Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [veiktiplaciau] Antisemitizmas Lietuvoje

Expand Messages
 • Andrius Kazimieras Kasparavičius
  Andriau, tau žydų tema buvisi kažkadaise svarbesnė už dabartines problemas ar kaip suprast tokius prioritetus? Priminsiu, kad Lietuva paskutinius 20metų
  Message 1 of 3 , Aug 16, 2012
   Andriau, tau žydų tema buvisi kažkadaise svarbesnė už dabartines
   problemas ar kaip suprast tokius prioritetus?

   Priminsiu, kad Lietuva paskutinius 20metų yra labiausiai
   besižudanti šalis pasaulyje!!! O tu rašai apie kažkokį
   antisemitizmą.. Kai tie patys žydai nesilaiko jokių JT sankcijų
   ir baigia nugalabyti Palestiną ir viską kas aplinkui..

   Ar tai yra tavo Dievo pažinimas, štai kur man klausimas, kaip
   tiesos ieškotojo tiesos ieškotojui.   * ms@... <ms@...> [2012-08-16 09:05]:
   > Rašau straipsnius Vikipedijoje Holokausto ir litvakų klausimais. Radau
   > Emanuelio Zingerio ir Ronaldo Račinsko pasirašytas jų vadovaujamos
   > komisijos išvadas, "Holokausto Lietuvoje prielaidos".
   > http://www.komisija.lt/lt/dokumentas.php?id=1173805650
   >
   > Jas panaudojau kaip pagrindą skyreliui "Antisemitizmas Lietuvoje"
   > http://lt.wikipedia.org/wiki/Antisemitizmas
   >
   > Stebiu, ar kas ištrins.
   >
   > Įdomu, ar yra straipsnių ar šaltinių apžvelgiančių antisemitizmą po antro
   > pasaulinio karo ir mūsų laikų nepriklausomoje Lietuvoje?
   >
   > Andrius Kulikauskas, ms@..., (773) 306-3807
   >
   >
   > ---------------
   > XIX a. lietuvių tautinio sąjūdžio rėmuose žydams buvo taikomi stereotipai,
   > kaip „krikščionių priešai“, „lietuvių išnaudotojai“.
   >
   > Modernusis antisemitizmas pradėjo reikštis XIX a. pabaigoje. Jis
   > daugiausia sąlygotas ekonominio pobūdžio priežasčių. Jis visgi neįgavo
   > išbaigto pavidalo kaip Lenkijos, Vokietijos, Rusijos antisemitų
   > rašiniuose.
   >
   > Žydų partijos politiškai rėmė Lietuvos nepriklausomybę. Lietuvos
   > vyriausybė suteikė žydų bendruomenei plačią autonomiją. Iki 1924 metų
   > santykiai tarp žydų ir lietuvių buvo pakankamai pakantūs ir draugiški.
   > Egzistavo Žydų reikalų ministerija ir kitos žydų savivaldos struktūros.
   > Įtampa pastebima 1924-1926 metais, stiprėjant lietuviškajam nacionalizmui,
   > praradus Vilnių, radikalėjant reikalavimams vartoti lietuvių kalbą.
   >
   > Antisemitizmas Lietuvoje sustiprėjo ypač antrojo 4-ojo dešimtmečio pusėje.
   > Jį salygojo pasaulinė ekonominė krizė, valstybės vykdomos lietuviškos
   > pramoninės ir prekybinės buržuazijos protegavimas, konkurencinė kova tarp
   > žydų ir lietuvių pramonės, amatų ir prekybos sferose, antisemitinė
   > propaganda spaudoje ir propagandinių lapelių pavidalu, ir iš Vokietijos
   > sklidusi antisemitinė-rasistinė propaganda.
   >
   > Antižydiški kraštutinumai buvo slopinami Antano Smetonos valdymo metais
   > (1927-1940). Nebuvo išleistas nė vienas antižydiškas įstatymas. Žydai
   > išsaugojo valstybės finansiškai išlaikomas arba remiamas mokyklas,
   > socialinės rūpybos įstaigas, valstybės nevaržomą religinį gyvenimą.
   > Džiaugėsi de facto kultūrine autonomija. Tačiau vyriausybė protegavo
   > lietuvių verslininkus. Ekonominėmis priemonėmis siekė išstumti žydus iš
   > prekybos ir pramonės. Pagal nerašytą įstatymą, su išimtimis, žydai nebuvo
   > įsileidžiami į valstybės bei savivaldybių, netgi kultūrines, įstaigas,
   > karo mokyklas ir diplomatinę tarnybą, aukštųjų mokyklų katedras. Visgi
   > tarpukario Lietuvoje nebuvo nė vieno pogromo, kur būtų nužudytas žmogus.
   >
   > Lietuvių-žydų santykiai labai paaštrėjo sovietinės okupacijos metais
   > (1940-1941). Antisemitizmas Lietuvoje tapo žydams grėsmingu. Daugelio
   > lietuvių sąmonėje iškilo naujas, politiniais motyvais grįstas žydų
   > įvaizdis, kaip „Lietuvos išdavikų“, „okupantų talkininkų“. Žydų kilmės
   > narių skaičius komunistų partijoje buvo labai nežymus, palyginus su bendru
   > žydų bendruomenių narių skaičiumi. Žydų kilmės komunistai ir komjaunuoliai
   > virto žydo-komunisto stereotipu, taip kad žodis „žydas“ dažnai tapdavo
   > komunisto sinonimu.
   >
   > Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams
   > Lietuvoje įvertinti, ištyrusi faktinę medžiagą, nustatė jog 1940-1941 m.
   > žydai nevaidino ypatingo vaidmens sovietinės valdžios, nė jos represinių
   > institucijų, struktūrose. Žydai nukentėjo nuo sovietų okupacijos. Beveik
   > perpus sumažėjo žydiškų vidurinių mokyklų. Hebrajų kalba buvo
   > netoleruojama. Šeštadieniai neteko švenčių dienos statuso. Turto
   > nacionalizacija skaudžiausiai palietė žydus. Beveik 500 žydų buvo
   > areštuota, o iš viso represuota 2,600 žydų. Žydai sudarė 7 procentus
   > Lietuvos gyventojų, tačiau tarp 1941 m. birželio tremtinių jų buvo 13,5
   > proc.
   >
   > Nepaisant šių faktų, lietuvių aktyvistų fronto vadovybė, surengusi 1941
   > metų sukilimą, subūrusi veikėjų iš visų lietuvių politinių jėgų, atšaukė
   > „Vytauto Didžiojo suteiktą svetingumo teisę žydams“. Grasindama („kad
   > nebūtų nereikalingų aukų“), ji reikalavo, kad žydai apleistų kraštą, bėgtų
   > į Rusiją. LAF centro Berlyne antižydiški atsišaukimai pasiekdavo Lietuvą
   > ir darė nemažą poveikį lietuvių sąmonei.
   >
   > Dvi priežastys ypač sąlygojo nebūdingai sustiprėjusį lietuvių priešiškumą
   > žydams pirmuoju sovietmečiu: 1) žydams, iš esmės, sovietai buvo „mažesnis
   > blogis“ už hitlerinę Vokietiją, tuo tarpu dauguma lietuvių iš Vokietijos
   > pusės laukė išsigelbėjimo nuo sovietinio teroro; 2) 4–ojo dešimtmečio
   > pabaigoje Lietuva patyrė skaudžius pralaimėjimus (1938 m. Lenkijos
   > ultimatumo priėmimas, 1939 m. Klaipėdos krašto atidavimas Vokietijai,
   > žygio į Vilnių 1939 m. rugsėjį atsisakymas, Raudonosios armijos įgulų 1939
   > m. spalį įsileidimas, kapituliacija prieš SSSR reikalavimus 1940 m.
   > birželį, kolaboravimas su okupacinėmis jėgomis 1940 m. vasarą) pakirtusius
   > lietuvių tautos dvasią. Lietuviai puoselėjo nuostatą, kad dėl šalies
   > nelaimių yra daugiausiai kalti Lietuvos žydai.
   >
  • ms@ms.lt
   Alevtinai, Raimundai, Andriau, Ačiū už laiškus. Pradėjau straipsnį Holokaustas Lietuvoje : http://lt.wikipedia.org/wiki/Holokaustas_Lietuvoje Andriau,
   Message 2 of 3 , Aug 17, 2012
    Alevtinai, Raimundai, Andriau,

    Ačiū už laiškus. Pradėjau straipsnį "Holokaustas Lietuvoje":
    http://lt.wikipedia.org/wiki/Holokaustas_Lietuvoje
    Andriau, kaip manai, ar jis nešališkas? Laukiu pastabų.

    Alevtinai, man šiuo metu neprieinama Jono Mikelinsko knyga "Kada Kodėl
    taps Todėl?" Kokia jo pagrindinė mintis? Gal pacituotumėte?

    Raimundai, įtraukiau nuorodą į tavo paminėtą knygą. Vikipedijos
    straipsnyje sukūriau skyrelius "Tyrimai" ir "Vertinimai".

    Iš tiesų, mane domina, kaip lietuviai įvairiai vertina Holokaustą. Manau,
    prasminga surinkti. Gal kas turi nuorodų?

    Ačiū!

    Andrius

    Andrius Kulikauskas, ms@..., (773) 306-3807, http://www.ms.lt/sodas/

    ------------------------

    Gerbiamieji, pries rasydami ka nors apie holokausta, susipazinkite su musu
    literaturos klasiko Jono Mikelinsko knyga: Kada Kodėl taps Todėl?:
    holokaustas be politikos ir komercijos / [įž. str., p.
    VII-XV, R. Grigo]. Vilnius: Mintis, 2004.

    Autorius, kuriam dabar 90 metu, pats savo akimis mate holokausto ivykius,
    o knygoje ir viska analizavo.

    Gerbiamas Andrius, noredamas atlikti reikalinga darba, gali uzlipti ant
    minu, kuriu primete NKVD bei Zurofas.

    Pagarba ir linkejimai,

    Alevtinas Grauslys

    ------------------------

    > Sveikas, Andriau,
    >
    > man nebloga atrodo 2011 metais išleista Roberto van Voreno knyga
    > "Neįsisavinta praeitis. Holokaustas Lietuvoje". Ne tik rašo, kaip buvo
    > Lietuvoje, bet ir palygina su kitomis šalimis, ypač su Olandija.
    > Bibliografijos sąrašas 8 puslapiai.
    >
    > Linkėjimai
    >
    > Raimundas Vaitkevičius

    ---------------------------
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.