Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: Fw: Vytauto Landsbergio atsišaukimas

Expand Messages
 • Danute Ulvydiene
   Laba diena, Gerbiamieji, persiunčiu tekstą. Gražaus savaitgalio! Pagarbiai, Danutė Ulvydienė Lietuvos Sąjūdžio vienybės ir brolybės Atsišaukimas
  Message 1 of 1 , May 31, 2013
  • 0 Attachment

    Laba diena, Gerbiamieji,

   persiunčiu tekstą. Gražaus savaitgalio!

   Pagarbiai,
   Danutė Ulvydienė
   Lietuvos Sąjūdžio vienybės ir brolybės
   Atsišaukimas
    
               Lietuvos Sąjūdžio sukaktis mums visiems teprimena apie didžiąją brolybę.
               Tai buvo, ją patyrėme. Todėl šių dienų pasauliui, draskomam godulio ir pykčio, mes tvirtai liudijame: galima gyventi kitaip.
               Net jei patys paklydome ir nebesugebame, mūsų liudijimas išlieka: tai buvo galima prieš 25 metus, todėl tai tebėra galima.
               Tik nebijokime išpažinti, ką patyrėme.
               Tegul pyksta, tegul pajuokia, kurie nepatyrė, o mes turėkim viltį ir kalbėkim apie viltį.
               Vaikams reikia apie tai kalbėti, kad girdėtų ir žinotų.
               Jei netikėsim, kad yra brolybės viltis, pasaulis pavirs į neapykantos puotą žmogėdrų urve.
               Ir po to nebebus nieko. Kaip sakė Apaštalas: jei meilės neturėsiu, būsiu niekas.
               Bet juk norim, kad Lietuva gyventų. Todėl kalbėkime, liudykime ir žodžiu, ir darbu, kad galima gyventi kitaip.
               Anuomet tikėjome ir karštai norėjome, ir neįmanomi dalykai tapo įmanomi.
               Būkime visi didelis širdžių sąjūdis, ir gyvenimas tęsis išgelbėtas.
               O dabar susirinkim Vilniuje, Seime ir prie Seimo, šių metų birželio pirmąją dieną. Atsineškime vėliavas ir Sąjūdžio skyrių emblemas. Iki pasimatymo!
    
   Vytautas Landsbergis
    
   Lietuvos Sąjūdžio XIV Suvažiavimas
   Vilnius, 2013 m. birželio 1 d.  

   From: Arnoldz Ziuks <axima45896@...>
   To: danute007@...
   Sent: Saturday, May 25, 2013 7:53 PM
   Subject: Re: Fw: Vytauto Landsbergio atsišaukimas

   neatsidaro atsaukimas/koks formatas?


  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.