Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Ką veikiam? Ką galėtumėm veikti?

Expand Messages
 • ms@ms.lt
  Andriau, Dalia, Andriau, Algi, Raimundai, Ačiū už laiškus! Smagu, kad atsiliepiam. Grįšiu į Lietuvą gruodžio mėnesį. Įdomu, ką prasmingo
  Message 1 of 1 , Aug 17, 2012
   Andriau, Dalia, Andriau, Algi, Raimundai,

   Ačiū už laiškus! Smagu, kad atsiliepiam. Grįšiu į Lietuvą gruodžio
   mėnesį. Įdomu, ką prasmingo galėtumėme nuveikti kartu.

   Nuo vaikystės siekiu viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti.
   Balandžio mėnesį surengiau pirmą tapybos parodą Čikagoje, istoriniame
   juodųjų meno židinyje. Vasarą įsijungiau į "Imagine Englewood if..."
   veiklą. Engelwood, kur gyvenau ir tikiu kitą vasarą gyventi, tai nykus
   juodųjų kvartalas kur kasmet nužudomas 1 is 1,000 žmonių. Manau, tai
   dėkinga vieta puoselėti šviesuolių bendrystę. Iš tiesų, mane juodieji
   myli. "Imagine Englewood if..." vadovė Jean Carter-Hill paskyrė man $100
   ir jos įsteigtam daržui sukūriau švietimo drobę - mitybos žaidimą:
   http://www.selflearners.net/Math/Dieting
   Viliuos, jog tokiais žaidimais galim puoselėti bendrystę. Ketinu vasaras
   praleisti Englewood, norėčiau sukurti 100 įvairių žaidimų.

   Juodųjų šventėje "Juneteenth", Englewood, vaidinau Abraomą Linkolną.
   Susipažinau su Sherry Williams. Jai patiko mano menas ir vertybės. Mane
   kaip menininką pasikvietė į istorinę Pullman gamyklą, kur vyko garsus
   streikas 1894 metais. Jai labai patiko mano mintis savo parodą iškabinti
   3 metrus nuo žemės, milžiniško cilindro viduje, o išorę nutapyti nauja
   kūryba. Jos organizacija, Bronzeville Historical Society, man paskyrė
   tūkstantį dolerių honorarą, ko gal užteks medžiagoms ir rėmui. Kūryba
   vadinsis "Dievo protas ir Dievo veidas". Pastaruoju apžvelgsiu prasmingus
   išgyvenimus, kokių tik būna. Jau šešias savaites tai mąstau, lyg ir
   išmąsčiau. Štai mano užrašai:
   www.ms.lt/sodas/Mintys/Išgyvenimai
   Lieka penkios savaitės išmąstyti, kaip atrodys, sukurti maketą ir eskizus,
   nutapyti drobes (prie pirmos parodos 50 kv.m. prisidės 100 kv.m.) ir
   sudėti rėmus. Nu, bet svarbiausia mintis.

   Taip pat pradėjau naują darbą. Padedu rašyti mokslinius straipsnius iš
   tabako kontrolės. Lyginam skirtingas tabako priemones, kaip antai vandens
   pypkes, elektronines cigaretes, cigarus, pypkes, tabletes ir t.t.

   Kartą į savaitę mokausi improvizacinės vaidybos. Visai gerai sekasi.
   Manau, tai naudinga įtakojant kitus. Daug išmokau apie save. Taip pat
   pabrazdinu gitara.

   O, kaip visada, lieku neabejingas ir atsitiktinai veiklai. Beieškodamas
   žinių apie Lietuvą olimpinėse žaidynėse, užklydau ant litvakų straipsnio,
   kur komentaruose pliekė vieną iš savų, ko bendradarbiauja su Lietuvos
   ambasada JAV-ėse. Aš įsiterpiau, kažkiek gyniau Lietuvą, ir ypač mūsų
   1941 metų sukilėlius, bet visada atsiprašydamas už savo tautą, jos
   niekadėjus, jos nejautrumą, jos nesusipratimą ir jos abejingumą.
   Bendravimas tapo visai kultūringu ir prasmingu, tai yra, ne toks, koks
   manau įmanomas Delfi ar kitur, ir galiausiai mane pagyrė, ir susidraugavau
   per Facebook'ą su Grant Gochin, kuris daug metų nesėkmingai siekia
   Lietuvos pilietybės.
   http://forward.com/articles/160009/is-he-beacon-for-the-jews-of-lithuania/?p=all

   Švelniai begindamas Lietuvą, besigilindamas, kurie lietuviai tikrai
   smerktini, o kuriuos gal dar galima pateisinti, supratau, kad mūsų
   Vikipedijoje tiesiog nebuvo žinių apie Holokaustą Lietuvoje. Mūsų
   daugelis nežinome, kad Lietuvoje tai vyko kitaip negu kitur, kad daugiau
   kaip pusę žydų sušaudė ne getuose, o kaimuose, per kelis mėnesius, 1941
   metais. Ir kad juos gaudė ir šaudė daugiausia lietuviai, kuriems prireikė
   labai nedaug vokiečių vadovų, nes daug darė savo iniciatyva. Tad iš
   jautrumo žydams, kaip kad Grant Gochin, iš atjautos aukoms, iš vidinio
   nuoseklumo, iš norėjimo nors truputį padėti, ir iš lietuvybės ryžausi
   taisyti padėtį Vikipedijoje, juk ji svarbus šaltinis moksleiviams ir
   visuomenei, ką bemokytų mokytojai. O man, kaip sąmoningam lietuviui
   svarbu pažinti ir apmąstyti mūsų praeitį, juk tai yra kas mums bendra, tai
   mūsų bendros dorovės, bendros ateities, bendrų lūkesčių pagrindas.
   Dorovėje, kaip Kristus moko, svarbu taisyti santykius. O išeivijoje
   lietuvių ir litvakų santykiai labai prasti, jie juk labai skaudžiai
   nukentėjo ir mes dar neišmokome ar nepanorėjome su jais bendrauti, o
   pirmiausia, gerbti jų nuoskaudas, suvokti, jog jos su mūsų nelygintinos.

   Juk viena yra žiauriai nukankinti vyrą; ar sugaudyti pačius tauriausius;
   ar ištremti šeimą; ar nusigręžti nuo draugo; ar jį išduoti; ir
   pasišaipyti. O visai kitas lygmuo yra sugaudyti ir nužudyti visus be
   išlygų, kūdikius, vaikus, moteris, senukus, ir taip visą tautą. Vienos
   skriaudos liečia vaikus, bet ne anūkus, o kitos skriaudos ar prakeikimai
   veikia kartų kartas, kol nepaverksime kartu. Mes atgavome Vilnių, Klaipėdą
   ir nepriklausomybę. O ką litvakai atgaus? Lieka tik mūsų vardas
   "litvakai", tai yra, "Lietuvos žmonės", kaip nuo kaklo kabančią iškabą.
   Jiems gi trūksta žmonių save deramai apraudoti, savo kapus prižiūrėti.
   Argi negalim įsijungti?

   Daug valandų sugaišiau tam, bet jaučiu tai man asmeniškai prasminga, nes
   tai be galo jausminga tema, kas man padeda išmąstant, išjaučiant gyvenimo
   prasmę. Paauglystėje supratau, galiu bandyti teisintis, bet kam to
   reikia? ar nėra paprasčiau, žmoniškiau ir vaisingiau atsiprašyti už savo
   tautą? o ypač jeigu noriu būti jos žmogumi, į ją atsiremti, kaip į sąžinę.
   Šitaip pradedant, galiu visai savarankiškai apmąstyti įvykius ir pamatau,
   kaip žydai savus sugeba vertinti įvairiai, ar tai žydų policiją, ar tai
   visai kraupų Vilniaus geto vadovą Jakovą Genzą, ir taip galiu, jei tik jie
   nori, sulyginti, kad ir mes galim ir turim nevienareikšmiškai suprasti
   1941 metų sukilėlius ir Brazaitį. Ir taip pasitikrinam ir suaugam.

   Šilti santykiai su visais iš tiesų praverčia. Doktorantūroje atsitiktinai
   susidraugavo su John Harland, kuris pasirodo yra žymaus Lietuvos seimo
   nario ir Lietuvą tarptautiniuose teismuose atstovavusio advokato Jokūbo
   Robinzono brolio anūkas. Jis ir jo vaikai man vieną popietę įrašė mano
   sudainuotą dainą prieš savižudystę, "Nepaskutiniai žodžiai":

   Broli, atsipeikėk, argi tu vis mums vaidinsi, kad esi lietuvis?
   Lai nebeapsisuka liežuvis, vis graudžiau lementi "Aš jau žuvęs!"
   Kai Mirtis pašauks, "Lietuvi, sveikas!" Pasakyk, "Tesu tik Dievo vaikas."
   Nors šioj žemėj žudos nemažai kas, atsikirsk jam, "Dar ne mano laikas."
   Jeigu klaus, "Bet ar geriau gyventi?" Drausk jam mums nesąmones burbenti!
   "Išmušiu tau dantis, nustok kalenti! Nesirenkame senti ar nesenti ar
   nesenti."
   Bičas nusijuoks, "Tik pajuokauta!" Išbark, "Mirtim dergi gyvybės srautą!"
   Burbtels, "Vis dėl to neapsigauta". Užbaik, "Tada aš atsakau už tautą!"
   Mus supa nesveikos vaizduotės pančiai. Viens kitą neišduokime jos kančiai.
   Tuščius žodžius tepakeičia rožančiai! Gyvensime lietuviai kaip va, kaip
   va, kaip Valančiai!
   http://www.youtube.com/watch?v=xS381WhPBbM

   "Minčių sodo" pradžioje dalyvavo litvakė Marjorie Stamm Rosenfeld. Ji
   prisidėjo prie Švenčionių žydų bendruomenės aprašymo, tai 1,300 puslapių
   veikalas: http://www.jewishgen.org/yizkor/svencionys/svencionys.html Kai
   2006 metais Europos sąjungos pinigais vykau į Kiprą, grįžtamąjį bilietą
   nusipirkau per Izraelį, ir ten likau dviem mėnesiams ieškoti musulmonų
   šviesuolių "Minčių sodui". Marjorie draugas izraelietis pažinojo Hamas
   pareigūną, Nablus vicemerą, nes abu dirbo naftos pramonėje. Tad jų dėka
   man pavyko tris savaites gyventi Nablus, Izraelio-okupotoje Palestinoje,
   kur mokiau kaip "kovoti taikiai" ir tai veiksmingai parodžiau miesto
   užkardoje, kur dainomis "Happy Birthday", "Yellow submarine", gospel ir
   t.t. nutildžiau 150 irzlių palestiniečių, laukiančių grįžti namo į kaimą,
   ir juos mokiau kaip taikiai kovoti, tuo tarpu 10 Izraelio kareivėlių su
   automatais irgi džiaugėsi, kad tik aš likčiau. Ir po kiek laiko tuos
   šimtus užkardų nuėmė.

   Taip kad, visi gražūs užmojai vienas kitą palaiko; ir teisingai
   palaikydami kitus, tuo pačiu palaikome ir savus.

   Jei Lietuvoje gyventų 200,000 žydų, ar kam iš mūsų reikėtų keliauti į
   kokias Anglijas ar Airijas?

   Nu, o kas mums prie širdies? Kaip mums vienas kitą palaikyti?

   Andrius

   Andrius Kulikauskas
   ms@...
   (773) 306-3807
   http://www.selflearners.net
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.