Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Ekonominio mąstymo keitimas

Expand Messages
 • ms@ms.lt
  Šiandien pabendravau su Virmantu Galdiku. Jam rūpi ekonominio mąstymo keitimas. Jis nori sugriauti pridėtinės vertės ir nuolatinio ekonomikos augimo
  Message 1 of 1 , Dec 29, 2011
  • 0 Attachment
   Šiandien pabendravau su Virmantu Galdiku. Jam rūpi ekonominio mąstymo
   keitimas. Jis nori sugriauti pridėtinės vertės ir nuolatinio ekonomikos
   augimo mitą.

   Jis gvildena, kaip išreikšti žodžiais, vaizdiniais, kad kuo daugiau
   skirtingų žmonių suprastų, kad ne kiti kalti dėl būdų, bet blogis slypi
   kiekvieno mūsų godume, kuris yra natūralus ir neištrinimas ir privalomas
   išgyvenimo faktorius

   Jo kertinė vertybė "gyvenimas", tiksliau: gyvenimas, baigtinis
   pusiausvyros siekimas, darant tai, ką paprasčiausiai nori ir gali padaryti
   gero, pradedant sau, bet kartu ir kitiems, nes taip lengviau ir įdomiau.

   Mane domina, kaip mes bendromis jėgomis savo kūryba galime išsakyti jo ir
   kitų mintis bei vertybes. Pasidalinu mūsų pasišnekėjimu Skype'u, o dar
   žemiau, jo siūlymais dėl kūrybos. Kviečiu prisijungti!

   Andrius

   Andrius Kulikauskas, ms@..., http://www.selflearners.net, skype:
   minciusodas

   -------------------------

   Andrius Kulikauskas: skaičiau tavo blogą apie ekonomikos ratus ir apie
   kūrybą :: ką dirbi, ką kuri, ką kurtum?

   Virmantas Galdikas: dirbu sporte :: kuriu mąstymo pakeitimo modelius ir
   mechanizmus

   Andrius Kulikauskas: įdomu, sudėtinga

   Virmantas Galdikas: paprastai bet kas gali, o dėl sudėtingų dalykų dažnai
   sako neįmanoma

   Andrius Kulikauskas: mane traukia neįmanomi dalykai :: jei tik jie prasmingi

   Virmantas Galdikas: tada jie įmanomi :: neįmanomi - tai praturtėti, nes
   neprasmingi, :: kadangi kiek beturtėtum, vis tiek kas nors bus
   turtingesnis ir tai nesuteiks tau laimės, tai, kad beviltiškas :: O tokių
   yra daug norinčių

   Andrius Kulikauskas: arba tiesiog turtas yra vienamatis :: o prasmė yra
   daugiamatė :: tad ją išvertus į turtą :: ji tampa vienamatė :: maždaug
   kaip iš organizmo :: iš gyvūno :: išspausti cheminę sudėtį :: o gal
   įsivaizduoji, kaip būtų prasminga bendradarbiauti :: ar kurti kažką
   bendro? :: bendrom jėgom?

   Virmantas Galdikas: tai, kad matai turtas - yra savoka :: o savokos turi
   savybe, jas reikia suvokti vienodai :: tas pats ir zmogus ar gyvunas kaip
   chemijos fabrikas :: taip cia dar daug nepazintos erdves :: be ji trukdo
   kitai zmogaus savybei - godumui :: zingeidumas dažnai pralošia - godumui

   Andrius Kulikauskas: mane sudomino pastaba, kad savokos suprastinos vienodai

   Virmantas Galdikas: todėl mokslui investicijos mažėja, jei mokslas
   nesukuria turto šiandien

   Andrius Kulikauskas: užtat savo filosofijoj nenagrinėju paskiras sąvokas,
   o jųjų sandaras, santvarkas

   Virmantas Galdikas: čia tas pats - loginė grandinė irgi turi būti
   suvokiama vienodai :: kitaip negalime palyginti :: o be palyginimo nėra
   analizės ir išvadų

   Andrius Kulikauskas: o kaip siūlai kitaip mąstyti?

   Virmantas Galdikas: mąstymo procese žmogus naudojasi tokiomis priemonėmis
   kaip: :: išankstinės nuostatos, :: dogmos, :: išmoktos žinios, ::
   kažkieno autoritetas :: ir pan.

   Andrius Kulikauskas: aš tiesiog manau dauguma žmonių mąsto paskiras
   sąvokas, nepagrįstas, o aš priešingai bandau jas kildinti iš visumos, iš
   visko, iš vaizduotės ribų

   Virmantas Galdikas: tereikia pakeisti nuostatas ir jau keičiasi mąstymo
   rezultatai, net nekeičiant paties mąstymo :: t.y. čia kaip sviesto
   gamyboje :) :: jei įdėsi pieną, tai gausi sviestą :: bet jei įdėsi Š, tai
   sviesto nepavyks pagaminti

   Andrius Kulikauskas: yra ir tokios nuostatos, kurios keičia santvarką

   Virmantas Galdikas: nors procesas bus absoliučiai tapatus

   Andrius Kulikauskas: įdėsi rūgšties, tai ištirpdysi vamzdžius :: išėsi ::
   įdėsi tepalo, tai patepsi

   Virmantas Galdikas: procesų keitimas yra kita dalis, bet tada neliekant
   atskaitos taško reikia turėti labai stiprius kontrolinius tškus - ir vėl
   grįžtam prie sąvokų ir suvokimo :: visada mąstyme yra sąvokos ir jų
   suvokimas :: ir šis procesas yra individualus :: vainasi yra 7 mlrd.
   variantų šiaia dienai pasaulyje

   Andrius Kulikauskas: o kaip bendradarbiauti šiais klausimais? :: ko siekti?

   Virmantas Galdikas: norint subendravardiklinti šią masę reikia labai
   aiškių sąvokų ir jų suvokimo bei naudojimo :: pvz - stalas

   Andrius Kulikauskas: ar kada matei mano filmuką, "I Wish to Know"

   Virmantas Galdikas: koks jis?

   Andrius Kulikauskas: aš kaip tik bandau iškelti aiškias sąvokas

   Virmantas Galdikas: atrodo senai

   Andrius Kulikauskas: pradedant sąvoka "viskas" :: ir jos padalinimais į
   požiūrius

   Virmantas Galdikas: matai jos yra - t.y. dauguma sąvokų yra aiškios ir
   neginčijamos

   Andrius Kulikauskas: nes dėl "stalo" manau, nesutarsime ir nebūtina
   sutarti :: bet dėl "visko" gal sutarsime

   Virmantas Galdikas: problema atsiranda tada, kai dėl sąvokų žmoguje
   susigrumia godumas - naudojantis vienas sąvokas ir suvokimą, su žmogiškumu
   - naudojantis tas pačias sąvokas, bet kitokį suvokimą

   Andrius Kulikauskas: manau buitinės sąvokos kaip tik yra ginčytinos ir
   dėl jų net nereikia sutarti paprastai

   Virmantas Galdikas: kiekvienas žmogus tokioje situacijoje pasimeta ir
   pasiduoda vienai ar kitai įtakai

   Andrius Kulikauskas: tas įdomu, kaip įvairia suvokiame :: godumu,
   žmogiškumu ar vėl kitaip

   Virmantas Galdikas: stalas tik pavyzdys, kad suvokimas gali būti
   nepaprastai skirtingas - apvalus, kvardratinis, rašomasis, pietų, ... ::
   vertė ir godumas

   Andrius Kulikauskas: taip ir galim lengvai susiginčyti, pakeitus stalą,
   jį padidinus ar sumažinus, ar jisai lieka stalu?

   Virmantas Galdikas: daugiau turto, daugiau vertės, tai yra gerai ::
   žmogiškumas - ar turtas padeda geriau gyventi? ka kaip? kas yra vertinga
   žmogiškumui?

   Andrius Kulikauskas: nežinau, didesnis namas tai nebūtų geresnis, ir
   didesnis kūnas taipogi :: nebūtinai

   Virmantas Galdikas: Tai apie tai ir kalba

   Andrius Kulikauskas: sutinku

   Virmantas Galdikas: norint pradėti bet kokią diskusiją

   Andrius Kulikauskas: Tomo Čepaičio kertinė vertybė yra "žmogiškumas" ::
   "žmoniškumas", tai yra

   Virmantas Galdikas: reikia susirasti atskaitos tašką, kurį du žmonės
   diskutuojantys vienodai supranta :: tada jau plėtoti toliau

   Andrius Kulikauskas: tai man toks taškas yra sąvoka "viskas" :: turintis
   keturias savybes :: - neturi išorinio konteksto :: - neturi vidinės
   sandaros :: - viską priima :: - būtina sąvoka

   Virmantas Galdikas: viskas ir tik keruios savybės - jau daug sąvokų ir
   sąlygų, kurios dar turi būti skaidomos

   Andrius Kulikauskas: viskas tai pradinis taškas

   Virmantas Galdikas: tada kiekvieną suskaidytą elementą dar reikia pasitvirti

   Andrius Kulikauskas: iš kurio ir įmanoma skaidinti :: ir pagrįstai skaidinti

   Virmantas Galdikas: todėl noriu pasakyti, kad tai nėra atskaitos taškas

   Andrius Kulikauskas: nes skaidoma iš visko :: nes kiekvienas žmogus
   suvokia viską :: ir iš esmės taip pat suvokia :: ko nepasakysi apie stalą
   ar t.t.

   Virmantas Galdikas: atskaitos taškas - iš esmės neskaidomas, nes kai
   pasiklysti, turi grįžti atgal ir vėl iš naujo tikrinti loginę grandinę,
   kur paklydai

   Andrius Kulikauskas: paprasčiau nesugalvoju :: tai viskas ir yra toks
   taškas :: prie kurio gali vis grįžti

   Virmantas Galdikas: mano siūlymas - rinktis pagal temą :: visiškai
   nesvarbu koks tas atskaitos taškas ir kas tai yra

   Andrius Kulikauskas: o kaip apibrėžiamos temos?

   Virmantas Galdikas: svarbu, kad dėl kažko yra sutarta, o tada dėlioti
   toliau loginę grandinę, kuri turi sutapti. :: Ši žinutė buvo ištrinta. ::
   Ši žinutė buvo ištrinta. :: chemija :)

   Andrius Kulikauskas: :)

   Virmantas Galdikas: gyvūnai :: tai ir yra tema

   Andrius Kulikauskas: o kokia tema tau opi? :: ne man chemija ar gyvūnai
   tai ne labai prie ko :: man įdomi bendrystė

   Virmantas Galdikas: kūryba - menas, muzika, kosmosas, finansai, pagalba,
   inovacijos, ...

   Andrius Kulikauskas: širdingas bendravimas :: kūryba man opi tema :: tai
   parinkom temą :: ir kaip toliau?

   Virmantas Galdikas: mano tema - ekonominio mąstymo keitimas

   Andrius Kulikauskas: gerai :: palaikau

   Virmantas Galdikas: noriu sugriauti pridėtinės vertės ir nuolatinio
   ekonomikos augimo mitą

   Andrius Kulikauskas: palaikau

   Virmantas Galdikas: nes kiekviena sistema, kuri auga be galo yra
   nesubalansuota ir subyrės :: jei ekonomika auga, tai yra turtai didėja ir
   nuolat kuriama pridėtinė vertė, tai kažkas turi mažėti.

   Andrius Kulikauskas: ar galimas kokybinis augimas?

   Virmantas Galdikas: O kas tai yra kas mažėja?

   Andrius Kulikauskas: įvairumo augimas? :: pavyzdžiui, gamtoje ::
   vienvaldystės mažėjimas

   Virmantas Galdikas: mažėja - žmogiškumas, nes godumas nugali racionalumą
   ir sveiką protą :: vyksta visuomenės individualėjimas, nes turtai
   priklauso tik vienam tau ir tu nenori dalintis, nes godumas trukdo, ir tt.
   ir tp

   Andrius Kulikauskas: aš galiu savo kūryba pasistengti bendrauti tavo tema
   :: o ką gvildeni, kokį klausimą? :: ko nežinai, ką nori išsiaiškinti? ::
   ir kaip išsiaiškinti?

   Virmantas Galdikas: tai ir gvildenu kalusimą kaip išreikšti tai žodžiais,
   vaizdiniais, kad kuo daugiau skirtingų žmonių suprastų, kad ne kiti kalti
   dėl būdų, bet blogis slypi kiekvieno mūsų godume, kuris yra natūralus ir
   neištrinimas ir privalomas išgyvenimo faktorius

   Andrius Kulikauskas: žodžiu, godumas yra :: godumas būtinas :: bet
   godumas įveiktinas :: ?

   Virmantas Galdikas: jį reikia suprasti ir valdyti

   Andrius Kulikauskas: žodžiu, suvokti godumo esmę ir prasmę

   Virmantas Galdikas: jo panaikinti negali, nes tada iškils pavojus
   išgyvenimui ir vėl sugadinsi - gamtos sukurtą savisaugos mechanizmą

   Andrius Kulikauskas: aš kaip įsivaizduoju :: Dievas trokšta, tai dieviška
   :: o trokšti galima visų labui :: ne tik savo :: ir iš tiesų :: kas
   netrokšta visų labui :: tas netrokša :: tas slopina :: troškulį ::
   savanaudiškas troškimas :: yra netroškimas :: yra troškimo susiaurinimas
   :: ne "savanaudiškas" :: o "nekitanaudiškas" :: "nevisanaudiškas" ::
   savanaudiškas tai dar nieko, tai gi sveika

   Virmantas Galdikas: Čia tu pasakei išminčių išmintį, kuri buvo parašyta
   taip, kad niekas negalėtų paneigti ir suabejoti. O dabar pravesk paralelę,
   tarp to ką aš sakiau ir ką tu dabar parašei

   Andrius Kulikauskas: bet nesveika atsiriboti nuo kitų

   Virmantas Galdikas: ir pamatysi :: kad jie iš aš kalbame apie tą patį tik
   kitais žodžiais :: o sąvoka reiškinio yra ta pati :: aš sakau reikia
   keisti mąstymo būdą :: jie sako reikia trokšti kitiems :: tai čia ir yra
   bendrumas :: jei sakiau, kad pasaulis eina individualėjimo dėl godumo
   kryptimi, :: tai jie sako tą patį, tik ankščiau :: žmonės, sako jie,
   išgyventi bendrai lengviau nei po vieną

   Andrius Kulikauskas: kas "jie"?

   Virmantas Galdikas: todėl sikdamas gero kitam, tu netiesiogiai ir sau
   gerą padarai, bet nuo to tik visiems geriau

   Andrius Kulikauskas: ir siekdamas sau gali siekti ir kitiems taipogi

   Virmantas Galdikas: tavo atveju asmenys, kurie užrašė, ko nori dievas

   Andrius Kulikauskas: juk visiems gerai, kad mes esame

   Virmantas Galdikas: taip, bet gerai gali būti skirtingai :: gerai, kad
   mes esame kaip vergai :: arba

   Andrius Kulikauskas: gali būti daugiaprasmiška :: sutinku

   Virmantas Galdikas: gerai, kad esami laisvi žmonės

   Andrius Kulikauskas: reikia derinti :: tenka derinti

   Virmantas Galdikas: čia kokius interesus atstovauji ir kokio lygio
   godumui tarnauji

   Andrius Kulikauskas: tai tas derinimas ir yra ūkio esmė

   Virmantas Galdikas: ūkis - tai irgi sąvoka, kuri tapo iškreipta ::
   dabartinis ūkis kuria tiek žmonijai nereikalingų daiktų, bet užtat su
   kaupu tenkina vertės ir turto siekimo norus

   Andrius Kulikauskas: jo :: užtat mane domina kitos bendrystės telkimą ::
   telkimas

   Virmantas Galdikas: aš buvo Gruzijoje lapkričio mėn. ir grįždamas lėktuve
   pamąsčiau kas gi čia tokio vyksta? :: ir supratau - pasaulyje vyksta
   "judėjimas" :: judų, kurie dėl savo godumo parduos kiekvieną vis daugėja
   ir juos įtikinti darosi vis sunkiau :: jei nepavyks inteligentiškai to
   paaiškit, tai kils pjautynės, nes žmonės paprasčiausiai nebenori klausytis
   žodžių, jiems tereikia svetimo kraujo ir turtų

   Andrius Kulikauskas: Virmantai, kokia tavo kertinė vertybė, visas kitas
   aprėpianti?

   * Virmantas Galdikas sent file "ANT promo.ppt"

   Virmantas Galdikas: pažiūrėk, čia nauja politinės minties išraiško forma

   Andrius Kulikauskas: gerai

   Virmantas Galdikas: mano vertybė - gyvenimas

   Andrius Kulikauskas: ir kaip suprasti, kaip apibrėži gyvenimą?

   Virmantas Galdikas: gyvenimas yra procesas, todėl jis ir vertingas :: tu
   gali kažką sukurti, padayti gero ir malonaus, sau ir kitiems

   Andrius Kulikauskas: kaip lietuviškai procesas?

   Virmantas Galdikas: bet gali tai daryti tik sau

   Andrius Kulikauskas: veiksmas?

   Virmantas Galdikas: man labiau patinka bendrai su kitais :: vienam
   neįdomu :: vadinasi gyvenime reikia mokėti, dalintis, jausti, suprasti,
   ... ir dar daug ko

   Andrius Kulikauskas: eiga, vyksmas :: žodžiu: gyvenimas

   Virmantas Galdikas: gyvenimas, pagal mane - tai pusiausvyros siekimas -
   idealaus būvio

   Andrius Kulikauskas: vyksmas, kuriuo gali kažką sukurti, padaryti gero ir
   malonaus, sau ir/ar kitiems :: gyvenimas, pusiausvyros siekimas, kuriuo
   gali kažką sukurti, padaryti gero ir malonaus, sau ir/ar kitiems

   Virmantas Galdikas: bet ją pasiekęs žmogus miršta, nes gyvenimas yra
   judesys, kuris tave nukreipia tai į vieną, tai į kitą pusę nuo
   pusiausvyros

   Andrius Kulikauskas: tai kaip elgtis?

   Virmantas Galdikas: suvokti, kad gyvenimas yra baigtinis - niekada
   negyvensi amžinai :: tada daryti tai, ką paprasčiausiai nori ir gali
   padaryti gero :: pradėti reikėtų nuo savs - godumas, bet kartu ir kitiems,
   nes taip lengviau ir įdomiau

   Andrius Kulikauskas: gyvenimas, baigtinis pusiausvyros siekimas, darant
   tai, ką paprasčiausiai nori ir gali padaryti gero

   Virmantas Galdikas: gali iš karto kitiems, bet jei dar nėra atitinkamos
   sistemos, tai paprasčiausiai žmogus nusivils ir nebedarys nieko

   Andrius Kulikauskas: gyvenimas, baigtinis pusiausvyros siekimas, darant
   tai, ką paprasčiausiai nori ir gali padaryti gero, pradedant sau, bet
   kartu ir kitiems, nes taip lengviau ir įdomiau :: galiu taip užrašyti?

   Virmantas Galdikas: gali

   Andrius Kulikauskas: aš jas renku, turiu ištisą sąrašą ::
   http://www.worknets.org/wiki.cgi?Values :: 500+ žmonių :: ir tai kitas
   būdas bandyti susikalbėti

   Virmantas Galdikas: nes formuluotes galima tobulinti iki begalybės,
   svarbu, kad jos būtų suvoktos vienodai

   Andrius Kulikauskas: iš kiekvieno sužinoti jo kertinę vertybę, ją suvokti
   kaip to žmogaus išeities tašką :: tai gal aš po truputį bandysiu
   kūrybiškai pavaizduoti :: ir manau pradėčiau nuo tavo kertinės vertybės ::
   ir nuo tavo klausimo

   Virmantas Galdikas: kai sudėsi ir logiškai palyginsi, tai pamatysi, kad
   skirtumai yra labai maži

   Andrius Kulikauskas: ir tavo mintis iš jas išvesčiau :: taip pat ir iš
   kitų žmonių :: ir tai bus duomenys :: sąvokynui

   Virmantas Galdikas: liuks

   Andrius Kulikauskas: Virmantai, ar galiu pasidalinti mūsų pasišnekėjimu
   :: galim ištrinti pradžią :: pasidalinčiau per Veikti plačiau ir per
   Žmoniškai

   Virmantas Galdikas: nes tai kruopštus ir kantrus darbas :: gerai, dalinkis

   Andrius Kulikauskas: ačiū :: pradžią ištrinti ar palikti?

   Virmantas Galdikas: pats nuspręsk, aš neturiu paslapčių, bet reikia
   turėti omenyje, kad vieši tekstai turėtų būti literatūriškesni ir
   patrauklesni. Čia mes kaip draugai su potekste, nes daug kas buvo
   apkalbėta ir aksčiau :: žodžiu kūrybingai :)

   Andrius Kulikauskas: nu čia žaliava :: ją paskui tobulinsim :: bet
   pradžią nuimsiu :: gal tai asmeniška

   Virmantas Galdikas: gerai

   Andrius Kulikauskas: ačiū, palaikau ryšį!

   Virmantas Galdikas: iki ir gerai sutikti Naujus, jei nesurašysim dar

   Andrius Kulikauskas: ačiū! ir jums :: linkėjimai Juliui

   Virmantas Galdikas: būtinai :: pradėjo studijuoti elektroniką

   -------------------

   http://virmantas.galdikas.lt

   Pakeiskite savo mąstymo apie pinigus, pridėtinę vertę ir turtą būdą;

   1) Įtikinkite save, kad jūsų gyvenimas yra svarbesnis už vien tik
   iliuzinio turtais aptekusio gyvenimo siekimą;

   2) Visą savo uždirbtą pridėtinę vertę ir turtus nukreipkite į savo
   kūrybinių galių tobulinimą ir asmeninę kūrybą, kad kiekvieną jūsų gyvenimo
   dieną ir jo pabaigoje galėtumėte patys pasidžiaugti savo kūryba (iš
   didžiosios raidės) ir kad ja džiaugtųsi jūsų ir mūsų palikuonys;

   3) Kūrybai reikalingų pastangų kiekis gali sunaudoti visą jūsų
   turimos energijos perteklių ir jos dar pritrūks laiko atžvilgiu. Todėl
   visokią kūrybą reikia gerbti, tausoti, pildyti ir tobulinti, nes tik taip
   bus auginami kūrybingi žmonės. Geriau ginčytis dėl spalvos ir skonio, nei
   dėl teisių į turtą. Ginčytis dėl spalvos ir skonio nusibosta, bet dėl
   turto – niekados. ;

   4) Grįžkite į žmonių planetą ir pradėkite sakyti “Labas “kiekvienam,
   ir klausinėti “ką naujo sukūrei, kas tavo ir kitų gyvenimą papuoš bei
   pradžiugins?”, šypsokitės kitiems, nes prieš jus jau yra “dviejų žmonių ir
   gyvenimo padiktuotas kūrinys”;

   5) Kalbėkitės, kurkite ir jūs atrasite daugybę paprastų ir kasdienių
   sprendimų, kurie neleis jūsų ratams be reikalo didėti ir trukdyti riedėti
   jūsų pasirinktu keliu. Kelias bus ilgas ir įdomus, o pėdsakai gilūs ir
   ilgalaikiai.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.