Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Kaip bendryste esame viena?

Expand Messages
 • ms@ms.lt
  Kaip gyvename? Ką mąstome? Kaip mums prasmingai bendrauti? Permąstau, apžvelgiu, ką man svarbu gvildenti. Stengiuos kas rytą nors valandą kitą skirti
  Message 1 of 1 , Sep 5, 2011
   Kaip gyvename? Ką mąstome? Kaip mums prasmingai bendrauti?

   Permąstau, apžvelgiu, ką man svarbu gvildenti. Stengiuos kas rytą nors
   valandą kitą skirti svarbiausiems gyvenimo klausimams. Tada man ramu
   gyventi, rūpintis kitais dalykais.

   Trokštu išryškinti ir įtvirtinti šviesuolių bendrystę, Jėzaus Kristaus
   skelbiamą dangaus karalystę. Ją suvokiu, kaip nusiteikimą čia ir dabar
   amžinai ugdytis, bręsti, gyventi.

   Užtat gvildenu, kaip bendryste įveikiame skirtumus tarp Dievo ir žmonių ir
   esame viena?

   Tai tiriu keleriopai.

   Kas rytą pasiklausau Dievo ir užsirašau, ką man kalba. Visas jo mintis
   man apžvelgiu ir permąstau. Man vis pakalba, kaip myli mane ir mano
   širdelę; kokiu man būti; ką mąstyti; kaip plėtoti bendrystę; kaip jį
   palaikyti; kaip į jį atsiremti; ir kaip palaikyti Dievo vaikus. Viską
   bandau naujai priimti, susieti ir suvokti. Noriu artimiau bendrauti.

   Kaip priimame Dievo požiūrį? Sandaromis bandau tai išsakyti. Permąstau
   savo atradimus. Kas yra požiūris? Kaip jisai skiria ir sieja žvilgnį ir
   aplinkybes? Koks yra Dievo požiūris? Dievui sutampa mąstymas, veikimas,
   buvimas. Jam taip pat sutampa kūryba ir meilė. O mums visa tai
   išsiskiria. Užtat mes "suvokiam", mes galim mąstyti žemiškai ar dangiškai,
   suvokimu galim atskirti dvasią santvarkoje (visuomenėje, pasaulyje) ir už
   jos. Noriu suvokti, kame žmogus yra viena ir neviena. Noriu suvokti
   sąvokų kalbas: pagrindimu, kuriuo mums ima rūpėti; įvardijimu, kuriuo ima
   reikšti, vadinasi, įtikime; ir pasakojimu, kuriuo įvyksta, bene
   paklūstame. Galvoju susipažinti su matematikos kategorijų teorija ir
   išmąstyti požiūrių algebra, kaip požiūriai sutampa ir išsiskiria. Viską
   aprėpus, noriu "požiūriais" ir būtent "Dievo požiūriu" bei jų "bendryste"
   naujai suvokti, apžvelgti ir išplėsti visus savo ankstyvesnius atradimus.

   Lyginu, kaip Dievas, Jėzus, aš ir kiti aiškinamės, kaip įvairiai
   išgyvename "žinojimo rūmus" ir jų 24 menes. Jau surinkau virš 1,500
   išsiaiškinimo būdų http://www.selflearners.net/ways/ Esu glaustai aprašęs
   beveik 300 išsiaiškinimo būdų, kuriais esu puoselėjęs savo mintis apie
   gyvenimą. Visus būdus surūšiavau į 24 "menes", tai įvairūs "mąstymo
   rėmai". Ketinu kiekvienai menei atrinkti pavyzdinius būdus Dievo, Jėzaus
   bei mano mąstyme, taip pat matematikoje. Kiekvieną pavyzdinį
   išsiaiškinimo būdą permąstysiu šiais klausimais:
   * kuriuos klausimus aiškina?
   * kas juo domina?
   * kaip klausimas kelia įtampą?
   * kaip atsakymas įtampą malšina?
   * kurią sandarą prileidžiame?
   * kaip šią sąvoką suvokiame bendriau, apimdami save bei kitus?
   * kaip sandarą savimi papildome?
   * kaip nauja sandara išreiškia Dievą jo požiūriu?
   * kaip naujai iškyla įtampa?
   Taip nagrinėdamas tikiu suvokti Dievo vaidmens ir sandarų raidą. Mane
   domina, kaip Dievas įvairiai reiškiasi Jėzaus ir mano gyvenimuose, taip
   pat matematikoje bei bet kurioje srityje. Kaip išsiaiškinimai sieja
   dvasią ir sandarą?

   Galvoju, kaip Dievas įvairiai reiškiasi mūsų gyvenimuose, ir kaip tą
   išsakyti? Pavyzdžiui, kaip tai išsakyti 12 aplinkybių, kaip tas aplinkybes
   vaisingai suvokti iš psalmių, Lakoff ir Johnson palyginimų mokslo, ir kitų
   duomenų. Kaip meniškai išsakyti, kad visi pajustų ar suprastų,
   pavyzdžiui, scenografija vaidybai, ugdymosi žaidimams.

   Noriu nuodugniai suvokti Jėzaus Kristaus požiūrį ir kaip jisai suprato
   dangaus karalystę, jos gaires. Kas giminingai veikia ir mąsto?

   Kokios žmonių kertinės vertybės ir gyvenimiški klausimai? Kaip jų
   gvildenimus palaikyti išsiaiškinimo būdais? Sukūriau tam priemonę
   http://www.selflearners.net/ask/ Kaip palaikyti žmonių brandą? Kaip
   suvesti dvasią juose ir už jų?

   Kaip matematikos pagrindus pristatyti svarbiausiais dėsniais, pavyzdžiais
   ir žaidimais? Kuo žaidimai yra vertingi, kaip jie suveikia? Kuriu
   atitinkamas mokymosi priemones, tapau drobę. Mąstau
   http://www.selflearners.net/Math/DeepIdeas ir kai nutapysiu, parodysiu
   http://www.selflearners.net/art/

   Ko verta mokytis? Mane domina visa įvairovė. Ko žmonės nori mokytis? Kaip
   įvairius žmones mokyti vienu metu? Kas mus gali sieti?

   Koks yra doras darbas? Kaip tai nustatyti? Kaip jį susirasti ar susikurti?
   Bandau pragyventi iš savamokslių klubo.

   Čikagoje gyvenu Pilseno kvartale, jei kam įdomu susitikti ir pabendrauti.

   Andrius

   Andrius Kulikauskas
   http://www.ms.lt/sodas/
   +1 (773) 306-3807
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.