Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Romualdui ir visiems, Laimingu nauju metu!

Expand Messages
 • Andrius Kulikauskas
  Romualdai, Rasa, Tomai, Linai, Algi, Audrone, Zenonai, Albertai, Vygantai, Irena, Dariau, Vidai, Broniau, Birute, ir visi, Ačiū už protingus, širdingus,
  Message 1 of 1 , Jan 4, 2009
   Romualdai, Rasa, Tomai, Linai, Algi, Audrone, Zenonai, Albertai, Vygantai,
   Irena, Dariau, Vidai, Broniau, Birute, ir visi,

   Ačiū už protingus, širdingus, dvasingus laiškus.
   http://www.ms.lt/news.php?lang=LT&start=200801
   Virš 70 žmonių parašėme daugiau kaip 1,300 laiškų. Atsiskleidėme labai
   gražiom mintim. Nors ir nebūtinai sutariam, bet gražiai veikiam vienas
   kitą. Taip pat įsteigėme naujas grupes, Audronės "Veikti plačiau" ir Tomo
   "Žmoniškai".

   Pasistengsiu dažniau rašyti. Dar nežinau ar čia Bosnijoje dėstysiu kitą
   semestrą. Kaip bebūtų, apsilankysiu sausio pabaigoje ir vasario
   pradžioje. Tikiu susitiksime.

   Romualdai, savo paskutiniu laišku, manau, žmoniškai, pakančiai atsiliepėte
   Rasai. Kviečiu tave ir mus visus vis parašyti, kas jums rūpi? ko
   siekiate? kaip galim jus palaikyti? ir ypač, ko nežinote, bet trokštat
   sužinot? Brandinsite save ir tuo kviesit mus sekti jūsų pavyzdžiu. Tai
   "Minčių sodo" kelias.

   Ogi gruodžio mėnesį man netiko jūsų laiškas dėl to, kad vaizdžiai,
   smulkmeniškai brukote neskaistybes, kurias pats peikėte. Netiko man. Tai
   nejautru. Skaistybė yra ne kūno o sielos reikalas. Manau, tai priklauso
   nuo vidinio požiūrio. Suprantu palaipsniui. Kaip kas vergauja aistrai?

   * Aš, Romualdas, Rasa, Audronė, Zenonas, Albertas, Tomas sėdim nuogi pirtyje.
   * Kai kas nuogas pasimaudo ar palaksto po sniegą ar smėlį.
   * Kai kas pasimaivo.
   * Kai kas padūksta su savimi arba kitais.
   * Kai kas bruka savo kūno turtus.
   * Kai kas išeina pasirodyti žmonėms, kurie to visiškai nesitiki.
   * Kai kas siekia papiktinti žmones.
   * Kai kas tai įamžina ir visą pasaulį skatina pasižiūrėti.
   * Kai kas visa tai surašo ir lenda žmonėm į makaulę, kad tik jie
   pasipiktintų.

   Manau, nejautru teršti žmonių jusles. Negražu. Draudžiu.

   Juo labiau, kaip šeimininkas, draudžiu rašyti prieš bet kokias grupes.
   Galima nepritarti poelgiui. Bet neteisinga suplakti visus homoseksualus,
   ar lietuvius, ar katalikus, ar komunistus, ar kaimiecius, ar moteris, ar
   alkoholikus, ar blaivininkus, ar dar kažkokius. "Minčių sodas" palaiko
   savarankiškai mąstančius, tad kiekvieną išklausome ir suprantame atskirai,
   kaip pilnavertį žmogų.

   Užtat kviečiu rašyti apie save, ko siekiame, ko mokomės, ką branginame.
   Tada galime jus palaikyti. Venkime rašyti apie kitus, kas mums netinka.
   Priešpastatykime savo veiklą, kas mums tinka.

   Pridedu "Minčių sodo" veiklos apžvalgą anglų kalba.

   Ačiū visiems,

   Andrius

   Andrius Kulikauskas
   Minciu Sodas
   http://www.ms.lt
   ms@...

   Greetings from Bosnia! I just came back from Sombor, Serbia where I
   visited Sasha Mrkailo and his family and greeted the New Year. This week
   I give and grade algebra finals.

   Then I fly to Boston where I arrive Sunday, January 11, early evening and
   meet up with Edward Cherlin of Earth Treasury
   http://groups.yahoo.com/group/earthtreasury/ We're attending the One
   Laptop Per Child's XO Camp 2 miniconference, January 12-16.
   http://wiki.laptop.org/go/XOCamp_2 Edward leads an endeavor to create
   open source electronic textbooks. I've agreed to create mathematics
   learning materials in the Public Domain. Edward and I and others will
   look for funding and business opportunity. This will be a priority for me
   for the next few months, whether or not I teach here in Bosnia next
   semester (and it's still not clear). I will be writing up a set of
   "classic math problems" and consider how they build on each other, much
   like architect Christopher Alexander's pattern languages. I encourage us
   to join our efforts. I look forward to staying with Barbara Horst and, if
   possible, visit Janet Feldman. I would like to visit Wolfram Science.
   Education will be a key theme for our network this year.

   Janet Feldman, Franz Nahrada, Jeff Buderer, Benoit Couture and others have
   brought up another key theme that we've grown to take up. That's the idea
   of "we", what does that mean? and how does that work? I look forward to
   our new ideas. My own aspirations are:
   * to lead Minciu Sodas http://www.ms.lt as founder and owner as a haven
   for independent thinkers where all are invited to work openly on their
   projects in the Public Domain, share and give free services, and come
   together for work for pay. Minciu Sodas should be large enough for me to
   make a living and support my projects. Perhaps a few hundred active
   members is enough. I'm interested that all at Minciu Sodas participate at
   their fullest, but I want to downplay any sense of "we" and instead by
   sensitive to what our individual interests truly are. I would like to work
   together with many more such laboratories which have their own
   founders/owners.
   * to organize WorkNets http://www.worknets.org as a culture of independent
   thinkers, perhaps 100,000 active and 1,000,000 supportive, enough to take
   up every issue in life; to nurture creativity that encourages people to
   care for each other, fall in love and raise children; to have a strong
   economy, self-learning program, technology base, festival calendar; to
   reach out to all; to intervene for those who ask for help; to govern
   ourselves as relevant; to engage and enjoy God. I aspire that WorkNets be
   what Jesus calls the Kingdom of Heaven and that it merge constructively
   with all other such networks.

   I'm very interested how to define the WorkNets culture as the minimal
   expectations for including all people, inasmuch as they are self-directed.
   Pamela McLean and I recently spoke by phone, which I found very helfpul,
   because she's very sensitive to when I'm speaking what I myself think and
   when I'm implying that we all accept some value. My thought is to author
   a WorkNets charter with the expectations for participants, starting with
   the basic rules and ideas. This charter might be updated as we go on. I
   think a simple way to accept this charter would be to put up at one's
   website a banner or widget with our feeds (Meet with us! Shop with us!
   Network with us! Chat with us!) I look forward to our thoughts and our
   alternatives. A related theme for me this year will be making our
   websites cohesive so that we can access and contribute content in
   productive ways.

   We have almost 4,000 euros in travel money to attend the COMMUNIA meeting
   on March 26-27, 2009, in London, hosted by the Open Knowledge Foundation
   on the topic "Accessing, Using and Reusing Public Sector Content and
   Data" which very much relates to open source textbooks. The COMMUNIA
   meetings are becoming more work-oriented and can include additional topics
   we bring up. Also, they are an opportunity for us to come together as we
   did last March in Vilnius.

   Natural topics for London include:
   * Public Domain textbooks, especially in mathematics. I will be able to
   share my results.
   * Open source hardware. Graham Knight of DIY Solar is in the UK, and we
   could fly in Peter Ongele and Samwel Kongere, for example.
   * Public Domain fashion. I have given Sasha Mrkailo $260 of which $60 is
   for sending the Pyramid of Peace videos to Rachel and Kennedy and me, and
   $200 is for 2 months work at $100 to develop business opportunities for
   our lab, small and large. In particular, I encouraged him to support his
   wife Zdenka's talent in fashion design. We met in Sombor at Cafe des Arts
   with Ana Ilic Lagundzin, an experienced fashion designer and creative
   organizer. They were all very interest in Public Domain fashion which
   would invite all people to use, share, modify, copy African textiles, to
   use and change designs and patterns that Ana and Zdenka will make, and
   also to be interested in the people who create these works and learn their
   stories. I even suggested "high fashion sanitary pads" made in Africa as
   a business opportunity. Fashion may be perfect for showing the value of
   the Public Domain. COMMUNIA meets this summer in Torino and we might
   organize a related event in Italy.
   * We will also bring together all of our topics, our individual endeavors
   and our shared concerns.

   I ask us now to think, who might like to come to London? who would we like
   to see there? who might help organize our meeting there? who might write
   invitations for our African participants?

   Pamela McLean is interested to participate, but not as the chief
   organizer. So we need help to organize this. It's not that complicated,
   but I ask for our leadership, especially those of us living in the UK.
   Certainly, we'll adapt our program to the goals of our UK leaders, and
   together we'll think through who we might best invite.

   I encourage us to act quickly so that by the end of January we have a
   clear plan and we can write invitations to our African participants. This
   meeting could be a great catalyst for our work. Please let us know why
   you might like to participate!

   P.S. By "our" I would encourage us to think more and more in terms of
   WorkNets as we can "share" that much more than we can Minciu Sodas, which
   I own. I am taking the lead to organize WorkNets as a culture of
   independent thinkers, and so ultimately it must be shared and thrive
   without me. Whereas Minciu Sodas is a business for me to make my living,
   if at all possible, living from Lithuania, and need not persist.

   Andrius Kulikauskas
   Minciu Sodas
   http://www.ms.lt
   ms@...
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.