Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

kvietimas jaunimui

Expand Messages
 • EKVJUC
  IV-ojo Lietuvos kultūros kongreso suvažiavimo Jaunimo konferencija „Pareiga Lietuvai“ 2009 m. gegužės 7 d. 13.00 val. Vilniaus teisės ir verslo
  Message 1 of 1 , Apr 30, 2009
   IV-ojo Lietuvos kultūros kongreso suvažiavimo

   Jaunimo konferencija

   „Pareiga Lietuvai“   2009 m. gegužės 7 d. 13.00 val.   Vilniaus teisės ir verslo kolegijos konferencijų salė

   (Laisvės pr. 58 - 3, Vilnius)

   Konferencijos tikslas – aptarti dabartinę Lietuvos
   kultūros būklę ir padėtį Europoje bei pasaulyje, įvardyti jaunimo kultūros
   prioritetus ir problemas, numatyti, kaip naujomis sąlygomis turėtų keistis
   strateginės jaunimo kultūros politikos kryptys antrojo Lietuvos vardo
   tūkstantmečio siekiams įgyvendinti, skatinti jaunimą sėkmingai konkuruoti,
   nuolat tobulėti, puoselėti ir išlaikyti savo kultūrą.

   PRELIMINARI PROGRAMA   Moderatoriai:

   Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studentė, Lietuvos nacionalinės
   vartotojų federacijos teisininkė Edita Petrauskaitė ir Vilniaus teisės ir
   verslo kolegijos Teisės fakulteto Studentų mokslinės draugijos pirmininkas
   Saulius Jeruslanovas   Muzikinius kūrinius renginio metu atliks

   Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentai
   Įžanginiai pranešimai
   Vilniaus teisės ir verslo kolegijos direktorė Daiva Daugvilienė

   Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Kazimieras Uoka

   LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Valentinas
   Stundys
   LR Kultūros ministras Remigijus Vilkaitis
   Lietuvos kultūros kongreso Tarybos narys prof. dr. Juozas Antanavičius
   Retrospektyvi Lietuvos kultūros kongresų apžvalga:

   Vilniaus teisės ir verslo kolegijos Teisės fakulteto Studentų mokslinės
   draugijos nariai:

   Mantas Ambraška, Rūta Mikalajūnaitė, Dovilė Petrauskaitė   Mokytojas, galintis išugdyti auklėtinių sugebėjimą dirbti su džiaugsmu,
   apvainikuotas laurais

   Lazdijų rajono Šventežerio vidurinės mokyklos mokinė Jogailė Malinauskaitė

   Pranešimai

   (reglamentas – 10 minučių)   a.. Ar tūkstantmečio pažymėjimas taps moksleivių ir studentų pilietiškumo
   bei visuomeninio aktyvumo testu?
   Vilniaus teisės ir verslo kolegijos Teisės fakulteto Studentų mokslinės
   draugijos vadovė Jolita Malinauskaitė, Lietuvos studentų sąjungos
   prezidentas Dainius Dikšaitis, Mokslininkų sąjungos instituto Intelektinių
   investicinių projektų centro vadovas, Lietuvos vardo tūkstantmečio komisijos
   narys habil. dr. prof. Sigitas Marčiukaitis   a.. Pilietiškumo ir tautinės savimonės formavimas per nacionalinę
   televiziją ir radiją. Duokime šansą jaunimui.
   Vilniaus teisės ir verslo kolegijos Studentų atstovybės Akademinio komiteto
   narys Martynas Astrauskas, Vilniaus pedagoginio universiteto Visuotinės
   istorijos katedros doc. dr. Edvardas Kriščiūnas   a.. Kas formuoja jaunimo sveikatos kultūrą?
   Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentas doc.
   dr. Aurelijus Veryga   a.. Verslo kultūra
   Vilniaus teisės ir verslo kolegijos Ekonomikos fakulteto Verslo vadybos
   studijų programos studentas Dainius Giedrimas, Vilniaus miesto ir
   apskrities verslininkų darbdavių konfederacijos prezidentas prof. Rimvydas
   Jasinavičius   a.. Jaunimo įnašas į Lietuvos kultūrą
   Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorė Liucija Stulgienė   a.. Ekologinė sąžinė – gamtos ir kultūros darnios raidos veiksnys
   Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto studentas Zemartas Budrys,
   Geologijos ir geografijos instituto Kvartero tyrimų skyriaus doktorantas
   Andrejus Gaidamavičius, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto prof.
   dr. Česlovas Kalenda   a.. Kultūros srities teisinio reguliavimo problemos ir sprendimų kryptys
   Kauno kolegijos Ekonomikos ir teisės fakulteto Teisės katedros vedėja doc.
   dr. Audronė Žemeckė

   Diskusijos

   (reglamentas – 3 minutės)

   Konferencijos apibendrinimas

   (reglamentas – 5 minutės)

   Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Dainiuis Dikšaitis,

   Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Teisės filosofijos katedros

   doc. dr. Darijus Beinoravičius,
   Mokslininkų sąjungos instituto Intelektinių investicinių projektų centro
   vadovas,

   Lietuvos vardo tūkstantmečio komisijos narys habil. dr. prof. Sigitas
   Marčiukaitis   Konferencijos rezoliucijos priėmimas   Diskusijos prie arbatos, kavos puodelio
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.