Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Mano paraiška studijai Užupio meno inkubato riuje

Expand Messages
 • ms@ms.lt
  Sveiki! Įteikiau paraišką individualiai studijai Užupio meno inkubatoriuje (UMI) www.umi.lt/umi-pl-tros-projektas/ Pridedu savo atsakymus. Andrius ... 5.
  Message 1 of 1 , Jul 5, 2012
   Sveiki! Įteikiau paraišką individualiai studijai Užupio meno inkubatoriuje
   (UMI) www.umi.lt/umi-pl-tros-projektas/ Pridedu savo atsakymus. Andrius
   -----------------------------------

   5. Nurodykite, kas yra Jūsų mokytojas?

   Esu grynas savamokslis. Meno klausimais semiuosi iš skulptoriaus Algirdo
   Zokaičio, režisieriaus Rimo Morkūno, vitražisto Albino Markevičiaus ir
   savo brolio, iliustratoriaus Jono Kulikausko.

   6. Koks jūsų kūrybos credo?

   Gyventi tiesa. Menas padeda žmonėms išklausyti tiesą. Menas išlaiko kartu
   skirtingus žmones. Menas pakeičia bendravimo taisykles.

   29. Pageidaujama lokacija :

   Užupio g. 2

   30. Prašomų patalpų plotas minimum/optimaliai:

   Optimaliai: 5 metro x 4 metro Minimaliai: 3.5 metro x 2.5 metro

   32. Ar yra kitų, spec. pageidavimų, susijusių su patalpomis?

   Aš noriu tapyti didelius darbus. Pageidauju:
   * Langų, saulės šviesos
   * ... jei tik įmanoma, langų iš dviejų skirtingų pusių
   * Sienos, ant kurios galėčiau prismeigti dideles drobes, pavyzdžiui, 3.5
   metro pločio ir 3 metrų aukščio.
   * Aukštų lubų, jei tik įmanoma.
   * Esant galimybėms, vietos ant grindų tapyti didelę drobę, tarkim 2.5 m x
   1.5 m
   * Kukliausių grindų (lubų, sienų), pavyzdžiui, linoleumo, kurias būtų
   lengva valyti ir kurių nereikėtų bijoti sutepti ar sugadinti akriliniais
   dažais.
   * Būdą kaip išvėdinti patalpas, ar tiesiog, atverti langus.
   * Kažkiek vietos susidėti medžiagas, jei ne pačioje studijoje, tai
   sandelėlyje. Pagal galimybes po truputį kaupčiau buitines atliekas,
   senienas, naudočiau skulptūroms.
   * Sieną kai kada apdengčiau žaliu fonu, naudočiau filmavimui.
   * Esant galimybėms, norėčiau savo projektoriumi rodyti vaizdą ant sienos,
   iš savo kambario interneto vaizdo ryšiu bendrauti su bendražygiais
   pasaulyje.
   * Esant galimybėms, gal kurčiau ir didesnes skulptūras, ar jos gabalus, ar
   jų maketus, pavyzdžiui, 1,5 m x 1 m x ,5 m. Galimybės priklausytų nuo durų
   pločio ir nuo įėjimo. Užtat didesnius gabalus kurčiau kaime.

   33. Prašome trumpai pagrįsti veiklai prašomo patalpų kiekį:

   Aš tapau dideles drobes. Jos sulaukia atgarsio. Balandžio mėnesį, 2012
   metais, surengiau asmeninę parodą "Dievo protas" istoriniame Čikagos
   juodųjų meno židinyje South Side Community Art Center. Visą kambarį
   apkabinau drobėmis, iš viso 3 m x 18 m. Gabalai siekia 3 m x 4 m. Kitą
   parodą ten rengsiu birželio mėnesį, 2013 metais, taip pat tariuosi dėl
   didesnio darbo.

   Taip pat noriu vietos: stalui paišyti ir dirbti prie kompiuterio;
   spausdintuvui ir kitai įrangai; susidėti medžiagas ir kūrinius; išsitiesti
   ir pamąstyti, kad ir ant grindų; molbertui; trikojui; vienai kitai
   papildomai kėdei svečiams. Iš esmės, prisitaikyčiau.

   VEIKLOS/PROJEKTO/IDĖJOS APRAŠYMAS

   35. Nurodykite, ką jau esate pasiekęs:

   Nuo pat vaikystės užsimojau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti.
   Dėsningai išvysčiau nuodugnią, savitą, viską aprėpiančią, išlukštenančią
   mąstyseną. Žr. vaizdo įrašą "I Wish to Know"
   http://www.youtube.com/watch?v=ArN-YbPlf8M išsiaiškinimų žinyną
   http://www.selflearners.net/ways/ ir puslapius lietuvių
   http://www.ms.lt/sodas/ ir anglų kalbomis
   http://www.worknets.org/wiki.pl?LivingByTruth/GlossaryOfStructure

   Taip pat turiu didelę gyvenimo patirtį. Dvylika metų "Minčių sodu"
   aptarnavau ir telkiau pasaulio šviesuolius. Turiu daktaro laipsnį iš
   matematikos, bakalaurą iš fizikos. Laimėjau $15,000 premiją aprašyti
   informatikos naujovę, kurią siūliau diegti Afrikoje. Laimėjau keliones į
   Indiją, Austriją, Italiją už mokslinius straipsnius atviros ekonomikos,
   visuomenės turto, asmenybės ugdymo klausimais. Čikagoje, 1995 metais, mane
   apdovanojo už bendravimą su gaujomis, kurio dėsniais 2008 metais subūriau
   šimtą taikdarių ir šimtą internetinių talkininkų sustabdyti Kenijoje
   bręstantį genocidą. Lietuvoje, 1988 metais, mano ansamblis "Naujas
   Kraujas" laimėjo antrą vietą už metų geriausią kasetę, dalyvavome "Roko
   marše". Lankau juodųjų katalikų parapiją, giedu gospel chore. Čikagos
   juodųjų renginiuose vaidinu JAV-ių prezidentą Linkolną. Esu šachmatų
   meistras.

   Savo tapyba, piešiniais, eilėmis, vaidyba ir kitais menais sudominu
   žmones. Jie mielai pasiklauso mano sunkių, kietų minčių, kurios šiaip
   atbaidytų. Mane kviečia kasmet rengti asmenines parodas Užupyje (2009,
   2010) ir taip pat istoriniame Čikagos juodųjų menininkų židinyje, South
   Side Comunity Art Center (balandžio mėn. 2012, birželio mėn. 2013).

   36. Laisva forma intriguojančiai ir informatyviai pristatykite savo idėją.

   Noriu visas savo išvadas, visus išsiaiškinimus deramai suvesti, išsakyti,
   pristatyti tapyba, skulptūra, muzika, daina, vaidyba, vaizdo įrašais,
   beletristika, poezija, apranga, nuotraukomis, animacija, programine
   įranga, interneto svetainėmis ir visokiausiais menais. O svarbiausia,
   žaislais ir žaidimais. Siekiu išjudinti bendrystę, kultūrą jau čia ir
   dabar mokytis, bręsti, gyventi amžinai. Manau, tai Jėzaus skelbiama
   dangaus karalystė.

   37. Kokį meną/projektą/produktą norite sukurti?:

   Kuriu stambius darbus, parodas apžvelgiančias visą mano mąstymą. Žmones
   stulbino mano paroda "Dievo protas", juos tiesiog panardančią į mano
   suvokimą. Štai nuotraukos: http://www.selflearners.net/Theory/GodsMind O
   tai man padeda viską suvesti, išpuoselėti. Šia paroda išryškėjo mąstymo
   veikėjai - Juodasis Dievas, Raudonasis Aš, Geltonasis Tu, Mėlynasis Kitas
   - ir galėčiau ją perkurti ir išleisti, kaip lėlių namelį.

   Kuriu savišvietos drobes (tarkim 2 m x 1 m dydžio) gyventojams kabinti ant
   tvorų. Jais vaikai ir suaugę gali žaisti, mokytis, ar tai daugybos
   lentelės, šachmatų, fizikos, mitybos ar filosofijos ir t.t.. Svajoju
   sukurti 100 tokių drobių Englewood šeimoms ir jomis naujai įkvėpti visus
   gyventojus. Jiems ta mintis labai patinka.

   Tokiomis drobėmis skaitinu bendravimą. Štai viena, kuria išdėsčiau mūsų
   įvairiausius klausimus:
   http://www.selflearners.net/art/?e=20120527Questions

   Kuriu elektroninius vadovėlius, internetinius žinynus, kaip antai
   http://www.selflearners.net/ways/ kuriuos norėčiau išplėsti piešiniais,
   brėžiniais, garso ir vaizdo įrašais.

   Štai mano parodos "Dievo protas" ir savišvietos drobių vaizdo įrašas,
   lietuvių kalba:
   http://www.internetinetv.lt/?View=PostCollection/ViewPost&id=1013

   38. Kam jis būtų skirtas?

   Manau, mano įsivaizduojama bendrystė labiausiai puoselėtina nykiausiame
   Čikagos juodųjų kvartale Englewood, kuriame jau penkiolika metų bendrauju.
   Juk tai kvartalas kur kasmet 1 iš 1,000 yra nužudomas. O jisai gyvybingas
   savo šaknimis, savo tikrumu. Aš tenai mielai sutinkamas, lankau mišias,
   giedu gospel chore, dalyvauju visuomeniniame židinyje kaip menininkas,
   švietėjas, esu tenai gyvenęs ir kas vasarą gyvensiu.

   O man aplamai rūpi šviesuoliai, savamoksliai. Juos buriu, skatinu.

   39. Pateikite trumpą Jūsų veiklos/projekto rinkos analizę. Nurodykite, ar
   yra rinkoje panašių idėjų/projektų/produktų? Kokios jūsų stiprios pusės?
   Kas yra Jūsų tikslinė auditorija? Kaip gerai Jūs susipažinę su Jūsų
   potencialiais idėjos/produkto vartotojais? Jei yra galimybė, pateikite
   statistinių duomenų.

   Mano pagrindinė rinka tuo tarpu JAV-ėse ir būtent Čikagos juodųjų
   kvartaluose, kur jau penkiolika metų dalyvauju ir gyvenu. Ketinu tenai
   kasmet gyventi nuo gegužės mėnesio iki rugsėjo mėnesio, o likusį laiką
   praleisti Lietuvoje.

   Man labiausiai rūpi visuomenių veikėjai ir visi savamoksliai, jaučiantys
   poreikį tvirtų vertybių, ryškių prasmių, šviesių naujovių, tikintys meno
   įtaka ir savišvietos galia. Svarbu, kad pažįstu tokių žmonių, kaip antai
   Jean Carter-Hill, "Imagine Englewood if..." vadovė,
   http://www.imagineenglewoodif.org kuri tariasi mane įtraukti į paraiškas
   kaip menininką dirbantį su jaunimu.

   Žmonės mėgsta mano portretus. Čikagoje jų nupaišiau daugiau kaip 100 ir
   surinkau virš $500 iš aukų. Žr. http://www.selflearners.net/art/ Juos
   toliau komponuoju, iš jų kuriu stambesnius darbus, jais galiu apdovanoti
   rėmėjus.

   Galiu pasimokyti iš daugybės sumanymų ieškančių paramos per
   http://www.kickstarter.com, http://www.indiegogo.com ir panašias rėmėjus
   telkiančias svetaines. Gal koks 10% sumanymų sulaukia paramos. Sėkmei
   reikia tvirto rato rėmėjų. Visgi, įkvėpia pavyzdžiai iš matematikos
   mokymo, kaip antai parama knygai "Punk Mathematics"
   http://www.kickstarter.com/projects/1541803748/punk-mathematics ir
   švietimo priemonės vaikams http://www.moebiusnoodles.com

   Aš manau, man reikia pasišvęsti pristatyti savo filosofines mintis, nes
   jos yra originaliausios, tačiau galiu ir po truputį vystyti ir matematikos
   priemones, nes sulaukiu skatinimo kurti "atviro kodo" matematikos
   vadovėlį.

   40. Kuo Jūsų idėja/projektas/produktas yra išskirtinis/originalus/inovatyvus?

   Mane domina besąlygiška tiesa, jos atradimas, išsakymas, pavaizdavimas ir
   taikymas, o mūsų laikais tai neįprasta, trenkta, nepriimtina. Mano kūryba
   laikoma drąsi, šviesi, teigiama, prasminga ir netgi stulbinanti. Ji
   nematyta, kūrybinga. Gvildenu Dievo požiūrį, puoselėju ištisą bendrystę,
   rūpinuosi atmestaisiais, mąstau rimtai, dėsningai, tuo pačiu kviečiu į
   žaismingą kūrybą. Mano sukauptos mintys, užrašai ir aš pats, taurus žmogus
   esame didelis kapitalas, kurį savo kūryba padarau prieinamu. Randu vieną
   kitą žmogų, kuriuos tai žavi.

   41. Jūsų idėjos verslo modelio/strategijos pristatymas. "Kaip planuojate
   savo gyvenimo pajamas uždirbti iš kūrybinės veiklos, vykdomos UMI
   patalpose? Ar turite patirties komerciloizuojant savo kurybą? Jei taip,
   pateikite pvz. Ar pardavinėsite reklamą? Ar konkretų produktą? Kaip gerai
   Jūs susipažinę su tiksline auditorija ? Kokiais kanalais pasieksite
   potencialius pirkėjus? Trumpai pristatykite Jūsų marketingo planą.
   Investoriai nori žinoti, kaip populiarinsite savo idėją.

   Savo įmone "Minčių sodu" aptarnavau trisdešimt klientų kaip rašytojas,
   patarėjas, vertėjas, programuotojas, mokslininkas, komandų vadovas ir
   telkėjas.

   Man šiuo metu svarbu išvystyti ko daugiau prototipų, išbandyti ko daugiau
   kelių. Tiesiog nežinau kokiu pavidalu mano mintys suveiks, bet manau
   reikia jų visumą dėsningai plėtoti, aprėpti įvairiausias kūrybos lytis,
   parodyti jų ir savo gajumą, ir stebėti, kas sulaukia atgarsio. Pragyvenimo
   šaltinių ieškosiu pirmiausiai Čikagoje ir internete, o paskui Lietuvoje.

   Galiu rasti paskirų užsakovų, rėmėjų stambiai kūrybai. Bronzeville
   Historical Society vadovė Sherry Williams tarėsi su manimi iškabinti
   "Dievo protą" istorinėje Pullman gamykloje. Siūliau susukti cilindru (8 m
   skersmens), pakelti virš grindų ir apjuosti nauju darbu "Dievo veidas".
   Jai labai patiko mintis. Jos paprašytas parašiau paraišką $2,500 darbams
   (10 savaičių x $200 savaitei) ir $1,100 medžiagoms. Jos taryba patvirtino
   didelį finansavimą, tai dabar tariamės, kiek įgyvendinsime.

   Southside Hub of Productions kuratorė Laura Schaeffer kvietė mane surengti
   seminarą vystyti asmenines filosofijas. Tokį ratelį tikiu suburti Užupyje.
   Gal sulauksiu dalyvių internete, Skype'u, ir veikla taptų apmokama. Iš
   tiesų, Čikagoje turiu kelis mokinius, man mokančius $10 į valandą, juos
   pamokyti kurti svetaines jų veiklai, žr. http://www.seekerofmeaning.com,
   http://www.chicagohistorystreet.com, http://www.mariotorres.me

   Svetainėmis http://www.kickstarter.com ir http://www.indiegogo.com
   galėčiau burti savo kūrybinių sumanymų rėmėjus. "Atviro kodo" vertybėmis
   kurčiau vadovėlius, vaizdo įrašus, švietimo priemones mokytis filosofijos
   arba matematikos. Eilę metų mokiau matematiką, turiu savo užrašus ir
   priėmimą, ją pristatau giliomis įžvalgomis ir įsimintinais uždaviniais,
   tad po truputį kuriu atitinkamas savišvietos priemones, knygas, svetaines,
   žaidimus.

   42. Ar kūryboje dirbate vienas, ar su komanda? "Nurodykite, kas sudaro
   komandą. Kokias roles užima kiekvienas iš narių. Parodykite, kiek Jūs ar
   Jūsų komanda yra kompetinga, kad įgyvendintų idėją. Įrodykite, kad Jūs
   nusimanote atitinkamoje sferoje. Jūsų komandos pristatymas.

   Iš esmės, aš savarankiškas. Tačiau mane domina komandiniai menai, kaip kad
   vaidyba, muzika, vaizdo įrašai. Noriu bendradarbiauti su geru draugu,
   režisieriumi, artistu Rimu Morkūnu, kartais dainas kuriame kartu. Noriu
   taip pat kurti su dievdirbiu, skulptoriumi Algirdu Judicku, pas kurį
   gyvensiu kaime, netoli Pivašiūnų. Man patiktų vaidinti ir filmukus kurti
   su internetinės televizijos steigėju Zenonu Anušausku. Ir taip pat tikiu
   Užupyje sukviesti ratelį bendraminčių, susirasti ir per UMI.

   44. Ar turite finansavimą? Ar planuojate jį gauti?

   Pasirūpinu pragyvenimu įvairiais darbeliais. Lietuvoje per internetą
   dirbsiu iki 20 valandų į savaitę, mokysiu mokinius matematikos, uždirbsiu
   $10 per valandą. Taip pat JAV-ėse mokslininkui padedu rašyti mokslinius
   straipsnius, atrodo, susitaupysiu pinigų. Didėsnė dalis laiko tad lieka
   mąstymui ir kūrybai. Galiu ramiai ieškoti naujų pragyvenimo būdų, su mano
   veikla labiau susijusių.

   46. Kodėl Jums reikia UMI?

   UMI tai ta aplinka, kur norėčiau įsišaknyti tarp Lietuvos kūrėjų, įtakoti
   save ir vienas kitą, draugus, bendražygius ir lankytojus. Joje tikrai
   augsiu, išsiplėsiu sugebėjimais, sumanymais, požiūriais. Noriu, kad tai
   būtų man kampelis kūrybai, kūrybos žaidimams, taip pat namai susikviesti
   bendradvasius iš arti ir toli žaisti, vaidinti, svajoti, mąstyti, kurti.
   Mėgstu dalintis, mėgstu rodyti gražų, gyvą pavyzdį, mėgstu prisirišti. Aš
   tikiu UMI, manau kiti juo tiki, ir tai bus man, savamoksliui,
   nepriklausomam kūrėjui ir verslininikui, savotiškas užnugaris ir namai.

   UMI tai židinys, kuris mane atrado, kaip savamokslį padrąsino. 2009
   metais, Užupio užsienio reikalų ministras Tomas Čepaitis ir Užupio Galeros
   kuratorius Vygantas Vėjas susidomėjo mano piešiniais, mat, Bosnijoje
   paišydavau savo algebros studentus, kaip jie laiko mano egzaminus. Kvietė
   surengti pirmąją parodą, kurios metu paragino imtis tapybos, taip kad iš
   karto surengiau antrą. Ir panašiai, 2010 metais, surengiau tokią dvigubą
   parodą, bendravau su turistais, lankytojais bekurdamas naujus darbus. UMI
   tad mano, kaip menininko, pirmi namai.

   Čikagoje kasmet būsiu nuo gegužės iki rugsėjo mėnesio. Užtat Lietuvoje
   noriu dirbti nuo spalio iki balandžio mėnesio. Ketinu gyventi kaime, taip
   pat tėvai kviečia gyventi jų raštinėje, senamiestyje, Vilniuje. Labai
   norėčiau Užupyje turėti kampelį kūrybai ir kūrybingam bendravimui.

   Lietuvos kaime gyvensiu pas skulptorių, dievdirbį Algirdą Judicką, netoli
   Pivašiūnų, Alytaus rajone. Jisai mielai naudotųsi mano studija man esant
   Čikagoje. Arba galėčiau ją perleisti UMI vasarą besilankantiems svečiams.

   UMI įsitraukiu į pasakišką Užupio gyvenimą, bendrystę, visuomenę, valstybę.

   47. Kuo Jūs būtumėt naudingas UMI?

   Aš savo kūryba, veikla, vertybėmis ir gyvenimu siūlau savitą kelią UMI ir
   Užupiui. Galiu kai kam būti įdomus ar nors savotiškas, kaip blaivas
   žmogus, tikintis Dievą, sprendžiantis pragyvenimo klausimus, užsiimantis
   kūryba, bet pirmiausiai besirūpinantis prasmės klausimais.

   Mielai telkčiau, palaikyčiau šviesuolių veiklą, kaip kadaise savo "Minčių
   sodu". Norėčiau burti savamokslių kūrėjų ratelį, rengti parodas, vaizdo
   tiltus, puoselėti ryšius su Lietuvos kaimu, su Čikagos juodiaisiais ir
   visu pasauliu. Kurčiau internetinius filmukus. Prisidėčiau, kaip
   rašytojas, vertėjas, svetainių kūrėjas. Dalyvačiau bendroje kūrybinėje
   veikloje, sumanymuose. Mielai priimu lankytojus, skaitinu užsiimti kūryba
   ir įsijungti į Užupio gyvenimą. Aišku, rengčiau parodas! ir jose
   dalyvaučiau.

   Aš kūriau filmukus apie Užupio Galeros veiklą internetinei televizijai
   http://www.internetinetv.lt, atskraidinau dešimt akrobatų iš Kenijos,
   dalyvavusių Užupio nepriklausomybės šventėje, ir Užupio Galeroje surengiau
   blaivų Naujųjų Metų vakaro sutikimą:
   http://www.youtube.com/watch?v=JXG9TKDhYTU Užupio Galeroje dvejus rengiau
   asmenines parodas, bendravau su turistais ir lankytojais, surengiau
   jaunimo eitynes. Esu Užupio ambasadorius "Minčių sodui" ir laikinas
   ambasadorius Čikagai.

   48. Ar Jums trūksta komandos narių? Su kokiais sugebėjimais, įgūdžiais?

   Žiūrint, kuo pirmiausiai užsiimsiu, tikiu su kitais kurti vaidinimus, roko
   muziką, filmukus, renginius. Taip pat noriu mokytis gitaros, klavišių,
   vaidybos, grafikos, skulptūros, įvairių menų, poezijos, lietuvių kalbos.

   Aš turiu daugybę kūrybinių sumanymų ir susiduriu su galimybėmis, kurių
   negaliu ar nespėju puoselėti, tad mielai jomis dalinsiuos. Taip pat,
   įsisiūbuojant mano veiklai, tikiu sulaukti galimybių mokėti už kitų
   kūrėjų, menininkų, amatininkų paslaugas, juos įtraukti į verslo sumanymus.
   Savo įmone "Minčių sodu" taip ir dariau.

   49. Ar Jums dar ko nors trūksta iki galutinio produkto/idėjos realizavimo?

   Man reikia laiko ir erdvės! o laiko, atrodo, turėsiu, kantrybės turiu, tad
   tiesiog kampelio, kaip įsivaizduoju UMI, ir geros nuotaikos, širdingų
   žmonių.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.