Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Gera sėkla; Muzika

Expand Messages
 • ms@ms.lt
  Surašau ir apmąstau keletą man prasmingų minčių iš įvairių pokalbių man besiruošiant meno parodai. Šiuo metu ypač bandau teisingai suprasti
  Message 1 of 1 , Feb 14, 2012
   Surašau ir apmąstau keletą man prasmingų minčių iš įvairių pokalbių man
   besiruošiant meno parodai.

   Šiuo metu ypač bandau teisingai suprasti keturis būdus suvokti Dievą ir
   juos pristatyti keturiomis kambario sienomis:
   * Dievas savaime, koks jis yra pirm mūsų, pirm pasaulio, ir kaip visa tai
   iš jo išplaukia, iš jo klausimo, ar jisai būtinas?
   * Dievas pasaulyje, mumyse, kaip Gerumas, tarsi jo pradas jame, gera
   sėkla, kuri tiki Dievą už mūsų, tad veikia iš vidaus ir puoselėja
   bendrystę. Tuo pačiu, tai didėjanti laisvė, kuri atsiveria geriems,
   laikantiems įsakymo.
   * Gyvenimas, tai Dievo gerumas, tai sutapimas Dievo už mūsų ir mumyse, tad
   jojo nenuginčijama išraiška, bet tuo pačiu jo varžymas ir išraiška jo
   nepakankumo, kuriam galima priekaištauti, kam yra mirtis, skausmas,
   negalia, nuodėmė, velnias, blogis? Tai mūsų rūpestis, mūsų susirūpinimas,
   mūsų reikalavimas, kad gerumas kiltų iš Dievo, kad Dievas būtų geras, tai
   ir mūsų apsileidimas. Kartu, tai mažėjanti laisvė blogiems, save
   smukdantiems, nesilaikantiems įsakymo.
   * Amžinas gyvenimas, tai Dievo gerumo suvokimas, tai nepainiojimas Dievo
   ir gerumo, tai neprimetimas Dievui, kad jis būtinai geras, o verčiau
   suvokimas, kiek darbo yra, kad Dievas tikrai būtų geras, kiek mes
   reikalingi, kad jisai tikrai būtų.

   Sunku tai išsakyti, bet tai mano parodos tikslas! Užtat man padeda
   pabendrauti įvairiausiais klausimais, kuriuos klausiame, gvildename.

   Danutė Vervečkienė klausia, Kas darosi jauno žmogaus širdyje? Kodėl
   elgiasi vienaip ar kitaip? Ji tai apmąstė ir man pasakė, Nereikia dėmesio
   kreipti. Dievas įpareigoja tėvus šiek tiek riboti vaikų laisvę Dievo
   įsakymais, bažnyčios įsakymais. Kilo mintis, kad įsakymas turi būti
   aiškus, bet juk galim pasielgti kitaip, užtat įsakymas mūsų neverčia, bet
   kaip tik mums suteikia laisvę jo klausytis ar ne.

   Kas darosi iš vidaus? Danutė sakė, kad pririšanti meilė reiklaujanti,
   labai nori atsako, kad tas vidinis gyvenimas būtų teisingas. Panašiai, aš
   noriu matyti tą atsaką, jei tikiu truputėlį, kas iš to truputėlio gaunasi.
   Manau, tai yra dangaus karalystės esmė, tuo esu tasai "skurdžiadvasis"
   kurį Jėzus palaimino, juk noriu tikėti tiek kiek reikia, noriu
   suprantamumo, nenoriu visiškai atitrūkti nuo tikrovės. Užtat gal ir
   "tikrovė" yra tasai prieštaringas "gyvenimas" kur matosi, kaip kitaip gali
   būti, kas vengtina, kam nepasiduoti, ir tuo pačiu, kas gali būti.

   Vidinis vaisius, atsivertimas, išgijimas, tai stebuklingas kūrinys.
   Kalbėjom, reikia sudaryti sąlygas savyje. Meilė yra dirva. Patys esame
   dirva. Dievas parūpino gerą sėklą, o mes kuriame sąlygas.

   Aistė Kaminskaitė, jos dukra, pasakė, kad senimas nori patarti jaunimui,
   pavyzdžiui, kad mokytųsi iš jųjų klaidų. Bet jaunimas nori patys patirti,
   kitaip neįdomu gyventi ir be patyrimo nepatiki. Aš paprieštaravau, kad
   nebūtina viską patirti, juk galima ir išmąstyti, be jokių pavyzdžių, jog
   svaigalai yra beprasmiški, nedorybingi, kokie jie bebūtų nuostabūs, jie gi
   iš esmės mūsų netaurina ir negali, juk tokio tikslo neturi.

   Sakė, kai buvo dešimts, dvylikos metų, atrodydavo, kad visa ką suaugę daro
   yra teisinga, o jau sulaukus šešiolikos, aštuniolikos metų, taip
   nebeatrodo. Mokytoja skelbia vienaip, o elgiasi priešingai.

   Viliasi, kad jaunas žmogus dar gali pasikeisti, o prarandama viltis, kad
   suaugęs gali pasikeisti. Manau, amžinas gyvenimas ir yra nusiteikimas jau
   čia ir dabar amžinai mokytis, ugdytis, gyventi. Kartais pamąstau, jog
   vyresnio žmogaus gyvenime 2% pasikeitimas nusiteikime ir elgesyje gali
   gyvenimą apversti 100%.

   Sutikom, sunkiausia, kai jaunas žmogus nieko nebenori. Gali siūlyti
   įvairiausią veiklą, bet nenori, tiesiog rūko nelaimingai. Kas vertinga,
   tampa įdomu. Rūpėjimas atveria erdvę. Sąmoningėjimas svarbus plėtojant tą
   erdvę toliau. Matyt, tai kaip amžinas gyvenimas reiškiasi rūpėjime, mums
   sąmoningėjant: mums tegul rūpi bele kas, susitelkiame, suvokiame savo
   ribotumą, atsiremiame į Dievą, juk kitaip neišeina.

   O tikėjimo keliu sąmoningėjimas ir amžinas gyvenimas iškyla kitaip:
   pripažįstame Dievą savo noru, jį ar nors jo galimybę įžvelgiame kituose,
   vardan kitų sutinkame atsisakyti kažko, susivaržyti kažkiek, ir bendrai
   kuriame aplinką Dievo dvasiai reikštis tarp mūsų. Tai irgi branda,
   sąmoningėjimas, amžinas gyvenimas, tik kitokio pobūdžio.

   Akvilė Vervečkaitė klausia, Ar kūryboje vertesnė muzika ar žodžiai? Ar
   kūryba be žodžių būtų įdomi nekūrėjams? Ji su bendrakūrėju kūrė dainą,
   melodiją, kuri jiems labai patiko, ir savo balsu dainavo be žodžių. Jisai
   suabejojo, ar reikia žodžių, ar jie daugiau pasako negu muzika? Muzika
   kalba jausmais. O kam kalba? Ar svarbu, kas yra auditorija?

   Jai daug reiškia mintis, kad gyvenimas, buitis, viskas yra kūryba,
   jausmai, susižavėjimai, šeima. Ji nenori būti "scenos vergu".

   Ji papasakojo, kaip jinai kartais kuria dainą į ją įdėdama klausimą
   pavyzdžiui, "Ką daryti, kad muzika nepavergtų gyvenimo?" ir paskui
   dainuodama tą dainą ji sau vis užduoda tą klausimą ir gauna atsakymą,
   pavyzdžiui, kad jinai jau yra pavergta muzikos ir tegul.

   Mane traukia kurti dainas, lavinti garsinę vaizduoti, susirasti savo balsą
   ir išraišką, tad labai vertinu mintį kurti klausimų pagrindu, nes šiaip
   filosofiją puoselėju klausimais visai sėkmingai, darbingai, o dainas kuriu
   tarsi atsakymais, manau, daug mažiau sėkmingai.

   Mano pusbrolis Sid Ulevičius vakar apsilankė ir man neribotam laikui
   paskolino savo sintezatorių, tad bus smagu pažaisti ir kurti. Ar kam
   patiktų kurti, žaisti kartu?

   Zenono Anušausko prašiau klausimo, tai jis grįžo prie klausimo, kurį jau
   eilę metų svarstė: Kaip sujungti žmonių protus, kad sumuotųsi atmintys ir
   gebėjimas mąstyti (spręsti uždavinius)? kad du žmonės mąstytų greičiau
   negu vienas? kad dviejų žmonių atmintys būtų daugiau nė bet kurio iš jų
   vieno?

   Jisai su sūnaus Donato pagalba sukūrė tai palaikančią svetainę,
   http://www.kurybinetalka.lt Kažkiek žmonių ją išbandė, tačiau nepavyko
   sudominti daugiau žmonių, nepavyko jiems išaiškinti, o tie kurie panašaus
   siekė nesidomėjo kitų įdarbiu. Panašiai buvo ir su "Minčių sodu". Man
   Zenono užmojis primena sėklų saugyklą Arktike, kaip informacijos talpyklą.

   Sulaukiau priekaištų dėl pavadinimo "Dievo sėkla", kad tai per daug
   vulgaru, lietuvių kalba ypač siejasi su vyro sėkla. Nu, man ta reikšmė
   irgi prasminga, bet galim pagalvoti, kaip kitaip? Sid patarė, anot vieno
   menininko, neiti į kompromisus su visuomene, bet anot kito, tyčia
   neatstumti nė vieno. Juk tikslas yra mus paveikti, įtakoti, sutelkti, o
   tuo pačiu, ypatingai man, išmąstyti, kaip yra?

   Iš tikrųjų, gal "Gera sėkla" yra arčiau to, ką noriu pabrėžti. Nes man
   rūpi pasakyti, kad mes galim gyventi gerumu, iš to gerumo glūdinčio
   mumyse, ir jį įprasminti, vietoj kad gyventi iš savo nuodėmės ir Dievo ir
   Kristaus išganymo, išvadavimo.

   Tą gerą sėklą galiu vaizduoti visuose mumyse, vienuose užspaustą, kaip ir
   negyvą, kituose išaugusį, bujojantį.

   Laukiu mūsų minčių, kūrybos,

   Ačiū,

   Andrius

   Andrius Kulikauskas
   ms@...
   (773) 306-3807
   http://www.ms.lt/sodas/
   http://www.selflearners.net/
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.