Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Pavadinsiu "Dievo sėkla"

Expand Messages
 • ms@ms.lt
  Balandžio mėn. 1 d. rengsiu meno parodą Čikagoje, Bronzeville, istorinėje juodųjų menininkų galerijoje. Tariuosi su Užupio užsienio reikalų
  Message 1 of 1 , Feb 10, 2012
   Balandžio mėn. 1 d. rengsiu meno parodą Čikagoje, Bronzeville, istorinėje
   juodųjų menininkų galerijoje. Tariuosi su Užupio užsienio reikalų
   ministeriu Tomu Čepaičiu, švęsime Užupio neprigulmybės šventę. Sutaps ir
   su Verbų sekmadieniu, kas gražu, nes menais aprėpsiu visa ką tik esu
   išmąstęs. Iš esmės, visu kambariu vaizduosiu Dievo protą.

   Įkėliau jau trečią rodelę, vaizdo įrašą "Aplinkos", kaip ruošiuos
   http://www.ms.lt/tv/ taip pat ir eilėraštį "Jeigu" kurį, Rimo Morkūno
   paprašytas, padeklamavau anglų kalba, taip pat padeklamavom lietuvių
   kalba, dar mano draugas David Ellison-Bey prisidėjo. Taip lavinu
   vaizduotę ir kūryba bendraujame, plėtojame bendrystę.

   Jau sulaukiu gražių bendrystės vaisių. Donatas Anušauskas man atsiuntė
   vaizdo įrašų iš parkelio šalia kurio gyvena Anglijoje. Iš jų mane
   sudomino teniso kamuoliukas plūduriuojantis užtvankoje. Pastebėjau, kad
   ir mokykloje, kur mokau šachmatais žaisti, ant kėdžių kojų užmauti
   kamuoliukai nesuraižyti medinių grindų. Įvairiai pažaidžiau su
   kamuoliukais. Ir vis pamąstau, koks ryšys tarp daikto ar asmens ir jo
   aplinkos? Juk mano aplinka tai visa kas "ne aš" ir kažkuria prasme esu to
   "ne aš" lygiai tiek pat išsakytas kiek savo "aš".

   Šiandien Skype'u pabendravau su Ben de Vries. Jisai yra biologas,
   ekologas, anarchistas ir dar tas žmogus, kurį viena apsaugos įmonė viešai
   (ir klaidingai) nurodė, kaip Anonymous vyriausią vadovą. Jo klausimas,
   Kaip sužlugdyti Arktike, Svalbarde esančią Pasaulinę sėklų saugyklą?
   http://www.cha.lt/idomybes/67606-seklu-bankas-norvegijoje.html
   http://gelzinis.lt/po-armagedono-prisiminimai-apie-zemes-augmenija-isliks-spicbergene/
   Jis mano, kad šią saugyklą kuruojančios įmonės ruošiasi pasaulio pabaigai
   ir jos siekia.

   Neatmečiau jo klausimo, o anaiptol, supratau, kad tai siejasi su kitais
   mūsų klausimais. Audronė Anušauskienė klausia, kaip Dievas sukūrė grūdą,
   kuriame gyvybė užspausta, tiesiog negyvai, bet iš kurio tam tikrom sąlygom
   prasiskleidžia gyvybė? Mano pusseserė Daina Lattimor klausia, Kaip
   atsitiko, kad gamta tokia tobula? Kaip Dievas tampa dalimi gamtos? Kok
   jisai yra? O jei ne Dievas, tai kas taip tobulai ją sukūrė?

   Mario Torres klausia, Kaip Dievas užbaigs savo veiklą, tai yra, kaip
   užsibaigs mūsų pasaulis, nejaugi branduoliniu karu? Ir kiti klausia apie
   mūsų santvarkos ydingumą. Aš išdėstysiu parodą taip, kad viename kampe,
   kur Dievas nesimato, bus ir blogiečių. Noras su jais susitvarkyti yra
   suprantamas. Mūsų klausimai parodo, kaip iš kur galime žvelgti. Užtat
   mane domina ir "kėdės", mat galvoju po kambarį pastyti kėdžių ar sėdynių
   iš kurių galima ramiai apžvelgti ir apmąstyti parodą. Kviečiu atsiųsti
   kėdžių nuotraukų ir įrašų! Taip pat ir sėklų!

   Man taip ir dingtelėjo pavadinti savo parodą "Dievo sėkla". Mat, Dievo
   sėklą suprantu kaip mūsų protą. Manau jis bendras tiek mums visiems, tiek
   Dievui. Protas kaip sėkla tarsi negyvas, bet pro jį gali praūžti ir
   suskambėti visas pasaulis, visos jo galimybės. Tai pat, mes kaip Dievo
   vaikai esame jo sėkla. Nu, iškyla ir meilės, artimumo klausimai.

   "Dievo sėkla" vieną kartą paminėta šventajame Rašte, būtent šventojo Jono
   laiškė:
   "Kas yra gimęs iš Dievo, nedaro nuodėmės, nes jame laikosi Dievo sėkla.
   Jis negali nusidėti, nes yra gimęs iš Dievo. Taip išaiškėja Dievo vaikai
   ir velnio vaikai: tas, kuris elgiasi neteisiai, nėra iš Dievo; taip pat
   tas, kuris savo brolio nemyli."
   http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_1_Jn_3,7-10
   Yra ir Kristaus palyginimas apie gerąją sėklą, tai Dievo žodis. Kiek
   suprantu, Dievo žodis tai įsakymas vykdyti jo valią gyventi amžinai.

   O štai lietuvių apsakymas:
   "Kai Dievas kūrė pasaulį, tai kažkokią sėklą sėjo - ir iš jos darėsi žemė.
   O tuo tarpu prie Dievo buvo šitas, kuris dabar yra velnių viršininkas, -
   Liucipėras. Tai anas ėmė tos Dievo sėklos ir pasiėmė burnon. Pradėjo jam
   ta sėkla žiaunas plėšt - pradėjo burnoj augt. Tai jam Dievas liepė sėt.
   Na, anas pasėjo, ir iš jo sėklos pasidarė bala. Paskui, kai aniuolai
   nusidėjo Dievui ir juos išvarė iš dangaus, anys, iš dangaus išeidami,
   klausė Dievą? Kur mums dėtis? Eikit ant tos žemės, kurią jūs sukūrėt,
   pasakė Dievas. Tai velniai ir būna balose."
   http://www.minfolit.lt/arch/19501/19735.pdf

   Tad ačiū už pabendravimą kūryba! Man tai labai vaisinga, sugalvoju tai,
   ko pats nesugalvočiau. O paskui šios pasąmonių ir nesąmonių ištakos
   iššaukia filosofinių minčių, kas ir yra mano tikslas, sėkmingai viską
   suvesti. Vienoje sienoje - Dievo sienoje - parodysiu, kaip jisai kuria
   pasitraukdamas, tačiau vis išgyvena asmenų vienumu - Dievu (visais),
   Manimi (betkuo), Tavimi (kažkuo), Kitu (niekuo). Priešingoje sienoje,
   Dievo valios ir amžino gyvenimo sienoje, išgyvensime tariamo (o gal net ir
   nesamo) Kito požiūrį. Toks Kitas yra niekinis asmuo ir jo atžvilgiu
   verčiau anti-asmuo, tai yra, asmens aplinka! ir išgyvena ne vienumu, o
   atskirtumu. Kodėl nevykdo Dievo valios, negyvena amžinai? Kitas
   nepaklusnus; ir kodėl? nes priedo netiki; ir kodėl? ne juolab jam nerūpi;
   o jei žmogui jau niekas nerūpi, tai tiktai Dievas gali iš jo negyvybės
   iššaukti gyvybę (ir vėl sėklos stebuklas!) O toks sunkus uždavinys vertas
   mūsų visų amžino gyvenimo ir jo reikalauja, užtat ir Dievas būtinas.

   Va, kaip man padedat mąstyti! o manau, pavyks viską suvesti, nors
   apygraibomis. Taip pat noriu lavinti muzikinę vaizduotę. Laukiu minčių,
   nuotraukų ir įrašų.

   Pridedu nuorašą, kaip su Donatu pabendravome per Skype'ą.

   Andrius

   Andrius Kulikauskas, ms@..., http://www.selflearners.net, (773) 306-3807

   ----------------------------

   Andrius Kulikauskas: Kaip gyveni? :: Vakar įkėliau naują rodelę, kaip
   ruošiuos parodai http://www.internetinetv.lt :: Paminėjau tavo klausimą ir
   kitų :: ir parodau galeriją kur vyks :: dabar darau kambario maketą :: ir
   bandysiu jame išdėstyti savo mintis

   Donatas: Puiku :) :: Reiks pažiūrėt :)

   Andrius Kulikauskas: Prašau! :: Ir įdomu ką pasakysi [...] Dabar
   ketinau filmuoti "kėdes" :: nes noriu pamąstyti, kaip žiūrovas galėtų
   parodoje pasėdėti :: iš vieno ar kito kampo :: tai požiūriai ir aplinkos
   :: O šiandien bendražygis iš Minčių sodo :: Ben de Vries :: uždavė
   netikėtą klausimą :: kurį įtrauksiu irgi

   Donatas: Na na?

   Andrius Kulikauskas: yra Arktike sėklų bankas ::
   http://en.wikipedia.org/wiki/Svalbard_Global_Seed_Vault :: kuriame
   saugojamos įvairiausios augalų sėklos :: milijonai rūšių :: su tikslu
   išsaugoti jų įvairovę :: pasaulinės nelaimės atveju

   Donatas: Oho :)

   Andrius Kulikauskas: ir jį palaiko stambios įmonės, stambūs fondai :: tai
   Ben'o klausimas, :: kaip juos :: sužlugdyti?

   Donatas: O kam? :D

   Andrius Kulikauskas: nes jam atrodo, kam tai reikalinga :: tai
   pasiruošimas žmonijos sunaikinimui :: jam taip atrodo

   Donatas: Na čia yra tiesos, bet tai išeina kad po žmonijos sunaikinimo
   pasaulyje bus tik augalai? :: Rojaus sodas :D

   Andrius Kulikauskas: ir urviniai žmonės :) :: nu iš pradžių galvojau ::
   čia nesusiję :: bet paskui, priėmus :: visgi labai daug sąsajų :: su
   kitais klausimais :: ir su visa paroda. :: Mat, tavo Mama klausė :: kaip
   Dievas sukuria grūdą, kuriame užspausta gyvybė :: ir ji atsiskleidžia tam
   tikrom sąlygom ? :: įdomus sutapimas, ar ne?

   Donatas: Taip :)

   Andrius Kulikauskas: o mano studentė Nashawne klausia, kam kuriamos
   ydingos santvarkos? :: o kitas studentas Mario klausia, kuom baigsis Dievo
   veikla, pasaulis?

   Donatas: Na čia nelogiškas klausimas apie idingas santvarkas :) :: Man
   taip atrodo :)

   Andrius Kulikauskas: ir mano pusseserė Daina klausia, kaip atsitiko, kad
   gamta tobula? :: o kodėl nelogiškas?

   Donatas: Santvarkos kuriamos siekiant kažkokių tikslų ir aišku jos yra ne
   tobulos, nes jas kuria netobulas žmogus :: Bet niekas nekuria ydingu
   santvarku :: Niekas neturi tikslo sukurti ydinga santvarka

   Andrius Kulikauskas: bet ydingų santvarkų yra, matyt?

   Donatas: Ir ne tik santvarkos, niekas nekuriama su tikslu padaryt daikta
   netobula :) :: Nieko šiame pasaulyje nėra tobula, ką žmogus sukūrė :D Ma
   užtai klausimai atsiranda kodel gamta tobula? :) :: Nes ją sukūrė ne
   žmogus :) :: Klausimas galėtų būti kuo gamta tobula? :: Gamtoje (ir
   fizikoje) visur galioja tvermės dėsnis

   Andrius Kulikauskas: kas tai yra, tvermės dėsnis ?

   Donatas: Kai kairėje ir dešinėje lygybės pusėje reikšmės yra lygios ::
   Jei jos nelygios :: tai per ilgesnį laiką išsilygina :: Jei vienoje
   kambario pusėje šilčiau nei kitoje, po laiko šiluma pasiskirso vienodai ::
   taip pat slėgis :: drėgmė :: Jei miške per daug kiškių, tai yra gera
   salyga vilkams gyvent :: Kai vilkai gerai gyvena, jie išpjauna kiškius ::
   tada vilkai badauja ir išnyksta :: tada kiškiu niekas negaudo ir jie vel
   gerai veisias :) :: Va dar vienas :D :: Aš juk gamtos dalis :D :: Bet
   kažkaip nesijaučiu tobulas :D :: Tai gal vistik gamta netobula? :: Na aš
   toks linkęs ginčytis :D :: O gal ji tobula ne savo dalimis, bet visuma?

   Andrius Kulikauskas: O tada ar žmogus dalis gamtos? :: (Aš nesiginčiju,
   aš tik iššaukiu ginčus :) )

   Donatas: Galima filosofuot be galo :D

   Andrius Kulikauskas: Jei gamta tobula :: o žmogus gali sukurti ką nors
   netobulo :: tai žmogus gal nepilnavertis gamtos narys? :: O dėl santvarkų,
   juk komunizmas ir nacizmas ir vergovė tai ydingos, ar ne?

   Donatas: O gal žmogaus laukia likimas kaip vilko? :)

   Andrius Kulikauskas: Nu, jau poezija!

   Donatas: Išpjaus kiškius ir teks pačiam išnykt :D

   Andrius Kulikauskas: Nu, tai užtat Ben nori :: anuos pirmiau sužlugdyti
   :: kol neišsipjausime :: ir nesusinaikinsime. :: Aplamai, čia klausimas,
   iš kur blogis?

   Donatas: Tai jei mes susinaikinsime ir dar tas seklas sunaikinsim, tai
   žemėj bus dykuma kaip marse :D :: Tai jau geriau džiunglės be žmogaus :)

   Andrius Kulikauskas: Labai džiaugiuos dėl mūsų klausimų :: ir matai,
   kokios jos vaisingos :: dabar galvoju, pavadinsiu parodą :: "Dievo sėkla"
   :: nesgi protas bene Dievo sėkla :: manau, tiek Dievo, tiek žmogaus protas
   :: iš esmės tas pats :: tik mes labai ribotai jo naudojamės

   Donatas: Tikriausiai... :: Nesenei buvo išleistas filmas :: Kaip žmogus
   turėjo galimybę irgert tabletę, kurios dėka galėtų naudotis visu protu :)

   Andrius Kulikauskas: ir kaip?

   Donatas: Na aišku pasireiškė šalutinis poveikis, bet šiaip nieko naujo
   neišrado, tiesiog galėjo geriau suprasti tuos dalykus, kuriuos dabartiniai
   žmonės dirba, išmoko daugiau kalbų :: Filmo kūrėjai neturėjo daug
   vaizduotės ką žmogus galėtų jei naudoūsi visu savo portu :D

   Andrius Kulikauskas: reikėjo tam anam, vaistą išgėrusiam, sukurti filmuką :)

   Donatas: Aha :) Gerai, einu į baseiną, už valandos grįšiu :)

   Andrius Kulikauskas: gerai :: dar noriu paklausti :: ar galiu pasidalinti
   mūsų susirašinėjimu čia? :: nusiųsčiau Veikti Plačiau :: gal kas
   atsilieptų
   Donatas: Gerai, galima, tikriausiai nieko neįžeisiu savo kritika :D

   Andrius Kulikauskas: Ačiū! :: Gal sutiktum, :: aš tave įtraukčiau į šį
   susirašinęjimą :: tai Yahoo grupei :: tai nors gautum laiškus (jų ne daug)
   :: o gal kada atsilieptum

   Donatas: Ai, kad nelabai turiu laiko filosofuot :D :: Gal tiek to :)

   Andrius Kulikauskas: gerai :: ačiū!

   Donatas: Į sveikatą ;)
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.