Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Kaip išsiaiškinti, kas per žmogus?

Expand Messages
 • Andrius Kulikauskas
  Dangi, Ačiū už nuorodą į tavo parašytą straipsnį. Džiaugiuos, kad kandidatavaisi. Ar patekai į Vilniaus tarybą? Man įdomu, kaip ką
  Message 1 of 1 , Mar 2, 2011
   Dangi,

   Ačiū už nuorodą į tavo parašytą straipsnį. Džiaugiuos, kad
   kandidatavaisi. Ar patekai į Vilniaus tarybą?

   Man įdomu, kaip ką išsiaiškiname?

   Pavyzdžiui, kaip spręsti apie politikus? Įdomu, kaip manai?

   Rašai apie Artūrą Zuoką "jis pasirašė deklaraciją... vadinasi, ...."

   Ar iš deklaracijos pasirašymo galima kažką išvesti? Juk melagio nesaisto
   jokios deklaracijos. Jos saisto tiktai nemeluojančius.

   Vadinasi, jei Naudinga pasirašyti deklaraciją, tai nieko negalim spręsti
   iš jos pasirašymo. Galima spręsti tik jei žmogus Nepasirašė!

   Nu, nebent, būtų NeNaudinga pasirašyti deklaraciją.

   Tai kaip, ar Naudinga ar NeNaudinga pasirašyti aną deklaraciją dėl
   dorovinių vertybių: "Deklaracijoje buvo įrašyta, jog koalicija
   vadovaujasi šiais principais: atsakingo liberalizmo, krikščioniškų ir
   bendražmogiškų vertybių, pritarimo koalicijos programai ir aktyvaus
   dalyvavimo ją įgyvendinant, pagarbos ir atsakomybės rinkėjams ir visiems
   Vilniaus gyventojams."

   Juk sovietų konstitucijose irgi daug buvo prirašyta.

   Savo straipsnyje rašai, "Dar vienas svarbus krikščioniškos moralės
   principas yra atgaila. ... atgailauti reiškia ne tik gailėtis dėl to,
   kas buvo blogai padaryta, bet ir radikaliai pakeisti savo mąstymą, savo
   gyvenimo būdą. Taigi, pritaikant šį principą politikoje, iš „Artūro
   Zuoko ir Vilniaus koalicijos“ narių reikėtų tikėtis atgailos – klaidų
   pripažinimo, noro ir pasiryžimo keistis.

   Ar turite viešų tokių pavyzdžių?

   Va, "Minčių sode" prispyriau Samwel Kongere ir galiausia, po pusantrų
   metų, jis atgailavo:
   http://tech.groups.yahoo.com/group/mendenyo/message/3256
   570 USD mano pinigų, be mano sutikimo, išdalino labdarai Afrikoje. Dar
   pasiaiškinsime, kaip kitaip elgtis ateityje. Aš atgailavau, kad per daug
   jam pinigų siunčiau vienu metu. Jo atgaila labai padėjo mūsų santykiams.
   Tai vyko viešai ir daug kas prasmingai įsijungė. Tokiu būdu puoselėjame
   bendrystę, vystome kultūrą.

   Dangi, svarbiausia, kaip išsiaiškini, iš ko sprendi, kas per žmogus? Iš
   dalies, jau rašei: "žmonės turi entuziazmo, idėjų ir lyderystės
   sugebėjimų, kad kažką gero nuveiktų dėl Vilniaus. Kad Vilniaus miestas
   atsigautų, būtent to ir reikia - entuziazmo, idėjų ir lyderystės.
   Turintys viziją lyderiai įkvėps žmones, suteiks jiems kryptį,
   pasitikėjimą savo jėgomis..."

   Kviečiu išsiplėsti. (Pavyzdžiui, kaip "lyderystę" išreikštum lietuviškai?)

   Visų klausiu, taip pat "Veikti plačiau".

   Ačiū,

   Andrius

   Andrius Kulikauskas
   Minčių sodas
   http://www.selflearners.net
   ms@...
   (773) 306-3807
   Twitter: @selflearners

   2011.02.26 08:50, Dangis Gudelis rašė:
   > Andriau,
   >
   > Zuokas taip pat pasirašė deklaraciją, kurioje įsipareigojo
   > krikščioniškoms ir bendražmogiškoms vertybėms. Vadinasi, jis nėra
   > toks, kaip tu apie jį rašai.
   >
   > Apie tai:
   >
   > http://www.delfi.lt/news/balsuok2011/politikoakimis/dgudelis-kokios-yra-musu-vertybes.d?id=42044475
   >
   > Geros dienos,
   >
   > Dangis
   >
   > 2011/2/26 Andrius Kulikauskas<ms@...>:
   >> Vilmante,
   >>
   >> Ačiū už klausimą ir ačiū Dangiui ir Vygantui už atsakymus.
   >>
   >> Aš balsuočiau už Dangį. Kviečiu pasiklausyti laidos, "Ko siekia Dangis
   >> Gudelis?"
   >> http://www.internetinetv.lt/?View=PostCollection/ViewPost&id=157
   >>
   >> Bet aš nebalsuočiau už Artūrą Zuoką, nė už partiją, kuriai jis
   >> vadovautų, dėl to, kad jis yra pareiškęs, ir manau, galvoja, kad
   >> politikoje nėra vietos dorovei. Jis man tad, kaip vadovas, nepriimtinas.
   >>
   >> Andrius
   >>
   >> Andrius Kulikauskas
   >> http://www.selflearners.net
   >> http://www.ms.lt/sodas/
   >> ms@...
   >> (773) 306-3807
   >>
   >>
   >>
   >> 2011.02.26 07:15, Vilmantė Lapeikienė rašė:
   >>>
   >>> Neįtikinote. Savų entuziastų yra kiekvienoje partijoje. Jūsų atsakymas
   >>> labiau nukreiptas į neapsisprendusio žmogaus jausmus, o ne į protą.
   >>> Tikėjausi brandesnio atsakymo.
   >>> Pagarbiai ir be priešpriešos, Vilmantė Lapeikienė
   >>>
   >>>
   >>> 2011/2/26 Dangis Gudelis<dgudel@...<mailto:dgudel@...>>
   >>>
   >>> Nes matau, kad šioje koalicijoje žmonės turi entuziazmo, idėjų ir
   >>> lyderystės sugebėjimų, kad kažką gero nuveiktų dėl Vilniaus.
   >>>
   >>>
   >>> Kad Vilniaus miestas atsigautų, būtent to ir reikia - entuziazmo,
   >>> idėjų ir lyderystės. Turintys viziją lyderiai įkvėps žmones,
   >>> suteiks jiems kryptį, pasitikėjimą savo jėgomis...
   >>>
   >>> Geros dienos,
   >>>
   >>> Dangis
   >>>
   >>>
   >>>
   >>> 2011/2/26 Vilmantė Lapeikienė<vilmante.virsme@...
   >>> <mailto:vilmante.virsme@...>>
   >>>
   >>> Labas rytas, gerb.Dangi Gudeli. Kodėl pasirinkote būtent Zuoko
   >>> koaliciją ?
   >>> Pagarbiai, Vilmantė Lapeikienė
   >>>
   >>>
   >>> 2011/2/25 Dangis Gudelis<dgudel@...
   >>> <mailto:dgudel@...>>
   >>>
   >>> Labas vakaras,
   >>>
   >>> Būčiau dėkingas, jei balsuotumėte už mane rinkimuose į
   >>> Vilniaus miesto
   >>> savivaldybės tarybą.
   >>>
   >>> Prašyčiau Jūsų atiduoti savo balsą už "Artūro Zuoko ir
   >>> Vilniaus
   >>> koalicijos" sąrašą Nr.2 ir pažymėti mano numerį 34 rinkimų
   >>> biuletenio
   >>> pirmajame langelyje.
   >>>
   >>> Gero vakaro,
   >>>
   >>> Dangis Gudelis
   >>>
   >>> --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   >>> Apie mane:
   >>> Nuo pat vaikystės gyvenu Vilniuje - mokiausi Karoliniškių
   >>> gimnazijoje,
   >>> baigiau Vilniaus universitetą, kur įgijau filosofijos magistro
   >>> laipsnį. Studijas tęsiau užsienyje - Vidurio Europos
   >>> universitete
   >>> Budapešte studijavau politikos mokslus. Mykolo Romerio
   >>> universitete
   >>> apgyniau socialinių mokslų daktaro disertaciją apie
   >>> savivaldybių
   >>> veiklą, šiame universitete jau beveik dešimt metų dirbu
   >>> viešojo
   >>> administravimo dėstytoju, stažavausi Šveicarijoje,
   >>> Norvegijoje,
   >>> Vokietijoje.
   >>>
   >>> Laisvalaikiu dirbu savanoriu tarptautiniame
   >>> labdaros-paramos fonde
   >>> „Viso pasaulio viltis“, kuris rūpinasi vienišais Vilniaus
   >>> seneliais ir
   >>> vaikų namų auklėtiniais, kasmet aktyviai dalyvauju „Maisto
   >>> banko“,
   >>> aplinkos tvarkymo „Darom“ akcijose. Su žmona Nomeda
   >>> auginam du sūnus -
   >>> Aidą (7 m) ir Dainių (5 m).
   >>>
   >>> Mano vertybės: Stengiuosi gyventi pagal Biblijoje aprašytas
   >>> krikščioniškas vertybes. Man taip pat svarbios liberalios ir
   >>> demokratinės vertybės - viešojo valdymo skaidrumas,
   >>> pagarba žmogaus
   >>> teisėms, pilietinė visuomenė, viešasis interesas.
   >>>
   >>> Mano idėja: siūlau Vilniaus miesto savivaldybei steigti
   >>> kooperatines
   >>> bendroves, kurių nariais galėtų būti kiekvienas miesto plėtra
   >>> suinteresuotas vilnietis, ir pasirašyti su jomis sutartis dėl
   >>> visuomenei naudingų projektų įgyvendinimo. Tapę tokių
   >>> kooperatyvų
   >>> nariais mes, Vilniaus gyventojai, patys galėtume
   >>> prižiūrėti, kad
   >>> miestui svarbūs projektai būtų įgyvendinami skaidriai ir
   >>> efektyviai!
   >>>
   >>> Mano balsas: Dalyvavau kuriant svetainę www.manobalsas.lt
   >>> <http://www.manobalsas.lt/>, daugeliui
   >>> rinkėjų padėjusią apsispręsti, kam atiduoti savo balsą per
   >>> 2008 ir
   >>> 2009 metų Seimo, Prezidento ir Europos parlamento rinkimus.
   >>>
   >>>
   >>> ------------------------------------
   >>>
   >>> Laiškas į zmoniskai@yahoogroups.com
   >>> <mailto:zmoniskai@yahoogroups.com> tampa visuomenės turtu,
   >>> tai yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių,
   >>> nebent tame laiške pabrėžtinai jų neaatsisakome.
   >>> http://www.ms.lt/lt/ Kviečiame dalintis mūsų laiškais,
   >>> prašome pripažinti mūsų autorius.
   >>>
   >>> Laiškus siųsti: zmoniskai@yahoogroups.com
   >>> <mailto:zmoniskai@yahoogroups.com>
   >>>
   >>> Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto
   >>> adresu: zmoniskai-unsubscribe@yahoogroups.com
   >>> <mailto:zmoniskai-unsubscribe@yahoogroups.com>
   >>>
   >>> Yahoo! Groups Links
   >>>
   >>>
   >>> zmoniskai-fullfeatured@yahoogroups.com
   >>> <mailto:zmoniskai-fullfeatured@yahoogroups.com>
   >>>
   >>>
   >>>
   >>>
   >>>
   >>>
   >>>
   >>>
   >>
   >>
   >> ------------------------------------
   >>
   >> Laiškas į zmoniskai@yahoogroups.com tampa visuomenės turtu, tai yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške pabrėžtinai jų neaatsisakome. http://www.ms.lt/lt/ Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
   >>
   >> Laiškus siųsti: zmoniskai@yahoogroups.com
   >>
   >> Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu: zmoniskai-unsubscribe@yahoogroups.com
   >>
   >> Yahoo! Groups Links
   >>
   >>
   >>
   >>
   >
   > ------------------------------------
   >
   > Laiškas į zmoniskai@yahoogroups.com tampa visuomenės turtu, tai yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške pabrėžtinai jų neaatsisakome. http://www.ms.lt/lt/ Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
   >
   > Laiškus siųsti: zmoniskai@yahoogroups.com
   >
   > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu: zmoniskai-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   > Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.