naudojimo ir yra skirtas tik tam asmeniui, kuriam jis yra adresuotas. Panaudoti, paviešinti ar kopijuoti šį laišką ar laiško dalį ne pagal jo tikslinę paskirtį yra draudžiama.
    Apie ne Jums skirto laiško gavimą prašome nedelsiant informuoti siuntėją elektroniniu paštu ir ištrinti laišką bei visas jo kopijas, įskaitant visus laiško priedus, iš savo kompiuterio. Atsiprašome už sudarytus nepatogumus.
    ********************************************************************
   • Senas Vilkas
    * Avis ir vilkas skirtingai supranta žodį laisvė - štai kur esmė nesutarimų, viešpataujančių žmonių visuomenėje. A.Linkolnas* -- Per aspera ad
    Message 3 of 9 , Oct 26, 2009
    • 0 Attachment
     "Avis ir vilkas skirtingai supranta žodį "laisvė" - štai kur esmė nesutarimų, viešpataujančių žmonių visuomenėje."
     A.Linkolnas


     --
     Per aspera ad astra - per kančias į žvaigždes
     ********************************************************************
     Pagarbiai Jungtinio demokratinio judėjimo http://www.demokratija.eu/ svetainės administratorius
     Rimas Armaitis Tel. +370 657 68520, +370 611 23226, +370 620 82765 el.p. rimas.armaitis@...
     ********************************************************************
     Šis laiškas, įskaitant jo priedus, yra konfidencialus, gali būti riboto naudojimo ir yra skirtas tik tam asmeniui, kuriam jis yra adresuotas. Panaudoti, paviešinti ar kopijuoti šį laišką ar laiško dalį ne pagal jo tikslinę paskirtį yra draudžiama.
     Apie ne Jums skirto laiško gavimą prašome nedelsiant informuoti siuntėją elektroniniu paštu ir ištrinti laišką bei visas jo kopijas, įskaitant visus laiško priedus, iš savo kompiuterio. Atsiprašome už sudarytus nepatogumus.
     ********************************************************************
    • Andrius Kulikauskas
     Rimai, Pra�au derintis prie susira�in�jimo kult�ros! Kiekviename lai�ke nors sakiniu kitu i�d�styti savo, kaip �mogaus, po�i�r�, kam mums siun�iate
     Message 4 of 9 , Oct 26, 2009
     • 0 Attachment
      Rimai,

      Prašau derintis prie susirašinėjimo kultūros!

      Kiekviename laiške nors sakiniu kitu išdėstyti savo, kaip žmogaus,
      požiūrį, kam mums siunčiate informaciją?

      Bendrai, nesiųsti daugiau kaip vieną kitą tokį laišką į dieną.

      Atsiliepti į kitų laiškus, ne vien siųsti savo.

      Ačiū už veiklą,

      Andrius

      Andrius Kulikauskas
      Minčių sodas
      http://www.ms.lt
      ms@...      Senas Vilkas wrote:
      >
      >
      > *"Avis ir vilkas skirtingai supranta žodÄÆ "laisvÄ?" - Å”tai kur
      > esmÄ? nesutarimų, vieÅ”pataujanÄ?ių žmonių visuomenÄ?je."
      > /A.Linkolnas/*
      >
      > --
      > Per aspera ad astra - per kanÄ?ias ÄÆ Å¾vaigždes
      > ********************************************************************
      > Pagarbiai Jungtinio demokratinio judÄ?jimo http://www.demokratija.eu/
      > svetainÄ?s administratorius
      > Rimas Armaitis Tel. +370 657 68520, +370 611 23226, +370 620 82765
      > el.p. rimas.armaitis@... <mailto:rimas.armaitis@...>
      > ********************************************************************
      > Å is laiÅ”kas, ÄÆskaitant jo priedus, yra konfidencialus, gali bÅ«ti
      > riboto naudojimo ir yra skirtas tik tam asmeniui, kuriam jis yra
      > adresuotas. Panaudoti, pavieÅ”inti ar kopijuoti Å”ÄÆ laiÅ”kÄ? ar
      > laiÅ”ko dalÄÆ ne pagal jo tikslinÄ? paskirtÄÆ yra draudžiama.
      > Apie ne Jums skirto laiÅ”ko gavimÄ? praÅ”ome nedelsiant informuoti
      > siuntÄ?jÄ? elektroniniu paÅ”tu ir iÅ”trinti laiÅ”kÄ? bei visas jo
      > kopijas, ÄÆskaitant visus laiÅ”ko priedus, iÅ” savo kompiuterio.
      > AtsipraŔome už sudarytus nepatogumus.
      > ********************************************************************
      >
      >
      >
     • Senas Vilkas
      *Taupymo alternatyvos* Nuo: Vytautas Bakas (NPPSS) Data: 2009 m. spalio 28 d. 15:20 Tema: taupymo alternatyvos Mielieji, jau
      Message 5 of 9 , Oct 28, 2009
      Taupymo alternatyvos
      Nuo: Vytautas Bakas (NPPSS) <vytautas.bakas@...>
      Data: 2009 m. spalio 28 d. 15:20
      Tema: taupymo alternatyvos


      Mielieji, jau raseme, kad Jungtinio demokratinio judėjimo „Varpas“ skyrius, Nacionalinis aktyvių mamų sambūris, Paslaugų sferos darbuotojų profesinė sąjunga, Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas, Lietuvos medikų profesinė sąjunga,  2009 spalio mėn.  29  d. (rytoj), Mokytojų namuose ( Vilniaus g. 39/6, Vilnius).


      inicijuoja diskusiją – konferenciją  „Alternatyvūs sunkmečio valdymo (taupymo) būdai“ ir kviečia prisidėti prie šio renginio organizavimo bei jame dalyvauti žurnalistus, nevyriausybinių organizacijų bei profesinių sąjungų lyderius.

      Konferencijoje pranešimus mielai sutiko skaityti doc. dr. Aušra Maldeikienė, advokatas Kęstutis Čilinskas,  prof. Romas Lazutka, TILS Lietuvos skyriaus direktorius Sergejus Muravjovas.

      Prieduose rasite konferencijos anotaciją`bei dienotvarkę.
      * Kviečiame registruotis iš anksto!*
      Kontaktinis asmuo Reda Starkuvienė
      Tel.+370  699 34474
      El. Paštas: konferencija29@...
      Pagarbiai, organizatoriai
      --
      Per aspera ad astra - per kančias į žvaigždes
      ********************************************************************
      Pagarbiai Jungtinio demokratinio judėjimo http://www.demokratija.eu/ svetainės administratorius
      Rimas Armaitis Tel. +370 657 68520, +370 611 23226, +370 620 82765 el.p. rimas.armaitis@...
      ********************************************************************
      Šis laiškas, įskaitant jo priedus, yra konfidencialus, gali būti riboto naudojimo ir yra skirtas tik tam asmeniui, kuriam jis yra adresuotas. Panaudoti, paviešinti ar kopijuoti šį laišką ar laiško dalį ne pagal jo tikslinę paskirtį yra draudžiama.
      Apie ne Jums skirto laiško gavimą prašome nedelsiant informuoti siuntėją elektroniniu paštu ir ištrinti laišką bei visas jo kopijas, įskaitant visus laiško priedus, iš savo kompiuterio. Atsiprašome už sudarytus nepatogumus.
      ********************************************************************
     • Senas Vilkas
      *DĖL ALAUS KOKTEILIO “EASY” REKLAMOS PAŽEIDIMŲ* Nuo: Tatiana Sciurina -- Per aspera ad astra - per kančias į žvaigždes
      Message 6 of 9 , Oct 28, 2009
      • 1 Attachment
      • 25 KB

      DĖL ALAUS KOKTEILIO “EASY” REKLAMOS PAŽEIDIMŲ

      Nuo: Tatiana Sciurina <tatiana.sciurina@...>


      --
      Per aspera ad astra - per kančias į žvaigždes
      ********************************************************************
      Pagarbiai Jungtinio demokratinio judėjimo http://www.demokratija.eu/ svetainės administratorius
      Rimas Armaitis Tel. +370 657 68520, +370 611 23226, +370 620 82765 el.p. rimas.armaitis@...
      ********************************************************************
      Šis laiškas, įskaitant jo priedus, yra konfidencialus, gali būti riboto naudojimo ir yra skirtas tik tam asmeniui, kuriam jis yra adresuotas. Panaudoti, paviešinti ar kopijuoti šį laišką ar laiško dalį ne pagal jo tikslinę paskirtį yra draudžiama.
      Apie ne Jums skirto laiško gavimą prašome nedelsiant informuoti siuntėją elektroniniu paštu ir ištrinti laišką bei visas jo kopijas, įskaitant visus laiško priedus, iš savo kompiuterio. Atsiprašome už sudarytus nepatogumus.
      ********************************************************************
     • Virmantas Galdikas
      Sveiki kolegos, Renginys - geras ir reikalingas, tik mane stebina zmoniu atkaklumas - nuolatos patiems lipti ant to paties greblio - ir kiekviena karta surasti
      Message 7 of 9 , Oct 28, 2009
      • 0 Attachment
       Sveiki kolegos,

       Renginys - geras ir reikalingas, tik mane stebina zmoniu atkaklumas - nuolatos patiems lipti ant to paties greblio - ir kiekviena karta surasti nauju kaltu asmenu... :)

       O jeigu rimtai, tai as pora kartu uzlipes, sustojau ir susimasciau - ar tik nebusiu pats kaltas, kad vis pataikau ant to paties greblio kaip ir doc. dr. Aušra Maldeikienė.

       As studijavau tuos pacius mokslus (ekonominius), bet manes neitikino ju argumentai. Niekas negali paaiskinti kodel ir kaip atsiranda infliacija. Yra daug "pasaku", bet nei viena nera tikra.

       Taciau dabar doc. dr. Aušra Maldeikienė ikyriai per TV ir visur itikineja, kad tas pats "greblys" tik pasleptas "po 2009 m. lapais" yra tikrai geras ir vienintelis teisingas. Tai tikrai nera vienos dienos diskusija, ypac, jei zmones taip mastydami gyveno tukstancius metu. Bet gal susiraskim tikras priezastis ir jas pasalinkim.

       As tai meginu daryti. Jei dar kas nesidomejot mano mintimis, mielai kvieciu pastudijuoti ir pamastyti, ka as norejau pasakyti dar pries konferencija (nuorodos zemiau). Tada galesite uzduoti klausimus ir "dr.", nes tai ka ji siulo (iki konferencijos) yra tradicine informacija "Apgauk kita" mastymo budui visuomeneje palaikyti ir platinti.

       Inovacijos versle sunkiai skinasi kelia, bet inovacijos - visuomeniniame mastyme - tik fanatiku deka...
       -- 
       Pagarbiai
       
       Virmantas Galdikas
       
       tel. +370-698-49023
       virmantas.galdikas@...
       http://knol.google.com/k/virmantas-galdikas/finansin-kriz-ar-treiojo-pasaulinio/1rerd3v3i3lg/2 
       http://knol.google.com/k/virmantas-galdikas/vizija-pagal-tem%C4%85-lietuva-1009-2009-kas/1rerd3v3i3lg/15#

       Senas Vilkas wrote:
        
       Taupymo alternatyvos
       Nuo: Vytautas Bakas (NPPSS) <vytautas.bakas@ pareigunai. lt>
       Data: 2009 m. spalio 28 d. 15:20
       Tema: taupymo alternatyvos


       Mielieji, jau raseme, kad Jungtinio demokratinio judėjimo „Varpas“ skyrius, Nacionalinis aktyvių mamų sambūris, Paslaugų sferos darbuotojų profesinė sąjunga, Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas, Lietuvos medikų profesinė sąjunga,  2009 spalio mėn.  29  d. (rytoj), Mokytojų namuose ( Vilniaus g. 39/6, Vilnius).


       inicijuoja diskusiją – konferenciją  „Alternatyvūs sunkmečio valdymo (taupymo) būdai“ ir kviečia prisidėti prie šio renginio organizavimo bei jame dalyvauti žurnalistus, nevyriausybinių organizacijų bei profesinių sąjungų lyderius.

       Konferencijoje pranešimus mielai sutiko skaityti doc. dr. Aušra Maldeikienė, advokatas Kęstutis Čilinskas,  prof. Romas Lazutka, TILS Lietuvos skyriaus direktorius Sergejus Muravjovas.

       Prieduose rasite konferencijos anotaciją`bei dienotvarkę.
       * Kviečiame registruotis iš anksto!*
       Kontaktinis asmuo Reda Starkuvienė
       Tel.+370  699 34474
       El. Paštas: konferencija29@ gmail.com
       Pagarbiai, organizatoriai
       --
       Per aspera ad astra - per kančias į žvaigždes
       ************ ********* ********* ********* ********* ********* ********* **
       Pagarbiai Jungtinio demokratinio judėjimo http://www.demokrat ija.eu/ svetainės administratorius
       Rimas Armaitis Tel. +370 657 68520, +370 611 23226, +370 620 82765 el.p. rimas.armaitis@ gmail.com
       ************ ********* ********* ********* ********* ********* ********* **
       Šis laiškas, įskaitant jo priedus, yra konfidencialus, gali būti riboto naudojimo ir yra skirtas tik tam asmeniui, kuriam jis yra adresuotas. Panaudoti, paviešinti ar kopijuoti šį laišką ar laiško dalį ne pagal jo tikslinę paskirtį yra draudžiama.
       Apie ne Jums skirto laiško gavimą prašome nedelsiant informuoti siuntėją elektroniniu paštu ir ištrinti laišką bei visas jo kopijas, įskaitant visus laiško priedus, iš savo kompiuterio. Atsiprašome už sudarytus nepatogumus.
       ************ ********* ********* ********* ********* ********* ********* **

      • Senas Vilkas
       *Kad tai suprasti, siūlau pasižiūrėti Zeitgeist – laiko
       Message 8 of 9 , Oct 28, 2009
       • 0 Attachment
        Kad tai suprasti, siūlau pasižiūrėti Zeitgeist – laiko dvasia ypač pratesimą, nors ne esu ekonomistas, bet esme supratau, o papildomai siūliau  pasižiūrėti “Pirmyn į praeitį” nekalbam apie ideologija, kas už ko stovi, kam tie filmai naudingi, bet imam pačia esmę, juosie visada yra dalis tiesos.


        2009 m. spalio 28 d. 16:36, Virmantas Galdikas <virmantas.galdikas@...> rašė:
         

        Sveiki kolegos,

        Renginys - geras ir reikalingas, tik mane stebina zmoniu atkaklumas - nuolatos patiems lipti ant to paties greblio - ir kiekviena karta surasti nauju kaltu asmenu... :)

        O jeigu rimtai, tai as pora kartu uzlipes, sustojau ir susimasciau - ar tik nebusiu pats kaltas, kad vis pataikau ant to paties greblio kaip ir doc. dr. Aušra Maldeikienė.

        As studijavau tuos pacius mokslus (ekonominius), bet manes neitikino ju argumentai. Niekas negali paaiskinti kodel ir kaip atsiranda infliacija. Yra daug "pasaku", bet nei viena nera tikra.

        Taciau dabar doc. dr. Aušra Maldeikienė ikyriai per TV ir visur itikineja, kad tas pats "greblys" tik pasleptas "po 2009 m. lapais" yra tikrai geras ir vienintelis teisingas. Tai tikrai nera vienos dienos diskusija, ypac, jei zmones taip mastydami gyveno tukstancius metu. Bet gal susiraskim tikras priezastis ir jas pasalinkim.

        As tai meginu daryti. Jei dar kas nesidomejot mano mintimis, mielai kvieciu pastudijuoti ir pamastyti, ka as norejau pasakyti dar pries konferencija (nuorodos zemiau). Tada galesite uzduoti klausimus ir "dr.", nes tai ka ji siulo (iki konferencijos) yra tradicine informacija "Apgauk kita" mastymo budui visuomeneje palaikyti ir platinti.

        Inovacijos versle sunkiai skinasi kelia, bet inovacijos - visuomeniniame mastyme - tik fanatiku deka...

        -- 
        Pagarbiai
        
        Virmantas Galdikas
        
        tel. +370-698-49023
        virmantas.galdikas@...
        http://knol.google.com/k/virmantas-galdikas/finansin-kriz-ar-treiojo-pasaulinio/1rerd3v3i3lg/2 
        http://knol.google.com/k/virmantas-galdikas/vizija-pagal-tem%C4%85-lietuva-1009-2009-kas/1rerd3v3i3lg/15#

        Senas Vilkas wrote:
         
        Taupymo alternatyvos
        Nuo: Vytautas Bakas (NPPSS) <vytautas.bakas@...>
        Data: 2009 m. spalio 28 d. 15:20
        Tema: taupymo alternatyvos


        Mielieji, jau raseme, kad Jungtinio demokratinio judėjimo „Varpas“ skyrius, Nacionalinis aktyvių mamų sambūris, Paslaugų sferos darbuotojų profesinė sąjunga, Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas, Lietuvos medikų profesinė sąjunga,  2009 spalio mėn.  29  d. (rytoj), Mokytojų namuose ( Vilniaus g. 39/6, Vilnius).


        inicijuoja diskusiją – konferenciją  „Alternatyvūs sunkmečio valdymo (taupymo) būdai“ ir kviečia prisidėti prie šio renginio organizavimo bei jame dalyvauti žurnalistus, nevyriausybinių organizacijų bei profesinių sąjungų lyderius.

        Konferencijoje pranešimus mielai sutiko skaityti doc. dr. Aušra Maldeikienė, advokatas Kęstutis Čilinskas,  prof. Romas Lazutka, TILS Lietuvos skyriaus direktorius Sergejus Muravjovas.

        Prieduose rasite konferencijos anotaciją`bei dienotvarkę.
        * Kviečiame registruotis iš anksto!*
        Kontaktinis asmuo Reda Starkuvienė
        Tel.+370  699 34474
        El. Paštas: konferencija29@...
        Pagarbiai, organizatoriai
        --
        Per aspera ad astra - per kančias į žvaigždes
        ********************************************************************
        Pagarbiai Jungtinio demokratinio judėjimo http://www.demokratija.eu/ svetainės administratorius
        Rimas Armaitis Tel. +370 657 68520, +370 611 23226, +370 620 82765 el.p. rimas.armaitis@...
        ********************************************************************
        Šis laiškas, įskaitant jo priedus, yra konfidencialus, gali būti riboto naudojimo ir yra skirtas tik tam asmeniui, kuriam jis yra adresuotas. Panaudoti, paviešinti ar kopijuoti šį laišką ar laiško dalį ne pagal jo tikslinę paskirtį yra draudžiama.
        Apie ne Jums skirto laiško gavimą prašome nedelsiant informuoti siuntėją elektroniniu paštu ir ištrinti laišką bei visas jo kopijas, įskaitant visus laiško priedus, iš savo kompiuterio. Atsiprašome už sudarytus nepatogumus.
        ********************************************************************
        --
        Per aspera ad astra - per kančias į žvaigždes
        ********************************************************************
        Pagarbiai Jungtinio demokratinio judėjimo http://www.demokratija.eu/ svetainės administratorius
        Rimas Armaitis Tel. +370 657 68520, +370 611 23226, +370 620 82765 el.p. rimas.armaitis@...
        ********************************************************************
        Šis laiškas, įskaitant jo priedus, yra konfidencialus, gali būti riboto naudojimo ir yra skirtas tik tam asmeniui, kuriam jis yra adresuotas. Panaudoti, paviešinti ar kopijuoti šį laišką ar laiško dalį ne pagal jo tikslinę paskirtį yra draudžiama.
        Apie ne Jums skirto laiško gavimą prašome nedelsiant informuoti siuntėją elektroniniu paštu ir ištrinti laišką bei visas jo kopijas, įskaitant visus laiško priedus, iš savo kompiuterio. Atsiprašome už sudarytus nepatogumus.
        ********************************************************************
       • Senas Vilkas
        * * * Kaip šio judėjimo narys, manau taip ir bus, retos didėja, ateina intelektualai, inteligencija, nors visko būna ir pasitaiko, bet gretos auga ne
        Message 9 of 9 , Oct 28, 2009
        • 0 Attachment

         Kaip šio judėjimo narys, manau taip ir bus, retos didėja, ateina intelektualai, inteligencija, nors visko būna ir pasitaiko, bet gretos auga ne dienom o valandom, atsiranda žmonių pasitikėjimas. Kitaip sakant, kritinė masė savotiškai, bet subrendo. Visa kita parodys tik laikas.

         K.Čilinskas: jei Jūs norite antro Sąjūdžio, premjere, Jūs jį turėsite!

         cilinskas_001Teisininkas Kęstutis Čilinskas šiandien kreipėsi į Ministrą Pirmininką, ragindamas nekriminalizuoti valdžios.
         „Šiandien, kai Jūs pradėjote girti ir kviesti į politinę koaliciją Darbo partiją ir jos lyderius, galima konstatuoti kriminalinės oligarchinės valdžios įsigalėjimą. Kritiškai apie šiuos politikus kalbėjote prieš du metus, ragindamas mane eiti rinkimuose į laisvą Seimo nario vietą prieš Rusijoje nuo Lietuvos teisėsaugos besislapstantį V.Uspaskich. Metus išdirbęs Seime, matydamas kaip Jūs kartu su  tuometiniu premjeru G.Kirkilu rūpinatės LEO sandoriu ir „Maxima“ savininkų interesais, supratau, kad anksčiau ar vėliau ištiesite ranką V.Uspaskichui, kuris yra oligarchinės sistemos pradininkas“ – teigia K.Čilinskas. Oligarchija legalizavosi 2000-aisiais, kai į Seimą atėjo V.Uspaskich ir kiti „bosai“ su kriminaliniu šleifu. Pirmoji jų iniciatyva buvo neteisėtai (kaip vėliau nustatė Konstitucinis Teismas) pašalinti iš pareigų Generalinį prokurorą. Už tai, kad šis, gindamas viešąjį interesą, pradėjo tokias stambias korupcijos, klastojimo, kontrabandos ir pinigų plovimo bylas, susijusias su V.Uspaskicho kontroliuojamu koncernu, kaip „Jangilos“ byla. 
         Pasak K.Čilinsko, nenuoširdžiai atrodo premjero susirūpinimas biudžeto lėšų gausinimu, jei jis pasirinko savo partneriu V.Uspaskich, kurio įmonės baustos ir kuris pats traukiamas baudžiamojon atsakomybėn už valstybei pavojingas finansines machinacijas. Tuo, teigia K.Čilinskas, Ministras Pirmininkas duoda visuomenei signalą: slėpkite nuo valstybės pajamas, mokėkite už darbą vokeliuose, klastokite buhalterinės apskaitos dokumentus, plaukite nusikalstamu būdu gautus pinigus, kurkite partijas, finansuojamas iš juodų pinigų – ir jūs būsite pakviesti valdyti šalį, kartu su TS-LKD vadovu A.Kubiliumi. Ar galima tikėtis, kad verslas noriai mokės mokesčius biudžetui, kurį skirstys finansiniais nusikaltimais įtariamų politikų komanda? – klausia teisininkas. Ketinimą ir pareiškimus apie koaliciją su baudžiamojon atsakomybėn traukiamais politikais jis vertina kaip nusikalstamumo, korupcinės veiklos ir teisinio nihilizmo skatinimą.
         Siekiant išsaugoti nusikalstamą LEO sandorį ir išvengti atsakomybės, Ministrui Pirmininkui reikalinga V.Uspaskich parama, nes kitais politikais šiuo klausimu premjeras nepasitiki. Visuomenė nenurimsta, reikalauja, kad būtų panaikinti nusikalstami ir korupciniai sandoriai, kuriais UAB „NDX energija“ („Maxima“) savininkams iš esmės veltui buvo atiduotos daugelio milijardų litų vertės valstybinės elektros tiekimo sistemos ir jų duodamas pelnas. Dėl to buvo dirbtinai sukeltos elektros kainos, mūsų verslas, gyventojai ir valstybės biudžetas praranda didžiules lėšas. Išeitis iš krizės būtų grąžinti valstybei jos turtą, sumažinti elektros kainas. Dabar, K.Čilinsko teigimu, Vyriausybė rengiasi su „Maxima“ savininkais pasidalinti („likviduoti“) LEO bendrovę, nepanaikinus LEO sandorio. Tai reiškia, kad likvidatorius laikysis LEO sandoryje įrašyto valstybės įsipareigojimo atiduoti minėtiems privatiems savininkams 38,3 proc. valstybės kapitalo. Valstybė ir visuomenė pajus didžiulį finansinį smūgį. Vietoj to, kad panaikintų tą nusikalstamą sandorį, Vyriausybė ruošiasi jį vykdyti, t.y. apiplėšti valstybės finansus, o čia reikia valstybės finansų išplovime patyrusių politinių sąjungininkų. V.Uspaskich tam tinka. Jis ir dabar yra prokuratūros apkaltintas nusikalstamomis finansinėmis machinacijomis. Mainais už dalyvavimą koalicijoje, kuri gina korupcinį sandorį su UAB „NDX energija“, V.Uspaskich ir kiti partijos atstovai nebus nuteisti prokuratūros pradėtoje byloje. Pasak K.Čilinsko, Ministras Pirmininkas jau davė signalą teisėsaugai pareikšdamas, kad šiandien šios partijos vadovai yra dori žmonės. Tą turi įsidėmėti Generalinis prokuroras, kuris yra dabar valdančios koalicijos politikų rankose. 
         Vadinasi, į koaliciją atėjus V.Uspaskicho komandai, generalinis prokuroras bus priklausomas ir nuo politikų, kuriems prokuratūra yra pradėjusi baudžiamąjį procesą.
         Tikras oligarchinis sandoris: V.Uspaskich Vyriausybei ir „Maxima“ savininkams padeda išsaugoti VST ir LEO sandorius, Darbo partijos ir TS-LKD koalicija padeda su pareigomis nesusitvarkančiam Generaliniam prokurorui išlikti poste, Generalinis prokuroras padeda V.Uspaskich išsisukti nuo baudžiamosios atsakomybės ir nereiškia teisme ieškinio dėl nusikalstamų VST ir LEO sandorių. Tuo pat metu  LEO bendrovės likvidatorius Vilniuje, o gal Stokholmo arbitraže tyliai, remdamasis Vyriausybės, Generalinio prokuroro ir V.Uspaskich apgintu LEO sandoriu, atseikėja UAB NDX energija savininkams 38,3 proc. kelių milijardų litų vertės valstybinį energetinį kapitalą. Valstybė priartėja prie bankroto ir Vyriausybė eilinį kartą paragins Tautą suveržti diržus.
         K.Čilinskas siūlo Ministrui pirmininkui atsisakyti tokių valdžios kriminalizavimo planų ir kuo greičiau Vyriausybės vardu kreiptis į teismą dėl VST privatizavimo ir LEO sandorių pripažinimo negaliojančiais, sumažinti vardan UAB NDX energija pelno padidintus elektros energijos pardavimo įkainius.
         „O gal Jūs laukiate, kol sukils antroji sąjūdžio banga -  dabar prieš oligarchinę valdymo sistemą? Jeigu Jūs norite tokio antioligarchinio sąjūdžio, premjere, Jūs jį turėsite!“, - patikina K.Čilinskas.
         “Mes norime elementarios pagarbos žmogaus teisėms ir Konstitucijai, norime gyventi ne melu (dabar tai vadinama „viešaisiais ryšiais“) pertekusioje oligarchinėje valstybėje, o demokratinėje respublikoje, kurioje valdžia tarnauja žmonėms, o ne oligarchams. Tokių piliečių skaičius auga, buriasi į Jungtinį demokratinį judėjimą. Jums tai praneša spec. tarnybos, kurias dabar orientuojate ne  stambios korupcijos ir valstybės turto grobimo aferoms tirti, o persekioti piliečius, bandančius priešintis toms aferoms. Bet įbauginti Tautos nepavyks!“, - baigia savo kreipimąsi K.Čilinskas.


         --
         Per aspera ad astra - per kančias į žvaigždes
         ********************************************************************
         Pagarbiai Jungtinio demokratinio judėjimo http://www.demokratija.eu/ svetainės administratorius
         Rimas Armaitis Tel. +370 657 68520, +370 611 23226, +370 620 82765 el.p. rimas.armaitis@...
         ********************************************************************
         Šis laiškas, įskaitant jo priedus, yra konfidencialus, gali būti riboto naudojimo ir yra skirtas tik tam asmeniui, kuriam jis yra adresuotas. Panaudoti, paviešinti ar kopijuoti šį laišką ar laiško dalį ne pagal jo tikslinę paskirtį yra draudžiama.
         Apie ne Jums skirto laiško gavimą prašome nedelsiant informuoti siuntėją elektroniniu paštu ir ištrinti laišką bei visas jo kopijas, įskaitant visus laiško priedus, iš savo kompiuterio. Atsiprašome už sudarytus nepatogumus.
         ********************************************************************
        Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.